Avalanche forecast for Hallingdal Saturday 2021-05-22

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks.

Illustrasjon av ferdselsråd Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1-3 mm precipitation.
Calm/light breeze from northwest, changing to breeze from the southeast during renoon.
-4 °C to 3 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2-5 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-1 °C to 4 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hallingdal / Hemsedal

Snow

21.05.2021 kl. 20:12

1458 masl

Jørgen@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Mot v
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Mot n
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Mot ø
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Stabile og forutsigbare forhold. Temp, nedbør og sol styrer skredfaren. Vinteren er i ferd med å avvikles. Men det er i ferd med å bli godt skiføre med storkornet snø som drenerer godt.

Weather

No precipitation 0 °C 3 m/s from SE ↖ 30% clouds Litt kaldere enn tidligere dager. Bygevær tidligere i dag.

Snow Cover

No snowdrift 1 cm new snow Crust Dry Det minker jevnt og trutt. Ikke noe åpenbar ny skredaktivitet siste 3-4 dager. Større korn i den storkorna snøen nå. Tilfrosset snøoverflate fra 1300, bærende. Skiføret var bra i dag, bedre enn på lenge. Det er råttent rundt steiner og på tynt snødekke. Må over ca 1000 moh for å få sammenhengende skiføre.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Fg vil variere med temp, nedbør (regn) og solinnstråling. I dag var det i praksis ikke noe skredproblem når overflaten var frosset, men den vil som nevnt variere.

Avalanche Activity

21. May. During the day (+02:00) No avalanche activity

Snow Profile

3 cm K D, 15 cm 1F D-M, 40 cm 4F MF W, 5 cm I MFcr, 25 cm 4F MF W, 5 cm F MF V Snøpakken er isotermt. Ingen utslag på tester.

ObsID: 274031

Hallingdal / Ål

Snow

19.05.2021 kl. 15:15

1156 masl

JCV (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  JCV
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  JCV Comment:  Bildet er tatt fra profilgropa
Image Of Weather
Image 3 of 5 Of:  Weather Copyright:  JCV
Image Of Tests
Image 4 of 5 Of:  Tests Copyright:  JCV Comment:  Etter brudd 2 på 35 cm dybde. Islagene på 8 og 19 cm dybde er tydelige profilflaten.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekk i overkant av lia vest for p-plass v Bergsjøstølen. Ofte bygger det seg opp en skavl i dette området i siste del av vinteren. Basert på nedsmelting og størrelse på sprekken ble den trolig etablert 17. eller 18. mai. Lengde ca 40 m og 5-10 cm bred.

Tests

ECTP1@10cmQ1 Good Jeg ble overrasket over hvor lett det løsnet. All bevegelse, på ski, til fots og under graving tilsa god fasthet. Islaget er tykt og holder trolig godt så der det ikke er brudd i snøen fra tidligere (sprekker), eller skigåere. Ref observasjon av sprekk v Bergsjø. Som følge av utløsning på første slag, fortsatte jeg med ytterligere tre slag til det løsnet på 35 cm (ECTP4@35cmQ2). Bildet er av brudd nummer 2 på 35 cm dybde.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate FG 2 (minus?). Forsterkes av observert aktivitet langs Reineskarvet med mange naturlig utløste skred, også i mindre bratt terreng, samt naturlig etablert sprekkdannelse v Bergsjø. Det er ikke varslet kuldegrader de neste dagene. Snøsmelting og nedbryting vil trolig akselerere. Hvis islagene brytes ned vil skredfaren kunne øke i utsatt terreng. Forecast correct Varslet fg 2 er, i det minste på denne høyden, trolig korrekt.

Weather

No precipitation 11 °C 4 m/s from W → 20% clouds Fint vær. Tydelig værskille NS omtrent rett over Bergsjø. Delvis skyet til skyet mot Ø og skyfritt mot V. Bekkedragene er i ferd med å åpne seg, med bare enkelte snøbroer igjen selv på små bekker (<1m brede). Snøen er helt råtten og uten bæring i solutsatte områder ca sektor ØNØ til NNV. I skråninger i sektor NNV til ØNØ er det fortsatt en del skare/bæring i ca 10cm dybde, primært i områder/felter med lite eller redusert soleksponering. Samme skare/bæring er også observert over 'tørre' flater, dvs ikke myrer.

Snow Cover

90 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 1400 masl Wet loose snow Moist Snøgrensen er varierende. I hele området ("flatene") S for Reineskarvet et er vanskelig å gå en hel km på ski uten å måtte krysse barmark eller bekker. Fra ca 1400m ser det bedre ut.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger Unknown N, NE between 1400 masl and 1000 masl Vanskelig vurdering. Ved skigåing og til fots virker snøen stabil, men ECTP1 indikerer at snøen løsner lett når holdområdet/-er på oversiden brytes.

Avalanche Activity

19. May. 18-24 (+02:00) Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. S. Between 1600 masl and 1400 masl Mange løssnøskred (markert rødt)langs Reineskarvet mellom Eitre og Reine. Helt vanlig på denne tiden av året. Det ser med kikkert ut til at det stort sett skred, men også noen mindre klumper som har løsnet i fjellveggen. Men, det har også gått skred i skarvsenden N for Reine, i mindre bratte skråninger (markert grønt). Disse er mer aktuelle som observasjoner for skiløpere.

Snow Profile

8 cm 4F MF/MFcl 5 mm W, 2 cm I IF M Øvre del, 9 cm F MF/MFcl M-W, 2 cm I IF/IFil M Dette islaget er mer porøst og luftfylt enn islagene over og under., 15 cm F MF/MFcl W, 1 cm K IF/IFil M Øvre del Isen er ca 1 cm tykk, nærmest glassklar og uten antydning til bobler. Tydelig brudd her ECTP04Q1@35, 15 cm 4F MF/MFpc 2 mm/5 mm W Tydelig endret kornform herfra og ned til bakken., 10 cm F MF/MFpc 1 mm/5 mm M, 30 cm F MF/MFpc 2 mm/4 mm M -0.5 °C @ 5 cm, -1.5 °C @ 15 cm, -1 °C @ 25 cm, -1 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -0.5 °C @ 55 cm, -1.5 °C @ 62 cm Profilen ligger i samme li, ca 30 m V for min forrige observasjon, 18.04.21. Hellingsretning NNØ, 30 grader.

ObsID: 273898

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.