Avalanche forecast for Hardanger Saturday 2019-01-19

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Showers will result in local differences in new snow amount and danger level within the region. Avoid areas with fresh storm slabs.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in steep slopes and around terrain traps until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

6 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from northwest.
-14 °C to -9 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
4 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from west., change to breeze from the northwest during the afternoon.
-14 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / Ullensvang

Snow

19.01.2019 kl. 13:26

904 masl

FrodeMoen@Obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  FrodeMoen@Obskorps

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tydelig vindtrandsport i løpet av natta over skoggrensa.

ObsID: 176543

Hardanger / Ullensvang

Snow

19.01.2019 kl. 11:04

1315 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Ikkje så godt å observere evt skredaktivitet.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Tests
Image 3 of 7 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Snøprofil på ca 1200+ moh. Fekk brudd i fokksnøen i det eg vurdere som nedføyka nysnø på to ulike plasser. Fekk ikkje brudd i det eg vurdere som byrjande kantkorn over skarelag. Når eg bryter blokka laus med spaden går blokka, men det er ingen teikn til ustabilitet utover dette der eg var.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Skare enkelte plasser
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Synker nedi med skia 10-20 cm andre plasser
Image Of Weather
Image 6 of 7 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Betre sikt utpå dagen. nordvest vendt side
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed Observerte ingen fareteikn. I tillegg til obsturen på Røldalsfjellet (Elvershei) observerte eg langs vegen frå Røldal til Rosendal. Ingen skredaktivitet å spore, men det er mogleg at evt utløyste skred er dekka av nyleg snøfall...

Notes

Var ein tur i skitrekket i Røldal etterpå. Ser ein del spor i sør og søraustvendte brattsider, men ingenting teikn på at det har løsna.

Weather

Snow -7 °C 3 m/s from NW ↘ 100% clouds Lett snøvêr. Dårleg sikt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW above 800 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Nedføyka laussnø er problemet der eg var. Middels stabilitet. Varierande utbreiing då vinden har jobba forskjellig i terrenget. Med omsyn til venta vêr, så vil nok skredfaren avta noko, men det vil vere lurt å følgje med utviklinga av kantkorn over skarelag. Der eg var i dag, var ikkje dette spesielt godt utvikla, men byrjande. Forecast correct Dei stemmer godt med det området eg var i.

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Det er varierande kor mykje snø det er i terrenget. I området eg var i vekslar det mellom 40 cm og 130 cm. Det er også varierande kor hard overflata er. Der nysnøen har fått lege i fred for vinden og i leformasjonene ligg det ein del relativt ubunden snø. Enkelte plassar litt meir vindpåvirka i toppsjiktet slik at det har "flaka" seg litt. Andre plassar, typisk på rygger og høgare i terrenget er det kun tidlegare smelt/fryseskaren som er framme. Der overflata er mjuk tråkker ein typisk ned 10-30 cm med skia på beina. Utan ski går ein djupare.

Tests

ECTN18@44cmQ3 Medium

ECTN13@31cmQ3 Medium Brudd i delvis nedføyka nysnø.

Avalanche Activity

19. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

11 cm 4F PP 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D Stort sett nysnø/delvis nedbrutt, men med innslag av litt runding/vindtransportert i toppen., 2 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 22 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F-1F DF 1 mm/0 mm D, 44 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F-1F FCxr 1 mm/0 mm D Det eg vurdere som byrjande kantkorndannelse over skarelag. Ser spor etter kant og striper, men ikkje veldig utvikla. , 24 cm I IF 0 mm/0 mm D -7.8 °C @ 0 cm, -7.6 °C @ 10 cm, -7.5 °C @ 20 cm, -7.5 °C @ 30 cm, -6.8 °C @ 40 cm, -5.7 °C @ 50 cm, -5.4 °C @ 60 cm, -4.2 °C @ 80 cm, -3.3 °C @ 100 cm Innslag av avrunda korn i toppen av nysnøen. Islaget nedst er betonghardt, iallfall der eg var. Eg gravde ikkje lenger ned enn ca 20 cm i dette.

ObsID: 176539

Hardanger / Kvinnherad

Snow

18.01.2019 kl. 15:43

81 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Det er ikkje store mengdene med snø som har kome. For øvrig klarvêr og kaldt i heile går.

Weather

Snow 1 °C 0 m/s 100% clouds Det har vore lett snøvêr til havnivå frå ca kl. 12.00.

ObsID: 176413

Hardanger / Ullensvang

Snow

18.01.2019 kl. 13:51

1060 masl

Njål@SVV (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Njål@SVV
Image Of Tests
Image 2 of 7 Of:  Tests Copyright:  SVV
Image Of Snow Profile
Image 3 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  SVV Comment:  Sjikt av nysnø innad i fokksnøen som mulige skredproblem. Svakt lag markert som smelteformer er på vei mot kant. Kan kanskje ane noen striper, men ikke tydelige kanter. Ligger dypt i snødekket, og gir ikke tilsvar på repetert ECT.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 4 of 7 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Mot vest og Sørfjorden ca 700 m o.h.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 5 of 7 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Sørøstvendt fjellside
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 6 of 7 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Nordvestvendt fjellside
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  SVV Comment:  Blått termometer viser løst lag med smelteformer

Danger Sign

No signs observed

Weather

Snow -1 °C 2 m/s from NW ↘ 100% clouds Begynte å snø ca klokken 13. S-1, altså ca 3 cm nå klokken 15:37.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 1 - Small E, SE, S, SW above 900 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Over Kvamskogen var det kommet ca 4 cm nysnø i dag klokken 07:30. Langs Hardangerfjorden var det fra 0 til 2 cm nysnø. Fra ca 400 m o.h. øker snødybden på fra ca 5 cm til ca 20 cm ved 600 m o.h. Smelte/frys skaren fra onsdag forsvant brått ved ca 600 m o.h. Fra ca 600 m o.h. øker snødybden på til i snitt 50 cm ved 1060 m o.h. Snøen er ujevnt fordelt i terrenget, og det er fjellsider og terrengformasjoner som vender mot sørøst som her mest snø. En god del løs snø tilgjengelig for transport (15 -20 cm) fra ca 600 m o.h., og opp til ca 1060 m o.h. Desverre er det en del skulte steiner som riper skiene. Fokksnø ble undersøkt for reaksjon i ca 10 mindre testheng, fokksnøen er vanskelig å løse ut, og det blir bare skiens lengde som triller litt ned. Snøresponsen samsvarer godt med observasjoner i profil som viser løsere lag med nysnø innad i fokksnøen. I toppen av det gamle snødekket er det et lag med smelteformer som er løse. De er på vei mot kant, men ligger dypt i snødekket, og er altså ikke ferdig utviklet på ca 1060 m o.h. Ikke forplantning eller brudd i dette laget ved repetert ECT. Det kan være at høyereliggende områder har mer utviklet kant. Det ble ikke observert skred hverken langs fjorden, eller i fjellet. Snødekkeresponsen kombinert med snødekkets oppbygging stemmer overens med en faregrad 2 i utsatt sektor mot sørøst. Kant vil kunne utvikle seg i snødekket, og nysnø som svakt lag vil stabilisere seg ytterligere. Fint skiføre bortsett fra skjulte steiner.. Forecast correct Snøværet som er meldt kan forklare at vi skal opp på FG 3. Lokalt forventes det ikke at faregraden overstiger 2, med mindre det blir sterk nok vind til å frakte mye snø.

Tests

ECTX Repetert.

Avalanche Activity

18. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Hadde forholdsvis god sikt inn i mange fjellsider som vender mot øst. Ikke observert skred, men noe mindre skavldanning mot øst.

ObsID: 176390

Hardanger / SAUDA

Snow

18.01.2019 kl. 12:54

916 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Nysnø på toppen av sprø mildværsskare med nedbrutt nysnø under.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 5 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed I dette området ses ingen åpenbare faretegn - hverken på stedet eller i brattere tilgrensende områder. Oppsprekkende flak helt lokalt rundt skia, men ikke skytende sprekker som observert i naboterrenget i går. Antar fokksnøflakene som ble dannet i S-sektor i har relativt liten utbredelse pga begrenset mengde snøtransport. Siden i går har det imidlertid kommet 3-5 cm lett nysnø, og utover dagen har det fortsatt å snø.

Weather

Snow -4.6 °C 3 m/s from SW ↗

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 800 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Har ikke så mye høyereliggende terreng å komme kjapt til, så det blir med obs fra dette 900meters-beltet. Her er det nedføyket nysnø et par steder i snødekket som utgjør potensielt skredproblem. Det øverste har enda ikke et flak over, så det er svært begrenset som problem, men dette kan snu raskt avhengig av værtype. Skredproblemet virker ikke direkte lett å løse ut, men vil heller ikke si vanskelig å løse ut. Holder meg på lett, likevel - men få skred. Altså sannsynlighet B i matrisen og potensiale for str 2 skred. Ender da på en faregrad 2, som nok er preget av at jeg har observert i litt lavereliggende terreng. Forecast correct Ser det ligger en fg 3 forventet, og med signaler om kantkorndannelse høyere og lenger inn i regionen så er nok ikke det uriktig.

Snow Cover

Tests

ECTN13@37cmQ2 Medium Får ikke brudd med forplantning. Ligger et tjukt lag med nedføyka nysnø her fremdeles etter dagers vær-eventer. Antar det skal noe til å påvirke dette laget, men på konvekser kan laget være høyere oppe i snødekket og lettere å påvirke. På teststedet virker det svake laget å være godt ivaretatt mellom to harde lag.

ECTPV@12cmQ1 Poor Gikk til brudd ved frigjøring av blokk. Per i dag ikke et skredproblem, men dette er kanskje "morgendagens" svake lag. Med mer snø i vente, muligens litt vind og så en kuldeperiode. Blir interessant å følge med på...

Snow Profile

10 cm F PP 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm F DF 1 mm/0 mm D, 5 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 5 cm P MFpc 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm P-K IF 0 mm/0 mm, 5 cm F-4F DF 1 mm/0 mm D, 15 cm P RGxf/RG 1 mm/0 mm Litt usikker på hva dette laget var. Men hadde ikke så stor relevans ift testresultat., 15 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 15 cm P MF/MFcl 1 mm/2 mm M Under dette ligger den "gamle snøpakken". Merker meg at det er fuktig her. Ellers ikke interessant å grave dypere ned mot bakken. -4.6 °C @ 0 cm, -6.2 °C @ 10 cm, -5.3 °C @ 20 cm, -4.2 °C @ 30 cm, -2.2 °C @ 40 cm, -0.6 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 176383

Hardanger / Ullensvang

Snow

18.01.2019 kl. 11:56

777 masl

Steinar@Tindeguide.no (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  780 moh, vestvendt. 5 cm porøs smelte-frys over tørr og ubunden snø fra siste runde snøfall. I bunn er det 30 cm med smelteomvandla snø. Begynnende kantkorn i toppen av dette (der Saga står).
ObsID: 176352

Hardanger / SAUDA

Snow

18.01.2019 kl. 10:57

545 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps

Weather

Snow -3 °C 0 m/s 100% clouds Lette snøbyger i lufta. 3 cm nysnø på bakken, sålangt... Lavt skydekke ca 900moh.

ObsID: 176334

Hardanger / Ullensvang

Snow

18.01.2019 kl. 10:27

415 masl

Njål@SVV (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Njål@SVV Comment:  Langs fjorden sett mot NV like nord for Odda. Skavler i høyden.
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Njål@SVV Comment:  Ved ca 400 m o.h. i Skjeggedal/ start av turen til Trolltunga.

Weather

No precipitation -2 °C from W → 50% clouds Langs Sørfjorden har det kommet 0 - 3 cm nysnø. Ved ca 400 m o.h., er det -2 grader og skyer som ser ut til å kunne produsere snøbyger. Det er observert overhengendeskavldannelse i le for nordvesten, fra ca 1000 m o.h., og oppover. Ca 5 cm snø ved 400 m o.h.

ObsID: 176324

Hardanger / Ullensvang

Snow

17.01.2019 kl. 22:07

1509 masl

Steinar@Tindeguide.no (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 8 Of:  Tests Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  Q1 flaten på kantkornlaget over skare. Ca 60 cm under overflata. Hovedmistenkt for svakt lag i str 3 skred like ved, med bruddforplantning over kupert terreng.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  Rygg i sørvendt leside. Avblåst ned på skare. 1400 mogleg.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  1300 moh, sørvendt leside. Vindpakka mjuk snø.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  No comment
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  Vindpakka mjuk med riffels
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  1150 moh, åpent terreng. Avblåst
Image Of Avalanche Problems
Image 7 of 8 Of:  Avalanche Problems Copyright:  steinar@tindeguide.no
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift

Weather

No precipitation -11 °C 8 m/s from N ↓ Klarna opp i går kveld.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 3 - Large Isolated steep slopes E, SE, S above 0 masl Kjenner ikke nok til snødekket til å si mye om utbredelse. Men det er kantkorn over skare. Stort naturlig skred gått etter siste store snøfall, trolig gikk det onsdag i forbindelse med mild temp.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger Likely 2 - Medium Widespread steep slopes E, SE, S, SW above 0 masl Det er flere lag med nedføyka løs snø. Gikk naturlig str 2 på dette i dag.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Frisk bris og tilgjengelig snø for transport har flytta snø. Gikk et str 2 skred midt på dagen i sørvest leside, brattheng med liten understøtte. Et str 3 + trolig gått i går. Det er vedvarende svakt lag av kant over skare i samme høyde og eksposisjon som det store skredet. Utstråling og minus 15 på snøoverflata. Stabilisering går trolig sakte i svake lag av nysnø. Nedbør fra sør vil flytte skredproblem over i ny sektor i morgen. Forecast correct Kantkornlaget må vel inn som skredproblem? Har ikke kontroll på utbredelse i høydeintervallet. Får mer svar i morgen.

Snow Cover

100 cm in total Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry Siste runde med snøfall har gjort godt og terrengruhet avtar i mange himmelretninger på Haukelifjell. Det er løs snø i forsenkninger der vinden ikke tar. Vindpakka mjuk de fleste steder. I høyden vindpakka hard, men ikke tjukk nok til å bære en skiløper. Har kun vært i le for nordavinden, men det har føyka godt.

Tests

CTH21@60cmQ1 Poor Kantkorn over skare.

CTH21@50cmQ3 Medium Svakt lag av nedføyka løs snø. Har begynt å lage bindinger til lagene over/under.

CTM11@35cmQ1 Poor Svakt lag av 1-2 cm tynt lag av nedføyka løs snø.

CTE2@7cmQ2 Medium Topplokk av fokksnø hviler på 15 cm løs snø.

Avalanche Activity

17. Jan. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. S, SW. Above 1000 masl

Snow Profile

5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 15 cm F/4F PP/RG 2 mm/1 mm, 3 cm F DF 2 mm/0 mm Skarelag, 30 cm 1F/1F+ RG 0 mm/0 mm, 1.5 cm 4F DF 1 mm/0 mm Skarelag, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm F FC 1 mm/2 mm D Skarelag, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 7 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm, 70 cm P MF 0 mm/0 mm 1500 moh, SØ.

ObsID: 176238

Hardanger / SAUDA

Snow

17.01.2019 kl. 12:30

980 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Lang, skytende sprekk pga skiløpers belastning. Fikk flere også oppover.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Fra toppen: Fokksnø-skare-nedbrutt nysnø.

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Det endrer seg fort fra gårsdagens fuktige snødekke til dagens skare og fokksnømix. Fikk en skytende sprekk i fokksnø da jeg gikk oppover. ser ut som fokksnøen legger seg over et sprøtt skarelag(regnskare fra i går) under dette ligger et løst lag med nedbrutt nysnø. Det består av et tilsynelatende tjukt lag med nysnø. Fikk ikke undersøkt nedover i snødekket pga tidsmangel. Viser iallfall at med fortsatt vindtransport over va 900 moh så kan man finne isolerte heng der fokksnøflakene har dårlig binding til underlaget.

ObsID: 176158

Hardanger / Ullensvang

Snow

17.01.2019 kl. 11:55

1257 masl

Steinar@Tindeguide.no (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  24 gr ved skredtunga, men kupert terreng i banen
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  steinar@tindeguide.no

Avalanche Activity

16. Jan. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release SE 250- 300 m bruddbredde. Str 3 eller str 3,5. Forplantning over rygger og greier...

ObsID: 176133

Hardanger / SAUDA

Snow

17.01.2019 kl. 11:32

956 masl

Olaf Årthun. (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Olaf Årthun.

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation 0 °C 4 m/s from E ←

Snow Cover

45 cm in total 20 cm new snow Crust Dry

ObsID: 176189

Hardanger / SAUDA

Snow

17.01.2019 kl. 11:29

614 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Ca 1200 moh midt i bildet.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ser det føyker på Kvanneskornuten, ca 1200 moh. Tyder på at det finnes snø for transport. NØ-Ø-vindretning etter hva jeg kan bedømme. Pålagring i V-sektor mao.

ObsID: 176124

Hardanger / Kvinnherad

Snow

17.01.2019 kl. 10:46

5 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps

Weather

No precipitation -1 °C 0 m/s 5% clouds Nysnøgrensa har trekt seg opp. Nedbøren i går kom som snø frå ca 600 moh. Litt varierande kor denne grensa gjekk. Brukande mengde med snø over ca 900 moh, meir i indre deler av området.

ObsID: 176115

Hardanger / Ullensvang

Snow

17.01.2019 kl. 10:15

1137 masl

Steinar@Tindeguide.no (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  Vindtransport på toppane. Pålagring i sør og sørøst.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 176103

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snow

16.01.2019 kl. 15:15

408 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Quick temperature change

Large snowfall

Weather

Sleet 1 °C Håra (800moh) kl 15:15 40 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye nysnø og tempraturstigning. EV134 Liamyrane - Kløvet er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev134 Liamyrane - Kløvet,

ObsID: 175983

Hardanger / SAUDA

Snow

16.01.2019 kl. 12:21

906 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 2 of 6 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  ETC med antydning til det våte overliggende laget, samt brudd uten forplantning midterst, og brudd med forplantning @50 cm. Visers svakt på bildet.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Nærbilde av ETP11@50cm Q2
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Opphopning av vann i snødekket.

Danger Sign

Much water in the snow Observerer mye vann i snøen, men det er ikke store snømengder under 800 moh som beskrevet i varselet. Over 800 moh ses et vannsjikt/opphopning av vann under de øverste 5 cm av snøoverflaten.

Weather

Drizzle 0 °C 10 m/s from SW ↗ 100% clouds Våt og ruskete vær. Noen haglbyger innimellom. Ellers ingen vindtransport her.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE above 800 masl

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable To problemer i dagens varsel. Våte løssnøskred under 800 moh. Dette ser man ingen tegn til eller anser som en reell fare i denne delen av regionen, da det er for lite snø her. Nedføyka lag med nysnø finner vi og får utslag på både lille blokktest og ECT. Det meldes kaldere vær og ingen nedbør. Dette vil gjøre at vannet dreneres/absorberes og antakelig forsvinner som problem. De svake sjiktovergangene som ble avdekket forventes å stabiliseres raskt med den temperaturprofilen som er i snøen. Forecast correct I forhold til skredproblem flakskred, så treffer varselet bra. Dagens obstur var nok i nedre del ift. å finne dette, men vi hadde klar indikasjon på at det er flak på et svakt lag/sjikt til stede og vi kan anta at det også vil være det høyere oppe. Der vil også flakene være hardere og dette tilsier mulige str. 3 skred. Dersom det er tørrere snø i høyden vil det også være mer snø tilgjengelig for transport og pålagring. Konkluderer derfor med en snill 3-er på skrefareskalaen.

Snow Cover

Some snow drift 10 cm new snow Snow line at 1000 masl Wet loose snow Wet Svært variabelt snødekke og vanskelig å si noen om snødybde. Alt fra 30 cm ved 600 moh. Opp til 1 meter og noen steder 2m i leheng over 800 moh. I dag tidlig var det nysnø helt ned til fjorden, men utover dagen mildnet det og det var regn helt opp til observasjonspunktet. Overflaten her var for fuktig til snøfokk, men høyere opp er det muligens tørrere snødekke som transporteres av vinden. Dårlig sikt gjorde det vanskelig å bedømme. Våt snø og innsynk til kne/lår når man gikk av skia.

Tests

ECTP11@52cmQ2 Medium Får brudd med forplantning. Når man løfter av overliggende blokk, så sprekker snøblokka, så overliggende flak er ganske mykt. Ikke større enn størrelse 2 skred forventes. Forholdene tilsier også relativt rask stabilisering i dette svake sjiktet.

ECTN11@30cmQ2 Medium

Avalanche Activity

16. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Enkelte små rutsjeskred i tilknytning til brattheng/klippefremspring. Ingenting av betydning.

Snow Profile

15 cm 4F MF 0 mm/0 mm W, 1 cm 4F MF 0 mm/0 mm V, 15 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm F DF 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 100 cm K MF 0 mm/0 mm 0 °C @ 0 cm, -1.1 °C @ 10 cm, -1.2 °C @ 20 cm, -1.6 °C @ 30 cm, -0.9 °C @ 40 cm, -0.6 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 175960

Hardanger / SAUDA

Snow

16.01.2019 kl. 10:15

627 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Øverste mast på skitrekk i bildet ligger på ca 800moh.

Weather

Drizzle 2.5 °C 5 m/s from SW ↗ 100% clouds 20 cm finkorna, kram nysnø. Forholdsvis mildt, og lett regn/yr i lufta. Varslet skredproblem om str 3, våte løssnøskred under 800m virker lite sannsynlig. FG bør vurderes i forhold til str2.

ObsID: 175891

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.