Avalanche forecast for Hardanger Wednesday 2020-05-27

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here. Keep distance to areas with glide-cracks and cornices.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid staying for a longer period in steep areas with glide cracks and below areas like this.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Glide avalanches

Wet snow/melting near the ground

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Breeze from southwest.
-1 °C to 5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 2000 m a.s.l. tuesday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Breeze from west.
-2 °C to 2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1400 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / Sauda-Røldalsfjellet

Snow

27.05.2020 kl. 16:45

874 masl

Agnes@rogfk (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  rogfk Comment:  Nordvendt fjellside
Image Of Danger Sign
Image 2 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  rogfk Comment:  sett mot Ekkjeskaret, mot sørvest. Antydning til glidesprekker i sørøstvendt fjellside
Image Of Snow Cover
Image 3 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  rogfk Comment:  Hegerlandsnuten, sett mot sørvest. Det har bygget seg opp spesielt store skavler mot øst
Image Of Snow Cover
Image 4 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  rogfk Comment:  Sett mot Holmanuten, mot øst
Image Of Snow Cover
Image 5 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  rogfk Comment:  Ekkjeskarstjørna sett mot vest, henger store skavler i østvendt
Image Of Danger Sign
Image 6 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  rogfk Comment:  sett mot øst
Image Of Avalanche Problems
Image 7 of 10 Of:  Avalanche Problems Copyright:  rogfk Comment:  Løssnøskred i nordvendt side
Image Of Avalanche Problems
Image 8 of 10 Of:  Avalanche Problems Copyright:  rogfk Comment:  Løssnøskred over svingene i Ekkjeskaret
Image Of Avalanche Problems
Image 9 of 10 Of:  Avalanche Problems Copyright:  rogfk Comment:  løssnøskred og fare for glideskred i sørvendt fjellside
Image Of Avalanche Problems
Image 10 of 10 Of:  Avalanche Problems Copyright:  rogfk Comment:  Sørvendt fjellside

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fare for glideskred, våte løssnøskred og skavlbrudd. De største skavlene ser ut til å ha bygget seg opp i øst-nordøst vendte heng. Glidesprekkene vokser større, og de fleste glideskred har ikke gått ennå. Det har allerede gått mange løssnøskred, men dette er fortsatt høyst aktuelt med den snømengden som fortsatt er og solinnstrålingen hver dag. Vil forvente økt fare fra fredagettermiddag av når temperaturen begynner å stige betraktelig (fg 3). Det ligger såpass mye snø over 900 moh, at det muligens også kan være fare for sørpeskred i helga hvis smeltingen går for fort. Forecast correct

Snow Cover

Det ligger svært mye snø i fjella for denne tiden av året. Der veien vanligvis har smeltet fram på naturlig vis, er den nå fortsatt dekket med flere meter snø.

Danger Sign

Recent cracks Mange glidesprekker, spesielt i nordvendt <1000, men også observert i sørvendt på større høyder <1300.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Wet snow/melting near the ground Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 1200 masl Glideskred, øvre høydegrense vil krype oppover i løpet av de neste dagene med økende temperaturer. Kanskje spesielt fare for glideskred i nordvendte heng, men ble også observert noen sprekker i sørvendt.

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Det har gått løssnøskred i alle vindretninger, men usikkert hvor gamle de er. Det er fortsatt fare for våte løssnøskred, og den vil ta seg opp i helga med stigende temperaturer.

ObsID: 237177

Hardanger / SAUDA

Snow

26.05.2020 kl. 13:00

1261 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Islag, eller smelt/frys @40cm. Mulig opphopningssted for vann ved massiv smelting i overflaten nærmeste dagene. Antar mildværet etterhvert vil knekke disse islagene og da vil hele snøpakken begynne å fremstå som homogen, grovkornet snø helt ned til bakken.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 5 of 10 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Ser sørover mot nordvendte heng i fjellene mellom Sauda og Røldal.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 6 of 10 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Nordvendte fjelldrag lengst bak i bildet. Stadig mer svarte flekker å se, men mye snø enda.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 7 of 10 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 8 of 10 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Skiføret er noe seigt og overflaten muligens litt mykt og råttent, men man kan fremdeles få fine dager på ski!
Image Of Danger Sign
Image 9 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 10 of 10 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det har vært noe mer stabilisert i snøoverflaten siste dager pga stopp i regnet og ikke allverdens hard solinnstråling. Faren for våte løssnøskred i moderat terreng har derfor vært liten. Men pinseværet vitner om høy temp og stor sol, så smeltingen vil tilta. Dermed øker også faren for våte løssnøskred inn mot helg og gjennom helg. Både i omfang og størrelse. Progressivt økende som følge av innkommende varme. Kaldt natt til i morgen, torsdag men varmere vær utover dagen. FG2. Markant økende varme fra fredag av, og varme netter. Jeg ser for meg moderat til stor svekkelse ihht matrisen. En del bratt snø har løsnet tidligere, men nå kan vi få smelteeffekter helt til topps i regionen, samt enda mer i skyggesidene. Det vil være områder med noen (kanskje også mange) skred. Sannsynlighet D og størrelse 2 skred peker mot FG3 fra fredag tenker jeg. Forecast too high For denne delen av regionen fremstår fg2 på tirsdag og til dels onsdag(?) som litt høyt. Det er ikke tegn til fersk skredaktivitet, bremsen har nok vært litt på.

Snow Cover

200 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 600 masl. Layered snow begins at 900 masl Wet loose snow Wet Fuktig til våt overflate, ca 30 cm innsynk når man går av skia. Løse bindinger.

Notes

En liten refleksjon til slutt. Jeg ser jo kontrastene til nordligere strøk på vestlandet der man har massive, våte skred. Jeg ser lite til det her, og tenker at den litt mer avrundede topografien med konvekser som kjapt går over i konkave former gir mer understøtte. Vi har færre av de lange flankene f.eks, som kanskje gjør at både glideskred og løssnøskred får mindre moment og dermed mindre konsekvens/utløp.

Danger Sign

No signs observed Regn og smeltevann har hovedsakelig drenert ut av snøen. Så en blåfarget pytt nedenfor gravepunktet. Det er nok terrengformen som har samlet opp regnvann i helga. Selve snødekket er som sagt godt drenert akkurat på observasjonstidspunktet.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1400 masl Var omtrent på 1300moh. Snøen fremstår med samme skredproblem der, så man kan nok heve høydegrensen for våte løssnøskred for kommende dager. Glideskred vil være aktuelt i økende grad det også, med mildvær og smelting høyt opp.

Weather

No precipitation 4 °C 4 m/s 100% clouds Noen få dråper regn i lufta midt i dagen tirsdag, men helt ubetydelig. Skyene la seg godt nedover fjella fra 1000moh, så det ble vanskelig å få et makroperspektiv på omgivelsene.

Snow Profile

40 cm F/4F MF 3 mm/0 mm W, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 85 cm 1F/1F+ MF 2 mm/0 mm W-V Svært vått i bunn, ned mot det tykke, kompakte islaget. Drenert vann stoppes her., 10 cm I 0 mm/0 mm, 15 cm 1F MF 0 mm/0 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 150 cm Isotermt snødekke.

ObsID: 237102

Hardanger / SAUDA

Snow

26.05.2020 kl. 10:38

1020 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Sørover. Fra Tindane mot Skaulen.

Weather

No precipitation 8 °C 1 m/s from N ↓ 99% clouds

ObsID: 237010

Hardanger / Ullensvang

Snow

25.05.2020 kl. 13:40

1661 masl

Bård Henning@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Bård Henning@obskorps

Snow Cover

No snowdrift Wet loose snow Wet Snøen er våt opp til ca 15000moh

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet

Weather

No precipitation 10 °C from N ↓ 10% clouds

ObsID: 236939

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.