Avalanche forecast for Hardanger Friday 2021-01-15

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avoid leeward slopes, wind deposited snow are covering persistent week layer. Beware of alarm signals like shooting cracks and collapsing snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from northeast.
-18 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Calm/light breeze.
-18 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / SAUDA

Snow

15.01.2021 kl. 12:14

761 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Tverrprofil
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Et par dager gammel sprekk?
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 4 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Str 3 skred innerst i Grødalen. Trolig gått i samme skresyklus som andre skred i kommunen for to dager siden.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 5 of 5 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps

Tests

LBT@40cmQ2 Kantkorn (gammelt overflaterim) over skare og under fokksnø. Dette hadde gitt kollapsen på den store sprekken som er avbildet.

LBT@10cmQ1 FCsf utviklet ila de siste dagene.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Situasjonen virker noe mer stabil enn rett etter fokksnørunden tidligere i uka. Vinden har definitivt flyttet snø inn i SØ-Ø hengretning og siden skredfaren må knyttes til fokksnøflak så er dette mest utsatte eksposisjon. To skredproblem som er relevante der det er snø over det gamle snødekket (førjul/romjulssnøen). Begge er vedvarende svake lag med litt ulik utvikling. Disse vil fortsette å utvikles så lenge kulden varer. Mest utsatt er nok et mellombelte fra ca 700 moh og oppover mot toppene. Selve toppene og oppstikkende terreng forøvrig er såpass vindherjet at mesteparten av snøen er erodert bort. Forecast correct Gjorde meg noen tanker om vi luktet på FG2, men forkastet den tanken etter å ha jobbet meg gjennom ADAM-matrisen. Situasjonen vedvarer og muligens forverres av temperaturgradienten.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 700 masl Kanskje nedføyka nysnø som er i ferd med å bli overflatenære fasetter. Det er disse som sprekker og deler seg rundt skiene flere steder.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large NE, E, SE, S above 700 masl Fokksnøflak over kantkorn, muligens omdannet overflaterim. Størst tilstedeværelse av problemet på vei opp til toppene men ikke på selve topp-punktene som er svært avblåst og nesten rensket for snø.

Danger Sign

Whumpf sound Pappaktig snø, og noen vage drønn på et par flater jeg gikk over. Ellers ingen FERSKE faretegn å oppleve.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 700 masl Wind slab (hard slab) Dry Fravær av markante drønn, men snøen føles veldig pappaktig å gå på mange steder. Fokksnøen er svært ujevnt avsatt. Enkelte steder er nysnøen fra tidlig januar helt borte og det er gammel skare på kuler og rygger. Andre steder ligger fokksnøen blyanthard, bærende og i tykke avsetninger. Under den gamle skaren finnes et tykt lag velutviklede kantkorn. men disse ser ikke ut til å la seg påvirke i særlig grad. Skredene som har gått ser ut til å være fokksnø som har lagt seg over kantkorn (mulig overflaterim) over gammelskaren. Internt i fokksnøen mange steder oppstår det også tidvis Q1-brudd i svakt sjikt @5-10 cm dypt. Det ser ut til å være et tynt lag overflatenære kantkort som dannes i den sterke kulden.

Snow Profile

10 cm P RG, 0.5 cm F FCsf 1 mm, 29.5 cm 1F RG, 0.5 cm F FC/DH 1 mm Hele laget, 2 cm K IFrc, 10 cm F FC 2 mm Kjapp profil i sprekk

ObsID: 249279

Hardanger / SAUDA

Snow

15.01.2021 kl. 11:00

519 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Tegn til flaking rundt gamle turspor. Men mykere i dag pga oppspist foksnø, overflatefasettering.

Snow Cover

Storm slab (soft slab)

ObsID: 249264

Hardanger / SAUDA

Snow

15.01.2021 kl. 10:32

357 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps

Snow Cover

Much loose snow (10-30cm) Fin løssnø i skogen!

ObsID: 249253

Hardanger / Sauda / Hardanger

Snow

14.01.2021 kl. 14:38

795 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 9 Of:  Weather Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Fra mellomstasjon Sauda skisenter mot Botnanuten
Image Of Weather
Image 2 of 9 Of:  Weather Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Utsikt fra Sauda skisenter mot Saudafjorden og bygda
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Skredet på Vardanuten. Mulig det samme skredet jeg ble varslet om 11. januar og som ble lagt i regobs da. Dette er iallfall et bilde av skredet og antatt størrelse 3 vurdert ut fra lengde på bruddkant og tykkelse.
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Skred fra siste døgn i østside ikke så langt fra observasjonspunktet.
Image Of Tests
Image 5 of 9 Of:  Tests Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Massivt fokksnøflak (høy tetthet) med kollaps i kantkornlag mellom to skarelag. Se profil.
Image Of Tests
Image 6 of 9 Of:  Tests Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Da jeg løftet av blokka som gikk til brudd flaket den seg opp som den fineste, nytrukte torskeloin! Flaket seg først i glatt bruddflate på det jeg anser å være FCsf-krystaller. Deretter flaket seg i sjikt i overliggende fokksnø.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Relativt lavt og sørvendt terreng. Tynt snødekke.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 8 of 9 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Erodert nesten helt ned på bakken på toppen av Tjuvanuten ca 850moh.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 9 of 9 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Står på Tjuvanuten og der det bikker nedover mot østvendte heng. Legg merke til skiftningene i snøoverflaten. Store vindformer og sastrugier.

Tests

LBT@35cmQ2 Kollaps ved isolasjon av blokka i tykt lag med kantkorn mellom to skarelag.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable I dag, torsdag, virker det aller mest akutte fasen fra onsdag over. Men det kan observeres mange str 1 og 2 skred, spesielt i østlig sektor. Et og annet str 3. Disse har antakeligvis gått for et døgn siden. Vinden har herjet hardt over tregrensa. Fokksnø nesten i alle retninger, selv om dominerende vindretning helt klart har vært vestlig og avsatt i øslig sektor. Topper, rygger oppe i høyden er polerte og eroderte helt ned på gamle skarelag. Tenker at vestvendte sider er mindre betente enn sektoren fra S til Ø til N. Der vinden har herjet som mest har jeg en teori om at også en del av kantkorna har forduftet, altså blitt en del av fokksnøen. Kantkornproblematikken har derfor trolig blitt noe mer «soneinndelt» i sin utbredelse. Ingen drønn og kun lokal oppsprekking i en meter rundt skia på denne obsturen. Det har vært bitende kulde etter vinden ga seg. Snødekket er fremdeles tynt og temperaturgradienten i snødekket høy. Det er gang på kantkorna og kulden fortsetter både fredag og lørdag før lavtrykk og nedbør kommer inn. Vedvarende svake lag kan dermed befeste sin posisjon ytterligere, og kanskje overflaterimet returnerer. Forecast correct Utløsbarhet svært lett - utbredelse noen - sannsynlighet D - skredstr 2 til 3. Derav faregraden.

Avalanche Activity

14. Jan. 18-24 Dry slab avalanche Few (2-5). Spontaneous release

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S above 600 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S above 600 masl

Notes

Redigeres...

Weather

No precipitation -4.9 °C 2 m/s Strålende, kjølig vintervær igjen.

Snow Cover

1 cm in total No snowdrift Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 600 masl Wind slab (hard slab) Meget varierende. Lite snø enda, det er lesidene mot øst som har mest snø.

Snow Profile

15 cm 1F-P RGwp 0 mm, 5 cm 4F FCsf 1 mm/1 mm Potensiale for utvikling her med kulden., 10 cm 1F RG 1 mm, 2 cm K MFcr, 5 cm F FC 1 mm/2 mm Hele laget Velutviklede fasetter, 1 cm P MFcr, 22 cm 1F-P MF/FC 1 mm En god mix i bunnpakka. Noe is/polykrystaller og noe løst. Kant, muligens innslag av beger helt mot bakken. -15.6 °C @ 0 cm, -12 °C @ 10 cm, -6.6 °C @ 20 cm, -3.3 °C @ 30 cm, -2.2 °C @ 40 cm, -0.5 °C @ 60 cm Gikk litt lavt i dag pga tidsbruken. Havnet også noe mer sørlig enn hva jeg hadde tenkt, men det viste seg å være greit.

ObsID: 249188

Hardanger / Kvinnherad

Snow

14.01.2021 kl. 13:19

1088 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Mot søraust.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Mot aust.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Nordvendt rygg. Avblåst ned til skare i kombinasjon med bærande-brytande fokksnø.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Nord-nordaustvendt side. 1426 moh. Ein del skredaktivitet. Str 1 og 2. Litt gjenføyka. Observerte nokre eldre skred i bratthenga mot aust/nordaust. Gjenføyka så eg antar dei har løsna før vinden stilna i går.

Tests

ECTN8@8cmQ2 Poor Går i brudd innad i fokksnøen. Er mogleg noko delvis nedbrutt nysnø i underliggande lag, men kaller det dårleg binding i fokksnøen.

CTE7@20cmQ1 Medium Tok ein kjapptest mot vest. Overliggende fokksnø går ut på nedføyka nysnø/delvis nedbrutt.

ECTN12@21cmQ1 Medium Nedføyka rimlag/kant, men mykje 4f snø under. Ikkje så potent akkurat her (komprimerte godt ned i underliggande snø), men rimelig å anta at det er større fare på andre lokalitetar. Grov profil og utførte test i austvendt side - ca 20 grader helling. Tok ein kjapptest i vest og fann kantkorn der også. Rakk ikkje noko utvida test der, men relativt dårlig stabilitet.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Komplekse forhold. Ver obs på drønn og skytande sprekker. Det er vedv.svake lag i mange himmelretninger, men varierende kor potent dei er. Det er også nedføyka nysnø som ein må vere obs på. Disse finnes i vest, nord og aust, men ver obs på lokale forskjellar. Følg med på snødekke medan du går. Det gir indikasjon på om vinden har avsatt fokksnøflak. Relativt kalde forhold til og med laurdag fører til at det tek tid å stabilisere fokksnøflaka. Ny runde med nedbør frå sundag vil gi auka belastning på snødekket. Forecast correct

Avalanche Activity

14. Jan. 18-24 Loose dry avalanche Numerous (10 or more). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, NW. Above 1000 masl Potensielt str 2 på eit par. Vanskelig å sjå då dei er litt gjenføyka. Ein del str. 1 skred. Tørre laussnøskred, men enkelte av dei kan godt ha vore tørre flakskred. Merker av sektorene eg observerte. Observerte ingen aktivitet i vestlig sektor - hadde god sikt til vestvendte brattheng.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, W, NW above 700 masl Relativt komplekse forhold. Enkelte plasser er det mykje nysnø under rimelig og mykje energi forsvinn i det, medan andre plasser er det tynnare.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 600 masl Merker ut dei sektorane eg har vore i.

Notes

Redigere obs heime.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 700 masl Other Dry Varierende snødekke. Lokale variasjoner. Har bevega meg frå vest via nord og inn i aust. Tydelig vindpåvirka. Bygd seg opp fokksnøflak mot vest-nordvest på onsdag, men det er tydeleg at vinden jobba godt tysdag og så. Det har resultert i fokksnø mot aust, og mest truleg tilgrensande sektorar. Framleis relativt tynt dekke, men det kjem seg. Mest snø mot nordaust, nord og nordvest. Samanhengande skiføre frå havnivå, men manglende underlag før du når skoggrensa fører til baksing i 40 cm ubunden snø med null feste. Rygger er delvis avblåst ned til skare - varierande bærende til bryrande i kombinasjon med skare. Observerte skavlar mot nordaust til nordvest. Byrjar å verte litt storlek på ein del av dei.

Snow Profile

8 cm 1F RG 1 mm D Varierande tjukkelse på fokksnøflaka., 13 cm 1F RG 0 mm D, 38 cm 4F DF/FC 1 mm/2 mm D Øvre del Kantkorn/rim i øvste del av laget. Delvis nedbrutt nysnø resten., 20 cm 1F RG/DF 0 mm D, 36 cm 1F RG/FCxr 1 mm D-M Litt kanting i dette laget. Har tydelegvis vore noko fukttransport som har frøse i- og rundt avrunda korn. , 20 cm K/I MFcl/IFil -10.6 °C @ 0 cm, -10.7 °C @ 10 cm, -9.2 °C @ 20 cm, -7 °C @ 30 cm, -5.4 °C @ 40 cm, -4.8 °C @ 50 cm, -3.5 °C @ 60 cm, -2.7 °C @ 80 cm, -1.6 °C @ 100 cm Profil mot aust på ca 1100 moh. 20 graders helling.

ObsID: 249133

Hardanger / Kvinnherad

Snow

14.01.2021 kl. 11:05

703 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Framleis relativt lite snø. Mot aust. Vestvendt side.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Overgang skog snaufjellet

Weather

No precipitation -9 °C 0 m/s Klart og kaldt vêr.

Snow Cover

30-40 cm Ubunden snø under skoggrensa. Vindpåvirka over. Mot vest og nordvest. Nedføyka nysnø.

ObsID: 249094

Hardanger / SAUDA

Snow

14.01.2021 kl. 10:57

810 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Vurderer det til str 3 skred. Bruddkant midt i bildet.

Avalanche Activity

14. Jan. 18-24 Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release Widespread steep slopes. E

ObsID: 249070

Hardanger / Trintervoll

Snow

13.01.2021 kl. 16:00

638 masl

Caroline Birkeland (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Fokksnø

Whumpf sound Flere drønn i snøen rundt 600 moh

ObsID: 248975

Hardanger / SAUDA

Snow

13.01.2021 kl. 12:01

986 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Kikkert-bilde tatt fra stua og opp mot Vardanuten. Ser ut som det blåser fra Ø-retning og står snøfokk med pålagring i V-vendte/NV-vendte heng. Ser at vindmåleren på Elvershei (Røldal) bekrefter både vindretning og styrke i høyden.

ObsID: 248881

Hardanger / SAUDA

Snow

13.01.2021 kl. 10:19

631 masl

JMSOLLAND (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  JMSOLLAND Comment:  Naturlig utløst skred (leheng mot øst)
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  JMSOLLAND Comment:  Sprekk etter dønn i snødekket

Weather

No precipitation -9 °C 5 m/s

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Tydelige drønn i snøen samt naturlig utløste skred i leheng

Snow Cover

100 cm in total 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry

ObsID: 248854

Hardanger / Kvinnherad

Snow

13.01.2021 kl. 09:23

81 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Kraftig snøfokk i høgda.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct Med omsyn til vindtransportert snø i høgda - og at vinden jobber frå litt ulike retningar gjennom dagen, så kan det vere ein tanke å legge nedføyka nysnø inn som skredproblem i vest, nordvest og nordlig sektor. Nedføyka kantkorn dekker jo dei andre sektorene og i så måte er dei dekka av det skredproblemet - for å unngå "smør på fleks" - det skredproblemet må handterast uansett.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk i høgda.

Snow Cover

Heavy snow drift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Kraftig snøfokk i høgda. Dreiende vind, men bleser frå aust no.

ObsID: 248841

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.