Avalanche forecast for Hallingdal Saturday 2021-01-16

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Be aware that there can be pockets with persistent weak layer beneath wind deposited snow. Be careful in these areas, especially in and close to terrain traps.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near the ground

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Calm/light breeze.
-20 °C to -9 °C at 1400 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from south.
-18 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hallingdal / Hol

Snow

16.01.2021 kl. 14:44

1158 masl

Thomas (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Thomas

Weather

-20 °C 0 m/s

Avalanche Observation

16. Jan 15:35 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released

ObsID: 249512

Hallingdal / Hemsedal

Snow

16.01.2021 kl. 13:08

1174 masl

Even@obskorps (***)

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 249472

Hallingdal / Hemsedal

Snow

16.01.2021 kl. 12:22

1186 masl

Vildemj (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Vildemj Comment:  Mye drønn i fjellet. En del skredaktivitet, i alle retninger. Solvegg og skyggevegg. Går fint under 30 grader.

Avalanche Observation

16. Jan 15:25 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large Remotely triggered Buried weak layer of faceted snow above a crust Everywhere

ObsID: 249509

Hallingdal / Ål

Snow

16.01.2021 kl. 12:20

1174 masl

Bjørg@hemsedal (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Bjørg@hemsedal
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

32 cm 1F RG 1 mm, 10 cm 4F RG/FC 1 mm, 11 cm F FC 1 mm, 1 cm K MFcr, 4 cm F FC 2 mm, 2 cm K MFcr, 6 cm F FC 2 mm, 10 cm 1F RG/FC, 16 cm K MFcr, 5 cm F DH 2 mm -13 °C @ 0 cm, -15 °C @ 10 cm, -13.5 °C @ 20 cm, -10.8 °C @ 30 cm, -8.2 °C @ 40 cm, -5.1 °C @ 60 cm, -3.1 °C @ 80 cm

Snow Cover

No snowdrift Snøen er generelt påvirket av vind, men noen leheng og skjermede formasjoner mot Ø/SØ har noe ubunden, løs snø. På flater, rygger og andre utsatte steder er det hard, bærende snøoverflate.

Weather

No precipitation -12 °C

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Flere kantkornlag i snødekket må tas hensyn til ved ferdsel i skredterreng. De svake lagene dypere i snødekket er generelt vanskelige å løse ut, særlig med hard fokksnø over. Obs ved tynt snødekke. Kraftig vind den siste uka har dannet fokksnøflak som er lettere å løse ut, men disse virker ikke å være lette å løse ut.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Brudd i tykt kantkornlag over skare.

Tests

LBT@53cmQ2 Brudd i kantkornlag over skare og under fokksnø.

ObsID: 249548

Hallingdal / Hemsedal

Snow

15.01.2021 kl. 16:00

1481 masl

Jørgen@obskorps (*****)

Snow Profile

8 cm P RG 0 mm D, 5 cm F FC 2 mm D, 8 cm 1F FC 2 mm D, 20 cm 4F FC 3 mm D, 1 cm K MFcr D, 10 cm 4F FC 2 mm D, 5 cm K MFcr D, 30 cm 4F/F FC 3 mm D Denne hører med til fullstendig observasjon fra samme sted og tidspunkt. Profilen er fra østvendt terreng på ca 1300 moh Brudd kom lett I kantkornlag under hard fokksnø.

ObsID: 249375

Hallingdal / Hemsedal

Snow

15.01.2021 kl. 16:00

1488 masl

Jørgen@obskorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Vanskelig å se skredet på bildet, men det er på fjellet midt i bildet. Ukjent løsnetidspunkt.
Image Of Weather
Image 2 of 7 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Mot nord
Image Of Weather
Image 3 of 7 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Mot vest
Image Of Weather
Image 4 of 7 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Mot øst
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Vindtegn I snøoverflaten
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Snødekket. Bildet viser vestvendt terreng
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

5 cm F DF 1 mm D, 7 cm 4F DF 1 mm D, 43 cm 1F RG/FC 1 mm D, 20 cm P RG/FC 1 mm D, 12 cm 1F RG/FC 1 mm D, 2 cm K MFcr D, 10 cm 1F FC 2 mm D, 2 cm I MFcr D, 20 cm 1F/4F FC 2 mm D, 10 cm 4F FC 2 mm D -15 °C @ 0 cm, -13 °C @ 10 cm, -11 °C @ 20 cm, -10 °C @ 30 cm, -8.5 °C @ 40 cm, -6.5 °C @ 50 cm, -4 °C @ 70 cm, -2.7 °C @ 90 cm 1 tests connected to snow profile I vestvendt terreng, 1400 moh Stor nok temp gradient i øvre del til oppbyggende omvandling.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Snøoverflaten er preget av vind over tregrensa, både fra ø og v. Tydeligste vindtegn etter vestavind. I skjerma østvendt terreng ligger lommer med tilnærmet ubundet snø, ca 10 cm som er tilgjengelig for vind fra vest /nordvest. Snødekket er relativt jevnt fordelt, men vestvendt terreng har tykkest base. På utsatte steder er det fremstikkende steiner, også en del skare synlig i snøoverflaten I høyfjellet. Det har blitt rapportert om mange faretegn siste uke. Drønn, sprekker, skiløper- og naturlig utløste skred. Også fjernutløste skred.

Weather

No precipitation -7 °C 0 m/s 10% clouds Kaldt i dag, inversjon. - 7 på 1400 moh, - 16 på 700 moh. Ikke vind, tilnærmet skyfritt og sol.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kantkornlag under fokksnø er problemet. Fokksnøen er for det meste hard og bærende. På tynt snødekke med kantkornlag kan dette påvirkes og gå til brudd. Skredene kan bli str. 3 Jeg tenker dette gjelder få steder der faktorene som skal til er tilstede for at skred løsner. Skredproblemet mener jeg finnes først og fremst i leområder etter vind fra n, v og NV. Men det kan ikke utelukkes i andre himmelretninger. Det var I alle fall kantkorn med rim I overflaten nærmest overalt før vind kom 09.01. Min konklusjon er at skredproblemet kan være tilstede i alle himmelretninger, men kan påvirkes få steder dog av en enkelt skiløper. Faregraden vipper mellom 2 og 3. Situasjonen er krevende fordi det er usikkert hvor kantkornlag ligger, dets varierende egenskaper og hvor lett det er å påvirke det. Man bør etter min mening forholde seg til snødekket som om det finnes overalt. Fravær av faretegn vil ikke være det samme som fravær av skredproblemet. Dypere kantkornlag bør nevnes i tekst. Kantkorutvikling I snødekket, spesielt i øvre del. Forecast correct Det er usikkerhet knyttet til vurdering, men mine antagelser og dermed bruk av matrisa gir fg 2.

Danger Sign

Recent avalanches Et str. 2 naturlig utløst i østvendt heng.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Mest utsatte himmelretninger er sannsynligvis s, sø, ø, nø. Oppbyggingen av snødekket under den harde fokksnøen varierer. Noen steder er kantkornlaget tynt, andre tynt. Noen steder ligger det på glatt og hardt underlag, andre steder som en del av kantkornpakke som tåler mer energi før det går til brudd. Grunnen til variasjonen er underlaget som kantkorn ble dannet på og hvor mye vind tok/flytta på kantkorn ifm vindøkning fra N, NV forrige helg.

Tests

CTM12@12cmQ2 Good I overgang mellom løsere snø og fokksnø med begynnende kanting

ObsID: 249374

Hallingdal / Hemsedal

Snow

15.01.2021 kl. 13:09

1145 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Even@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Even@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Even@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Even@obskorps

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: I overgang skog/snaufjell. 3 drønn

Avalanche Activity

15. Jan. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Difficult to trigger Specific steep slopes. SE, S .Antar det er scooterutløst. Ca 70m lang bruddkant, opp til 60cm tykkelse.

ObsID: 249311

Hallingdal / Hol

Snow

15.01.2021 kl. 12:39

1331 masl

steinar@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@obskorps Comment:  Vinderodert i forgrunn, s-vendt heng med påfyll av fokksnø i bakgrunn

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Layered snow begins at 800 masl Storm slab (soft slab) Dry Overflata preget av vind fra N-NV, veksler mellom ubunden snø i lune søkk til vindpakket mykt/hardt ellers i terrenget. Vindpåvirket et stykke nedover i skogen. Litt overflaterim, men mest i lune strøk og på løs snø.

Weather

No precipitation 9 °C 0 m/s Kaldt og klart i går og i dag

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kantkornlag fins, men begrenset utbredelse Uendret så lenge det er kaldt og klart Forecast too high Har inntrykk av at kantkornlag har begrenset utbredelse og neppe skred str 3, ender med fg2 her i dag

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kollaps i sjikt med nedføyke rim/kantkorn, under ca 30 cm 4F fokksnø med begrensa forplantningsevne

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW, W above 900 masl Sett i sammenheng med observasjon lenge nede i lia, og inntrykk fra dagen tur generelt, virker det som kantkornlag har mindre utbredelse som skredproblem enn varselet sier. Enten er kantkorn/rim blåst bort og blandet i fokksnøen, eller ligger under mykere snø med begrenset evne til brudd. Holder på noen bratte heng, i tilfelle skredproblemet har større utbredelse i andre deler av regionen

Tests

LBT@30cmQ2 Brøt lett på sjikt med kantkorn/rim, begrenset evne til å forplante brudd

Avalanche Activity

15. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen skredaktivitet i Sudndalen / blåberget

ObsID: 249305

Hallingdal / Hemsedal

Snow

15.01.2021 kl. 12:32

1364 masl

Maria Leganger (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Maria Leganger
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Maria Leganger

Avalanche Activity

15. Jan. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE. Above 1300 masl Spor rett under, så enten fjernutløst eller naturlig. Gått på øverste lag kantkorn ser det ut til, brudfkant fra 10 - 30 cm ca. Str 1-2

ObsID: 249284

Hallingdal / Hol

Snow

15.01.2021 kl. 11:22

1229 masl

steinar@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN23@30cmQ3 Good

Snow Profile

18 cm 4F DFbk 1 mm D, 12 cm 1F RG 0 mm D, 2 cm 4F DF 1 mm D, 12 cm P- RG 0 mm D, 25 cm 1F RGxf 1 mm D, 15 cm 4F FC/MFcr 2 mm D -13 °C @ 0 cm, -13 °C @ 10 cm, -9 °C @ 20 cm, -8 °C @ 30 cm, -7 °C @ 40 cm, -5 °C @ 50 cm, -4 °C @ 60 cm 1 tests connected to snow profile S-vendt litt vindpakka

ObsID: 249278

Hallingdal / Hemsedal

Snow

15.01.2021 kl. 11:00

1118 masl

Kjell (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kjell

Avalanche Observation

15. Jan 11:00 (+01:00) Naturaly released Avalanche release at 1109 masl and ended at 1109 masl Close to ridge Observasjonstidspunkt. Har gått før denne veka.

ObsID: 249542

Hallingdal / Hemsedal

Snow

15.01.2021 kl. 09:38

1606 masl

mc (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  mc

Tests

LBT@50cmQ2 Kantkorn mellom gammel mildværsskare

LBT@30cmQ2 Stc. Kantkorn i startfasen

ObsID: 249244

Hallingdal / Hemsedal

Snow

15.01.2021 kl. 09:09

1197 masl

Markus@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE Comment:  Relativt langt utløp. To skredtunger. Ser ut som im bruddet er nede ved bakken.

Avalanche Activity

15. Jan. During the day (+01:00) Loose dry avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Vet ikke når det har gått. Ser ut til å være god bruddforplantning

ObsID: 249239

Hallingdal / Hemsedal

Snow

14.01.2021 kl. 15:00

1254 masl

Torkelk (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright: 

Avalanche Activity

Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Easy to trigger Specific steep slopes. S. Above 1300 masl Skiløperskred

ObsID: 249171

Hallingdal / Hemsedal

Snow

14.01.2021 kl. 14:01

1244 masl

mc (Unknown)

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skytende sprekker

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet

ObsID: 249131

Hallingdal / Hemsedal

Snow

14.01.2021 kl. 13:15

954 masl

Pål@SkredAS (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Lohnejr
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Lohnejr
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Lohnejr

Weather

No precipitation -11 °C

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Whomp og skytende sprekk. Kollaps i overgang mellom 4F RG og 4F FC. FC lag med økende hardhet mot 1F ned mot underliggende skarelag. Lite tilleggsbelastning.

ObsID: 249125

Hallingdal / Myljofjell

Snow

14.01.2021 kl. 13:02

1137 masl

PetterB (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Petter Comment:  Skigåers vekt.

Avalanche Activity

14. Jan. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Very easy to trigger Specific steep slopes. SE, S. Above 1200 masl

ObsID: 249148

Hallingdal / Hemsedal

Snow

13.01.2021 kl. 13:13

1269 masl

Johank (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Johank Comment:  Flera naturligt utløsta skred.

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Oppsprekkende snø och drønn i snødekket från tregrensen och oppover

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab)

ObsID: 248960

Hallingdal / Hemsedal

Snow

13.01.2021 kl. 12:38

1291 masl

mc (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  mc Comment:  Tydelig ustabilitet i øvre del av snødekket. Naturlig utløst i utsatt formasjon i bekkedal
ObsID: 248893

Hallingdal / Hol

Snow

13.01.2021 kl. 12:00

1181 masl

MagnusAa@rkh-skredgruppe (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  MagnusAa@rkh-skredgruppe

Incident

Scooter dratt noen meter ned i henget, ikke begravd. Snow

Avalanche Observation

13. Jan 12:00 (+01:00) Dry slab avalanche Triggered by snowmobile Steep slope Anonym innsender. Ukjent nøyaktig posisjon og detaljer

ObsID: 248994

Hallingdal / Hemsedal

Snow

13.01.2021 kl. 12:00

1041 masl

mc (Unknown)

Weather

from N ↓ Sterk vind og mye transport av snø.

ObsID: 248880

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.