Avalanche forecast for Hardanger Thursday 2021-01-21

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Heavy precipitation and strong winds might give some natural released avalanches. Keep distance to avalanche terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Likely

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

11 mm precipitation, up to 21 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from southeast.
-11 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 800 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
14 mm precipitation, up to 35 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southeast., change to gale from the southeast during the afternoon.
-9 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 900 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / SAUDA

Snow

21.01.2021 kl. 18:30

747 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Utfra bruddkanten å dømme, samt foregående timers vindretning, så antar jeg dette er ustabilitet i fokksnøen; sjikt i fokksnøen som har gått til brudd. Foto: Frode Rafdal

Avalanche Activity

21. Jan. 0-6 Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes Tilsendt bilde fra toppturist som gikk forbi dette da han fulgte trekktraseen til Tjuanuten.

ObsID: 251193

Hardanger / Kvinnherad

Snow

21.01.2021 kl. 15:35

744 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Weather
Image 3 of 6 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Snødekket bere preg av å vere fuktig. Vekslande flatt ljos og delvis sikt.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Bærer delvis, men enkelte plasser synker ein godt nedi med skia på beina. Belastar du snødekket med sko så synker du nedi 30-40 cm.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  CatoLeganger@obskorps

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det er ein kompleks skredsituasjon for tida. Det er vedvarende svake lag i snødekket som ein må vere særs obs på. Skred som går ut på dette/disse laga kan verte store. I tillegg har ein fokksnøflak, primært mot nord og tilgrensande sektorar som ein må følgje med på. Mildvêret med regn relativt høgt opp har gjort til at ein kan både få våte laussnøskred, men den ekstra lasta dette tilfører snødekket kan potensielt initiere naturleg utløyste våte/tørre flaksred også. Det fortsetter med mykje vêr inn mot helga. Vind frå søraust i kombinasjon med snø vil føre til at nysnøflak mot nord og tilgrensande sektorar vil fortsette å bygge seg opp. Forecast correct Kantkorn/beger over/under skarelag som eg har bemerka i ECTP er eit djupare lag enn det som er står i varselet - der står det nedføyka kantkorn. Laget som er nemner er det same som eg observerte i Røldal sist helg, nede i snødekket. Det er nok potent frå 7-800 moh og opp, men krev stor tilleggslast for å initiere det. Eg observerte same lag i Røldal sist helg, men der låg det mellom to skarelag og såleis ligg det "trygt". Fant eit tilsvarande lag i dag, i ytre del på ca 800 moh. Det låg over smelt-frys pakka i botn. På den høgda eg var i dag var det nær omvandla, men vil anta at det kan vere meir potent høgare oppe. Såg også tendensar til ein smelteomvandla skarelag høgare i snødekket - om dette er inntakt høgare oppe så vil det beskytte det nemnte ved. svake laget, men det veit eg ikkje status på. Det mest aktuelle skredproblemet er nok framleis nedføyka kant, men dette er truleg delvis eliminert opp til ca 800 moh pga fuktigheten, iallfall i ytre del.

Weather

Snow 0 °C 10 m/s from E ← 100% clouds Det har vore ein mildare vêrtype i dag. Plussgradene har strekt seg relativt høgt opp - til ca 900 moh, vil eg anta. Truleg litt forskjell på indre og ytre del av regionen. Litt nedbør. Kraftig vind i kombinasjon med nedbør i kveldinga, torsdag.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Very easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 900 masl

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1000 masl and 600 masl

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large NE, E, SE, S, SW above 700 masl NB! Kantkorn/beger over/under skarelag som eg har bemerka i ECTP er eit djupare lag enn det som er står i varselet - der står det nedføyka kantkorn. Laget som er nemner er det same som eg observerte i Røldal sist helg, nede i snødekket. Det er nok potent frå 7-800 moh og opp, men krev stor tilleggslast for å initiere det. Det mest aktuelle skredproblemet er nok framleis nedføyka kant, men dette er truleg delvis eliminert opp til ca 800 moh pga fuktigheten, iallfall i ytre del.

Tests

ECTP28@72cmQ2 Good Går i brot djupt nede ved STOR tilleggsbelastning. Eventuelle kantkorn/beger høgare i snødekket er omvandla på denne høgda. Dette laget, som går i brot på ECT her, er eit eldre delvis smelteomvandla lag nede i dekket. Vil anta at det er potent der snødekket er relativt tjukt eller det mildværet ikkje har fått jobba seg ned i dekket.

Danger Sign

Whumpf sound Område: På denne staden. Erfarte drønn i snødekket - grov profil like ved.

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift Snow line at 400 masl. Layered snow begins at 600 masl Wet loose snow Moist Generelt fuktig og råten snø/snødekke opp til om lag 800-900 moh. Tydeleg at det har vore regn over tid - har trekt godt ned i dekket. Vinden tidlegare i veka har ført til meir snø i sørvest - nord - nordaust. Følgjer sykluser frå tidlegare i vinter og det er soleis meir snø i disse sektorene samanlikna med dei andre. Eg vil anta at det har vore litt forskjell mtp temp og mildværsgrense for indre vs ytre del. Mogleg det har strekt seg litt høgare opp i ytre del. Observerte ikkje snøfokk på turen, trass i at vindstyrken var meir enn sterk nok til å flytte på snø. Antar at brorparten er flytta på allereie.

Avalanche Activity

21. Jan. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Between 1000 masl and 600 masl Såg nat. utløyste skred str. 1 i vest-sørvest, men antar at dette er aktuelt i alle sektorar der mildværet har fått jobba. Opp til ca 900/1000 moh for ytre del av regionen. Er nok ikkje like aktuelt for indre del mtp høgde. Mildværsgrensa går nok litt lågare der.

Snow Profile

2 cm P MFcr M, 19 cm 1F RG 0 mm M, 29 cm 4F PP 2 mm M, 7 cm P-K MFcr M, 15 cm 1F RG/DF 1 mm M, 2 cm 4F FCxr 3 mm D-M Hele laget -0.2 °C @ 0 cm, -0.3 °C @ 10 cm, -0.3 °C @ 20 cm, -0.3 °C @ 30 cm, -0.3 °C @ 40 cm, -0.7 °C @ 60 cm, -0.9 °C @ 80 cm, -0.8 °C @ 100 cm

ObsID: 251184

Hardanger / Kvinnherad

Snow

21.01.2021 kl. 11:03

660 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Utsikt mot vestvendt side av Melderskin 1426 moh.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Utsikt utover Hardangerfjorden - sørvestlig retning. Generelt tynt snødekke her mot fjorden.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Utsikt frå hytta innover fjellet frå ca 660 moh. Sida ein ser bortover er vestvendt mot Hardangerfjorden. Det har smelta ein del snø her siste 24 timar.

Notes

Tek meg ein kort obskur i ettermiddag, i ytre del opp til ca 8-900 moh, men får ikkje levert obs før i ettermiddag/kveld. Skal prøve å legge inn det eg finner så snart som mogleg, men reknar ikkje med å finne noko veldig oppsiktsvekkende som utfordrar varselet slik det står.

Weather

No precipitation 5 °C 8 m/s from SE ↖ 80% clouds Mildare vêrtype i dag. Mildvêrsgrensa strekker seg relativt høgt til fjells.

Snow Cover

ObsID: 251125

Hardanger / Ullensvang

Snow

21.01.2021 kl. 07:06

498 masl

bjafje (**)

Weather

Drizzle 2 °C Kraftig snøfall i går og hele natt. Mer enn 20cm tung våt snø. Nå regn.

Danger Sign

Much water in the snow Område: I dalen/fjorden

Large snowfall Område: I dalen/fjorden

Snow Cover

25 cm in total 25 cm new snow Elevation of new snow 1 masl. Snow line at 1 masl Wet loose snow Very wet

Avalanche Activity

21. Jan. During the day Loose wet avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NW Flere små og mellomstore ras observert live i fjellsiden i morgentimene. Vil tro det blir synlig flere i andre fjellsider når dagslyset kommer.

ObsID: 251088

Hardanger / Ullensvang

Snow

20.01.2021 kl. 19:06

masl

bjafje (**)

Weather

Snow 0 °C 2 m/s 100% clouds Se faretegn.

Danger Sign

Large snowfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Stort snøfall. Tung, våt snø. Kommet ca 18cm på 4 timer ved 112 moh.

Snow Cover

20 cm in total 18 cm new snow Elevation of new snow 1 masl. Snow line at 1 masl Wet

ObsID: 251042

Hardanger / Kvinnherad

Snow

20.01.2021 kl. 09:23

82 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Austover. Kraftig vindfokk i fjellet og nedover dalen. Vind frå aust.

Notes

Tek meg moglegvis ein kjapp tur opp til 7-800 moh i ettermiddag/kveld. Vil vere i vestlig sektor så eg tek ein kjapp kikk på ferske fokksnøflak.

Weather

No precipitation 3.5 °C 10 m/s from E ← 100% clouds Vinden har teke seg opp i morgontimane. Registrerer på ulike lokale vêrstasjonar at det bles kraftig i høgda - om lag 20 m/s +/-. Lite nedbør siste 24 timar. Moglegvis nokre cm.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Observerer kraftig vindfokk.

Snow Cover

Heavy snow drift 2 cm new snow Layered snow begins at 600 masl

ObsID: 250950

Hardanger / Kvinnherad

Snow

19.01.2021 kl. 21:41

674 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Vind frå søraust har lagt opp ein del snø i leformasjoner i motsatt sektor :) Her blyant-knivhard base med 40 cm ubunden snø over. Hunden "Fnugg" er middels engasjert.

Weather

No precipitation -1 °C 3 m/s from S ↑ 50% clouds Lite vind i låglandet - 6-7 m/s i høgda. Kaldere vêrtype samanlikna med i går. Minus 1 grad på ca 700 moh i ettermiddag. Klarvêr frå tysdag ettermiddag.

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift Snow line at 100 masl. Layered snow begins at 600 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 250908

Hardanger / Kvinnherad

Snow

18.01.2021 kl. 10:46

560 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Utover fjorden. Fint skiføre der det ikkje er for ulendt med steiner osb.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Oppover i terrenget frå ca 600 moh. Ser opp til ca 8-900 moh. Følger ein terrengformasjonane så vil ein finne lommer med fin snø nedover/oppover.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Ein del snø i forsenkninger i terrenget. Meir avblåst på konvekser og rygger.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Ligg litt meir snø i- og under skoggrensa enn over. Ein del avblåst oppover snaufjellet. Vestvendt.

Weather

Snow -0.5 °C 4 m/s from SW ↗ 100% clouds Har snøa med jamne mellomrom siste døger. Nedbør som snø frå ca 300 moh. Litt vind, men ikkje nok til at snøen vart flytta på der eg stod.

Snow Cover

50 cm in total 10 cm new snow Elevation of new snow 400 masl. Snow line at 100 masl. Layered snow begins at 700 masl Ein rask trimmetur så har lite ny info på snødekket sidan laurdag. Vil anta at det har falle 10-15 cm nysnø over 4-500 moh. Fuktig nedst, tørrere med stigande høgde. Snøa relativt store flak på ca 600 moh i dag.

ObsID: 250750

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.