Avalanche forecast for Hardanger Tuesday 2019-01-22

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

The danger increases when the wind picks up. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from west., change to breeze from the west during renoon.
-14 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. monday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Strong breeze from southeast.
-12 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / SAUDA

Snow

22.01.2019 kl. 20:34

927 masl

Olaf Årthun. (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Olaf Årthun.

Avalanche Activity

23. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

1 °C 1 m/s from NE ↙

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten Moderat

Snow Cover

45 cm in total Very much loose snow (>30cm)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 177136

Hardanger / Kvinnherad

Snow

22.01.2019 kl. 14:15

7 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Kraftig snøfokk i høgda.

Weather

No precipitation 2 °C from E ← Vind frå aust/søraust.

Snow Cover

Heavy snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry Observere kraftig snøfokk i høgda. Frå aust/søraust. Det ligg ein del ubunden snø tilgjengelig for transport.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 177052

Hardanger / SAUDA

Snow

22.01.2019 kl. 11:30

823 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Der løssnøen har blåst bort er man nedpå mildværsskaren fra onsdag sist uke, og med enda et tynt skarelag under der. Både mellom skarelag og under nederste skarelag/mot bakken kan det se ut som antydning til kantkorn. Uvisst hvor godt utviklet. Tar en obstur i morgen for å se nærmere på dette.
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Lett snøfokk. Snøen driver langa bakken pga tiltakende vind fra øst. Det finnes snø tilgjengelig for transport. Lett snøvær i lufta som meldt.

Notes

ObsID: 177021

Hardanger / SAUDA

Snow

22.01.2019 kl. 10:56

662 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Pålagring av Fokksnø i lite heng. Ikke pågående vindtransport her. Vind fra NØ, trolig litt kraftigere på høyfjellet. Fremdeles bra med løs og lett bundet snø i denne høyden.

Avalanche Activity

22. Jan. 18-24 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release E. Between 700 masl and 0 masl

ObsID: 177003

Hardanger / Kvinnherad

Snow

21.01.2019 kl. 15:53

81 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Det byrjar å samle seg litt snø frå omlag 700 moh og oppover, men framleis ikkje dei store mengdene. Sørvestvendte sider på biletet.

Weather

No precipitation 0 °C 0 m/s 40% clouds

ObsID: 176903

Hardanger / SAUDA

Snow

21.01.2019 kl. 11:02

30 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Ca 24 cm nysnø i hagen i dag👍 Endelig skikkelig vinter i Sauda!

Snow Cover

38 cm in total 24 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl

ObsID: 176838

Hardanger / Kvinnherad

Snow

20.01.2019 kl. 21:28

81 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Weather

Rain 5 °C 6 m/s from SE ↖ 100% clouds Det bles inntil frisk bris i bygda i kveld. Vinden har nok meir kraft i høgda, så det går nok føre seg ein del transport av snø inn i nordvestvendte sider i augeblikket. Det har yra/regna ein del i kveld, så det er nok ein kombinasjon av vind og snø over 7-800 moh.

ObsID: 176755

Hardanger / SAUDA

Snow

20.01.2019 kl. 12:15

1029 masl

KAR (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  KAR Comment:  Tett snødrev, bortimot vindstille

Weather

Snow -3 °C 1 m/s 70% clouds Tett snøvær, bortimot ingen vind siste døgn i dette området

ObsID: 176708

Hardanger / Ulvik

Snow

20.01.2019 kl. 11:05

1440 masl

Geo (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Geo

Weather

Snow -5 °C

Avalanche Observation

19. Jan 12:53 (+01:00) Cornice fall 2 - Medium Naturaly released SE-facing Avalanche release at 1536 masl Poor bonding between crust and overlying snow Lee side

Danger Sign

Recent snowdrift

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Liten

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Difficult to trigger Unlikely 1 - Small Specific steep slopes N, NE, E, S, SW, W, NW above 0 masl

ObsID: 176704

Hardanger / Ullensvang

Snow

19.01.2019 kl. 13:26

904 masl

FrodeMoen@Obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  FrodeMoen@Obskorps

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tydelig vindtrandsport i løpet av natta over skoggrensa.

ObsID: 176543

Hardanger / Ullensvang

Snow

19.01.2019 kl. 11:04

1315 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Ikkje så godt å observere evt skredaktivitet.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Tests
Image 3 of 7 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Snøprofil på ca 1200+ moh. Fekk brudd i fokksnøen i det eg vurdere som nedføyka nysnø på to ulike plasser. Fekk ikkje brudd i det eg vurdere som byrjande kantkorn over skarelag. Når eg bryter blokka laus med spaden går blokka, men det er ingen teikn til ustabilitet utover dette der eg var.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Skare enkelte plasser
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Synker nedi med skia 10-20 cm andre plasser
Image Of Weather
Image 6 of 7 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Betre sikt utpå dagen. nordvest vendt side
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

19. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

Snow -7 °C 3 m/s from NW ↘ 100% clouds Lett snøvêr. Dårleg sikt.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Nedføyka laussnø er problemet der eg var. Middels stabilitet. Varierande utbreiing då vinden har jobba forskjellig i terrenget. Med omsyn til venta vêr, så vil nok skredfaren avta noko, men det vil vere lurt å følgje med utviklinga av kantkorn over skarelag. Der eg var i dag, var ikkje dette spesielt godt utvikla, men byrjande. Forecast correct Dei stemmer godt med det området eg var i.

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Det er varierande kor mykje snø det er i terrenget. I området eg var i vekslar det mellom 40 cm og 130 cm. Det er også varierande kor hard overflata er. Der nysnøen har fått lege i fred for vinden og i leformasjonene ligg det ein del relativt ubunden snø. Enkelte plassar litt meir vindpåvirka i toppsjiktet slik at det har "flaka" seg litt. Andre plassar, typisk på rygger og høgare i terrenget er det kun tidlegare smelt/fryseskaren som er framme. Der overflata er mjuk tråkker ein typisk ned 10-30 cm med skia på beina. Utan ski går ein djupare.

Tests

ECTN18@44cmQ3 Medium

ECTN13@31cmQ3 Medium Brudd i delvis nedføyka nysnø.

Danger Sign

No signs observed Observerte ingen fareteikn. I tillegg til obsturen på Røldalsfjellet (Elvershei) observerte eg langs vegen frå Røldal til Rosendal. Ingen skredaktivitet å spore, men det er mogleg at evt utløyste skred er dekka av nyleg snøfall...

Notes

Var ein tur i skitrekket i Røldal etterpå. Ser ein del spor i sør og søraustvendte brattsider, men ingenting teikn på at det har løsna.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW above 800 masl

Snow Profile

11 cm 4F PP 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D Stort sett nysnø/delvis nedbrutt, men med innslag av litt runding/vindtransportert i toppen., 2 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 22 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F-1F DF 1 mm/0 mm D, 44 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F-1F FCxr 1 mm/0 mm D Det eg vurdere som byrjande kantkorndannelse over skarelag. Ser spor etter kant og striper, men ikkje veldig utvikla. , 24 cm I IF 0 mm/0 mm D -7.8 °C @ 0 cm, -7.6 °C @ 10 cm, -7.5 °C @ 20 cm, -7.5 °C @ 30 cm, -6.8 °C @ 40 cm, -5.7 °C @ 50 cm, -5.4 °C @ 60 cm, -4.2 °C @ 80 cm, -3.3 °C @ 100 cm Innslag av avrunda korn i toppen av nysnøen. Islaget nedst er betonghardt, iallfall der eg var. Eg gravde ikkje lenger ned enn ca 20 cm i dette.

ObsID: 176539

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.