Avalanche forecast for Hardanger Wednesday 2019-03-13

3
Considerable
Published:

Locally unstable conditions due to wind slabs in lee areas. Persistent weak layers may exist, and may also be triggered where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

15 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from southeast., change to gale from the southeast during renoon.
-13 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
4 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to breeze from the north wednesday night.
-12 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / KVINNHERAD

Snow

13.03.2019 kl. 16:45

61 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps

Weather

8 °C 1 m/s from E ← Om lag 0 grader på 700 moh.

Snow Cover

No snowdrift Elevation of new snow 600 masl Dry Nysnøgrensa frå i går ligger på om lag 5-600 moh. Lite snø under denne høgda. Nysnø i kombinasjon med kraftig vind førte til kraftig snøfokk i går (frå kl. 09-18). Etter at vinden hadde løya fortsette det å snø nokre cm, så det ligger nok litt ubunden snø oppå nysnøflaka.

Notes

Eg reknar med å gå to obsturar fram mot sundag, og eg vil då få betre oversikt over snødekket.

ObsID: 186030

Hardanger / ULVIK

Snow

13.03.2019 kl. 12:40

1223 masl

finseronny@obskorps (***)

Snow Cover

95 cm in total No snowdrift 12 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 185982

Hardanger / ULVIK

Snow

13.03.2019 kl. 12:39

1221 masl

finseronny@obskorps (***)

Avalanche Activity

13. Mar. During the day No avalanche activity

ObsID: 185979

Hardanger / EIDFJORD

Snow

13.03.2019 kl. 11:13

921 masl

Tor Ivar@SVV (****)

Image Of Weather
Image 1 of 10 Of:  Weather Copyright:  Tor Ivar@SVV
Image Of Snow Cover
Image 2 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar@SVV
Image Of Danger Sign
Image 3 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  Små rimkrystallar på overflata etter klarvær i natt. Sola klarte ikkje å smelte vekk rimkrystallane
Image Of Danger Sign
Image 4 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  Skredpunkt ved Storli Rv 7 har fått mykje innblåst fersk fokksnø siste døgn. Det er også rapportert om eit lite ferskt skred i denne lia siste døgn
Image Of Weather
Image 5 of 10 Of:  Weather Copyright:  Tor Ivar Birkeland
Image Of Snow Profile
Image 6 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Tor Ivar Birkeland
Image Of Snow Profile
Image 7 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  om lag 70 cm med innblåst fokksnø av ulik harheit. Den gamle snøpakka er kallhard og svært vanskelig å grave i.
Image Of Tests
Image 8 of 10 Of:  Tests Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  ECT losna på det 20 slaget i lag med mjukare fokksnø/nysnø
Image Of Tests
Image 9 of 10 Of:  Tests Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  CT losna på 19 slaget i mjukare lag med fokksnø/nysnø.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 10 of 10 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  Skred punktet Storli ved RV 7.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredfaren er relatert til fokksnø avsett i leheng etter siste døgn med kraftig vind og nedbør. Det verkar å vera noko latente spenningar i fokksnøen men den er vanskelig å påverke grunna pencil hard lag internt i fokksnøpakka. Skredproblemet har har stor utbreiing men er vanskelig å påverke. forventa skredstørrelse er middels. Ingen naturlege skred vart observert i dag stadfestar at fokksnøen har stabilisert seg raskt etter at været har gitt seg. Sol og stabilt vær vil stabilisere fokksnøen. Forecast too high

Weather

No precipitation -8.5 °C 3 m/s from SE ↖ Sol frå nesten skyfri himmel og svak vind frå sør aust. Sole varma godt og det gjekk ann å gå utan vottar heile dagen.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 100 masl. Layered snow begins at 500 masl Wind slab (hard slab) Dry Siste døgn har det vore snøfall kombinert med kraftig vind frå sør aust. Dette har lada leheng i nord-nordvestlig sektor og ein har fått danna fokksnøflak. Snøoverflata framstår som hard og delvis berande. Det er fortsatt snø tilgjengelig for transport om vinden aukar på nytt.

Tests

CTM16@45cmQ3 Medium

ECTP20@40cmQ3 Medium

CTM19@40cmQ3 Medium

Danger Sign

Recent snowdrift Siste døgn har det vore strek vind kombinert med nedbør som snø. Det er til dels mykje innblåst fokksnø i vestlig og nordleg sektor. Skredpunkta ved Storli Rv 7 er har fått til dels mykje innblåst snø.

Surface hoar Små rimkrystallar på snøoverflata. Det verka som rimet vart bevart sjølv om sole tok godt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 2500 masl Skredproblemet er relatert til sjiktovergangar i fokksnøen. Den kraftige vinde har lagt igjen snø i forsenkingar/leheng i terrenget. Det verkar som det er spenningar i fokksnøen men vanskelig å løyse ut grunna randkrefter.

Avalanche Activity

13. Mar. During the day No avalanche activity Har hatt god sikt i heile dag og ingen ferske skred er observert

ObsID: 185952

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snow

12.03.2019 kl. 14:09

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vindretning. Nedbør(snø). Vindstyrke. RV7 Storli - Brimnes er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Snø vind vindretning.

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift

ObsID: 185817

Hardanger / KVINNHERAD

Snow

12.03.2019 kl. 10:09

75 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Bilete teke i dag tidleg. Vinden har auka på etter at biletet vart teke. Generelt lite snø for årstida, men etter snøfall tidlegare i veka/i helga, så er det ubunden/vindpakka mjuk snø tilgjengeleg for transport.

Weather

Rain 15 m/s from E ← 100% clouds Varierande vindstyrke. Ver obs på lokale variasjonar i vindretning. Aukande nedbørsmengde utover dagen.

Snow Cover

Heavy snow drift Kraftig snøfokk frå toppane. Ein del ubunden snø tilgjengeleg for transport.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Pågåande vindtransport

ObsID: 185750

Hardanger / SAUDA

Snow

11.03.2019 kl. 17:12

1080 masl

Olaf Årthun. (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Olaf Årthun.
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Olaf Årthun.

Weather

No precipitation 2 °C 3 m/s from SE ↖ 5% clouds

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 15 cm new snow Elevation of new snow 250 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

Tests

CTVQ1 Medium 15cm tørr snø før skarelag på 5 cm

Danger Sign

Much water in the snow Område: På dette stedet. Beskrivelse: 0,5m med våt snø nederst.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 1 - Small Not given above 0 masl

ObsID: 186233

Hardanger / ODDA

Snow

10.03.2019 kl. 14:49

1503 masl

FrodeMoen@Obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  FrodeMoen@Obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 3 of 7 Of:  Danger Sign Copyright: 
Image Of Weather
Image 4 of 7 Of:  Weather Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 5 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Fokksnø dei to øverste laga, deretter diverse skare/is/ smelteformer.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Fokksnø dei to øverste laga, deretter diverse skare/is/ smelteformer.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnøen frå fredag er fortsatt mulig å påvirke, men den vil stabilisere seg ytterliger. Låge temperaturer forsinker dette litt. Nysnøen frå Lørdag har stort sett fått låge i fred for vind, men det er danna seg mjuke flak enkelte plasser i sørlige sektorer. Fokksnøen vil stabilisere seg ytterligere. Var litt overflaterim i dag som nok kan utvikle seg meir i løpet av natta. Forecast correct Varselet treffer bra.

Weather

No precipitation -10 °C 2 m/s from NW ↘ 5% clouds Så å sei skyfritt og vindstille, ein flott dag i fjellet.

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 300 masl. Snow line at 500 masl. Layered snow begins at 600 masl Some loose snow (1-10cm) 15 cm nysnø i går, som har lagt seg fint ned uten veldig stor vindpåvirkning. Små, mjuke flak på utsatte plasser i sørlige sektorer der vinden har tatt litt.

Tests

ECTN14@24cmQ2 Medium Dårlig binding til glatt skare og dårlige bindinger i fokksnøen. Fekk litt varierende resultater på fleire forsøk. Ikkje mulig å påvirke snøen under skarelaget.

Danger Sign

Surface hoar Overflaterim etter ei kald natt med rolige vindforhold. Må regne med at det kan utvikle seg meir til i morgen. Praktisk talt vindstille heile dagen i dag.

Recent avalanches Ett par små flakskred i siste dagers fokksnø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW above 900 masl Fokksnøen frå Fredag var fortsatt mulig å påvirke med stor tilleggsbelastning, nysnøen frå i går har lagt seg oppå og har enkelte plasser danna mjuke flak som var lett å løyse ut.

Avalanche Activity

10. Mar. 12-18 Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Easy to trigger Specific steep slopes. SE, S, SW. Above 0 masl Lite flakskred utløst av skiløpere. 15 m bredde og ca 20-30cm bruddkant. Fersk fokksnø med dårlig binding til skare.

Snow Profile

10 cm F DF/PP 1 mm/1 mm D, 14 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 13 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F MF/FC 1 mm/1 mm D Innslag av kantkorn, men stort sett smelteomvandla. , 29 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 40 cm 1F MF/RG 1 mm/1 mm Har slått samen ein del skarelag for å gjera det litt enklere. Er ikkje mulig å påvirke laga under øverste skarelagpakken. måtte sparke på spaden for å komme gjennom den. -3.2 °C @ 0 cm, -4.8 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3.2 °C @ 30 cm, -2.8 °C @ 40 cm, -1.9 °C @ 50 cm, -1.6 °C @ 60 cm, -1.2 °C @ 70 cm, -1.1 °C @ 80 cm, -0.8 °C @ 90 cm, -0.9 °C @ 100 cm, -0.8 °C @ 110 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 185385

Hardanger / ODDA

Snow

10.03.2019 kl. 10:43

975 masl

jan_o2 (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  jan_o2
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  jan_o2

Weather

No precipitation 2 m/s Sol. Tilnærmet vindstille. -8 grader kl 09.00

Snow Cover

Notes

Forsøk på lille blokktest i et øst-nordøstvendt leheng. Slett brudd ca 40 cm under overflaten i et løst lag over polert skare. Brudd i toppen av det løse sjiktet og ikke i overflaten av skaren.

ObsID: 185319

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.