Avalanche forecast for Hardanger Saturday 2020-05-23

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

High temperature and rain increases the avalanche danger, specially in the afternoon.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid staying for a longer period in steep areas with glide cracks and below areas like this.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Glide avalanches

Wet snow/melting near the ground

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

12 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southeast., change to gale from the southeast during renoon.
1 °C to 7 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 2000 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation.
Fresh breeze from south.
-2 °C to 3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1500 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / SAUDA

Snow

22.05.2020 kl. 18:57

902 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Avalanche Problems
Image 3 of 7 Of:  Avalanche Problems Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Panoramabilde med Vardanuten (1111moh) til venstre og Ravnafjell (983) til høgre. Vårløysinga er i gang, og kuler, ryggar og klippeformasjonane kjem tydligare fram.
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 7 Of:  Avalanche Problems Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 5 of 7 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 6 of 7 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Rain 5.5 °C 7 m/s from S ↑ 100% clouds Ruskevær! Kom 9mm regn i Sauda fredag ettermiddag.

Danger Sign

Much water in the snow Fredag (observasjonsdagen) hadde det ikkje kome meir enn snaut 10mm regn. Men natt til laurdag og lørdag føremiddag fortsetter det med kraftige byger og dei siste 24 timar nærmar me oss 30mm regn. Sjølv ikkje på 1370 moh (Elvershei, Røldal) har det vore minusgrader i natt. Det betyr at snødekket har fått dusja seg godt nesten heilt til topps. Det var åpenbart opphopning av vatn over skare høgt i snødekket i går. Den grovkorna basen var også svært våt nedover i snødekket.

Snow Cover

2 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 500 masl. Layered snow begins at 700 masl Wet loose snow Wet Svært varierande snødekketjukkelse i terrenget. Naturlig nok ettersom det har vore ujamn fordeling gjennom vinteren. Der det ligg som mest rundt observasjonsstaden er det ingen problem å stikke søkestanga til bunns uten å treffe bakken. Men på kular og ryggformasjoner er det no bart og lyngrabbane er framme i dagen. Sett heimanfrå har det verkeleg komt i vårløysinga dei siste dagane og mange svarte flekker har vokst også i nordhellingane.

Notes

Tenkte å halda meg til varslarens målføre, men ser at eg har ramla over i riksmålet enkelte stader. Orsak:)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Observasjoner viser at snødekket er gjennomgående vått. Det finnes skare/is kombinasjon høyt i snødekket på observasjonsstedet. Antar dette har en relativt stor utbredelse, da vi har hatt mye mildværsskare/regnskare fra gammelt av. Med dette inntakt vil det inntil videre være stort potensiale for opphopning av vann i snødekket (så allerede tendensen fredag). Denne vil forsterkes med økt nedbør. Våte løssnøskred vil gi sørpeforhold. Men mye vann vil også drenere gjennom hele snødekket, samt at det smelter langs bakken. Så her vil snø kunne settes i bevegelse. Glideskred/sørpeskred er høyst aktuelt. Både vannføring i elver og bekker bekrefter smeltingen. I lokale vannmagasiner beregnes lokaltilsiget og dette har økt betydelig siste halvannet døgn. Økende fare for skred søndag, knyttet til enda større nedbørsmengder. Rik Forecast correct Observasjonstur ble gått fredag kveld. For lørdag virker fg2 greit og innafor. At man høyner til fg3 for søndag er også helt i tråd med forventninger og inntrykk.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1400 masl Fleire og fleire små, våte laussnøskred kan sjåast i terrenget. Antar at enkelte kan bli str. 2 noko høgare til fjells og der dei gjerne løsnar i kombinasjon med nokon av dei store skavlane frå i vinter. Desse må nødvendigvis blir tynga nok og villa ned snart:) Sigesprekkene er i aktivitet igjen, og det vil nok bli glideskred som kjem etterkvart - spesielt inn mot søndag med endå større nedbørsmengder.

Avalanche Activity

Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E. Above 900 masl En miks av både glideskred og våte løssnøskred. Ikke alltid like åpenbart å bedømme om det startet som et lite glideskred på sva, men det er ikke kjempevesentlig. Hovedbudskapet er vel at ting løsner fra bratta nå og vil fortsette å gjøre det. De våte skredene som går stopper i henget når der det blir slakere. Jeg tror vi kan si med ganske stor sikkerhet at vi ikke har potensiale for våte flakskred her i sørvest - slik som vi har sett lengre nord på vestlandet. Lenge siden jeg har sett en bruddkant i denne delen av regionen nå.

Snow Profile

10 cm 4F MF 1 mm/0 mm V, 5 cm 4F MFsl 0 mm/0 mm S, 10 cm P MFcr 1 mm/0 mm M, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 90 cm 1F MF 2 mm/0 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 100 cm Isotermt og gjennomgåande vått snødekke. Gamle islag er i stor grad omvandla. For eit par veker sidan måtte ein "hamra" søkestanga gjennom djupe is- og skarelag i snøpakka. No er det betydelig mindre motstand å kjenna. Mest markant er islaget som ligg ca 30 cm nede i snødekket. Potensielt glidesjikt ved opphopning av vatn ved kraftig regn søndag.

ObsID: 236612

Hardanger / Kvinnherad

Snow

22.05.2020 kl. 16:00

84 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps

Weather

17 °C 15 m/s from SE ↖ 90% clouds Kraftig vind frå aust-søraust. Mildt til topps, både om natta og om dagen.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Kraftig vind frå søraust i kombinasjon med høge temperaturar tærer svært mykje på snødekket. Ser tydeleg endring dei siste dagar. Frå fredag kveld er det meldt nedbør. I kombinasjon med vind og høg temp så ligg det an til prima forhold for snøsmelting. Registrerer at elvene er relativt store - tyder på at det smelter fort i fjellet no.

ObsID: 236580

Hardanger / SAUDA

Snow

22.05.2020 kl. 10:01

3 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Notes

I mitt daglige arbeid i vasskrafta berekner me kontinuerlig lokaltilsig i våre magasiner. Frå i går til i dag har me sett ei markant auke i tilsiget på magasin mellom Sauda og Røldal i høgden 4-500moh (cirka tredobling). Dette rimer godt med mildare netter og betydelig varmare dagar. Eg går ordinær regobs i ettermiddag/kveld til info.

ObsID: 236528

Hardanger / Kvinnherad

Snow

21.05.2020 kl. 12:19

908 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 7 Of:  Avalanche Problems Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Dårleg bilete, men eit par sjikt med særs fuktig snø.
Image Of Tests
Image 3 of 7 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  I varierande grad fuktig/våt snø. Enkelte veldig våte lag, ref. skredproblem.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Nipeskar midt i biletet. Samanhengande skiføre frå ca tregrensa.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Gygrastol til venstre og hestabotnpynten til høgre. Snøgrensa trekker seg nok ein gong oppover i lia.
Image Of Avalanche Activity
Image 6 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTN Good Fekk ikkje utslag på test, men klarte å bryte ut blokka med middels kraft ved hjelp av spaden. Sjå bilete.

Weather

No precipitation 15 °C 2 m/s from W → 50% clouds Varmt frå morgonen av. Sola tek godt. Vêrsystem på veg inn frå vest, men framleis særs mildt i kveldinga. Den milde vêrtypen tære godt på snøen som har kome den siste veka.

Danger Sign

Much water in the snow

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Observerte mange str. 1 skred, men også relativt mange str. 2 skred.

Quick temperature change Område: Fylket/varslingsregion

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 700 masl. Layered snow begins at 800 masl Wet loose snow Moist Vi er på mange måtar tilbake der vi var for 2-3 veker sidan - våren er her på ny. Typisk snødekke for våren. Samanhengande skiføre frå ca tregrensa, men dette varierer kor du er i regionen og avhengig av himmelretning. Snødjupna varierer også. I leformasjoner mot aust har det samla seg ein del snø som følgje av snø og vindtransport den siste veka. Omvandlinga i snødekket går fort, men ser i dag at det framleis er litt fuktig-tørr snø innan ein halvmeter-meter der det har samla seg snø etter føregåande vêrsyklus. Dette observert på ca 900 moh i dag, mot aust. Det er tilsynelatande plussgrader heilt opp, både natt og dag, så toppsjiktet rekker ikkje å fryse til. Det fører til at det er relativt bløtt frå morgonen av.

Notes

Redigeres, men ingenting som vil ha noko å sei for varselet.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Typisk vårføre med fare for våte laussnøskred og våte flakskred. Ver obs på kor du ferdes og når på dagen. Skredfaren er størst der sola har fått stått på ei stund. Ver også obs på at det er mange store skavler. Det er også fare for glideskred. Sundag vil det truleg skye litt til. Skredfaren vil difor gå noko ned, og ein kan forvente litt mindre skredaktivitet. Ver likevel obs på kor du ferdes og når du ferdes der. Mildtvêret har kome for alvor og snødekket rekker truleg ikkje å fryse nevneverdig til om natta. Det er også meldt nedbør mot sundag kveld, noko som kan gi ekstra tyngde og gi naturleg utløyste skred. Forecast correct Stemmer overens med min observasjon i dag. Er kanskje i grenseland mellom FG 2 og 3 her lokalt, men for regionen sett under eitt er nok FG 3 fornuftig.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl

Wet slab avalanche Water pooling in/above snow layers Within a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 900 masl Vil anta at skreda kan nå str. 2, men det er ikkje heilt utenkelig at dei kan verte større om forholda ligger godt til rette for det; underlag og helling osb.

Avalanche Activity

21. May. During the day Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Above 800 masl Mange str. 1 skred, men også relativt mange str. 2 skred.

Snow Profile

25 cm F MF 0 mm/0 mm W, 6 cm 4F-1F RG/MF 0 mm/0 mm M, 21 cm 4F-1F MF 0 mm/0 mm W-V Består av ulike sjikt med varierande fuktighet. Mogleg gamle islag som det har hopa seg opp fuktighet i-og rundt., 40 cm 4F-1F DF/MF 0 mm/0 mm W, 40 cm P-K IF/MFcl 0 mm/0 mm 0 °C @ 0 cm, -0.3 °C @ 10 cm, -0.3 °C @ 20 cm, -0.3 °C @ 30 cm, -0.3 °C @ 40 cm, -0.4 °C @ 50 cm, -0.4 °C @ 60 cm, -0.4 °C @ 80 cm Isotermt snødekke. Relativt fuktig heile profilen. Profil grave i leformasjoner mot aust på ca 950 moh.

ObsID: 236438

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.