Avalanche forecast for Hardanger Saturday 2019-03-16

2
Moderate
Published:

Locally unstable avalanche conditions in the alpine. Be careful of recently loaded storm slabs. A persistent weak layer of facets may be triggered, especially where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in steep slopes and around terrain traps until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas.
Calm/light breeze from south.
-11 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
6 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from west., change to breeze from the southeast during the evening.
-8 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / SAUDA

Snow

16.03.2019 kl. 16:25

852 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Vanskelig å se skredet, da det er lite og overdekket av ferskt snøfall. Men det var iallfall en observasjon på veien:)
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Aner vindtegn fra foregående dager. Fikk inntrykk av at på observasjonspunktet så er det sørvesten som har vært dominerende.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Innsynk til kne i nordvendt side.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 6 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Brudd uten forplantning i nysnø/lett fokksnø.
Image Of Avalanche Problems
Image 7 of 8 Of:  Avalanche Problems Copyright: 
Image Of Avalanche Problems
Image 8 of 8 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Comment:  Gammal kant?

Weather

Snow -1 °C 2 m/s from SE ↖ 100% clouds Dårlig sikt!

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 500 masl. Snow line at 300 masl. Layered snow begins at 600 masl Wet loose snow Moist Kram snøoverflate. Ikke drønn fra snødekket, men litt "brumming" - hvis det gir mening:) Tror rett og slett det var den kramme snøen (10-15 cm) over litt løsere/tørrere nysnø under. Variabelt snødekke, og vindtegn i overflaten fra foregående dager tyder på at vinden har kommet fra sørlig og sørvestlig sektor. Merkbart mer nysnø i N-sektor. Innsynkt til kne i leside. På loside er det kun 5-10 cm over et mer bærende smelt-frys-lag (se profil).

Tests

ECTN24@80cmQ1 Good Overliggende nysnø demper belastningen, samt smelt-frys-skaren skjermer slagenergien fra å nå ned. Vil tro dette er et "lite sannsynlig - men høy konsekvens-type-lag). Kan se ut som noen avrundede fasetter.

ECTN13@45cmQ2 Medium

ECTN3@30cmQ3 Medium

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Mulig jeg fant restene etter noen returnerte kantkort. Litt vanskelig å bedømme gjennom forstørrelsesglasset i snøføyka i dag.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, NW above 700 masl Ujevnt distribuert fokksnø i nordlig sektor. Ingen oppsprekking eller drønn knyttet til observasjonsturen i dag, men jeg føler meg ganske sikker på at et par ulike sjikt i fokksnøen vil representere en risiko i bratte nok heng i utsatt sektor.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable I bratt nok terreng i dag, var det absolutt kritisk nysnømengde avsatt i nordvendt sektor som myk fokksnø med svake sjikt. Tett tåke gjorde det vanskelig å få noe inntrykk om det var gått flere naturlig utløste skred i brattere fjellsider enn observasjonspunktet. Jeg vil tro det var en god sannsynlighet for det. Skredfaren vil øke i tilstedeværelse i natt med den kraftige N-NØ-vinden som er meldt for denne delen av regionen. Vinden vil ha mye snø tilgjengelig for transport over mot hele vestlige sektor. Forecast correct

Avalanche Activity

16. Mar. 18-24 Wet slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. NW Et bittelite brattheng der noen masser hadde løsnet. Antar det har skjedd siste døgn. Vanskelig å bedømme med noe av dagens ferske nysnø over. Gjorde ingen større sjekk av skredet.

Snow Profile

10 cm 1F DF 0 mm/0 mm M, 30 cm 4F+/4F DF 0 mm/1 mm D, 20 cm 1F DF 0 mm/1 mm D, 5 cm P/1F+ MFcr 1 mm/0 mm, 10 cm 1F/4F-1F DF/FCxr 1 mm/1 mm Kan se ut som rundede, fasetterte kornformer nederst i dette laget. Får glatt brudd men det krever stor belastning., 110 cm P MF 0 mm/0 mm 0 °C @ 0 cm, -0.8 °C @ 10 cm, -1.2 °C @ 20 cm, -1.2 °C @ 30 cm, -1 °C @ 40 cm, -0.6 °C @ 60 cm, -0.2 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 186588

Hardanger / SAUDA

Snow

16.03.2019 kl. 15:08

799 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps

Snow Cover

Much loose snow (10-30cm) Kram snø, tildels vindppvirket over løsere nysnø under. Noe snåsprekker rujndt skia.

ObsID: 186574

Hardanger / SAUDA

Snow

16.03.2019 kl. 14:52

774 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Lille blokktest med middels/kraftig dask. Fikk reapons på 30 cm, et lag cirka 10 cm nedi smelteomvandlet. Q1 brudd men vanskelig å påvirke. Ingen alarmtegn ellers.
ObsID: 186570

Hardanger / SAUDA

Snow

16.03.2019 kl. 14:10

585 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Lite sikt.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Kram nysnø.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 30 cm new snow Elevation of new snow 600 masl. Snow line at 400 masl. Layered snow begins at 600 masl Wet loose snow Moist 30-40 cm nysnø siste par dager. Lite vindpåvirket i Djuvsbotn. Lett snøvær i lufta.

ObsID: 186561

Hardanger / ODDA

Snow

16.03.2019 kl. 10:45

1303 masl

atleadne (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  atleadne Comment:  3cm ubunden knytteneve snø, 1cm pennehard fokksnø, 26cm f4, 30cm knivblad
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  atleadne Comment:  Ectn15, brudd i snødekke 25 cm nede etter 15 slag dersom man ser bort fra et 1cm fokksnølag rett under 3cm ubunden snø som løste ut ved 1 slag. Bruddene forplantet seg derimot ikke.

Tests

ECTN15@25cmQ3 Good Ingen tegn til forplantning. Det er derimot svake lag i snødekket.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vil tro faregraden øker til 3 i morgen da det er meldt 10-20cm nysnø. Dette vil da legge seg på toppen av et 1cm tykt fokksnølag. Forecast correct

ObsID: 186599

Hardanger / KVINNHERAD

Snow

14.03.2019 kl. 16:38

733 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Toppen av Ingahogg (965 moh) i midten. Ein del snø i leformasjonane mot nord-nordvest og sørvest.
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow 0 °C 0 m/s 95% clouds Snøbyger frå ca 650 moh. Ingen vind.

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 700 masl. Snow line at 500 masl. Layered snow begins at 650 masl Some loose snow (1-10cm) Varierande snødjupne. Om lag 90 cm i leformasjoner mot nordvest på 750 moh. Snittmåling for denne høgda kan vere ca 50 cm.

Tests

CTM17@24cmQ3 Good

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, W, NW above 700 masl Det virkar som om at fokksnøen har stabilisert seg noko lunde. Får eit brot i overgangen mellom fokksnø og nysnø, men skredproblemet er lite potent der eg var.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnøen som danna seg under kraftig vind tidlegare i veka har tilsynelatande byrja å stabilisere seg, men det kan vere ein del lokale variasjonar. Eg vil anta at skredproblemet er å finne i leformasjoner mot vest-nordvest-nordaust over 700-800 moh. Iallfall for ytre del av regionen. Det er lite snø under dette høgde intervallet i regionen. Det ligger ein del ubunden snø (10-15 cm) tilgjengeleg for transport om vinden tek seg opp att. I tillegg er det meldt ny nedbør i form av snø over 400 moh. Dette vil føre til ekstra belastning på snødekket, og der det evt. har danna seg kantkorn over skarelaget (eg såg ingenting til dette i dag, men det rekna eg heller ikkje med), så bør ein vere obs. Forecast correct Som nemnt såg eg ingenting til kantkorn på det høgde intervallet eg var på i dag, men eg skal ut på ny tur til helga, og då høgare opp (1000 moh+). Eg kan nok sei meir om evt aktive svake lag for regionen etter det.

Notes

Eg såg ingen teikn til kantkorn i snødekket på det høgde intervallet eg var på i dag (ca 750 moh). Det er mogleg det er forskjell i indre vs ytre del av regionen. Eg satsar på å kome meg opp i høgda (over 1000 moh) i helga for å sjå etter det der.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

14. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Profile

14 cm F/4F PP/DF 1 mm/2 mm D-M, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D-M, 5 cm 4F-1F DF 1 mm/2 mm D-M Skarelag Tilsynelatande har overliggende fokksnø stabilisert seg noko lunde. Får særs trappeforma brot, så tilsynelatande liten evne til bruoddforplantning. , 66 cm K/I MFcr 0 mm/0 mm D Islag som vart forma under førre mildvêrsperiode. Enkelte overganger i dette smelt-frys-laget med litt lausare smelteformer, men generelt definert som ein pakke av smelt-frys. -1.5 °C @ 0 cm, -1.9 °C @ 10 cm, -1.7 °C @ 20 cm, -1.4 °C @ 30 cm, -1.1 °C @ 40 cm, -0.9 °C @ 50 cm, -0.7 °C @ 60 cm, -0.4 °C @ 80 cm, -0.3 °C @ 94 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 186239

Hardanger / SAUDA

Snow

14.03.2019 kl. 12:42

582 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Vardanuten, bilde tatt mot sør - nordøstvendt side/heng på bildet.

Weather

No precipitation 0 °C 3 m/s from E ← 97% clouds Snøvær og 5cm nysnø etter siste natt. Noe vind rundt 1000 moh. Det har vært vindtransport fra litt ulike vindretninger siste uka. Det er snø tilgjengelig for transport. Ingen oppfatning om at det er noen aktive svake lag i snødekket her. Men går obstur i morgen, fredag, og ser bedre etter da😀

ObsID: 186175

Hardanger / KVINNHERAD

Snow

13.03.2019 kl. 16:45

61 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps

Weather

8 °C 1 m/s from E ← Om lag 0 grader på 700 moh.

Snow Cover

No snowdrift Elevation of new snow 600 masl Dry Nysnøgrensa frå i går ligger på om lag 5-600 moh. Lite snø under denne høgda. Nysnø i kombinasjon med kraftig vind førte til kraftig snøfokk i går (frå kl. 09-18). Etter at vinden hadde løya fortsette det å snø nokre cm, så det ligger nok litt ubunden snø oppå nysnøflaka.

Notes

Eg reknar med å gå to obsturar fram mot sundag, og eg vil då få betre oversikt over snødekket.

ObsID: 186030

Hardanger / ULVIK

Snow

13.03.2019 kl. 12:40

1223 masl

finseronny@obskorps (***)

Snow Cover

95 cm in total No snowdrift 12 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 185982

Hardanger / ULVIK

Snow

13.03.2019 kl. 12:39

1221 masl

finseronny@obskorps (***)

Avalanche Activity

13. Mar. During the day No avalanche activity

ObsID: 185979

Hardanger / EIDFJORD

Snow

13.03.2019 kl. 11:13

921 masl

Tor Ivar@SVV (****)

Image Of Weather
Image 1 of 10 Of:  Weather Copyright:  Tor Ivar@SVV
Image Of Snow Cover
Image 2 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar@SVV
Image Of Danger Sign
Image 3 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  Små rimkrystallar på overflata etter klarvær i natt. Sola klarte ikkje å smelte vekk rimkrystallane
Image Of Danger Sign
Image 4 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  Skredpunkt ved Storli Rv 7 har fått mykje innblåst fersk fokksnø siste døgn. Det er også rapportert om eit lite ferskt skred i denne lia siste døgn
Image Of Weather
Image 5 of 10 Of:  Weather Copyright:  Tor Ivar Birkeland
Image Of Snow Profile
Image 6 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Tor Ivar Birkeland
Image Of Snow Profile
Image 7 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  om lag 70 cm med innblåst fokksnø av ulik harheit. Den gamle snøpakka er kallhard og svært vanskelig å grave i.
Image Of Tests
Image 8 of 10 Of:  Tests Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  ECT losna på det 20 slaget i lag med mjukare fokksnø/nysnø
Image Of Tests
Image 9 of 10 Of:  Tests Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  CT losna på 19 slaget i mjukare lag med fokksnø/nysnø.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 10 of 10 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  Skred punktet Storli ved RV 7.

Weather

No precipitation -8.5 °C 3 m/s from SE ↖ Sol frå nesten skyfri himmel og svak vind frå sør aust. Sole varma godt og det gjekk ann å gå utan vottar heile dagen.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 100 masl. Layered snow begins at 500 masl Wind slab (hard slab) Dry Siste døgn har det vore snøfall kombinert med kraftig vind frå sør aust. Dette har lada leheng i nord-nordvestlig sektor og ein har fått danna fokksnøflak. Snøoverflata framstår som hard og delvis berande. Det er fortsatt snø tilgjengelig for transport om vinden aukar på nytt.

Tests

CTM16@45cmQ3 Medium

ECTP20@40cmQ3 Medium

CTM19@40cmQ3 Medium

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 2500 masl Skredproblemet er relatert til sjiktovergangar i fokksnøen. Den kraftige vinde har lagt igjen snø i forsenkingar/leheng i terrenget. Det verkar som det er spenningar i fokksnøen men vanskelig å løyse ut grunna randkrefter.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredfaren er relatert til fokksnø avsett i leheng etter siste døgn med kraftig vind og nedbør. Det verkar å vera noko latente spenningar i fokksnøen men den er vanskelig å påverke grunna pencil hard lag internt i fokksnøpakka. Skredproblemet har har stor utbreiing men er vanskelig å påverke. forventa skredstørrelse er middels. Ingen naturlege skred vart observert i dag stadfestar at fokksnøen har stabilisert seg raskt etter at været har gitt seg. Sol og stabilt vær vil stabilisere fokksnøen. Forecast too high

Danger Sign

Recent snowdrift Siste døgn har det vore strek vind kombinert med nedbør som snø. Det er til dels mykje innblåst fokksnø i vestlig og nordleg sektor. Skredpunkta ved Storli Rv 7 er har fått til dels mykje innblåst snø.

Surface hoar Små rimkrystallar på snøoverflata. Det verka som rimet vart bevart sjølv om sole tok godt.

Avalanche Activity

13. Mar. During the day No avalanche activity Har hatt god sikt i heile dag og ingen ferske skred er observert

ObsID: 185952

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.