Avalanche forecast for Hardanger Thursday 2019-02-07

2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. A persistent weak layer can be present underneath fresh wind deposited snow in isolated features.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Unlikely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

8 mm precipitation.
Moderate gale from south., change to strong breeze from the southwest during the afternoon.
-12 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest., change to breeze from the south during renoon.
-9 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / Ingahogg

Snow

07.02.2019 kl. 18:12

817 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Cato Leganger Comment:  Ikkje nemneverdig god sikt.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Cato Leganger Comment:  Det kom litt nysnø undervegs på turen; 1-2 cm totalt. Det gjekk frå relativt fuktig nysnø på 600 moh til noko tørare på om lag 800 moh.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Eg var i nordvestvendt side i dag og det var ikkje nevneverdig stor fokksnøproblematikk der, men det er mogleg vinden har teke hardare høgare oppe og i meir nordleg eksposisjon. Det ligg ein del laussnø tilgjengeleg for transport. Under 600 moh er denne relativt fuktig. Eg får brudd i overgang mellom nysnø og smelte-frys-skare, men eg vurdere dette til å ha avgrensa potensiale der eg var i dag. Det er meldt sterkare vind i høgda og i kombinasjon med nysnøen som har falle vil ein, basert på vêrmeldinga, få nye lag av fokksnø i vest til nordaustleg eksposisjon. Dette vil då legge seg oppå nysnøen som har falle i går og i dag. Vindretninga som er meldt er den same som har herska den seinaste tida. Det er verdt å merke seg mtp utviklinga av kantkorn nede i snødekket; auka pålagring og vekt. Ver obs der snødekket er tynnare! I helga som var observerte eg byrjande kantkorn under eit tjukt lag av fokksnø. Om det har byrja å danne seg der, er det rimeleg å anta at det har kome lenger i utviklinga der snødekket er tynnare, samt at det truleg også har kome lenger i utviklinga i indre del av regionen kor det har vore stabilt kaldere vêr og då følgjeleg gunstig temp.gradient i snødekket for utvikling av kantkorn. Forecast correct Regionen er stor, så det er litt vanskeleg å gi ei generell vurdering for heile området, men basert på nysnøen som har falle i går og i dag, samt vinden som tilsynelatande er sterkare i høgda, så er det rimeleg å lande på ein FG2. Om vêrmeldinga for dei neste dagane treff vil det verte aukande vind i høgda og mtp snøen som ligg tilgjengeleg for transport er det då rimeleg å auke til FG3 for ein periode. Eg skal opp i høgda i helga, og eg vil då kunne sei meir om situasjonen.

Snow Cover

50 cm in total Some snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 600 masl. Snow line at 600 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Varierande snødjupne. Eg grov profil i vestvendt side kor det har blese inn ein del snø tidlegare. Der var det om lag 80 cm, men i terrenget generelt er det moglegvis i snitt 50 cm, aukande jo høgare opp ein kjem. Snødekket tendenserte til tørt/fuktig.

Tests

CTM15@80cmQ3 Good Søyla gjekk i brudd i overgang mellom smelteomvandla snø og bakken. Eg merka meg at det smelteomvandla laget nedst mot bakken var noko mindre knivhardt (meir mot penn) enn for ei veke sidan.

CTM11@15cmQ3 Medium Bruddet gjekk i overgangen mellom nysnø og eit tynt skarelag (mildvêrsskare). Ruglete brudd. Under skarelaget er det delvis nedbrutt nysnø med overgang til avrunda og godt sintra korn.

Notes

Eg har ikkje lagt inn "kantkorn over skare" som skredproblem på dagens tur då eg ikkje observerte det i dag. Det var heller ikkje forventa å finne der eg var i dag, men det er viktig at vi beholder dette som skredproblem. Eg skal opp i høgare terreng til helga for å sjå nærare på utviklinga av dette laget. Sjå elles under skredfarevurdering for betraktninger om dette laget.

Danger Sign

Recent snowdrift Observerte lett snøfokk.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small W, NW above 700 masl Eg ser ikkje på dette som eit stort skredproblem, men det var det eg fekk brudd i under stab.test i dag. Det er rimeleg å anta at nedføyka nysnø vil vere skredproblem dei neste dagane mtp den ubunde snøen som ligg tilgjengeleg for transport. Eg rapportere kun frå den himmelretninga eg var i i dag, men mtp at eg observerte tendensar til lett snøfokk (altså begrensa vindtransport i ettermiddag) vil eg anta at nysnøen har lagt seg over smelte-frys-skaren i alle eksposisjonar. Som sagt vil nok denne snøen byrje å flytte på seg dei neste dagane.

Weather

Snow -1 °C 4 m/s from SE ↖ 100% clouds Varierande vindhastighet; 4-7 m/s.

Avalanche Activity

7. Feb. During the day No avalanche activity På grunn av dårleg sikt, så hadde eg ikkje spesielt god utsikt til tilgrensande og/eller høgareliggande skredterreng, men i dei små augeblikka kor sikten var delvis god, så kunne eg ikkje sjå noko teikn til skredaktivitet.

Snow Profile

15 cm F PP 2 mm/0 mm D-M, 5 cm 1F MFcr 1 mm/3 mm D-M Rimlag Gjekk i brudd i øvre del. Tydeleg at det har vore mildvêr. Litt hardare og isete fyrste par cm, men generelt kan ein sei at temp/regn har trekt om lag 5 cm ned i snødekket og danna smelte-fryse-skare., 10 cm 4F PPnd 1 mm/0 mm M, 30 cm 1F RGsr 0 mm/0 mm D-M, 20 cm K-I MFcl 1 mm/4 mm Skiktovergang Heile søyla går i brudd ved bakken. I denne høgda er det ingen teikn til kantkorn ved bakken, men forholda ligger til rette for det. -1.7 °C @ 0 cm, -0.4 °C @ 15 cm, -0.7 °C @ 20 cm, -1.1 °C @ 30 cm, -1.5 °C @ 40 cm, -1.7 °C @ 50 cm, -1.6 °C @ 60 cm, -0.9 °C @ 80 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 179638

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snow

07.02.2019 kl. 10:52

408 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Weather

Sleet 2 °C Seljestad (800moh) kl 10:53 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 179539

Hardanger / SULDAL

Snow

05.02.2019 kl. 13:30

1118 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Bilde fra Skorvenuten tatt ca mot S-SØ.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Bilde tatt mot Ø-NØ.

Avalanche Activity

5. Feb. 6-12 Dry slab avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE, S. Above 800 masl Vinden står på fra N-NV og deponerer snø i SØ-sektor. Så en del naturlig utløste skred i bratte heng og tilknytning til skavlbrudd i utsatt hengretning. Observert på topptur til observasjonspunkt Skorvenuten. Fokksnø er problemet. Ingen tegn til at skredene som har gått har trigget noen store skred (mhp svake lag/kantkorn) i snødekket.

ObsID: 179268

Hardanger / ODDA

Snow

04.02.2019 kl. 21:28

202 masl

bjafje (**)

Danger Sign

Large snowfall

Quick temperature change

Much water in the snow Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Temp stigning fra minus 6 til pluss 2. Kommet 12cm våt snø i løpet av dagen.

Weather

Snow 2 °C 0 m/s 100% clouds

Avalanche Activity

4. Feb. During the day No avalanche activity Mye snølagring i sør vest vendte fjellsider. nordvendt har lite snø.

ObsID: 179157

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snow

04.02.2019 kl. 14:45

408 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Quick temperature change

Large snowfall

Weather

Snow -2 °C Seljestad (800moh) kl 14:45 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev134 Liamyrane - Kløvet,

ObsID: 179136

Hardanger / SAUDA

Snow

04.02.2019 kl. 12:56

37 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps

Snow Cover

10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Moist 1.4 C° nede ved fjorden nå, men tunge, våte snøfiller i lufta. Ikke regn enda. Omtrent som værvarselet tilsa i forkant.

ObsID: 179127

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.