Avalanche forecast for Hardanger Saturday 2021-02-20

Highest danger level per day:
4
High
Published:

Very dangerous avalanche conditions. Naturally triggered avalanches is expected. Keep your distance from all steep terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd For emergency preparedness : Avalanches can become very large and reach avalanche-exposed roads and settlements. For outdoor activity : Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones for avalanches.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Likely

Wet snow (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Likely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to fresh breeze from the south during the afternoon.
-7 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 800 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
18 mm precipitation, up to 40 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from south.
-4 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1400 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / Ullensvang

Snow

20.02.2021 kl. 14:47

823 masl

bjafje (**)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  bjafje Comment:  Relativt stort flakskred fra Ånuten

Avalanche Activity

20. Feb. 12-18 (+01:00) Wet slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. E

ObsID: 256802

Hardanger / Ullensvang

Snow

20.02.2021 kl. 11:49

235 masl

bjafje (**)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  bjafje

Weather

Rain 4.5 °C

Avalanche Activity

20. Feb. During the day (+01:00) One (1). 2 - Medium. Spontaneous release E Helgeliskreda har kommet, lite, stoppet høyt i lien.

ObsID: 256759

Hardanger / austmannali tunnelen

Snow

20.02.2021 kl. 10:00

660 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

20. Feb 10:00 (+01:00) Snø på EV134 løsnet fra fjell/dalside 20-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: <10m.

Incident

Snow Only material damage Road

ObsID: 256905

Hardanger / Ullensvang

Snow

20.02.2021 kl. 09:19

550 masl

bjafje (**)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  bjafje Comment:  Ett av flere mindre ras

Weather

Drizzle 5 °C 2 m/s 100% clouds

Avalanche Activity

20. Feb. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release N, NW Mer eller mindre kontinuerlig isnedfall og mindre snøras i bratte fjellsider.

ObsID: 256724

Hardanger / Ullensvang

Snow

20.02.2021 kl. 09:05

968 masl

Per Magne (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Per Magne
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Per Magne
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Per Magne

Weather

Rain 4 °C 7 m/s from S ↑ 100% clouds Temp og vind er på kote 175moh.

Danger Sign

Recent avalanches Område: For kommunen

Avalanche Activity

20. Feb. 0-6 (+01:00) Wet slab avalanche Numerous (10 or more). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Det er gått mange skred mellom Husaskreo og til Øvstaskro. I tillegg så raser det konstant innover i Buerdalen, har observert ca 10 skred der i dag.

ObsID: 256729

Hardanger / Eidfjord

Snow

19.02.2021 kl. 17:20

966 masl

Jens@SVV (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Jens@SVV
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Jens@SVV

Avalanche Observation

19. Feb 16:20 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Released by explosives W-facing Avalanche release at 998 masl and ended at 928 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow Lee side Storelia Fleire skred sprengt ut med daisybell. Gjekk skred naturleg natt til 17., men har lagt seg ut meir fokksnø siste dagar. Sorengte ut fleire skred str 1-2. to gjekk i veg. Truleg både på fokksnø og kantkorn. God forplanting i kantkorn og nokså god i fersk fokksnø

Incident

Snow Road

ObsID: 256640

Hardanger / Ullensvang

Snow

19.02.2021 kl. 12:33

837 masl

Svein B (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Svein B Comment:  Utløst like over hyttene på Seljestadstølane

Avalanche Observation

19. Feb 12:39 (+01:00) Dry loose-snow avalanche 2 - Medium Naturaly released NW-facing Avalanche release at 830 masl and ended at 830 masl Buried weak layer of new snow 100 cm high and 100 m wide fracture Steep slope Ukjent Mulig utløst siste døgn

Incident

Snow Did not affect anything Nordic skiing

ObsID: 256575

Hardanger / Ullensvang

Snow

19.02.2021 kl. 11:27

1268 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 9 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Øvste brot. Nedføyka nysnø.
Image Of Tests
Image 2 of 9 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Brot i delvis kantkorn. Bærande fokksnøflak over.
Image Of Weather
Image 3 of 9 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Varierande sikt, så vanskeleg å sjå evt. indikator heng.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Det er tydeleg at det har vore ein del vind forut for siste snøfall.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Fint skiføre med 15ish cm tørrsnø.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Nordvest vendt side på fjellet Gygrastol 1339 moh. Det er dekning med snø, men det er generelt tynt.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Utsikt utover Odda - Folgefonna lik på venstre side.
Image Of Snow Cover
Image 9 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Utsikt frå huset. Ser opp mot toppar på rundt 1300 meters høgde. Vestvendte sider midt i biletet.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl Vil anta at dette gjeld alle heng. Fant det tydelig i vest-nordvest i dag. Blyanthardt fokksnøflak over. Bære godt på lokaliteten eg obsa i dag. Det er vanskeleg å vurdere stabiliteten i dette. Opplevde tidlegare i veka at det var særs potent på lågare høgde med tynnare snødekke (drønn og skytande sprekker), men mindre energi i det høgare oppe med tjukkare snødekke. Det oppleves difor som at det både er mogleg å fjernutløyse, men også at det enkelte plasser er vanskeleg å løyse ut. Situasjonen er avhengig av kor mykje snø som er der problemet er mest potent.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, W, NW above 600 masl Har stabilisert seg litt, men er framleis litt potent. Str 1 og 2 skred. NB! Vil anta at dette skredproblemet no vil forsterke seg på ny mtp at det bles opp og det vil verte ny pålagring i sektorar V-NV-N.

Weather

0 °C 4 m/s from S ↑ 90% clouds 10-20 cm nysnø siste døgn. Ingen vind av betydning, iallfall ikkje noko som har prega snødekket der eg var i dag. Mildere temp. Tydelig på veg opp utover føremiddagen i dag, fredag. Innslag av store snøflak, men per no lite nedbør av betydning.

Notes

Danger Sign

Recent avalanches Som nemnt under "Skredaktivitet". Varierande sikt, så vanskeleg å sjå til brattare heng, men kunne ikkje sjå noko i dag, men antar at det er aktivitet i eit eller fleire av dei svake lag.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Ferdsel krev gode vegval opp og ned. Framleis ustabile fokksnøflak mot vest-nordvest-nord - noko som vil forsterke seg dei neste dagane. Kantkorn under eldre fokksnøflak skal litt meir tilleggslast for å gå i brot, men ver obs der snødekket er tynnare. Her vil fjernutløysing vere mogleg. Kan gi store konsekvenser. Er også eldre Kantkorn lenger nede i dekket, men anser ikkje det for å vere veldig aktuelt i dag. Situasjonen er avhengig av vêret som kjem inn. Vert så spenstig som det er meldt kan vi få ein seriøs situasjon med både våte laussnøskred frå 1000 moh og ned, og flaksskred frå 5-600 moh og opp. Ferdsel i skredterreng, lausneområder og utløpssoner, bør unngås! Forecast correct Det er lite snø i fjellet, generelt. Faregrad for i morgon avhengig av kor mykje vêr som kjem inn. Anser det som fornuftig med FG 4 om det drar seg til, trass i at det er sparsomt med snø ein del plasser. Skredproblema og vêret som er på veg inn svarer jo til ein høg FG, men spørsmålet er om mengde snø tilsvare ein FG 4 for regionen, eller om ein skal halde det på FG 3.

Tests

CTH25@59cmQ1 Good

CTM19@40cmQ3 Medium Delvis nedbrutt nysnø over hard vindpakke.

Snow Cover

110 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Layered snow begins at 500 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Ligg 10-15 cm ubunden snø tilgjengelig for transport. Generelt lite snø i fjellet for årstida, men bra mengder i leformasjoner. Meir snø i indre del av regionen enn ytre. Lagdelinga er nokså lik for regionen, så evt. skredproblem vil vere representative for regionen sett under eitt.

Avalanche Activity

19. Feb. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE, S, SW. Above 600 masl Såg ein del mindre skred. Vil anta at dette vil auke på i intensitet i alle himmelretningar når mildvêret slår til for alvor.

Snow Profile

20 cm F PP 2 mm D, 20 cm 4F-1F RGlr/DF 0 mm/1 mm D, 5 cm 4F PP/DF 1 mm/2 mm D Hele laget, 19 cm P RGsr 0 mm D, 20 cm 4F-1F FCxr 1 mm/2 mm D-M Øvre del, 33 cm 1F RGxf/RG 0 mm/1 mm D-M, 4 cm K MFcr D, 15 cm 4F-1F RGxf/MF 1 mm/3 mm D-M, 30 cm P-K MF/MFcl D-M -3.1 °C @ 0 cm, -5.9 °C @ 10 cm, -7.5 °C @ 20 cm, -8.6 °C @ 30 cm, -9.8 °C @ 40 cm, -9.8 °C @ 50 cm, -9.5 °C @ 60 cm, -9.4 °C @ 80 cm, -8.7 °C @ 100 cm, -8.2 °C @ 120 cm Profil mot vest. 15 grader.

ObsID: 256554

Hardanger / Ullensvang

Snow

18.02.2021 kl. 17:04

221 masl

bjafje (**)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  bjafje Comment:  Tokheimslien. Veldig lite snø for årstiden. Ingen toppskavl på Tokheimsnuten (t.h.). Omtrent ingen skred i samtlige kjente skredløp. Kanskje man kan ane noen mindre skred helt øverst.

Weather

Drizzle 2 °C 2 m/s 90% clouds

Avalanche Activity

18. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity På samme dato i fjor var lien dekket av store snøras i alle skredløpene

ObsID: 256401

Hardanger / Ullensvang

Snow

18.02.2021 kl. 06:18

181 masl

bjafje (**)

Weather

No precipitation 0.4 °C 3 m/s from W → 50% clouds Litt nedbør i natt, i form av våt, kram snø. Ca 4-5cm.

Danger Sign

Much water in the snow Område: I dalen/fjorden

Avalanche Activity

18. Feb. 0-6 (+01:00) Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Flere, veldig små ras, kan observeres i meget bratte fjellsider. Generelt lite snø for årstiden.

ObsID: 256243

Hardanger / Ullensvang

Snow

17.02.2021 kl. 19:43

107 masl

bjafje (**)

Weather

No precipitation -1.4 °C 1 m/s 80% clouds

Snow Cover

8 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Crust Moist Knallhard skare under vått topplag på 112moh. Vått topplag ca 5 cm dypt

Avalanche Activity

17. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 256192

Hardanger / Kvinnherad

Snow

17.02.2021 kl. 15:28

82 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Utsikt frå bygda mot fjella. Søraustleg retning.

Snow Cover

ObsID: 256142

Hardanger / SAUDA

Snow

17.02.2021 kl. 14:00

727 masl

Bjodybda (**)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjodybda

Avalanche Observation

17. Feb 14:00 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Remotely triggered NE-facing Poor bonding between layers in wind deposited snow Steep slope Skredet skjedde ved at vi kontrollert tok ned en skavl som hang i en renne over et brattheng. Ingen var påvirket av skredet og alt var planlagt. Skredet som gikk var middels stort. Det viser at det er dårlig binding mellom fokksnø og snøen under. Skredet gikk relativt langt ut og minner oss om at brattheng bør unngås. Det har blåst øst-nordøst siste døgn og flytte mye snø inn i lesidene og gjort at skredfaren fremdeles er høy.

Incident

Ingen ulykke eller skade Snow

ObsID: 256179

Hardanger / SAUDA

Snow

17.02.2021 kl. 12:00

612 masl

madsskaar (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  madsskaar

Avalanche Observation

17. Feb 12:00 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered N-facing 30 cm high and 30 m wide fracture In gully or concave form

Incident

Snow Skiresort, off-piste

ObsID: 256062

Hardanger / SAUDA

Snow

17.02.2021 kl. 11:11

736 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Fra Smalanutheisen mot Varanuten.

Weather

No precipitation 2 m/s from NE ↙ 96% clouds

ObsID: 256036

Hardanger / SAUDA

Snow

17.02.2021 kl. 11:05

663 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps

Snow Cover

Noen bilder fra heisen til Smalanuten. Vindtegn fra ø i nysnøen.

ObsID: 256034

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snow

17.02.2021 kl. 07:45

1321 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Recent avalanches

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Østavind og nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Østavind og nedbør. Ferskt skred i Storlia.

ObsID: 255993

Hardanger / Storlia

Snow

17.02.2021 kl. 02:00

938 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 6 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 6 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 6 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 6 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 5 of 6 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 6 of 6 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

17. Feb 02:00 (+01:00) Avalanche release at 933 masl and ended at 933 masl Snø på RV7 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 256013

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.