Avalanche forecast for Hardanger Monday 2021-01-18

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avoid leeward slopes, wind deposited snow are covering persistent week layer. Beware of alarm signals like shooting cracks and collapsing snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

3 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to breeze from the south during renoon.
-14 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation.
Fresh breeze from south.
-10 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. monday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / Kvinnherad

Snow

18.01.2021 kl. 10:46

560 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Utover fjorden. Fint skiføre der det ikkje er for ulendt med steiner osb.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Oppover i terrenget frå ca 600 moh. Ser opp til ca 8-900 moh. Følger ein terrengformasjonane så vil ein finne lommer med fin snø nedover/oppover.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Ein del snø i forsenkninger i terrenget. Meir avblåst på konvekser og rygger.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Ligg litt meir snø i- og under skoggrensa enn over. Ein del avblåst oppover snaufjellet. Vestvendt.

Weather

Snow -0.5 °C 4 m/s from SW ↗ 100% clouds Har snøa med jamne mellomrom siste døger. Nedbør som snø frå ca 300 moh. Litt vind, men ikkje nok til at snøen vart flytta på der eg stod.

Snow Cover

50 cm in total 10 cm new snow Elevation of new snow 400 masl. Snow line at 100 masl. Layered snow begins at 700 masl Ein rask trimmetur så har lite ny info på snødekket sidan laurdag. Vil anta at det har falle 10-15 cm nysnø over 4-500 moh. Fuktig nedst, tørrere med stigande høgde. Snøa relativt store flak på ca 600 moh i dag.

ObsID: 250750

Hardanger / Kvinnherad

Snow

17.01.2021 kl. 11:41

82 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Utsikt frå huset - austover - mot Laurdalstind, Andersfjell med fleire.

Weather

Rain 4 °C 7 m/s from SE ↖ 100% clouds Som meldt er det ein mildare vêrtype som ligg over oss. Det trakk inn over regionen i går ettermiddag. Lite nedbør så langt. Snør tilsynelatande over ca 500 moh.

Snow Cover

ObsID: 249613

Hardanger / Ullensvang

Snow

16.01.2021 kl. 12:15

1231 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 11 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Øvste del av laget. Mykje beger/kant.
Image Of Tests
Image 2 of 11 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Avalanche Problems
Image 3 of 11 Of:  Avalanche Problems Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Kant/beger mellom skarelag.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Varierende overflate. Her mot aust. Avblåst ned på skare, men også bærende til brytande fokksnø frå tysdag.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Observerte nokre eldre skred i brattheng mot vest. Str. 1 og 2. Skredmassane var nedføyka så dei har gått i løpet av tysdag-onsdag.
Image Of Avalanche Problems
Image 7 of 11 Of:  Avalanche Problems Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Øvste laget. Går i brudd på nedføyka beger.
Image Of Avalanche Problems
Image 8 of 11 Of:  Avalanche Problems Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Øvste blokka sklir glatt ut.
Image Of Avalanche Problems
Image 9 of 11 Of:  Avalanche Problems Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Laget blokka sklir ut på.
Image Of Weather
Image 10 of 11 Of:  Weather Copyright:  Cato Leganger Comment:  Skyer trekker inn frå vest-nordvest. Endring i vêrtype frå laurdag ettermiddag. Siste 48+ timar stabilt, kaldt og klart. Siste vindpåvirkning onsdag.
Image Of Snow Profile
Image 11 of 11 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det er fleire vedvarende svake lag i snødekket. Disse kan finnes i alle himmelretninger. Ver obs på skytende sprekker og drønn, men hugs på at fråvær av dette ikkje er einsbetyande med at skredproblemet ikkje er tilstades. Gjer konservative vegval, både opp og ned. Skredproblema er litt forskjellig utvikla, avhengig av indre/ytre del av regionen, samt høgde og eksposisjon. Ver obs på lokale forskjeller. Nedbør som snø vil auke belastninga på dekke. Det er meldt jamnt sig med nedbør den komande veka, noko som potensielt vil gi betydeleg meir vekt på snødekket. Ikkje utenkelig at store naturlege skred kan løsne den komande tida. Temp. er litt mildare. Forecast correct

Weather

No precipitation -8 °C 3 m/s from SE ↖ 10% clouds

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Layered snow begins at 600 masl Wind slab (hard slab) Dry Overflata bere preg av vinden som herja tysdag og onsdag. Vindpakka hard, enkelte plasser mjukare, lommer av lausare snø i forseinkingar og skare på konvekser. Generelt avblåst på toppane/toppryggane. Litt meir snø i indre del av regionen - rundt Røldal - samanlikna med ytre del rundt Rosendal. Samanhengande skiføre varierer, men du kan ta på skia i relativt lågt nede - men skiføre er så som så. Ubunden snø i skogen utan nevneverdig feste.

Danger Sign

No signs observed Erfarer ingen fareteikn, men fokksnøflaket er særs kompakt og bærende. Vil anta at andre vil oppleve drønn og skytende sprekker, avhengig av kor du er.

Tests

ECTP11@19cmQ1 Poor Overliggende fokksnøflak løyser ut på underliggande beger/kant. Særs kompakt fokksnø noko som gjer til at det ikkje sklir ut før på #11.

Notes

Redigere obs heime i kveld.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 3 - Large NE, E, SE, S above 800 masl Får ikkje utslag på dette i test, men skarelaget over er relativt tjukt. Bryter det ut med spaden - sklir lett ut då. Vil også anta, basert på at dette er res. av stor temp.gradient, at dette er eit skredproblem finnes i dei fleste sektorar. Var på 1200 moh i dag, men vil anta at dette finnes relativt lavt nede også.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large NE, E, SE, S above 800 masl Finner det i sektorene eg har ført inn. Fant tilsvarande lag, men ikkje like godt utvikla i ytre del av regionen på torsdag. Har nok vore enda kaldere i indre del. Det er mogleg det finnes i andre sektorar også, men enkelte plasser har vinden blåst vekk all snø like nedpå skaren.

Avalanche Activity

Dry slab avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. W, NW Observerte ein del eldre skred. Mest truleg har dei gått på tysdag-onsdag då massane var føyka att. Vil anta at det er fokksnøflak som har sklidd ut. Str. 1 og 2 skred.

Snow Profile

19 cm P RG 0 mm/0 mm D, 10 cm F DH/FCsf 1 mm/8 mm D Rimlag Fokksnøen gjekk i brudd på dette laget., 8 cm K MFcr 1 mm/4 mm D, 3 cm F/4F DH 4 mm/0 mm D Skarelag, 50 cm K/I IF 0 mm/0 mm D -10 °C @ 0 cm, -13 °C @ 10 cm, -10.5 °C @ 20 cm, -8.3 °C @ 30 cm, -7.1 °C @ 40 cm, -6.7 °C @ 50 cm, -5.1 °C @ 60 cm, -3.8 °C @ 80 cm Profil mot aust - ca. 20 graders helling. Totalt ca 110 cm, men grov ikkje heilt ned mot bakken.

ObsID: 249490

Hardanger / SAUDA

Snow

15.01.2021 kl. 12:14

761 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Tverrprofil
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Et par dager gammel sprekk?
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 4 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Str 3 skred innerst i Grødalen. Trolig gått i samme skresyklus som andre skred i kommunen for to dager siden.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 5 of 5 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Situasjonen virker noe mer stabil enn rett etter fokksnørunden tidligere i uka. Vinden har definitivt flyttet snø inn i SØ-Ø hengretning og siden skredfaren må knyttes til fokksnøflak så er dette mest utsatte eksposisjon. To skredproblem som er relevante der det er snø over det gamle snødekket (førjul/romjulssnøen). Begge er vedvarende svake lag med litt ulik utvikling. Disse vil fortsette å utvikles så lenge kulden varer. Mest utsatt er nok et mellombelte fra ca 700 moh og oppover mot toppene. Selve toppene og oppstikkende terreng forøvrig er såpass vindherjet at mesteparten av snøen er erodert bort. Forecast correct Gjorde meg noen tanker om vi luktet på FG2, men forkastet den tanken etter å ha jobbet meg gjennom ADAM-matrisen. Situasjonen vedvarer og muligens forverres av temperaturgradienten.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 700 masl Wind slab (hard slab) Dry Fravær av markante drønn, men snøen føles veldig pappaktig å gå på mange steder. Fokksnøen er svært ujevnt avsatt. Enkelte steder er nysnøen fra tidlig januar helt borte og det er gammel skare på kuler og rygger. Andre steder ligger fokksnøen blyanthard, bærende og i tykke avsetninger. Under den gamle skaren finnes et tykt lag velutviklede kantkorn. men disse ser ikke ut til å la seg påvirke i særlig grad. Skredene som har gått ser ut til å være fokksnø som har lagt seg over kantkorn (mulig overflaterim) over gammelskaren. Internt i fokksnøen mange steder oppstår det også tidvis Q1-brudd i svakt sjikt @5-10 cm dypt. Det ser ut til å være et tynt lag overflatenære kantkort som dannes i den sterke kulden.

Danger Sign

Whumpf sound Pappaktig snø, og noen vage drønn på et par flater jeg gikk over. Ellers ingen FERSKE faretegn å oppleve.

Tests

LBT@40cmQ2 Kantkorn (gammelt overflaterim) over skare og under fokksnø. Dette hadde gitt kollapsen på den store sprekken som er avbildet.

LBT@10cmQ1 FCsf utviklet ila de siste dagene.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 700 masl Kanskje nedføyka nysnø som er i ferd med å bli overflatenære fasetter. Det er disse som sprekker og deler seg rundt skiene flere steder.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large NE, E, SE, S above 700 masl Fokksnøflak over kantkorn, muligens omdannet overflaterim. Størst tilstedeværelse av problemet på vei opp til toppene men ikke på selve topp-punktene som er svært avblåst og nesten rensket for snø.

Snow Profile

10 cm P RG, 0.5 cm F FCsf 1 mm, 29.5 cm 1F RG, 0.5 cm F FC/DH 1 mm Hele laget, 2 cm K IFrc, 10 cm F FC 2 mm Kjapp profil i sprekk

ObsID: 249279

Hardanger / SAUDA

Snow

15.01.2021 kl. 11:00

519 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Tegn til flaking rundt gamle turspor. Men mykere i dag pga oppspist foksnø, overflatefasettering.

Snow Cover

Storm slab (soft slab)

ObsID: 249264

Hardanger / SAUDA

Snow

15.01.2021 kl. 10:32

357 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps

Snow Cover

Much loose snow (10-30cm) Fin løssnø i skogen!

ObsID: 249253

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.