Avalanche forecast for Hardanger Monday 2020-12-28

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Difficult conditions. There is a persistent weak layer buried in the snow pack, especially around the tree line. Be careful in areas with wind deposited snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

25 mm precipitation, up to 45 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from southeast.
-5 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 800 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation.
Strong breeze from southeast.
-8 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 800 m a.s.l. monday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / Kvinnherad

Snow

28.12.2020 kl. 15:31

82 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps

Snow Cover

Moderate snow drift Elevation of new snow 700 masl. Snow line at 800 masl

Weather

No precipitation 5.7 °C from E ← 99% clouds

ObsID: 246480

Hardanger / SAUDA

Snow

28.12.2020 kl. 12:47

358 masl

Tommy@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Tommy@NVE
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Bra med vind i høgda, voksne snøfaner fra toppa med vind fra Ø. Tidvis og stedvis dreg fokkskyer ned liene og ned i skogen.

ObsID: 246467

Hardanger / Ullensvang

Snow

28.12.2020 kl. 11:15

368 masl

Per Magne (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Per Magne

Avalanche Observation

28. Dec 11:16 (+01:00) 2 - Medium Naturaly released W-facing Avalanche release at 366 masl and ended at 366 masl In gully or concave form

Danger Sign

Årets første skred i Midtskreo.

Snow Cover

Heavy snow drift

Weather

Snow 0 °C from S ↑ 100% clouds Har vært god vind i fjellet de siste døgnet og ein god del snø.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable

ObsID: 246478

Hardanger / SAUDA

Snow

27.12.2020 kl. 14:44

1003 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Uskarpt bilde gjennom kikkerten, men tydelig snøfokk fra Varanuten mot Kufonndalen.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over mildværsgrensa flyttes snøen av kraftig vind på Varanuten v Sauda skisenter. Sett i kikkert hjemmefra ser det ut som det vind fra SØ/Ø som tar godt i høyden med pålagring i V/NV vendte heng.

ObsID: 246348

Hardanger / SAUDA

Snow

27.12.2020 kl. 11:29

273 masl

Tommy@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Kraftig snøfokk høgt til fjells

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøfokk over 8-900 moh.

ObsID: 246309

Hardanger / Ullensvang

Snow

27.12.2020 kl. 09:57

981 masl

Fundus (Unknown)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Såg flere skavler dom hadde knekt og løst it relativt store flakskred

Weather

1 °C from E ← 100% clouds

Avalanche Activity

27. Dec. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 3 - Large. Easy to trigger Specific steep slopes. N. Between 900 masl and 700 masl

ObsID: 246307

Hardanger / Kvinnherad

Snow

27.12.2020 kl. 09:31

85 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Retning Ø-SØ. Nysnøgrensa/snøgrensa ligg relativt høgt i Rosendal. Litt lågare om ein beveger seg lenger inn i dalføra, og enda lågare om ein dreg lenger inn i regionen. Det byrjar å verte brukande snømengde i høgda.

Snow Cover

30 cm new snow Elevation of new snow 800 masl Det har falle om lag 20-30 cm snø siste 24 døgn. Det er varierande kva høgde nysnøgrensa går på - avhengig av kor du er i regionen. I ytre del så må du noko høgare samanlikna med indre del. Basert på vindhastighet så vil eg anta at det går føre seg kraftig snøfokk i høgda.

Weather

Rain 7 °C 11 m/s from SE ↖ 100% clouds Generelt rolege vindforhold fram til laurdag ettermiddag - vinden auka på frå ettermiddag/kveld og har jobba relativt hardt, spesielt i høgda. Det har også falle ein del nedbør - som snø over7-800 moh. Varierande kor du er i regionen.

ObsID: 246289

Hardanger / SAUDA

Snow

26.12.2020 kl. 20:00

841 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Foto: Glenn Tore Løland

Avalanche Activity

26. Dec. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). Spontaneous release Specific steep slopes. N, NW. Above 700 masl Turgåar i området sendte bilde/rapport i dag frå tur i går kveld. Naturlig utløyste skred i området. Også skytande sprekker rundt skispor. Antar at det løsnar både mot mildversskaren frå førjulskulden/klarveret, og ikkje minst ved fleire i sjikt i fokksnøen. Snø og pålagring fortsatte utover kvelden i går. Noko mildare ver i dag. Snøgrense har trekt oppover mot 900moh.

ObsID: 246313

Hardanger / Kvinnherad

Snow

26.12.2020 kl. 16:30

81 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Weather

Drizzle 5 °C 7 m/s from SE ↖ 100% clouds Vinden byrjar å auke på. Frå søraust i Rosendal.

ObsID: 246245

Hardanger / Ullensvang

Snow

26.12.2020 kl. 11:26

1289 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Sank ca 20-30 cm nedi med skisko.
Image Of Weather
Image 5 of 6 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Dårleg sikt.
Image Of Tests
Image 6 of 6 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  ECTP 23@60cm Q1. Krystallplata står i laget som kollapsa.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 15 cm new snow Elevation of new snow 700 masl. Snow line at 700 masl. Layered snow begins at 800 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Mykje snø tilgjengelig for vindtransport. Varierande mengde, men mellom 10-30 cm - enkelte plasser meir. Det gjeld for alle sektorar som følgje av snøfall under relativt rolige vindforhold. Snøgrensa har trekt seg ned i heile regionen, men i ytre del er det relativt snøfattig under 1000 moh - fylles på i skrivande stund (vind/nedbør). I indre del er det meir snø. Framleis mest snø mot vest og nordvest, men variasjon her også mtp kor du befinner deg i regionen. Samanhengande skiføre i indre del frå ca 700 moh. I ytre del må du noko høgare.

Weather

Snow -1 °C 1 m/s from S ↑ 100% clouds Nedbør som snø. Tørr-fuktig. Lite vind, kanskje meir i høgda. Skya til i går ettermiddag, litt snø på kvelden.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Relativt stabile forhold, men litt vind i høgda gir pålagring. Ver obs på eldre fokksnøflak som ikkje er heilt stabilisert. Aukande skredfare utover kvelden etter kvart som vinden aukar. Auke i vind fører til ferske nysnøflak mot nord-nordvest. FG2 laurdag og FG3 for sundag. Forecast correct Litt vanskeleg å sjå, men mogleg innslag av rimnåler i overgangen mellom fokksnø og øvste lag av nysnø. Det kan stemme overens med forhold for dannelse av rim i dagane forut, men naturleg nok var det ingen fareteikn til dette då eg var ute pga nysnø som overliggende lag. Får vi obs på det så er det vel ein indikasjon på at det "lever". Rimlaget vil evt. vere relativt utbredt mtp lite vind før snøfallet, men pga relativt milde temp. så må ein moglegvis høgt opp i terrenget for at det skal ver inntakt. Vinden som kjem sundag vil evt. også ta knekken på det der vinden får jobbe og flytte vekk snø. Eg skal ut på obs.tur i løpet av tysdag/onsdag - skal prøve å lokalisere det då - om det er tilfellet.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Det kan tenkes at det kan gå str. 2 og 3 skred om laget som ECTP#23@60cm går i brudd. Den andre testen er ikkje spesielt potent og vil truleg gi maks str. 1 skred.

Tests

ECTP23@60cmQ1 Medium Går i brudd i delvis nedbrutt nysnø. Overliggende fokksnøfkak sklir ut.

ECTN15@28cmQ3 Good Går i brudd i delvis nedbrutt nysnø. Lite potens i dette laget. Forplanter seg ikkje og smuldrer delvis opp - Q3 brot.

Notes

Redigerer obs heime

Avalanche Activity

26. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity Dårlig sikt gir lite utsikt til ind.heng.

Snow Profile

15 cm F PP 2 mm D, 13 cm 1F RG 0 mm D, 16 cm 4F-1F DF/RG 2 mm D Øvre del, 10 cm 1F RGlr 1 mm D, 17 cm 4F-1F DF 1 mm D Hele laget, 21 cm 1F RG/DF 1 mm D, 17 cm 1F RG/DF 1 mm M, 70 cm P-K MF M -3 °C @ 0 cm, -5.1 °C @ 10 cm, -5.5 °C @ 20 cm, -5.1 °C @ 30 cm, -4.8 °C @ 40 cm, -4.9 °C @ 50 cm, -5 °C @ 60 cm, -4.5 °C @ 80 cm, -3.8 °C @ 100 cm, -3 °C @ 120 cm 2 tests connected to snow profile Eg kopierte inn profil frå førre dagen. Stort sett det same. Laga har sett seg meir, men framleis litt ustabilt. I større grad 1F hardhet nedover i dekket. Tendenserar til 4F-1F i dei nedføyka laga. Eg grov ikkje heilt til bakken - ca 2 m 20 cm djupne her eg grov. Antakeligvis smeltepakke ned mot bakken. Litt vanskeleg å sjå, men mogleg nokre rimnåler i overgang mellom fokksnø og overliggende nysnø.

ObsID: 246230

Hardanger / SAUDA

Snow

26.12.2020 kl. 09:04

265 masl

Tommy@NVE (*****)

Weather

Snow -1 °C 100% clouds 10 cm nysnø

ObsID: 246154

Hardanger / Ullensvang

Snow

25.12.2020 kl. 12:24

1323 masl

Joaksle (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Joaksle
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Joaksle
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Joaksle

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet

Weather

No precipitation

ObsID: 246261

Hardanger / Kvinnherad

Snow

25.12.2020 kl. 10:47

82 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Ut Hardangerfjorden. Sør-vest.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Mot søraust. Snøgrensa ligg på ca 900 moh, men særs varierende snødjupne. Grensa for samanhengande skiføre ligg høgare lokalt.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Rim i terrenget i dag tidleg.

Snow Cover

Weather

No precipitation -2.7 °C 1 m/s 10% clouds

ObsID: 246049

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.