Avalanche forecast for Hardanger Tuesday 2019-03-12

3
Considerable
Published:

Be careful in areas with fresh windloaded snow. Avoid lee areas where a persistent weak layer can be hidden in the snow pack. Avalanches are triggered most easily where the snow pack is thin, typically close to ridges and on convex formations.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from northwest., change to breeze from the southeast during the evening.
-17 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
15 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from southeast., change to gale from the southeast during renoon.
-13 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snow

12.03.2019 kl. 14:09

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vindretning. Nedbør(snø). Vindstyrke. RV7 Storli - Brimnes er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Snø vind vindretning.

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift

ObsID: 185817

Hardanger / Kvinnherad

Snow

12.03.2019 kl. 10:09

75 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Bilete teke i dag tidleg. Vinden har auka på etter at biletet vart teke. Generelt lite snø for årstida, men etter snøfall tidlegare i veka/i helga, så er det ubunden/vindpakka mjuk snø tilgjengeleg for transport.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Pågåande vindtransport

Weather

Rain 15 m/s from E ← 100% clouds Varierande vindstyrke. Ver obs på lokale variasjonar i vindretning. Aukande nedbørsmengde utover dagen.

Snow Cover

Heavy snow drift Kraftig snøfokk frå toppane. Ein del ubunden snø tilgjengeleg for transport.

ObsID: 185750

Hardanger / SAUDA

Snow

11.03.2019 kl. 17:12

1080 masl

Olaf Årthun. (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Olaf Årthun.
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Olaf Årthun.

Tests

CTVQ1 Medium 15cm tørr snø før skarelag på 5 cm

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 1 - Small Not given above 0 masl

Weather

No precipitation 2 °C 3 m/s from SE ↖ 5% clouds

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 15 cm new snow Elevation of new snow 250 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

Danger Sign

Much water in the snow Område: På dette stedet. Beskrivelse: 0,5m med våt snø nederst.

ObsID: 186233

Hardanger / Ullensvang

Snow

10.03.2019 kl. 14:49

1503 masl

FrodeMoen@Obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  FrodeMoen@Obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 3 of 7 Of:  Danger Sign Copyright: 
Image Of Weather
Image 4 of 7 Of:  Weather Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 5 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Fokksnø dei to øverste laga, deretter diverse skare/is/ smelteformer.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Fokksnø dei to øverste laga, deretter diverse skare/is/ smelteformer.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright: 

Tests

ECTN14@24cmQ2 Medium Dårlig binding til glatt skare og dårlige bindinger i fokksnøen. Fekk litt varierende resultater på fleire forsøk. Ikkje mulig å påvirke snøen under skarelaget.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW above 900 masl Fokksnøen frå Fredag var fortsatt mulig å påvirke med stor tilleggsbelastning, nysnøen frå i går har lagt seg oppå og har enkelte plasser danna mjuke flak som var lett å løyse ut.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnøen frå fredag er fortsatt mulig å påvirke, men den vil stabilisere seg ytterliger. Låge temperaturer forsinker dette litt. Nysnøen frå Lørdag har stort sett fått låge i fred for vind, men det er danna seg mjuke flak enkelte plasser i sørlige sektorer. Fokksnøen vil stabilisere seg ytterligere. Var litt overflaterim i dag som nok kan utvikle seg meir i løpet av natta. Forecast correct Varselet treffer bra.

Weather

No precipitation -10 °C 2 m/s from NW ↘ 5% clouds Så å sei skyfritt og vindstille, ein flott dag i fjellet.

Danger Sign

Surface hoar Overflaterim etter ei kald natt med rolige vindforhold. Må regne med at det kan utvikle seg meir til i morgen. Praktisk talt vindstille heile dagen i dag.

Recent avalanches Ett par små flakskred i siste dagers fokksnø.

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 300 masl. Snow line at 500 masl. Layered snow begins at 600 masl Some loose snow (1-10cm) 15 cm nysnø i går, som har lagt seg fint ned uten veldig stor vindpåvirkning. Små, mjuke flak på utsatte plasser i sørlige sektorer der vinden har tatt litt.

Avalanche Activity

10. Mar. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Easy to trigger Specific steep slopes. SE, S, SW. Above 0 masl Lite flakskred utløst av skiløpere. 15 m bredde og ca 20-30cm bruddkant. Fersk fokksnø med dårlig binding til skare.

Snow Profile

10 cm F DF/PP 1 mm/1 mm D, 14 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 13 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F MF/FC 1 mm/1 mm D Innslag av kantkorn, men stort sett smelteomvandla. , 29 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 40 cm 1F MF/RG 1 mm/1 mm Har slått samen ein del skarelag for å gjera det litt enklere. Er ikkje mulig å påvirke laga under øverste skarelagpakken. måtte sparke på spaden for å komme gjennom den. -3.2 °C @ 0 cm, -4.8 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3.2 °C @ 30 cm, -2.8 °C @ 40 cm, -1.9 °C @ 50 cm, -1.6 °C @ 60 cm, -1.2 °C @ 70 cm, -1.1 °C @ 80 cm, -0.8 °C @ 90 cm, -0.9 °C @ 100 cm, -0.8 °C @ 110 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 185385

Hardanger / Ullensvang

Snow

10.03.2019 kl. 10:43

975 masl

jan_o2 (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  jan_o2
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  jan_o2

Snow Cover

Weather

No precipitation 2 m/s Sol. Tilnærmet vindstille. -8 grader kl 09.00

Notes

Forsøk på lille blokktest i et øst-nordøstvendt leheng. Slett brudd ca 40 cm under overflaten i et løst lag over polert skare. Brudd i toppen av det løse sjiktet og ikke i overflaten av skaren.

ObsID: 185319

Hardanger / Storlia

Snow

09.03.2019 kl. 13:00

915 masl

drift@svv (**)

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

9. Mar 13:00 (+01:00) Snø på RV. 7 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 185735

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.