Avalanche forecast for Hardanger Monday 2021-03-01

Highest danger level per day:
1
Low
Published:

Be careful on steep slopes with soft slabs and wet snow, a skier can trigger avalanches here, or they can release when the temperature increases. At high altitudes, persistent layers of facets are buried in the snowpack in isolated. These are believed to be difficult to trigger.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid terrain traps in areas with wet loose snow.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid steep slopes with fresh wind slabs in combination with terrain traps.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
1 - Small
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

No precipitation.
Breeze from west.
-6 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation, up to 8 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from northwest.
-6 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / Ullensvang

Snow

01.03.2021 kl. 10:43

1235 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 9 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Fuktig fokksnøflak over tørr-fuktig nysnø. Under er det attfrose smeltelag.
Image Of Tests
Image 2 of 9 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Eldre kantkorn. Påvirka av mildværet.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Set spor med skia. Bryter opp ved belastning.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Synker ca 40 cm ned med fots belastning.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Tests
Image 8 of 9 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 9 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation 0 °C 7 m/s from NW ↘ 50% clouds Vind i høgda. Framleis mildt. Same vêrtype som siste dagar.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Generelt stabile forhold, men over ca 1000-1200 moh kan fokksnøflak framleis påvirkes. Det er også eldre kantkorn nede i snødekket som kan påvirkes der det har samla seg mykje snø høgt til fjells. Gode forhold for stabilisering. Har diskutert litt med meg sjølv og har falle ned på ein mellomting mellom sterk FG1 og svak FG2. Om det er "Få" eller "Noen" heng er litt avgjerande for faregraden. Tenker i utgangspunktet "Få heng" (som følgje av kva høgde det er aktuelt i, at det har vore mildt høgt til fjells og følgjeleg har det gått ut mange heng, samt at det er litt snøfattig) Går for "Vanskelig å løyse ut" pga manglande forplanting (og CTH/ECTN#24) og delvis beskytta av skarelag. Tenker str. 2 skred mtp det føregåande resonnementet. Då lander eg på FG1. Usikkerheita knytt til utbreiinga gjer at eg vurderte FG2. Det kan nok diskuteres både opp og å halde det på FG1. Tenker det er viktig å få fram i tekstvarsel at det er eit skilje som går rundt 1000/1100 moh, og at ein kan vere obs her, spesielt i leformasjoner. Her kan ein løsne ut skred som absolutt kan vere utfordrande å handtere. Tenker også at det er viktig å få med at det meir snø i indre enn ytre strøk, men felles er at det er snødekket over 1000 moh som avgjer faregraden.

Tests

ECTN24@58cmQ3 Good Går i brot i eldre kantkorn. Ligg under svekka skarelag. Propagerer ikkje.

ECTN12@13cmQ2 Good Fokksnøflak propagerte ikkje.

CTM11@13cmQ2 Medium

Notes

Redigere obs i ettermiddag.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1100 masl Er usikker på utbreiinga av denne, men kan legge den på minnet. I testar så forplanter det seg ikkje og mange heng høgt til fjells har alt gått ut som følgje av mildvêret siste tid. Det kan sjølvsagt tenkes at str 3 skred kan gå, men lander på potensielt str 2 skred og vanskelig å løyse ut med få heng, men det kan naturligvis diskuteres både opp og ned.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S above 1100 masl Tenker str 1 - kanskje str 2, men har stabilisert seg godt. Vil anta at det er mest potent høgare til fjells - over 1100-1200 meter.

Avalanche Activity

1. Mar. During the day No avalanche activity Tilsynelatende ikkje noko fersk aktivitet av større skala, men særs mange spor etter eldre skred (som har gått ut den siste halvanna veka).

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Elevation of new snow 1200 masl. Snow line at 700 masl Storm slab (soft slab) Dry Overflata bere i stor grad preg av brytande smelt-frys skare på ca 2 cm som tiner delvis opp der sola får tak utover dagen. Tendensar til påskestemning. Ingen snø tilgjengeleg for vindtransport i sør-søraustleg sektor opptil 1300 moh. Snødjupna varierer. Enkelte plasser stikker det fram gras, medan i leformasjoner kan det ligge 2-3 meter med snø. Snødekket består av av mykje smeltepåvirka snø. Over ca 1100 moh finner ein litt tørrare snø i dei øvste laga. Sjå snøprofil. Det er også eit eldre kantkornlag nede i snødekket - vil anta at det er aktuelt frå ca 1000/1100 moh og opp. Dette har lege beskytta av eit skarelag, og har framleis ein vis potens i seg, isolert sett, men spørsmålet er knytt til utbreiinga av det. Varierende snømengde i regionen, men generelt lite snø. Meir i indre strøk enn ytre, både når det gjeld mengde snø og høgde for samanhengadande skiføre. Enkelte plasser kan du ta på deg skia på 700 moh, medan andre plasser må du opp mot ca 1000 moh.

Snow Profile

2 cm K MFcr D-M, 11 cm 1F RG/MF 1 mm/1 mm M, 8 cm 4F- DF/MF 1 mm/2 mm M Øvre del, 28 cm 1F/4F MF/MFcl 2 mm/6 mm M-W Er nok innslag av gamle kantkorn i dette laget, men det er såpass omvandla at set det som MF. Det gir heller ikkje utslag i testar., 2 cm K MFcr M, 7 cm 4F-1F FCxr 2 mm/4 mm M-W Øvre del Eldre FC. Nedre del 1F. Øvre del 4F. Ser at mildvêret har påvirka det samanlikna med status før mildvêrssyklusen., 15 cm K-I MFcl/IF M-W -0.7 °C @ 0 cm, -1 °C @ 10 cm, -0.5 °C @ 20 cm, -0.3 °C @ 30 cm, -0.3 °C @ 40 cm, -0.3 °C @ 50 cm, -0.3 °C @ 60 cm, -0.3 °C @ 70 cm Grov profil i sør-søraustvendt helling. 20 grader. Litt tynnare snødekke her samanlikna med profil i obstur på laurdag - som eg grov like ved.

ObsID: 258583

Hardanger / SAUDA

Snow

28.02.2021 kl. 15:00

1135 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Lokale tåkeskyer.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Vindformer i noen dager gammel vindtransportert snø som deretter har fått lett regn på seg og frosset siste netter som har vært litt kaldere. Minusgrader over 600moh. Fremstår som ru skare, men mykner litt i sola.
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 5 Of:  Avalanche Problems Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  ECTP21@50 cm. Q3. Fremdeles litt evne til kollaps i gamle, rundede kantkorn. Men krystallene er ikke mer deformert enn at de trolig kan kantes kjapt igjen med kalde netter og fukt i snøen. Usikker på bruddforplantningsevnen, selv om blokka kom ganske kontant på første slag fra skuldra.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 5 of 5 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Gamle skremasser og ferskere våte rulleballer fra solpåvirkning. Ca v 1000 moh.

Weather

No precipitation 2 °C 1 m/s 5% clouds Fint vær. Kaldt om natta, og solvarme dager. Tåke i lavlandet og lokalt rundt toppene.

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen ferske faretegn. Men en del middels store skred fra tidligere dager som vitner om at høyere faregrader har vært riktig i foregående uke. En del ferske, våte småskred og snøballer fra solvarmede klipper og brattheng.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Første regobstur etter at veien mellom Hellandsbygd og Breiborg er brøytet til vinterferien. Første observasjon er at det er svært lite snø i området, som ellers i kommunen og regionen. Bare lyngrabber og terreng, og generelt svært tynt snødekke på 600 moh og opp mot 1000 moh. Rundt 1000 moh går det et skille, og her har det kommet noe snø etter det verste mildværet ga seg. Dette vises igjen på snøprofilen. Trodde i utgangspunktet at regnet hadde tatt knekken på absolutt alt av kantkorn og at snødekket hadde satt seg (førefall) også opp mot 12-1300 moh. Men det som pekte seg ut mtp skredproblem var dette tykke laget med runda kantkorn. Det er fremdeles svært løst og mykt og har evne til å kollapse/rutsje ut ved tester. Får indikasjon på at det er noe nedføyket nysnø, men i sørlig sektor virker varmen å ha påvirket snødekket såpass at det eri ferd med å bli en del av omkringliggende snø. Verdt å følge med på om kantkorn kan reaktiviseres med kulde/klarvær i uka som kommer. Ellers vil nok våte løssnøskred forekomme - spesielt i solvendte sider under 1100 moh. Forecast correct OK å ta ned faregraden, men likevel vesentlig å ha med ulike skredproblemer. Først og fremst våte løssnøskred lavt og jeg mener kantkorn/vedv svake lag bør vurderes å henge med fra 1100 moh og opp. Grensa er kanskje satt noe høyt i dagens varsel.

Tests

ECTP21@50cmQ3 Medium

LBT@60cmQ3 Brudd i runda kantkorn. Samme lag som kollapser i ECT.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Easy to trigger 1 - Small SE, S, SW, W between 1100 masl and 600 masl Tenker at dette skredproblemet må drives av solinnstråling, ikke av nedbør eller temperatur utelukkende. Derfor begrenset utbredelse til solvendte heng.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 300 masl. Layered snow begins at 900 masl Crust Moist Over 1000 moh er snøoverflaten smelteomvandlet og deretter gjenfrosset til ru skare. Der solinnstrålingen får tak mykner overflaten utover dagen.

Snow Profile

0.5 cm I MFcr, 10 cm P- MF 0 mm W, 0.2 cm F DF 1 mm D, 10 cm 1F+ MF/RGsr 0 mm M, 20 cm 1F MF/FCxr 1 mm D-M, 15 cm F FCxr 1 mm/2 mm D-M Nedre del, 55 cm P MFpc 2 mm D-M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 100 cm 1 tests connected to snow profile Generelt smelteomvandlet snø, men med hardhetsforskjeller. Kommet noe fokksnø oppå som igjen er fuktet og gjenfrosset i toppen. Isotermt snødekke.

ObsID: 258456

Hardanger / SAUDA

Snow

28.02.2021 kl. 13:19

734 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Opp mot Reinaskardnuten.

Snow Cover

Førefall akkurat i denne høyden. Lite snø, smelteomvandlet og gjenfrosset. Bærende for en skiløper.

ObsID: 258365

Hardanger / Ullensvang

Snow

27.02.2021 kl. 12:29

1229 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 1300 masl. Snow line at 700 masl Wet loose snow Wet Vått snødekke opp til ca 1300 moh. Øvste lag i og over ca 1100 smelt-frys skare. Under denne høgda fuktig laus snø. Over ca 12-1300 meter Varierende overflate, vindpakka. Fant gammalt kantkornlag djupt nede i dekket, mellom to skare/islag. Har ikkje overlevd der dekket er tynnare. Ikkje eit problem per no. Varierende snømengde i regionen, men generelt lite snø. Meir i indre strøk enn ytre.

ObsID: 258201

Hardanger / Ullensvang

Snow

27.02.2021 kl. 10:55

1229 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 3 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Nedføyka nysnø som skredproblem.
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Skodda og redusert sikt over ca 1000 moh.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Drizzle 0 °C 4 m/s from W → 100% clouds Det fall litt snø over ca 1000 moh tidlegare i veka, samt at det har vore vind som flytta den ubundne snøen inn i austleg og tilgrensande sektorar. Etter det har temp. stige igjen, og i dag, laurdag, var det 0 grader og yr på ca 1300 moh.

Danger Sign

No signs observed Område: Fylket/varslingsregionen. Skildring: Ein del eldre skred å sjå. Det er ein del vatn i snøen, men det har det vore ei stund, så det er evt. ikkje noko ferskt fareteikn.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Relativt stabile forhold opptil ca 1100 moh. Fokksnøflak i og over denne høgda kan påvirkes. Gode forhold for stabilisering. Isotermt snødekke på denne høgda i denne himmelretning - sør-søraust. Med temperaturen som råder vil eg anta at stabiliseringa over nemnte høgde også går relativt hurtig, og vi byrjar å lukte på ein svak FG 2, mogleg FG 1 - Om det ikkje skjer noko radikale endringar i vêrsituasjonen. Forecast correct

Tests

CTM14@38cmQ3 Medium God-middels stab. Str 1 og 2 skred kan forventes. Høgare opp der snødekket eventuelt er tørrare er det naturlig å tenke str. 2 skred og litt dårligere stab.

Notes

Legg inn snøprofil i kveld, men ikkje nokon spektakulære funn å melde.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 1000 masl Fuktig snødekke. Har nok stabilisert seg ganske bra opptil ca 1200 moh. Truleg meir potent jo høgare ein kjem. Det mildre vêret, med nedbør som yr på denne høgda, gjer det overliggande laget mjukare. Tørre/fuktige flakskred kan forventes som følgje av dette skredproblemet. Set grensa på 1000 moh, men kunne moglegvis sett den høgare.

Avalanche Activity

27. Feb. During the day Wet slab avalanche Numerous (10 or more). 3 - Large. Spontaneous release Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Observerte mange eldre, våte flakskred. Enkelte opp i str. 3. Observerte også mange eldre våte laussnøskred. Det er ikkje noko ferskt, men registrerer det då det viser at det den siste veka (mest truleg i løpet av førre helg) gjekk ut mange skred. Det er positivt for skredsituasjonen i dag.

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 1300 masl. Snow line at 700 masl Wet loose snow Moist Vått snødekke opp til ca 1300 moh - liten "snerk" av smelt-fryselag i øvste 1 cm av dekket i- og rundt denne høgda. Under denne høgda fuktig laus snø - jo lenger ned ein kjem, jo meir råten vert den. Over ca 12-1300 meter er det varierende overflate, vindpakka hardt - mjuk - iallfall i sør-søraustlig sektor. Fant gammalt kantkornlag djupt nede i dekket, mellom to skare/islag, som tidlegare observert. Vil anta at dette ikkje har overlevd der dekket er tynnare. Ikkje eit problem per no, og vil mest truleg kun vere aktuelt i leformasjoner der det har samla seg mykje snø. Varierende snømengde i regionen, men generelt lite snø. Meir i indre strøk enn ytre, både når det gjeld mengde snø og høgde for samanhengadande skiføre.

Snow Profile

2 cm K MFcr D, 36 cm 1F RG 1 mm M, 16 cm 4F/1F PP/DF 1 mm/3 mm M Øvre del, 15 cm 4F-1F MF/MFcl 2 mm/10 mm M-W, 44 cm 1F-P MF/RG 1 mm M, 20 cm 1F RG/MF 1 mm M, 5 cm K MFcr M, 3 cm 4F-1F FCxr/MF 2 mm M Eldre kantkornlag. Har tidlegare observert dette fleire plasser i regionen, men med vêret som har vore så er det truleg eliminert der snødekket ikkje er så tjukt som på denne lokaliteten. Skarelaget som beskyttar det var byrja å verte brote ned som følgje av dei milde temp. i dekket., 30 cm K-I MF/IFil M -0.1 °C @ 0 cm, -0.9 °C @ 10 cm, -0.9 °C @ 20 cm, -0.6 °C @ 30 cm, -0.3 °C @ 40 cm, -0.3 °C @ 50 cm, -0.3 °C @ 60 cm, -0.3 °C @ 80 cm, -0.3 °C @ 100 cm, -0.3 °C @ 120 cm, -0.3 °C @ 140 cm Grov profil i leformasjon mot sør-søraust. Ca. 20 grader bratt.

ObsID: 258180

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.