Avalanche forecast for Hardanger Tuesday 2021-02-16

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Persistent weak layer near the surface. Avalanches can be very easily triggered.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Likely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

6 mm precipitation.
Moderate gale from southeast., change to strong breeze from the southeast during the afternoon.
-14 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
4 mm precipitation.
Calm/light breeze from south., change to strong breeze from the southeast during the afternoon.
-14 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / SAUDA

Snow

16.02.2021 kl. 21:42

578 masl

Lallå@rrkh_skredgruppe (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Lallå@rrkh_skredgruppe

Weather

2 °C Kommet 19cm me snø

ObsID: 255958

Hardanger / SAUDA

Snow

16.02.2021 kl. 12:47

913 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Tydelig avblåst på rabber og rygger. Føyke rundt klippene mot SV.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Fra Hovlandsnuten mot Brekkestølsnuten
Image Of Tests
Image 4 of 6 Of:  Tests Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Q2 @12cm
Image Of Tests
Image 5 of 6 Of:  Tests Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Q1. @60cm
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps

Snow Cover

80 cm in total Moderate snow drift 4 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 600 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Noe nysnø etter foregående døgn, men ikke store mengder. Vinden har begynt å flytte litt på nysnøen.

Weather

No precipitation 6 m/s from NE ↙ 100% clouds

Avalanche Activity

16. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lett snøfokk som følge av vind fra nordøst. Det finnes noe nysnø tilgjengelig for transport. Ser stor snøtransport på motsatt side av dalen. S-SV vendt hengretning.

Snow Profile

15 cm F DF 0 mm/1 mm, 0.5 cm F PP 1 mm Nedre del, 13 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 18 cm P RGxf/RG 0 mm, 12 cm 4F-1F FCso 1 mm Hele laget, 20 cm P RGxf 0 mm, 4 cm 1F FC 1 mm, 75 cm P+ RGxf/MFcl 1 mm/1 mm -3.8 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -6.6 °C @ 20 cm, -7.5 °C @ 30 cm, -8 °C @ 40 cm, -8 °C @ 60 cm, -7.1 °C @ 80 cm, -5.6 °C @ 100 cm 2 tests connected to snow profile

Notes

Redigeres ved hjemkomst.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable De vedvarende problemene med kantkorn i snødekket vedvarer, det har ikke vært tilstrekkelig mildt enda til at dette har blitt reversert i noen grad. Både som observatør og skikjører synes jeg det er en vanskelig vurdering med de ulike testresultatene kantkornlagene gir. Forholdsvis glatte bruddflater etterhvert, men på noen tester trengs det en del tilleggsbelastning for å få utslag. Jeg forventer at mye nedbør i høyfjellet, forhåpentligvis som snø mot helg, kan gi en skredsyklus som følge av kritisk mengde nysnø og dermed pålagring av tykkere flak over de allerede eksisterende svake lag. Dette vil stresse snødekket og gi naturlig utløste skred potensielt stor størrelse i seg selv. Vind oppi kuling styrke i fjellet de neste dagene vil bidra til krevende forhold. (I løpet av kvelden/natta etter observasjonen er det kommet ca 20 cm nysnø i Sauda skisenter) Temperaturen ventes så høy at til et visst nivå vil det muligens regne. Kanskje opp i 800 moh til helga. I så fall vil regnet kunne gi en kortvarig oppgang i skredfaren med påfølgende stabilisering når det avtar. Det følger en del usikkerhet med langtidsværvarselet som det foreligger nå (ift mildværsgrense) så det blir spennende å se nærmere helg og etter mildværsherjingene om kantkorna rundes noe ned på sikt. Forecast correct Faregraden er foreløpig lik, men skredproblemet er noe endret. Jeg fant myke flak med fokksnø med nedføyket nysnø innimellom tirsdag. Dette lå som et skredproblem høyt i snødekket. Vinden fortsatte noen timer utover kvelden tirsdag. Også mer nysnø. Jeg mener det ville vært riktig å tatt med dette skredproblemet også for varselet til onsdag.

Tests

ECTN23@55cmQ1 Medium Ikke krystallklart testresultat. Ikke bruddforpl, men en ganske glatt bruddflate. Krever trolig noe større tilleggsbelastning.

ECTN1@15cmQ2 Poor

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium SW, W, NW Forrige ukes skredproblem fremdeles aktuelt. Ganske glatt brudd, men krever et sted mellom liten og stor tilleggsbelastning.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small SW, W above 700 masl Myke fokksnøflak fra siste døgn.

ObsID: 255875

Hardanger / Kvinnherad

Snow

16.02.2021 kl. 12:19

900 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Mot vest. Snøen "dansar" bortover overflata.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Mot søraust. Melderskin 1426 moh til høgre. Mange steinar som stikk opp.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Sørover mot Rosendal.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Mot aust nord-aust. Gygrastol i midten.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Lokalitet for snøgrop. Mot vest-nordvest. Meir snø i leformasjoner mot disse sektorene.

Avalanche Activity

16. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Flatt ljos så litt vanskelig å observere.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsida. Skildring: Lett - moderat snøfokk. Bles frå aust-nordaust. Legg opp i vest-sørvest. Tiltakande vind utover dagen.

Snow Profile

40 cm 1F RG/RGxf 0 mm/1 mm D, 20 cm 4F-1F FCxr 1 mm D Nedre del, 4 cm K MFcr D, 5 cm 4F-1F FCxr 1 mm D, 2 cm K MFcr D, 50 cm 1F/P MF/DF 1 mm/3 mm D-M -4.5 °C @ 0 cm, -6.8 °C @ 10 cm, -7.3 °C @ 20 cm, -7.5 °C @ 30 cm, -8 °C @ 40 cm, -8 °C @ 50 cm, -7.8 °C @ 60 cm, -7.8 °C @ 80 cm, -7 °C @ 100 cm, -6 °C @ 120 cm Grov profil i leformasjonmot nordvest. Snødjupne ikkje representativt for terrenget sett under ett.

Notes

Redigere obs i kveld.

Snow Cover

40 cm in total Some snow drift 1 cm new snow Layered snow begins at 500 masl Wind slab (hard slab) Dry Varierende snødekke. Været som har prega regionen, med kulde og klarvær, i kombinasjon med innslag av vind har gjort til at snøen har flytta på seg. Det er generelt lite snø på ryggar og konvekser, men meir i leformasjoner, spesielt mot nord og nordvest. Det er relativt lite snø, utover i innblåste formasjoner og i høgda, spesielt for ytre del av regionen, men ein har eit slags samanhengdande skiføre frå ca 100-200 moh - om ein følgjer skogsvegar eller flatare parti parti i terrenget der snøen har fått lege delvis i fred, men tynt snødekke i terrenget generelt sett. Mogleg meir snø i indre del av regionen vs ytre. Snødekket består av ulike lag av smelte, kantkorn/delvis omvandla og fokksnø. Under skoggrensa er det mindre utprega lagdeling.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Nedføyka kantkorn som hovedproblem. Det er lett å løyse ut skred der snødekket er tynt. Der snødekket og primært fokksnøflaket er tjukkere skal det større tilleggslast for initiere brot. Utfordrande å gjere vurderingar. Værsituasjonen endrar seg til det meir normale vestlandsvêret, og i følgje yr kan vi få mykje nedbør framover, i kombinasjon med ein del vind mot slutten av veka. Nysnøgrensa vil gå høgare i terrenget. Nedbøren vil falle som regn og gi forbigåande høgare skredfare, men til gjengjeld vil det moglegvis eliminere ein del av dei vedv.svake laga i snødekket - iallfall dei som ligg høgst i dekket. Utfordringa er at høgare til fjells, der nedbøren vil falle som snø, vil få ein utfordrande situasjon å handtere framover mtp meir snø oppå allereie ustabilt snødekke. Forecast correct Litt vanskelig å sei faregrad. Det er lite snø, men mot nord og nordvest, kor det har lagt seg opp mest snø gjennom vinteren, er skredproblemet til stades. Eg lander på "Få" heng lokalt, men for regionen er det nok fornuftig med "Noen". Då lander eg på FG 3. Om det hadde vore mogleg ville eg ha skrive FG 2,5. Det er ein del variasjon i regionen. Opplever at skredproblemet har varierande potens avhengig av høgde og snødekkets tjukkelse. Gjorde to profilar og testar i dag med relativt stor forskjell i potens i svakt lag. Testen eg gjorde på lågare høgde, med tilhøyrande drønn i snødekket omkring meg, synte stort potensiale, medan testen eg utførte på 900 moh var mindre spenning i.

Tests

LBT@55cmQ3 FCxr som går i brot. Brotet skjer nedst mot underliggende skare. Laget er ikkje like utvikla her som lenger nede der snødekket er tynnare. Skal større tilleggslast til her pga tjukkere fokksnøflak og mindre utvikla kantkorn. Usikker på str. skred som kan gå på dette, men str. 2 skred er iallfall å forvente om det går i brot. Potensielt str. 3.

ObsID: 255897

Hardanger / SAUDA

Snow

16.02.2021 kl. 11:02

472 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Mot Hovlandsnuten.

Snow Cover

Some loose snow (1-10cm) Dry Nysnø, relativt ubunden og tørr. Ca 10cm.

ObsID: 255809

Hardanger / Ullensvang

Snow

16.02.2021 kl. 10:44

32 masl

bjafje (**)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  bjafje

Weather

No precipitation 0.7 °C 0 m/s 100% clouds Stigende temperatur. Foreløpig ikke nedbør siden i går formiddag. Observerer ikke snøføyke i høyden. Bildet er av Rossnoss (1407moh) vestvendt skråning lite snø for årstiden. Bildet viser opplagring for husaskredet og litt av aurskred. Lite snø.

ObsID: 255800

Hardanger / Kvinnherad

Snow

16.02.2021 kl. 10:25

560 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Ved frigjering.
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Det er generelt lite snø på denne høgda i denne delen av regionen. Det har lagt seg opp ein del snø i leformasjoner.

Weather

No precipitation 1 °C 4 m/s from E ← 100% clouds

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsida. Skildring: Det har drønna i alle mindre og større formasjoner eg har passert, der det har lagt seg opp fokksnøflak. Ingen fare lokalt då det ikkje er nok snø til å generere nemneverdig store skred, men større farepotensiale der det er meir snø.

Tests

CTV@26cmQ1 Poor Tok ein kjapptest. Drønna i snødekket der eg grov profil. Meir potent her samanlikna med høgare i terrenget der overliggande lag er tjukkare og svakt lag er mindre utvikla.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 3 - Large N, W, NW above 600 masl Vanskelig å sei om detver få eller noen heng. Antar at dette kan gi str. 2-3 skred der d har lagt seg opp nok snø.

Snow Profile

1 cm F PP 2 mm D, 25 cm 1F/P RG 1 mm D, 13 cm F DH 3 mm D Øvre del Kant/beger., 20 cm K MF D 1 tests connected to snow profile

ObsID: 255811

Hardanger / Kvinnherad

Snow

16.02.2021 kl. 10:07

560 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Mot sørvest. Ved tregrensa.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Mot nord. Avblåse. Lite snø.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Mot aust. Utsikt til ca 700-800 moh. Tynt med snø.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Lagar så vidt spor med skia. Hunden trør gjennom.

Snow Cover

Ca 10-15 cm ubunden snø under skogrensa, men varierende. Over grensa er det avblåst og delvis bærande.

ObsID: 255778

Hardanger / Ullensvang

Snow

13.02.2021 kl. 14:30

963 masl

bonna (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  bonna

Incident

Ingen ble tatt av skredet og ingen skader. Snow No one buried, but close call Backcountry skiing

Avalanche Observation

13. Feb 14:30 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered SW-facing Avalanche release at 952 masl and ended at 946 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow 10 cm high and 30 m wide fracture Steep slope Utløst av person, personen klarte å renne ut fra skrede til trygg possisjon. Skredet hadde lav fart.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

ObsID: 255214

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.