Avalanche forecast for Hardanger Friday 2019-01-25

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Wind and fresh snow may give instable conditions. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger there. Especially avoid convex terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-13 °C to -9 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
12 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas.
Breeze from southeast., change to strong breeze from the southeast during the afternoon.
-16 °C to -9 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / Kvinnherad

Snow

25.01.2019 kl. 16:02

75 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Dårleg sikt som følgje av kombinasjon av snø og vind. Retning austover.

Weather

Snow 1 °C 10 m/s from SE ↖ 100% clouds Snø i lufta i kombinasjon med vind. Både vinden og snøfallet har auka på utover dagen. Ser ikkje toppane så det er vanskeleg å sei kor kraftig snøfokk det er. Snødekket var rimeleg hardpakka etter vind tidlegare i veka, spesielt i høgda. Det var også noko lunde same vindretning då som i dag.

Snow Cover

Elevation of new snow 0 masl Dry På grunn av dårleg sikt er det ikkje mogleg å sjå kor kraftig snøfokk det er i høgda. Etter førre store snøfall (10-30 cm laussnø), så hadde vi ein periode med relativt kraftig vind med kraftig snøfokk som resultat. Dette førte til at snødekket i høgda vart vindpakka hard til isete (onsdag kveld). Enkelte plasser var det avblåse like ned på islaget/skarelaget frå tidlegare. Snøen som fell i kombinasjon med kraftig vind i dag fører nok til dannelse av flak i vest/nordvestlig eksposisjon.

ObsID: 177640

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snow

25.01.2019 kl. 11:13

408 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -6 °C Håra (1000moh) kl 11:14 50 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev134 Liamyrane - Kløvet,

ObsID: 177578

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snow

25.01.2019 kl. 09:00

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Meldt austavind og nedbør fra øst, det er også kommet mye nysnø. . RV7 Storli - Brimnes er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Meldt austavind og nedbør fra øst, det er også kommet mye nysnø. .

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 217973

Hardanger / Ingahogg

Snow

23.01.2019 kl. 19:05

817 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Cato Leganger Comment:  Varierande snødekke. Det har samla seg ein del snø i leformasjoner medan det er meir isete og vindpakka, hard snø på ryggane.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Cato Leganger Comment:  Det sprekker opp rundt skia, men det er varierande kor hardt snøoverflata er. Enkelte lommer med ubunden snø fører til at eg synker lett nedi 10 cm med skia, medan andre plasser er det meir vindpakka hard/mjuk snø der det sprekker opp rundt skia.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Cato Leganger Comment:  Mot toppen på Ingahogg.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Cato Leganger
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Cato Leganger Comment:  Vinden har herja godt med snødekket. Det er varierande hardhet - frå mjuk til hard vindpakka, men også med innslag av at det avblåst like nedpå smelt/frysskaren frå tidlegare.

Tests

CTM15@75cmQ3 Good

CTM13@50cmQ2 Medium

CTE4@10cmQ2 Poor Det glir relativt lett ut i overgangen mellom fokksnø og eldre nysnø.

Notes

Eg kikka også etter kantkorn ved bakken og over skarelag, men det var ingen teikn til det der eg var i i dag. Eg fekk ikkje starte/avslutte tur i dag pga problem med nettverk.

Snow Profile

10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F PP/DF 1 mm/2 mm D Rimlag Det bryter i overgangen mellom fokksnø og nedføyka nysnø., 15 cm K MFcl 0 mm/0 mm D Eg får utslag på CT@13 i underkant av dette laget i det som vert overgangen mellom smelt/frys og underliggende avrunda korn., 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 25 cm K MFcl 0 mm/0 mm D-M, 50 cm I IF 0 mm/0 mm D Eg får eit brudd på CT@15 i overgangen mellom smelte/frys og is. Det er per no ingenting å tenke på då bruddet er klart Q3. -6.3 °C @ 0 cm, -4.8 °C @ 10 cm, -4.3 °C @ 20 cm, -3.3 °C @ 30 cm, -2.3 °C @ 40 cm, -1.6 °C @ 50 cm, -1.2 °C @ 60 cm, -1.2 °C @ 80 cm, -0.8 °C @ 100 cm, -0.5 °C @ 125 cm 3 tests connected to snow profile Det mest kritiske laget per no er overgangen mellom fokksnø og nysnø. Eg ser tendensar til at det bryt opp fleire plassar i terrenget når eg går, men eg får det ikkje til å skli ut i større flak. Eg testa enkelte mindre heng i nordvendte sider, men eg klarte ikkje å få det til å bryte i større flak.

Weather

Snow -1 °C 5 m/s from SE ↖ 100% clouds Lett snøvêr. Ingen nysnø av betydning. Omlag 5 m/s på toppane, men ingen snø tilgjengeleg for vindtransport då siste døgn med kraftig vind (frå same retning) har gjort snøoverflata vindpakka og avblåst (isete).

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 3 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Det var nok vind til å generere lett snøfokk, men det er lite til ingen ubunden snø att for vindtransport med den retningen dagens vind kom frå. Då må det evt. sterkare vind til eller endring i vindretning. Det ligg ein del vindtransportert snø i leformasjonar mot nord/nordvest. Denne er stadvis laus og tilgjengeleg for transport om vindretninga skulle dreie. Snødjupna variere. Enkelte stader er det 120+ cm medan det andre er 20-40. Anslagsvis omlag 80 cm i snitt for terrenget generelt.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Generelt stabilt snødekke i det området eg var i i dag. Det er eit 10 cm tjukt fokksnølag som kviler på eit nedføyka nysnølag. Fokksnøflaket kan vere tjukkare andre plasser då det er ein del lokale variasjoner pga vind. Trass i at eg får utslag på CT så virker det å ha begrensa potensiale for å skli i større flak pga det mjuke, tjukke underliggende laget av nysnø. Bindingene mellom fokksnø og nysnø vil stabilisere seg dei neste dagane, men det er meldt snø i kombinasjon med vind frå same retning som i går til helga. Dette vil føre til tilsvarande problem som vi har i dag. Forecast correct I den delen av regionen eg var i i dag, så stemmer varselet godt.

Danger Sign

No signs observed Det er ingen fareteikn observert på dagens tur. Det er vind som tilsvarer lett til moderat snøfokk om det er snø tilgjengeleg, men det var det ikkje i det området eg var. Snøen her er alt så påvirka av siste dagers vind at den ikkje flytter seg igjen før vindretning endrar seg eller det kjem betraktelig sterkare vind.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Easy to trigger 2 - Medium N, W, NW above 600 masl Det er eit relativt tjukt lag med nysnø som er nedføyka. Det er også varierande kor hardt det overliggende laget er. Enkelte plassar er det mjukare medan andre er det hardt og bryter i eit tydeleg flak på omlag 10 cm tjukkelse.

Avalanche Activity

23. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 177273

Hardanger / SAUDA

Snow

23.01.2019 kl. 11:24

687 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Pågående snøtransport, men ikke så mye snø tilgjengelig lengre.

Notes

Måtte avbryte obsturen i dag, men fikk uansett bekreftet at det har blåst kraftig fra Ø-sektor siste døgn. Fokksnø godt under skogsgrensa. Noe høyere oppe er det blåst rent for løssnø ned til regnskaren fra sist onsdag. Heng i V-sektor har fått pålagrett godt med snø og i lehengene er fokksnøen bærende (carvable windpack). Store sastrugier i snøoverflaten der terrenget er slakere.

ObsID: 177237

Hardanger / SAUDA

Snow

22.01.2019 kl. 20:34

927 masl

Olaf Årthun. (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Olaf Årthun.

Weather

1 °C 1 m/s from NE ↙

Snow Cover

45 cm in total Very much loose snow (>30cm)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten Moderat

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

23. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 177136

Hardanger / Kvinnherad

Snow

22.01.2019 kl. 14:15

7 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Kraftig snøfokk i høgda.

Weather

No precipitation 2 °C from E ← Vind frå aust/søraust.

Snow Cover

Heavy snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry Observere kraftig snøfokk i høgda. Frå aust/søraust. Det ligg ein del ubunden snø tilgjengelig for transport.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 177052

Hardanger / SAUDA

Snow

22.01.2019 kl. 11:30

823 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Der løssnøen har blåst bort er man nedpå mildværsskaren fra onsdag sist uke, og med enda et tynt skarelag under der. Både mellom skarelag og under nederste skarelag/mot bakken kan det se ut som antydning til kantkorn. Uvisst hvor godt utviklet. Tar en obstur i morgen for å se nærmere på dette.
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Lett snøfokk. Snøen driver langa bakken pga tiltakende vind fra øst. Det finnes snø tilgjengelig for transport. Lett snøvær i lufta som meldt.

Notes

ObsID: 177021

Hardanger / SAUDA

Snow

22.01.2019 kl. 10:56

662 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Pålagring av Fokksnø i lite heng. Ikke pågående vindtransport her. Vind fra NØ, trolig litt kraftigere på høyfjellet. Fremdeles bra med løs og lett bundet snø i denne høyden.

Avalanche Activity

22. Jan. 18-24 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release E. Between 700 masl and 0 masl

ObsID: 177003

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.