Avalanche forecast for Hardanger Sunday 2019-02-03

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Wind deposited snow could rest on a weak layer of buried facets.

Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from east.
-16 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Calm/light breeze.
-16 °C to -9 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / Ulvik

Snow

03.02.2019 kl. 15:11

910 masl

Bjaoey (Unknown)

Weather

No precipitation 4 m/s

Avalanche Activity

3. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 179029

Hardanger / SAUDA

Snow

03.02.2019 kl. 14:44

981 masl

ØyvindG (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Høyt og tydelig drønn i snøen ved nødkjøring i løssnø.

ObsID: 179117

Hardanger / Kvinnherad

Snow

03.02.2019 kl. 09:19

83 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps

Weather

Snow 0 °C 0 m/s 100% clouds Lett snøvêr på morgonen. Nokre få mm på bilruta.

ObsID: 178956

Hardanger / Omnatjørnane

Snow

02.02.2019 kl. 08:42

1086 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 16 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Ikkje mykje snø i vest-nordvest like over tregrensa. Om lag 700 moh. Kantkorn ved bakken under skare og vindpakka hard snø øvst.
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 16 Of:  Avalanche Problems Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  CTP#12@90cm. Det er også sjiktoverganger i fokksnøen, men bindingane er tilsynelatande gode. Hard overflate.
Image Of Weather
Image 3 of 16 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Tests
Image 4 of 16 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Blokka gjekk ut på skaren.
Image Of Avalanche Problems
Image 5 of 16 Of:  Avalanche Problems Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 16 Of:  Snow Cover Copyright:  Cato Leganger Comment:  Kantkorn ved bakken. Særs tynt snødekke.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 16 Of:  Snow Cover Copyright:  Cato Leganger Comment:  Det flaker seg i overgangen mellom skog og fjell. Laus ubunden snø under snøgrensa via oppflaking til hard vindpakka snø over.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 16 Of:  Snow Cover Copyright:  Cato Leganger Comment:  Skarejern var fint å ha. Det seier vel det meste. Hard vindpakka snø med innslag av skare i leformasjoner mot vest/nordvest.
Image Of Snow Cover
Image 9 of 16 Of:  Snow Cover Copyright:  Cato Leganger Comment:  Vinden har jobba godt i høgda. Mot vest.
Image Of Snow Cover
Image 10 of 16 Of:  Snow Cover Copyright:  Cato Leganger Comment:  Byrjande rimdanning nede i dalen.
Image Of Snow Profile
Image 11 of 16 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Tests
Image 12 of 16 Of:  Tests Copyright:  Cato Leganger Comment:  Bruddflata er ujamn.
Image Of Tests
Image 13 of 16 Of:  Tests Copyright:  Cato Leganger Comment:  Noko dårleg bilete, men byrjande kantkorn i snøprofil.
Image Of Snow Cover
Image 14 of 16 Of:  Snow Cover Copyright:  Cato Leganger Comment:  Mot Melderskin. Trass i sterk vind er det moderate skavler som er bygd opp mot nord frå topplatået på Melderskin. Ein ser også at det har samla seg ein del snø i lesidene mot nordvest.
Image Of Snow Cover
Image 15 of 16 Of:  Snow Cover Copyright:  Cato Leganger Comment:  Ingen teikn til nyleg skredaktivitet i brattsidene mot nord/nordvest.
Image Of Snow Cover
Image 16 of 16 Of:  Snow Cover Copyright:  Cato Leganger Comment:  Mot toppen av Omnatind. Relativt lite snø, hardt og avblåse. Enkelte lommer med snø i leformasjoner.

Notes

Komplett profil kjem i ettermiddag/kveld.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

No snowdrift 1 cm new snow Elevation of new snow 90 masl. Layered snow begins at 700 masl Wind slab (hard slab) Dry Varierande snødekkehardheit. Ein del. Ubunden snø under og ved tregrensa. Vindpakka hard over. På ryggene er og i aust-søraustvendte sider er det avblåse slik at skaren er framme. Det er også særs varierande snødjupne; 10 cm - 160 cm i leformasjoner.

Weather

No precipitation -9 °C 0 m/s Det har vore kaldt og klart i natt. -2 på om lag 90 moh og om lag -9 på 1000 moh.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, SW, W, NW above 800 masl Eg set høgde frå 800 moh og oppover, men dagens tur syner at det er kantkorn også under denne høgda, men då under skarelag mot bakken. Temp.gradienten og vêret som er meldt vil gi gode vekstvilkår for vidare fasettering, spesielt der snødekket er tynnare.

Avalanche Activity

2. Feb. 18-24 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. W, NW. Above 800 masl Observerte nokre eldre og små flakskred, str. 1. Det er iallefall 24 timar sidan dei har gått, mogleg meir. Mogleg det var mindre skavler som har løsna. Skredmassene var dekka av vindtransportert snø. Eg hadde god utsikt til brattare terreng i tilsvarande eksposisjon, men eg såg ingen teikn til snøskredaktivitet der. Det fortel meg at fokksnøen har stabilisert seg godt.

Tests

CTM12@85cmQ3 Good Det er god stabilitet i leformasjonen eg var i, men ein skal vere obs der overliggende fokksnølag er tynnare. Der kan kantkorna ha kome lenger i utviklinga si.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er litt vanskeleg å sei om skredfaren ligg på ein sterk FG1 eller litt svak FG2. I det området er var i i dag, skal det tilsynelatande mykje til for at det skal løsne skred, både når det gjeld fokksnø og kantkorn. Eg vil anta at utviklinga av kantkorn har kome lenger i indre deler av regionen då det har vore stabilt kaldere der, noko som vil føre til potensielt større problem knytt til kantkorn. Ein skal likevel vere obs i ytre del av regionen også, spesielt der snødekket er tynnare. Fokksnøen har tiilsynelatande stabilisert seg godt her i området, men som nemnt er det overganger i disse laga og som kan "triggast" der overliggende fokksnø er mjukare. Utfordringa knytt til fokksnø er lokalisert til leformasjoner mot (sørvest...), vest, nordvest og nordlig sektor. Fokksnøen vil fortsette å stabilisere seg dei neste dagane. Ein kan vere obs på at det kan gå føre seg rimdanning i overflata. Observerte rim i overflata i dag, men det var nede i dalen der det er fuktigere luft. Men Forecast correct Eg vurderer FG2 som fornuftig heile regionen sett under eitt. Sjå forklaring over.

Snow Profile

85 cm P RGsr 0 mm/0 mm D Det er overganger i fokksnøen, men det går ikkje til brudd trass i at person hoppar på søyla utan ski. Hard vindpakka overflate., 4 cm 4F/1F MF/FC 1 mm/3 mm D Skarelag Går i brudd over underliggande skarelag. Byrjande kantkorndanning., 51 cm K/I IF/MFcl 0 mm/0 mm D Tjukt islag/skarelag øvst, men med litt lausare parti nedover mot bakken. Tendenserar til knivhardt i enkelte parti, men generelt kan det sjåast på som eit samanhengande islag til bakken. Det stammar frå det milde perioden vi hadde i byrjinga av januar. Betong. -11 °C @ 0 cm, -12.6 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -7.8 °C @ 30 cm, -6.5 °C @ 40 cm, -5.7 °C @ 50 cm, -4.8 °C @ 60 cm, -3.8 °C @ 80 cm, -3.6 °C @ 100 cm, -2.5 °C @ 120 cm, -2 °C @ 140 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 178852

Hardanger / Kvinnherad

Snow

01.02.2019 kl. 17:25

81 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Ikkje ekstreme mengder snø, nei...

Weather

No precipitation 3 °C 0 m/s from SE ↖ 40% clouds Det har blese friskt siste døgn, spesielt i høgda. Det har likevel vore lite snøfokk å sjå i dag. Dette fordi snøen som kom tidlegare alt er transportert inn i leformasjoner mot vest - nordaust. Det er truleg rimeleg avblese ned til skare eller hard vindpakka snø.

Notes

Tek ein tur opp i høgda i helga for å studere fokksnøen, samt sjå etter kantkorn og rim.

ObsID: 178732

Hardanger / SAUDA

Snow

01.02.2019 kl. 12:39

965 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Some snow drift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Crust Dry Svært avblåst over 7-800 moh. Mye mildværsskare fra regnværet drøyt to uker tilbake. Siste snøfall er transportert bort av sterk vind. Harde fokksnøpartier med sastrugier i overflaten.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate På høyfjellet - over 700 moh har vinden tatt hardt i flere runder nå. Det er ikke mye snø tilgjengelig for transport lengre, og fokksnøen ligger i harde flak i isolerte områder av ulik størrelse. Stadig mer mildværsskare er oppe i dagen - ref. snøprofil fra i dag der skaren er øverste lag. Forholdene virker stabile, og generelt inntrykk er at det må stor tilleggsbelastning om man skal ha sjans å påvirke noe som helst i dette området. Vindtegn tyder på at denne delen av regionen har blitt påvirket av vind fra flere retninger. Fokksnøen er litt preget av dette og finnes i flere le-sektorer. Greit med den utsatte sektor som er varslet - kanskje S-sektor bør inn i kakediagrammet igjen? Manglet snøsaga og fikk ikke gjort skikkelig stabilitetstest i leheng med fokksnø. Ser ikke at det ligger an til den store utviklingen før vi får påfyll av snø. VI får følge med på videre kanting rundt de øvre skarelagene. Forecast correct Greit å holde på en svak fg2. Virker nesten stabilt nok til å tendere mot fg 1 i denne delen av regionen. Kan dog være mer komplekse forhold knyttet til fokksnø i indre, og høyereliggende deler av regionen som gjør at 2 er fornuftig å holde.

Snow Profile

1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 1 mm/2 mm D Rimlag Kantkorn under overliggende skare. Ikke så utviklet som lavere i terrenget. Virker som om fasetteringen har vært kraftigere i beltet 550moh til ca 750 moh - der kornstørrelsen er noe større., 24 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 4 cm P MF 0 mm/0 mm, 2 cm 1F MF/RGxf 0 mm/0 mm, 8 cm P+ RG 0 mm/0 mm D, 100 cm P MF 0 mm/0 mm Det gamle gjennomfuktede snødekket fra rundt nyttårstider. Bombe solid bunnpakke. -6.4 °C @ 0 cm, -5.4 °C @ 10 cm, -4.4 °C @ 20 cm, -3.5 °C @ 30 cm, -2.6 °C @ 40 cm, -2 °C @ 50 cm, -1.6 °C @ 60 cm

ObsID: 178698

Hardanger / Rosendal

Snow

31.01.2019 kl. 16:18

84 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Danger Sign

Recent snowdrift Det har gått føre seg moderat til kraftig snøfokk i heile formiddag. Vinden har tatt godt både nede i bygda, men også på toppane. Det har vore mykje vind i den siste veka og snødekket har vore prega av det. Den sterke vinden, med kuling i kasta, har likevel transportert ein del snø.

Weather

No precipitation 3 °C 16 m/s from E ← 100% clouds Litt varierande vindretning med ein del lokale effektar, men stort sett frå aust - søraust. Tendensar også frå nordaustleg retning.

ObsID: 178585

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snow

31.01.2019 kl. 12:57

408 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Weather

No precipitation -3 °C Seljestad (800moh) kl 12:57 20 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev134 Liamyrane - Kløvet,

ObsID: 178544

Hardanger / SAUDA

Snow

31.01.2019 kl. 12:46

913 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Notes

Kommer tilbake med snøprofil og test i morgen!

ObsID: 178540

Hardanger / Glugganuten

Snow

31.01.2019 kl. 12:26

1167 masl

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  Tor Ivar@SVV
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  På 600 moh ved Mogelii er det om lag 30 cm snø som kom i siste snøkast. Vanskelig skiføre i denne lia.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  Svært avblåst og isete på Glugganuten etter kraftig vind dei siste dagar frå aust. Byrjande sastrugi
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  Bilete tatt frå Glugganuten retning trolltunga.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  Rasteplate markerer overgang mellom ny og gammal snøpakke. ECT gjekk til brudd på det 22 slaget, losna på laget med kantkorn
Image Of Snow Profile
Image 6 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Tor Ivar Birkeland
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 7 of 8 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  Skredpunkt over Odda
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 8 of 8 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  Skredpunkt langs Sørfjorden

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift 2 cm new snow Elevation of new snow 100 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Snødekket ber tydleg preg av kraftig vind dei siste dagar. I skogen er snøen laus og fin. Ved tregrensa og oppover merker ein gradvis at vinden har tatt meir og meir. Over tregrensa og på dei høgaste toppane er det byrjande sastrugi. På ryggar og haugar er det heilt avblåst og sønen er blåst inn i søkk og dalar i terrenget. Det er forholdsvis lite snø for årstida. På 900 moh. er det i snitt om lag 1 meter med snø i terrenget

Weather

Snow -2 °C 6 m/s from S ↑ 100% clouds Det byrja å snøa lett frå kl 12.00. kl 16.00 var det kome om lag 2-3 cm. Vind frå sør-søraust på Glugganuten

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW above 800 masl I overgangen mellom ny og gammal snøpakke er det eit lag med kantkorn, omlag 2mm store. Får bruddforplanting på dette laget ved ECT men svært ujevnt bruddflate Q3. Skal mykje til å påvirke dette laget då overliggjande fokksnø er blyant hard.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 800 masl

Avalanche Activity

31. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Hadde god sikt på byrjinga av dagen før det tetta til på toppane mot ettermiddagen. Observerte ingen ferske skred i løpet av dagen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Siste dagar har det vore kraftig vind i fjellet med vind fra sør-søraust. Dette har flytta fokksnø inn i nord-nordvestleg sektor. Det er observert snøfokk over kvamskogen og på fjelltoppane i Hardanger. Snødekket over tregensa framstår som ujevnt fordelt med avblåst på ryggar og toppar og innblåst i dalar og forsenkningar i terrenget. Det er mest snø i fjellsider som vender mot nordvest. Fokksnøen framstår som seig og utan spenningar. Fokksnøen held på å verte spist opp av kulden med begynnade utvikling av kantkorn. Ingen resultat i testheng, ingen ferske skred observert. Ved overgangen ny/gammal snøpakke er det eit lag med kantkorn. Dette laget bryt med stor tilleggsbelastning og bryddkvaliteten er svært dårleg. Kantkornlaget er vanskelig å påvirke grunna det er eit tjukt lag med blyant hard fokksnø over. Ut frå responsen i snødekket er faregrad 2 mest treffane i utsatt sektor i nordvest over 800 moh. Det er meldt liten forandring i vèret dei kommande dagar. Dette tilseier at skredfaren vert vedvarande eller svakt minkande Forecast correct

ObsID: 178532

Hardanger / SAUDA

Snow

31.01.2019 kl. 12:10

913 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Weather
Image 3 of 5 Of:  Weather Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Sørover ut Saudafjorden.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Avalanche Problems
Image 5 of 5 Of:  Avalanche Problems Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Sukkeraktig konsistens...

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sitter på Hovlandsnuten og ser over på de høyere fjellene på øst og nordøst for Saudafjorden. Det er kraftig snøfokk rundt toppene på 12-1500moh. Vinden blir progressivt kraftigere med høyden og utfra råket på toppene å dømme er det nok kuling styrke på vinden i høyden. Vindretning fra øst, pålagring i vestlig sektor. Muligens mest i nordvestvendt heng.

Snow Cover

100 cm in total Heavy snow drift Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Storm slab (soft slab) Dry Snøoverflaten veksler veldig med alt fra gammel mildværsskare framme på kuler og rygger. Vindpakket myk snø i skogen fra 450moh og opp til 600 moh. Fra 600 moh varierer fokksnøen fra knallhard og sastrugiformet, til hard, men lokalt oppsprekkende rundt skia - gjerne i ytterkantene av fokksnøflakene.

Weather

No precipitation -4 °C 11 m/s from E ← 100% clouds

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Legger inn dette som et potensielt skredproblem, ref innsendt observasjon tidligere på turen. Det er kantkorndannelse/fasettering i overflaten å observere flere steder og i ulik høyde. Som skrevet er det ingen fare der det ikke er flak over, men noen steder i ytterkant av fokksnøflakene virker det som om skiløper kan tråkke ut flak som løsner i kantkorna. Det er riktig å ha med i varselet slik det er per i dag, som et sekundært problem.

Avalanche Activity

31. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnøen i seg selv virker rimelig stabil. Det har gått mange dager sidn siste snøfall og snøen flyttet mest på seg ifbm vind sist helg. Evt svake sjikt i fokksnøen har fått tid til å stabilisere seg. Det var 4 plussgrader ved fjorden i går og antakelig gunstig temp for stabilisering/sintring i fokksnøen ganske langt til fjells. Men som observert er der ny pålagring på gang i vestlig sektor i høyden (1000moh+ ?) Dette bør påpekes spesifikt for morgendagens varsel. Som sekundærproblem har vi kantkorn nær overflaten. Men opplever ikke dette som prekært akkurat i dag - men heller i tiden som kommer dersom kulden videreutvikler det, og vi får et overliggende flak. Bør i høyden vurderes sammen med den pågående pålagringen av fokksnø. Kommer til en fg 2 i matrisen selv også. Forecast correct Dagens varsel virker greit og balansert i forhold til hvordan situasjonen oppleves.

ObsID: 178537

Hardanger / SAUDA

Snow

31.01.2019 kl. 11:14

694 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Litt ujevn fasettering, men noen korn har tydelig kanting og striper i seg.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kantkorn/fasettering i overflaten. Det to uker gamle regnskaren, som er oppe i dagen der vinden har erodert bort overliggende snøfall, er nå i ferd med å bli «spist» opp av kulden. Fortsatt kulde vil kunne utvikle dette. Må vies oppmerksomhet ved nysnø over. Usikkert om dette per i dag har stor utbredelse under den vindtransporterte snøen. Men noen steder må det antas at dette utgjør et svakt lag med fokksnøen som flak.

ObsID: 178523

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.