Avalanche forecast for Hardanger Wednesday 2019-01-23

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Strong breeze from southeast.
-12 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to fresh breeze from the southeast during the afternoon.
-11 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / Ingahogg

Snow

23.01.2019 kl. 19:05

817 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Cato Leganger Comment:  Varierande snødekke. Det har samla seg ein del snø i leformasjoner medan det er meir isete og vindpakka, hard snø på ryggane.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Cato Leganger Comment:  Det sprekker opp rundt skia, men det er varierande kor hardt snøoverflata er. Enkelte lommer med ubunden snø fører til at eg synker lett nedi 10 cm med skia, medan andre plasser er det meir vindpakka hard/mjuk snø der det sprekker opp rundt skia.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Cato Leganger Comment:  Mot toppen på Ingahogg.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Cato Leganger
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Cato Leganger Comment:  Vinden har herja godt med snødekket. Det er varierande hardhet - frå mjuk til hard vindpakka, men også med innslag av at det avblåst like nedpå smelt/frysskaren frå tidlegare.

Weather

Snow -1 °C 5 m/s from SE ↖ 100% clouds Lett snøvêr. Ingen nysnø av betydning. Omlag 5 m/s på toppane, men ingen snø tilgjengeleg for vindtransport då siste døgn med kraftig vind (frå same retning) har gjort snøoverflata vindpakka og avblåst (isete).

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Generelt stabilt snødekke i det området eg var i i dag. Det er eit 10 cm tjukt fokksnølag som kviler på eit nedføyka nysnølag. Fokksnøflaket kan vere tjukkare andre plasser då det er ein del lokale variasjoner pga vind. Trass i at eg får utslag på CT så virker det å ha begrensa potensiale for å skli i større flak pga det mjuke, tjukke underliggende laget av nysnø. Bindingene mellom fokksnø og nysnø vil stabilisere seg dei neste dagane, men det er meldt snø i kombinasjon med vind frå same retning som i går til helga. Dette vil føre til tilsvarande problem som vi har i dag. Forecast correct I den delen av regionen eg var i i dag, så stemmer varselet godt.

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 3 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Det var nok vind til å generere lett snøfokk, men det er lite til ingen ubunden snø att for vindtransport med den retningen dagens vind kom frå. Då må det evt. sterkare vind til eller endring i vindretning. Det ligg ein del vindtransportert snø i leformasjonar mot nord/nordvest. Denne er stadvis laus og tilgjengeleg for transport om vindretninga skulle dreie. Snødjupna variere. Enkelte stader er det 120+ cm medan det andre er 20-40. Anslagsvis omlag 80 cm i snitt for terrenget generelt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Easy to trigger 2 - Medium N, W, NW above 600 masl Det er eit relativt tjukt lag med nysnø som er nedføyka. Det er også varierande kor hardt det overliggende laget er. Enkelte plassar er det mjukare medan andre er det hardt og bryter i eit tydeleg flak på omlag 10 cm tjukkelse.

Danger Sign

No signs observed Det er ingen fareteikn observert på dagens tur. Det er vind som tilsvarer lett til moderat snøfokk om det er snø tilgjengeleg, men det var det ikkje i det området eg var. Snøen her er alt så påvirka av siste dagers vind at den ikkje flytter seg igjen før vindretning endrar seg eller det kjem betraktelig sterkare vind.

Tests

CTM15@75cmQ3 Good

CTM13@50cmQ2 Medium

CTE4@10cmQ2 Poor Det glir relativt lett ut i overgangen mellom fokksnø og eldre nysnø.

Avalanche Activity

23. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Notes

Eg kikka også etter kantkorn ved bakken og over skarelag, men det var ingen teikn til det der eg var i i dag. Eg fekk ikkje starte/avslutte tur i dag pga problem med nettverk.

Snow Profile

10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F PP/DF 1 mm/2 mm D Rimlag Det bryter i overgangen mellom fokksnø og nedføyka nysnø., 15 cm K MFcl 0 mm/0 mm D Eg får utslag på CT@13 i underkant av dette laget i det som vert overgangen mellom smelt/frys og underliggende avrunda korn., 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 25 cm K MFcl 0 mm/0 mm D-M, 50 cm I IF 0 mm/0 mm D Eg får eit brudd på CT@15 i overgangen mellom smelte/frys og is. Det er per no ingenting å tenke på då bruddet er klart Q3. -6.3 °C @ 0 cm, -4.8 °C @ 10 cm, -4.3 °C @ 20 cm, -3.3 °C @ 30 cm, -2.3 °C @ 40 cm, -1.6 °C @ 50 cm, -1.2 °C @ 60 cm, -1.2 °C @ 80 cm, -0.8 °C @ 100 cm, -0.5 °C @ 125 cm 3 tests connected to snow profile Det mest kritiske laget per no er overgangen mellom fokksnø og nysnø. Eg ser tendensar til at det bryt opp fleire plassar i terrenget når eg går, men eg får det ikkje til å skli ut i større flak. Eg testa enkelte mindre heng i nordvendte sider, men eg klarte ikkje å få det til å bryte i større flak.

ObsID: 177273

Hardanger / SAUDA

Snow

23.01.2019 kl. 11:24

687 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Pågående snøtransport, men ikke så mye snø tilgjengelig lengre.

Notes

Måtte avbryte obsturen i dag, men fikk uansett bekreftet at det har blåst kraftig fra Ø-sektor siste døgn. Fokksnø godt under skogsgrensa. Noe høyere oppe er det blåst rent for løssnø ned til regnskaren fra sist onsdag. Heng i V-sektor har fått pålagrett godt med snø og i lehengene er fokksnøen bærende (carvable windpack). Store sastrugier i snøoverflaten der terrenget er slakere.

ObsID: 177237

Hardanger / SAUDA

Snow

22.01.2019 kl. 20:34

927 masl

Olaf Årthun. (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Olaf Årthun.

Weather

1 °C 1 m/s from NE ↙

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten Moderat

Snow Cover

45 cm in total Very much loose snow (>30cm)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

23. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 177136

Hardanger / Kvinnherad

Snow

22.01.2019 kl. 14:15

7 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Kraftig snøfokk i høgda.

Weather

No precipitation 2 °C from E ← Vind frå aust/søraust.

Snow Cover

Heavy snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry Observere kraftig snøfokk i høgda. Frå aust/søraust. Det ligg ein del ubunden snø tilgjengelig for transport.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 177052

Hardanger / SAUDA

Snow

22.01.2019 kl. 11:30

823 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Der løssnøen har blåst bort er man nedpå mildværsskaren fra onsdag sist uke, og med enda et tynt skarelag under der. Både mellom skarelag og under nederste skarelag/mot bakken kan det se ut som antydning til kantkorn. Uvisst hvor godt utviklet. Tar en obstur i morgen for å se nærmere på dette.
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Lett snøfokk. Snøen driver langa bakken pga tiltakende vind fra øst. Det finnes snø tilgjengelig for transport. Lett snøvær i lufta som meldt.

Notes

ObsID: 177021

Hardanger / SAUDA

Snow

22.01.2019 kl. 10:56

662 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Pålagring av Fokksnø i lite heng. Ikke pågående vindtransport her. Vind fra NØ, trolig litt kraftigere på høyfjellet. Fremdeles bra med løs og lett bundet snø i denne høyden.

Avalanche Activity

22. Jan. 18-24 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release E. Between 700 masl and 0 masl

ObsID: 177003

Hardanger / Kvinnherad

Snow

21.01.2019 kl. 15:53

81 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Det byrjar å samle seg litt snø frå omlag 700 moh og oppover, men framleis ikkje dei store mengdene. Sørvestvendte sider på biletet.

Weather

No precipitation 0 °C 0 m/s 40% clouds

ObsID: 176903

Hardanger / SAUDA

Snow

21.01.2019 kl. 11:02

30 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Ca 24 cm nysnø i hagen i dag👍 Endelig skikkelig vinter i Sauda!

Snow Cover

38 cm in total 24 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl

ObsID: 176838

Hardanger / Kvinnherad

Snow

20.01.2019 kl. 21:28

81 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Weather

Rain 5 °C 6 m/s from SE ↖ 100% clouds Det bles inntil frisk bris i bygda i kveld. Vinden har nok meir kraft i høgda, så det går nok føre seg ein del transport av snø inn i nordvestvendte sider i augeblikket. Det har yra/regna ein del i kveld, så det er nok ein kombinasjon av vind og snø over 7-800 moh.

ObsID: 176755

Hardanger / SAUDA

Snow

20.01.2019 kl. 12:15

1029 masl

KAR (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  KAR Comment:  Tett snødrev, bortimot vindstille

Weather

Snow -3 °C 1 m/s 70% clouds Tett snøvær, bortimot ingen vind siste døgn i dette området

ObsID: 176708

Hardanger / Ulvik

Snow

20.01.2019 kl. 11:05

1440 masl

Geo (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Geo

Avalanche Observation

19. Jan 12:53 (+01:00) Cornice fall 2 - Medium Naturaly released SE-facing Avalanche release at 1536 masl Poor bonding between crust and overlying snow Lee side

Weather

Snow -5 °C

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Difficult to trigger Unlikely 1 - Small Specific steep slopes N, NE, E, S, SW, W, NW above 0 masl

Danger Sign

Recent snowdrift

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Liten

ObsID: 176704

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.