Avalanche forecast for Hardanger Thursday 2019-02-14

3
Considerable
Published:

A persistant weak layer is present in the snow pack. Rain and high temperatures give higher risk of wet slag and loose-snow avalanches in steep terrain. Be aware of cornice falls.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid avalanche release and run out areas. Wet snow avalanches tend to release spontaneously. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft. Timing is important.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid avalanche release and run out areas. Wet snow avalanches tend to release spontaneously. Timing is important. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft.

Wet snow (slab avalanches)

Water pooling in/above snow layers

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from west., change to fresh breeze from the southwest.
-6 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1100 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
4 mm precipitation, up to 11 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from southwest., change to moderate gale from the west during the afternoon.
-2 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1500 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / SAUDA

Snow

14.02.2019 kl. 18:05

842 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Solbærsaft i snødekket...
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Framsmeltede steiner og lyng der snødekket er som tynnest.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Ved spadetest fikk jeg deling/sjikt anslagsvis STM Q2 der pinne 1, 3 og 4 står. Pinne nr. 2 ovenfra viser laget som ga utslag CTM11.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Vannet tyter ut av snødekket helt nede ved bakken...
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 1400 masl. Layered snow begins at 700 masl Wet loose snow Moist Anslår snøgrensa til å være minst 1400 moh, da jeg ser at værstasjon Elvershei (1370 moh) i Røldal har såvidt vært over på pluss-siden. I såfall er det kun nysnø på de høyeste toppene i regionen, samt Folgefonna. Anslår snødybden i området til å være 1 meter i snitt, men det varierer veldig. Lyngrabber og steiner er framme i dagen noen steder - nesten så det skulle vært sent i april...

Weather

Drizzle 2.2 °C 1 m/s 100% clouds Lave tåkeskyer (CL6) helt ned mot fjorden i dag. 2-300 moh.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Water pooling in/above snow layers Within half a meter N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1400 masl and 800 masl Får ikke vurdert skredproblemet pga dårlig sikt. Ville bare nevne at det fremdeles var en del vann over (og rundt) øvre skarelag på ca 42 cm i snøprofilen. Men med lite nedbør i vente vil vel dette dreneres ut og problemet avta.

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Ikke et utpreget skredproblem, da kantkornene er sterkt avrundet. Men laget som er henvis til i snøprofilen virker løst mellom to skarelag. Jeg opplever oppsprekking rundt skiene enkelte steder. Så helt dødt er det ikke. Om det bør med i varselet er nok en vrien avgjørelse.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vanskelig å vurdere skredfaren på makronivå pga svært redusert sikt. Gårsdagens nedbørsmengder vil nok trolig ha sendt våte flak av den gamle fokksnøen ned bratte nok sider. Kantkornlag som var observert tidligere er nøytralisert til en viss grad, men de litt grovkornede reverserte kantkornene mellom to øverste skarelag er fremdeles ganske løst. Gir utslag på CT. Helt eller delvis fukting av snødekket (avhengig av hvor høyt man er og hvor bratt terrenget er) vil ha en stabiliserende virkning på lagdelingen. Men relativt høy temperatur uten mer nedbør vil trolig sørge for at snødekket passifiseres midlertidig, samtidig som det fremdeles er lagdeling med litt ulike karakteristika som kan aktiveres på nytt f.eks ved mer regn, eller f.eks v. kulde. Forecast correct Synes varselet treffer ganske bra. Tenker kanskje at våte flakskred er relevant å ha enda noe lavere enn 900 moh. Iallfall ned til 800 moh. Ser ellers at rimlag fra tidligere trekkes stadig med videre? Jeg har ikke sett rimlaget i hele vinter. Og det finnes iallfall ikke i snødekket i min del av regionen per nå.

Avalanche Activity

Vanskelig å observere skredaktivitet pga sikt.

Snow Profile

42 cm P- /1F+ MFcl/RGsr 0 mm/0 mm W-V Veldig vått nederst i dette laget - like over skaren., 1 cm K- IFrc 0 mm/0 mm, 11 cm 4F-/1F FCxr 1 mm/2 mm W Rimlag , 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 22 cm P RG/MF 0 mm/0 mm M-W, 1 cm K+ IF 0 mm/0 mm, 6 cm 4F FCxr 1 mm/0 mm M, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 35 cm K-I MFpc 0 mm/0 mm D-M 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 80 cm, -0.2 °C @ 60 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 10 cm, -0.1 °C @ 0 cm 1 test connected to snow profile Har inntrykk av at denne snøprofilen som er tatt i litt slakere/flatere terreng er mer gjennomfuktet enn der jeg gravde i litt brattere helning. Trolig pga vannet lettere følger øvre skarelag nedover, slik at vannet får mindre tid til å sige videre gjennom lagene.

Tests

CTM11@44cmQ2 Medium Tydelig "kollaps" i dette noe returnerte kantkornlaget mellom to skarelag. Enkelte steder kollapser snøen rundt skiene også, mest sannsynlig i samme lag.

ObsID: 181008

Hardanger / Ingahogg

Snow

14.02.2019 kl. 17:40

817 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Cato Leganger Comment:  Ikkje nemneverdig god sikt i dag... Av den grunn fekk eg ikkje observert om det var fersk skredaktivitet.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift Elevation of new snow 1100 masl. Snow line at 600 masl. Layered snow begins at 700 masl Wet loose snow Very wet Varierande snødjupne. I leformasjoner er det fort halvanna meter og meir, medan det på flatmark er frå 10 til 70 cm. Enkelte plasser er det smelta nedpå barmark - typisk lågare høgdeint. og på enkelte ryggar og knausar. Litt usikker på kor nysnøgrensa går pga dårleg sikt, men eg vil tippe at ein iallfall må opp i over 1000 moh, moglegvis høgare også.

Weather

Rain 2.9 °C 1 m/s from S ↑ 100% clouds Særs varmt vêr. På 700 moh var det + 3 grader og regn. Rimeleg å anta at det er mildtvêr opptil 1000-1100 moh, noko det var visuelle teikn til i høgareliggande fjellskrenter i går.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Usikker på kor høgt i terrenget det har regna, men eg har gjort observasjoner av kantkorn over/under skarelag på 1000-1100 moh i perioden forut for mildvêret som kom. Om det har regna opp/over denne høgda, vil den ekstra tyngda regnet/temp.auken føre til større belastning på snødekket og våte/tørre flakskred Str. 3 vil kunne løyse ut. Høgst truleg naturleg utløyste, avhengig av kor mykje kantkorna har utvikla seg den siste tida. Det har også vore fleire lag med nedføyka nysnø, men disse bør ha stabilisert seg ein del sidan førre helg.

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1000 masl and 700 masl Litt usikker på kor høgt i terrenget det har regna, men iallfall opp til 1000 moh.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Opptil om lag 1000 moh vil det kunne gå våte laussnøskred. Over 1000 moh vil det kunne gå våte og tørre flakskred, avhengig av kor høgt det har regna. Over denne høgda er det observert kantkorn i snødekket. Den auka belastninga på dette laget, som "kviler" på hard skare, vil kunne gi store skred. Det er meldt mildt dei neste dagane, men det har vore mykje regn og høge temperaturar dei siste dagane som har ført til ein forbigåande ustabil fase. Forecast correct Faregrad 3 i dag er nok rimeleg. Eg er einig i at ein kan gå ned til 2 dei neste dagane.

Danger Sign

Much water in the snow Øvste 20 cm av snødekket var metta på vatn (ca 700 moh og + 3 grader).

Avalanche Activity

Loose wet avalanche 1 - Small. Spontaneous release Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Between 1000 masl and 600 masl Det er rimeleg å anta at det er fersk skredaktivitet, og då spesielt våte laussnøskred. På grunn av særs dårleg sikt under dagens obstur, så fekk eg ikkje gjort observasjoner av dette. Eg håpar på ny tur med betre sikt i morgon.

Snow Profile

24 cm F MFsl 0 mm/0 mm V-S Vått lag øvst. Mykje vatn dei fyrste 20 cm ned i snødekket. Litt avtakende etter det, men framleis fuktig nedover. Fekk brot på CT#25, men ingen forplantning., 80 cm 4F-1F RG/MF 1 mm/4 mm W For eit par dagar sidan var dette laget tørt og bestod av ein kombinasjon av nedføyka nysnø og godt sintra, avrunda korn. No er heile laget rimeleg fuktig/vått., 10 cm P-K MFcr/MF 0 mm/0 mm W Skarelag nedst som er i ferd med å smelte. Smelter både frå bakken og via vatn ned gjennom laga. -0.4 °C @ 80 cm, -0.4 °C @ 60 cm, -0.3 °C @ 50 cm, -0.3 °C @ 40 cm, -0.3 °C @ 30 cm, -0.3 °C @ 20 cm, -0.3 °C @ 10 cm, 0 °C @ 0 cm, -0.5 °C @ 100 cm 2 tests connected to snow profile Grov ein kjapp profil i sørvestleg/vestleg leformasjon for å sjå kor djupt ned i snødekket regnet har gått. Tilsynelatande har det gått fukta heile snødekket på dette høgdeintervall (700+ moh).

Tests

CTH29@114cmQ3 Good Gjekk i brudd ved bakken.

CTH25@20cmQ3 Good Våt/sørpe snø gjekk i brudd over litt mindre våt snø.

ObsID: 181005

Hardanger / SAUDA

Snow

14.02.2019 kl. 16:39

834 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Profil på tvers av sigesprekk i konveks terrengform. Vanndrenasje og smelteomvandlet over øverste skarelag. Profilen er noe brattere her, og det virker derfor som om nederste snøpakke under skarelaget midt i er noe tørrere enn på den neste snøprofilen som jeg har dokumentert. Brattheten har nok sørget for at vannet har fulgt i overkant av skarelaget mot lavere terreng.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Sigesprekk over langs konveks terrengform. Ikke et påtrengende faretegn når vannet drenerer ut, men et tegn på at økt overliggende vekt kan kollapse svakere lag i snødekket.

Snow Cover

Danger Sign

Tett tåke/lavt skydekke gjør det for tiden vanskelig å gjøre fareobservasjoner på makronivå. Så det blir med hva man kommer over nær skisporet. Krysset over en ganske bred sigesprekk over en konveks (trolig fra foregående døgn med 20 mm nedbør. Økt masse har ført til sig på et av de svakere lagene i snødekket. Dette bekrefter for meg tilstedeværelsen av svakt lag som påvist tidligere. I dag, torsdag, er det kun kommet et par millimeter nedbør, så vannet har fått tid å drenere ut av snødekket i stor grad. Men rundt et av skarelagene er det relativt fuktig fremdeles.

ObsID: 181002

Hardanger / ODDA

Snow

14.02.2019 kl. 16:14

841 masl

bjafje (**)

Weather

Rain 8 °C 100% clouds Temp på ca 120moh. Det meldes om rett under null grader på ca 700moh. Lett snø i høyden. Regn under 5-600moh. Generelt lite snø i fjellsidene i forhold til årstiden.

Avalanche Activity

14. Feb. 12-18 Wet slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release E. Above 1100 masl 2 middels skred løsnet fra toppen og stanset på flate høyt over fjorden.

ObsID: 180996

Hardanger / SAUDA

Snow

14.02.2019 kl. 15:44

404 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  På vei til obstur.

Weather

Drizzle 2.5 °C 100% clouds Tåkeskyer helt ned i lavlandet.

ObsID: 180993

Hardanger / ULVIK

Snow

14.02.2019 kl. 14:39

1144 masl

Kalle@Skred.AS (*****)

Avalanche Activity

14. Feb. During the day Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release SE. Above 1200 masl Ett skred observert fra tog. Så ikke bruddkanten men skredtungen. Så relativt ferskt ut, maks 24 timer. Små klumper ytterst i tungen, så antar mykt flak. hadde krysset under høyspent, en mast stod i skredbanen.

Avalanche Observation

14. Feb 14:16 Dry slab avalanche Naturaly released SE-facing Avalanche release at 1417 masl and ended at 1138 masl Bowl Observert fra tog. Se kommentarer på tidsusikkerhet annet sted.

ObsID: 180985

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snow

14.02.2019 kl. 13:27

408 masl

drift@svv (**)

Weather

Rain 2 °C Seljestad (800moh) kl 15:28 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

Quick temperature change

ObsID: 180992

Hardanger / ODDA

Snow

13.02.2019 kl. 16:38

1474 masl

Thomas1990@frivillig (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Thomas1990@frivillig Comment:  Variert
Image Of Danger Sign
Image 2 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Thomas1990@frivillig Comment:  Variert føre
Image Of Danger Sign
Image 3 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Thomas1990@frivillig Comment:  Vindpåvirket, har sluddet opp til minst 1300moh
Image Of Danger Sign
Image 4 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Thomas1990@frivillig Comment:  Lite harmløst skred
Image Of Avalanche Observation
Image 5 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Thomas1990@frivillig

Weather

No precipitation 0 °C 5 m/s from W → 50% clouds Har sluddet inatt med sterk vind

Incident

Snow Did not affect anything Nordic skiing

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Quick temperature change Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Lite skred

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Avalanche Activity

13. Feb. 12-18 Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. S, SW, W. Below 1200 masl Utløsning av sol

Avalanche Observation

13. Feb 12:44 Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released SW-facing Buried weak layer of surface hoar Lee side

ObsID: 180791

Hardanger / SAUDA

Snow

13.02.2019 kl. 07:48

3 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Weather

No precipitation 5.9 °C 100% clouds Temperaturer avlest fra Saudefaldenes målestasjoner kl 07:50: Sauda 5moh 5.7° Fetavatn 500moh 2.9° Nedre Sandvatn ca 1000moh -1.0°

ObsID: 180658

Hardanger / Rosendal

Snow

13.02.2019 kl. 07:38

92 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Weather

Drizzle 7 °C 2 m/s from SE ↖ 95% clouds Mildt i dag også. I grålysninga, men ser det har vore mildvêr høgt til fjells i går og i natt. Var i Røldal i går kveld, og der sludda/yra det på 900-1000 moh. Regn på 800 moh. Registrerer at det er +2 grader i fjellet her i ytre del i dag (700 moh).

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1100 masl and 800 masl Våte laussnøskred som skredproblem. Som nemnt i vêrrapport, så var det yr/våt snø på om lag 1000 moh i Røldal i går kveld. Av det eg kan sjå her i Rosendal i morgontimane i dag, så ser det ut som at det har vore mildvêr enda litt høgare opp her - om lag frå 1100-1200 moh og ned til 800 moh kan vere fuktig. Lite snø under dette høgdeintervallet her i ytre strøk. Det ligg nok lågare ned i indre del.

ObsID: 180657

Hardanger / KVINNHERAD

Snow

11.02.2019 kl. 16:05

82 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps

Weather

Snow 2 °C 3 m/s from NW ↘ 100% clouds Lite til moderat vind i dalen, men meir vind i høgda. På grunn av dårleg sikt ser eg ikkje evt snøfokk. Ser lokal vêrstasjon på ca 700 moh har målt vind opp i 16 m/s i dag, så det er antakeleg pågåande pålagring i SØ himmelretning.

ObsID: 180394

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snow

11.02.2019 kl. 12:46

408 masl

drift@svv (**)

Weather

Sleet 1 °C Seljestad (800moh) kl 19:47 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

ObsID: 180412

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.