Avalanche forecast for Hardanger Saturday 2019-01-26

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in steep slopes and around terrain traps until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

12 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas.
Breeze from southeast., change to strong breeze from the southeast during the afternoon.
-16 °C to -9 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
3 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to breeze from the south saturday night.
-16 °C to -9 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. saturday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / Ullensvang

Snow

26.01.2019 kl. 12:22

1264 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 10 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Enkelte lommer med 30-40 cm laussnø.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Meir avblåse på toppane.
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 10 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Cato Leganger
Image Of Avalanche Problems
Image 5 of 10 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Cato Leganger
Image Of Avalanche Problems
Image 6 of 10 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Cato Leganger Comment:  Rasterplata står i begynnande kantkornlag under skarelag.
Image Of Avalanche Problems
Image 7 of 10 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Cato Leganger Comment:  Eg fekk ikkje kantkornlaget til å gå i brudd ved ECT, men då eg braut ut laget med spaden gav det eit type Q2 brudd. Skarelaget beskyttar det underliggende svake laget godt framleis, men det bør haldast under oppsikt i tida frametter.
Image Of Snow Profile
Image 8 of 10 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 9 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Cato Leganger Comment:  Rasterplata står i det begynnande kantkornlaget.
Image Of Snow Cover
Image 10 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Cato Leganger Comment:  Ein del variasjon i snødekkehardhet. Enkelte lommer, som på bileta under, der laussnømengda varierer frå 10-40 cm til nærliggande ryggar og flater der snødekke er vindpakka hard. Det var på tilsvarande hard fokksnø eg fekk drønn.

Avalanche Activity

Loose dry avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. E, SE. Above 700 masl Registrerte nokre få laussnøskred i austvendte brattheng. Typisk str. 1 skred.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW above 700 masl Det er ein del variasjon i terrenget der eg var. Enkelte stader er det ubunden snø over litt eldre fokksnø, medan andre plasser er overflata vindpakka mjuk til hard med nedføyka nysnø under. Vinden har nok jobba litt forskjellig.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, SW, W, NW above 900 masl Eg får ikkje laget til på gå i brudd under ECT, men overliggande skarelag er hardt og relativt tjukt. Eg grov i vest/nordvestleg sektor, men det er rimeleg å anta at dette går føre seg i alle sektorar. Eg har tidlegare funne spor i sørleg sektor. Ang. skredstorleik, så vil eg anta at str. 2 eller 3 kan førekomma om laget skulle gå i brudd og løsne.

Danger Sign

Whumpf sound Fekk drønn i snøen lika ved der eg grov profil og tok ECT. Eg prøvde å finne tilsvarande terreng (eksp. og høgde) og belaste det, men fekk ingen fleire drønn utover dette eine. Vindpakka hard snøoverflate der eg fekk drønn - rimeleg å anta at det gjekk på nedføyka nysnø.

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift 30 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Lett snøfokk i høgda. Det er varierande mengde laussnø i terrenget. Enkelte plasser, som bileta syner under, er det mykje; 10-40 cm, medan det andre plasser er vindpakka hard og skare/is. Typisk avblåst på toppane og langs rygger. Mogleg vinden har jobba enda meir i ytre strøk av regionen...?

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Eg vurderer skredfaren til moderat. Det er fare for tørre laussnøskred av str. 1, samt at der kor det har samla seg fokksnø; typisk i leformasjoner i frå sørvestleg til nordaustleg sektor kan gå tørre flakskred. Eg får indikasjon gjennom drønn i snødekket, men det var relativt stor variasjon i kor mykje vinden hadde jobba i det området eg var i. Eg er difor usikker på kor utbreitt dette problemet er. Kantkornlaget ligg under eit knivhardt skarelag og det skal større tilleggsbelastning til for å "trigge" dette per no. Det er relativt kaldt, og det skal halde seg kaldt vidare. Dette fører til at det vil gå lengre tid før fokksnøen stabiliserer seg. Temperaturgradienten i snødekket gir også indikasjon på at vi kan forvente at kantkorna får gode vekstvilkår vidare. Forecast correct Eg synes varsla faregrad er rimeleg. Fokksnøen frå tidlegare i veka har tilsynelatande stabilisert seg litt, men fokksnøen som har lagt seg opp siste døgn kviler på nedføyka nysnø som gir ustabiltet.

Tests

ECTN16@18cmQ3 Medium Eg prøvde å tråkke ut eit lite testheng i nordvestleg himmelretning, men eg fekk ingen store flak som sklei ut (vestlig sektor), men drønnet som eg fekk like ved tyder på ustabilitet, men at det er ein del variasjoner kor vinden har jobba. ECT-en min er nok difor ikkje representativ nok for fokksnøproblemet. Eg vil anta, basert på fareteiknet eg fekk, at fokksnøflak vil kunne løsne ved liten tilleggsbelastning der vinden har bygd opp disse. Angående faren for laussnøskred, så ser det ut til at det befinner seg mest ubunden snø i forsenkninger og lommer i terrenget, samt i søraustvendte sider. Basert på dei ferske skred eg såg, i søraustvendte brattheng, så vil det tilsynelatande kunne gå str. 1 skred.

Weather

No precipitation -7 °C 5 m/s from E ← 80% clouds Vekslande skydekke.

Notes

Litt trøbbel med innmelding av obs og lagring på tlf/pc. Ser eg, av ein eller anna grunn, ikkje har fått korrigert observasjonene mine før no. Det er no oppdatert.

Snow Profile

18 cm F PP 2 mm/0 mm D, 13 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 11 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F RGxf 2 mm/0 mm D Skarelag, 25 cm 1F RG 1 mm/1 mm D, 20 cm K MF 1 mm/3 mm D, 10 cm I IF 0 mm/0 mm D -11 °C @ 0 cm, -9.6 °C @ 10 cm, -8.2 °C @ 20 cm, -6.9 °C @ 30 cm, -6.2 °C @ 40 cm, -5.6 °C @ 50 cm, -5.3 °C @ 60 cm, -4.4 °C @ 80 cm, -3.4 °C @ 90 cm 1 test connected to snow profile Der eg grov profil var det mest ubunden snø i i overflata, men like ved var det meir vindpakka snø i overflata - kvilande på eit nedføyka nysnølag. Det er jo to forskjellige skredproblem, men basert på mine observasjoner i dag, så vil eg tru at det mest framtredande og potente problemet av disse to er det nedføyka nysnølaget.

ObsID: 177760

Hardanger / SAUDA

Snow

26.01.2019 kl. 10:25

596 masl

HelgeSvandal@frivillig (*)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 177717

Hardanger / SAUDA

Snow

26.01.2019 kl. 10:10

939 masl

Olaf Årthun. (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Olaf Årthun.
Image Of Tests
Image 2 of 4 Of:  Tests Copyright:  Olaf Årthun.
Image Of Avalanche Problems
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Olaf Årthun.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Olaf Årthun.

Avalanche Activity

26. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 1 - Small Specific steep slopes SE above 0 masl

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snow Cover

70 cm in total Heavy snow drift 30 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat Moderat Forecast correct

Tests

CTV@30cmQ1 Poor Øverste lag løsnet veldig lett

Weather

No precipitation 0 °C 5 m/s from SE ↖ 85% clouds

ObsID: 177792

Hardanger / SAUDA

Snow

26.01.2019 kl. 09:19

337 masl

HelgeSvandal@frivillig (*)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  HelgeSvandal@frivillig Comment:  Nysnønengde siste døgn

Weather

Snow

Danger Sign

Large snowfall Område: For kommunen. Beskrivelse:

ObsID: 177707

Hardanger / Kvinnherad

Snow

25.01.2019 kl. 16:02

75 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Dårleg sikt som følgje av kombinasjon av snø og vind. Retning austover.

Snow Cover

Elevation of new snow 0 masl Dry På grunn av dårleg sikt er det ikkje mogleg å sjå kor kraftig snøfokk det er i høgda. Etter førre store snøfall (10-30 cm laussnø), så hadde vi ein periode med relativt kraftig vind med kraftig snøfokk som resultat. Dette førte til at snødekket i høgda vart vindpakka hard til isete (onsdag kveld). Enkelte plasser var det avblåse like ned på islaget/skarelaget frå tidlegare. Snøen som fell i kombinasjon med kraftig vind i dag fører nok til dannelse av flak i vest/nordvestlig eksposisjon.

Weather

Snow 1 °C 10 m/s from SE ↖ 100% clouds Snø i lufta i kombinasjon med vind. Både vinden og snøfallet har auka på utover dagen. Ser ikkje toppane så det er vanskeleg å sei kor kraftig snøfokk det er. Snødekket var rimeleg hardpakka etter vind tidlegare i veka, spesielt i høgda. Det var også noko lunde same vindretning då som i dag.

ObsID: 177640

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snow

25.01.2019 kl. 11:13

408 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -6 °C Håra (1000moh) kl 11:14 50 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev134 Liamyrane - Kløvet,

ObsID: 177578

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snow

25.01.2019 kl. 09:00

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Meldt austavind og nedbør fra øst, det er også kommet mye nysnø. . RV7 Storli - Brimnes er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Meldt austavind og nedbør fra øst, det er også kommet mye nysnø. .

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 217973

Hardanger / Ingahogg

Snow

23.01.2019 kl. 19:05

817 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Cato Leganger Comment:  Varierande snødekke. Det har samla seg ein del snø i leformasjoner medan det er meir isete og vindpakka, hard snø på ryggane.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Cato Leganger Comment:  Det sprekker opp rundt skia, men det er varierande kor hardt snøoverflata er. Enkelte lommer med ubunden snø fører til at eg synker lett nedi 10 cm med skia, medan andre plasser er det meir vindpakka hard/mjuk snø der det sprekker opp rundt skia.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Cato Leganger Comment:  Mot toppen på Ingahogg.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Cato Leganger
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Cato Leganger Comment:  Vinden har herja godt med snødekket. Det er varierande hardhet - frå mjuk til hard vindpakka, men også med innslag av at det avblåst like nedpå smelt/frysskaren frå tidlegare.

Avalanche Activity

23. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Easy to trigger 2 - Medium N, W, NW above 600 masl Det er eit relativt tjukt lag med nysnø som er nedføyka. Det er også varierande kor hardt det overliggende laget er. Enkelte plassar er det mjukare medan andre er det hardt og bryter i eit tydeleg flak på omlag 10 cm tjukkelse.

Danger Sign

No signs observed Det er ingen fareteikn observert på dagens tur. Det er vind som tilsvarer lett til moderat snøfokk om det er snø tilgjengeleg, men det var det ikkje i det området eg var. Snøen her er alt så påvirka av siste dagers vind at den ikkje flytter seg igjen før vindretning endrar seg eller det kjem betraktelig sterkare vind.

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 3 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Det var nok vind til å generere lett snøfokk, men det er lite til ingen ubunden snø att for vindtransport med den retningen dagens vind kom frå. Då må det evt. sterkare vind til eller endring i vindretning. Det ligg ein del vindtransportert snø i leformasjonar mot nord/nordvest. Denne er stadvis laus og tilgjengeleg for transport om vindretninga skulle dreie. Snødjupna variere. Enkelte stader er det 120+ cm medan det andre er 20-40. Anslagsvis omlag 80 cm i snitt for terrenget generelt.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Generelt stabilt snødekke i det området eg var i i dag. Det er eit 10 cm tjukt fokksnølag som kviler på eit nedføyka nysnølag. Fokksnøflaket kan vere tjukkare andre plasser då det er ein del lokale variasjoner pga vind. Trass i at eg får utslag på CT så virker det å ha begrensa potensiale for å skli i større flak pga det mjuke, tjukke underliggende laget av nysnø. Bindingene mellom fokksnø og nysnø vil stabilisere seg dei neste dagane, men det er meldt snø i kombinasjon med vind frå same retning som i går til helga. Dette vil føre til tilsvarande problem som vi har i dag. Forecast correct I den delen av regionen eg var i i dag, så stemmer varselet godt.

Tests

CTM15@75cmQ3 Good

CTM13@50cmQ2 Medium

CTE4@10cmQ2 Poor Det glir relativt lett ut i overgangen mellom fokksnø og eldre nysnø.

Weather

Snow -1 °C 5 m/s from SE ↖ 100% clouds Lett snøvêr. Ingen nysnø av betydning. Omlag 5 m/s på toppane, men ingen snø tilgjengeleg for vindtransport då siste døgn med kraftig vind (frå same retning) har gjort snøoverflata vindpakka og avblåst (isete).

Notes

Eg kikka også etter kantkorn ved bakken og over skarelag, men det var ingen teikn til det der eg var i i dag. Eg fekk ikkje starte/avslutte tur i dag pga problem med nettverk.

Snow Profile

10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F PP/DF 1 mm/2 mm D Rimlag Det bryter i overgangen mellom fokksnø og nedføyka nysnø., 15 cm K MFcl 0 mm/0 mm D Eg får utslag på CT@13 i underkant av dette laget i det som vert overgangen mellom smelt/frys og underliggende avrunda korn., 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 25 cm K MFcl 0 mm/0 mm D-M, 50 cm I IF 0 mm/0 mm D Eg får eit brudd på CT@15 i overgangen mellom smelte/frys og is. Det er per no ingenting å tenke på då bruddet er klart Q3. -6.3 °C @ 0 cm, -4.8 °C @ 10 cm, -4.3 °C @ 20 cm, -3.3 °C @ 30 cm, -2.3 °C @ 40 cm, -1.6 °C @ 50 cm, -1.2 °C @ 60 cm, -1.2 °C @ 80 cm, -0.8 °C @ 100 cm, -0.5 °C @ 125 cm 3 tests connected to snow profile Det mest kritiske laget per no er overgangen mellom fokksnø og nysnø. Eg ser tendensar til at det bryt opp fleire plassar i terrenget når eg går, men eg får det ikkje til å skli ut i større flak. Eg testa enkelte mindre heng i nordvendte sider, men eg klarte ikkje å få det til å bryte i større flak.

ObsID: 177273

Hardanger / SAUDA

Snow

23.01.2019 kl. 11:24

687 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Pågående snøtransport, men ikke så mye snø tilgjengelig lengre.

Notes

Måtte avbryte obsturen i dag, men fikk uansett bekreftet at det har blåst kraftig fra Ø-sektor siste døgn. Fokksnø godt under skogsgrensa. Noe høyere oppe er det blåst rent for løssnø ned til regnskaren fra sist onsdag. Heng i V-sektor har fått pålagrett godt med snø og i lehengene er fokksnøen bærende (carvable windpack). Store sastrugier i snøoverflaten der terrenget er slakere.

ObsID: 177237

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.