Avalanche forecast for Hardanger Wednesday 2021-02-24

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Temperature increase and rain causes natural avalanches in old persistant weak layers. Avoid avalanche terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees. Avoid also runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Likely

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
1 - Small
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Likely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

6 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Breeze from southwest., change to moderate gale from the south during the evening.
-6 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1200 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
50 mm precipitation, up to 85 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from southwest., change to strong breeze from the southwest during the evening.
-1 °C to 2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1700 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / SAUDA

Snow

23.02.2021 kl. 12:26

1064 masl

Olaf Årthun. (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Olaf Årthun. Comment:  Store snøpartier løsner i fjellsider pga mildver å raser ut. Hold dere langt vekke fra alle skråninger med møkje snø i denne mildverperioden

Weather

No precipitation Flott ver å mildt på 1000moh

Avalanche Observation

23. Feb 12:30 Wet slab avalanche Naturaly released Avalanche release at 1059 masl and ended at 1071 masl Steep slope

ObsID: 257679

Hardanger / Kvinnherad

Snow

23.02.2021 kl. 09:10

82 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Litt nedbør i natt, som snø over ca 800 moh. Utsikt mot toppar på ca 1300 meters høgde. Som biletet syner så har mildvêret vore brutalt med det som allereie var eit tynt snødekke.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mildvêr og store nedbørsmengder høgt til fjells fører til betydeleg skredfare. Ferdsel i skredterreng krever særs solid erfaring og gode rutevalg både opp og ned. Store naturlege utløyste skred kan forekomme. Det er stor variasjon i regionen i forhold til høgde og himmelretning. Det er meir snø i indre strøk, og skredfaren vil vere størst her. Mengden nedbør og mildvêrsgrense i morgon, onsdag, avgjer kor seriøs situasjonen vert. Om mildvêrsgrensa går lågare enn antatt så kan vi få skredproblem knytt til ustabile fokksnøflak også. Det er ein interessant situasjon. Vi har eit snødekke som varierer mykje, både med omsyn til kor du er i regionen, men også ifht høgde og himmelretning. Vi har, gjennom førre helg, hatt mildvêr høgt til fjells, noko som har ført til stor skredaktivitet i alle himmelretningar. For morgondagen, når det er størst fare for store nedbørsmengder, så er det naturleg å tenke at skredproblema er aktuelle i "Mange" heng, men basert på vêret som har vore og mengde snø ifht høgde, himmelretning og forskjellane innad i regionen så landar eg på "Få heng" - det fører til FG 3. Det er likevel viktig å få med at i disse henga kan ein ha ein situasjon som tilsvarer FG 4, medan i andre deler av regionen har ein situasjonen som av ein mildare karakter.

Weather

5 °C 5 m/s from NW ↘ 50% clouds Kaldare vêrtype, men forbigåande. Klarvêr i morgontimane, men tilskyande utover føremiddagen i dag - stigande temperatur. Litt nedbør i går/i natt - som snø over ca 800 moh.

Snow Cover

Elevation of new snow 800 masl

ObsID: 257349

Hardanger / Kvinnherad

Snow

22.02.2021 kl. 14:07

675 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Mot fjorden. Frå ca 650 moh.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Utsikt mot vestvendt side av Melderskin. Utsikt opp mot 1400 moh. Som biletet fortel så byrjar det å verte skrint med snø ein del plassar.

Snow Cover

ObsID: 257260

Hardanger / Kvinnherad

Snow

22.02.2021 kl. 11:30

787 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Mot nord. Frå ca 800 moh. Ser toppar på ca 1200 moh.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Mot søraust.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Mot fjellet Ingahogg - 965 moh.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable I lågare terreng, under 1000 moh, kan det framleis gå våte laussnøskred av str 1 og 2 i bratte heng. Over 1000 moh må ein vere obs på at det kan gå naturlig utløyste våte flakskred på vedvarande svake lag, der det ligg nok snø. Det er ein del variasjon i regionen, og dei ulike skredproblema vil ikkje vere like aktuelle alle plasser, men ver ekstra obs i høgda over 900-1000 moh, og i terreng der det har samla seg mykje snø gjennom vinteren. Synes vi nærmer oss ein Fg 2, men skal gruble litt på det. Det er vanskeleg å sei kva fargegrad vi bør ligge på då det varierer stort i regionen. Enkelte plasser er det avsmelta like opp til 1300 moh, medan det andre plasser er samanhengadande skiføre frå 500 moh. Men med utgangspunkt i at dei som skal på tur oppsøker terreng med snø, tenker eg at det er viktig å få godt fram i tekstvarselet at der det er nok snø er dei ulike skredproblema til stades. Om det er "Få", "Nokre" eller "Mange" heng er vanskeleg å sei så akkurat om det er FG 2 eller 3 er litt tja. Men synes vi nærmar oss 2.

Weather

No precipitation 4.5 °C 7 m/s from E ← 100% clouds Fuktig vêr med regn og mild vind. Med + 4,5 grad på 800 meter så vil eg anta at det er mildt opp til ca 1300-1400 moh - kanskje høgare også.

Notes

Legg inn snøprofil med temp seinare. Ikkje noko veldig forbløffande. I stor grad smelteomvandla snø.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1300 masl and 1000 masl Vil anta at det med mildveret vi har no, med regn høgt til fjells, framleis kan påvirke vedvarande svake lag i dekket, men eg vil også anta at dette er mest aktuelt mellom 1000 og 1300 moh då terreng under 1000 byrjar å verte gjennomfukta og terreng over 1300/1400 moh kan ha fått mindre regn - lågare temp. Der er nok det gamle skredproblemet med tørrare snø meir aktuelt. Som nemnt er det variasjon mtp mengde snø i regionen - ifht høgde og himmelretning - så skredproblemet er ikkje like aktuelt over alt. Det er i grenseland til "Få" heng pga mengde snø.

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1200 masl and 500 masl Str 1 og 2 skred kan forventes. Truleg har mykje rast frå seg dei siste dagane. Enkelte himmelretningar er det ikkje snø under 1000 moh, men for regionen sett under eitt er det nok fornuftig med "Alle" og "Mange heng" trass i at det ikkje er like treffande over alt.

Danger Sign

Much water in the snow Område: Generelt på fjellet. Skildring: Iallfall opp til 900-1000 moh, men mest truleg høgare opp også.

Tests

LBT Slo ikkje ut.

Avalanche Activity

22. Feb. 18-24 Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Str 1 og 2 i brattheng.

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Layered snow begins at 800 masl Wet loose snow Very wet Fuktig snødekke høgt til fjells. Regnet har trekt djupt ned. Der snødekket er tynnare er det gjennomfukta - iallfall opp til ca 900/1000 moh, men mest truleg innslagsvis høgare opp også. I leformasjoner der dekket er tjukkere er det større variasjon, men fukt har trekt djupt ned her også. Samanhengande skiføre frå ca 400-500 moh, men råten snø gjer det utfordrande å gå. Truleg litt meir snø i indre del mot Røldal og Haukeli. Det er å merke seg at det er stor variasjon i regionen, både mtp forskjell i indre vs ytre del, men også høgde og himmelretning. I ein del sider er snøen smelta heilt vekk høgt til fjells, medan i andre, typisk mot nord og nordvest er det meir snø pga herskande vindretning frå aust i vinter. Vil anta at lagdelinga er litt meir inntakt høgare i terrenget, men det milde vêret har nok jobba seg ned i dekket her også.

Snow Profile

40 cm 4F-1F MF/MFcl 2 mm/6 mm W, 20 cm 1F MF 1 mm/5 mm M-W, 10 cm I IFil 0 mm M Hardt islag, men eg finner det kun der snødekket er tjukkare. Kunne vore grunnlag for eit potensielt skredproblem ("Opphopning" av vatn i over lag"), men på denne høgda og truleg opp til ca 1000 moh (mogleg høgare) så er nok islaget så pass nedbrote at det ikkje utgjer eit nemneverdig stort problem - evt. er det også mindre fuktighet i snødekket høgare oppe. Vil anta at dette er eit eldre islag, men sjølvsagt, det kan hende at fuktigheten har fryst her mtp temp, men synes det er i overkant tjukt til at det kan vere tilfelle., 30 cm 4F-1F RG/FCxr 1 mm/2 mm M Spor etter det gamle kantkornlaget, men er godt påvirka av temp. Ingen potens i det her. Vil anta at det islag over er vekke, så er dette laget i enda større grad eliminert, og vil anta at det gjeld relativt høgt opp i terrenget. Det gamle kantkornlaget ligg nok beskytta av tilsvarandre islag/smelt-frys-lag høgare i terrenget også. -0.3 °C @ 10 cm, -0.3 °C @ 20 cm, -0.3 °C @ 40 cm, -0.3 °C @ 50 cm, -0.8 °C @ 60 cm, -1.3 °C @ 80 cm Grov profil i leformasjon mot vest for å sjå kor djupt ned regnet har trekt. Mengde snø her er ikkje representativt for mengda i terrenget generelt. Mest truleg smelteformer mot bakken. NB! Får ikkje til å legge inn plussgrader på overflata, men der er det altså + 4,5 grader.

ObsID: 257211

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.