Avalanche forecast for Hallingdal Friday 2020-05-22

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

A persistant weak layer is present in the snow pack. Rain and high temperatures give higher risk of wet loose-snow and slab avalanches in steep terrain. Be aware of cornice falls.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid staying for a longer period in terrain steeper than 30 degrees. Avoid also runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from southwest.
-1 °C to 7 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 2200 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from southeast., change to strong breeze from the southeast during the afternoon.
1 °C to 10 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 2000 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hallingdal / Hemsedal

Snow

22.05.2020 kl. 15:38

1126 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Lite snø mot Steinbønøse / Galdenøse nå området har generelt ikke all verdens med snø midtvinters heller, sol vendt. Bilde tatt fra ca 900moh på motsatt side i skyggen er det betydelig mer snø og skitur er mulig.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Skyggevendt terreng ved Bjørberg sletta
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Råskardebekken i midten, området som er skyggevendt og blåses inn snø fra vest. Så ofte tidlig skiføre og seint.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Bjøbergdalen
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Hyttebotn
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Bjøbergsletta tatt ca sydover fra Bjøberg , 1000moh.

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Wet Kjørertur over Hemsedalsfjellet. Snøgrense (men med også innslag av bare flekker) på ca700-900moh i nordsider, høyere i syd igjennom Hemsedal. Pluss grader 3-4 på 1150moh ser ikke snøfokk eller nysnø. Trolig er det mildt til topps i regionen. Målestasjoner melder om ikke nattefrost feks på Juvass , ca 1890moh. Det er lite snø i sol helninger samt områder som har hatt lite snø i vinter , dvs vest sider og utsatte topper / kuler i terrenget. Bra med snø i innblåst terreng mot øst. Så ujevnt fordelt snø. Ser eldre våte løsnsøskred også med jord, men umulig for meg å si når de gikk, trolig tidligere i uken.

Weather

Rain 4 °C 9 m/s from S ↑ 100% clouds Lett regn og pluss 3-4 i luften på 1150moh, frisk bris fra sør-sør øst. Og ikke sånn super innbydende turvær. Hittil i Mai vært ganske kjølig værtype. Men i går og natt har det vært varmt. Sognefjells hytta landa på pluss 2,7 gjennomsnitts temperatur i går. Og trolig blir det godt på pluss siden i dag også, varmt også på natta er det nye nå.

ObsID: 236602

Hallingdal / Hemsedal

Snow

22.05.2020 kl. 09:38

1419 masl

Jørgen@obskorps (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Vanskelig å se på bildet, men jeg observerte naturlig utløste våte løssnøskred str 1 I denne østvendte fjellsiden ved Bjøberg.
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Østover. Viser også forskjellen mellom sør og mer skyggevendt terreng mht snømengde.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  To små løssnøskred I bratt østvendt terreng ved Bjøberg. Naturlig utløst. Vet ikke nøyaktig når de har gått.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Dårlig sikt, men våt overflate jevnt over.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT Ikke brudd.

Snow Cover

No snowdrift Wet loose snow Moist Snøoverflaten er fuktet høyt til fjells, ingen nattefrost siste døgn til 1400 moh og der var det +4 grader klokken 0800 I dag. Det tyder på varmegrader til fjelltopphøyde her i Hemsedal. Varme og fukt har trukket godt ned i snødekket på de tre dagene siden sist jeg var ute. Den siste fokksnøen har mistet mye av spenningen og kantkornlag som jeg observerte over skarelag sist observasjon har blitt fuktet og var betraktelig mindre potent I dag.

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Våte løssnøskred er et åpenbart problem nå. I bratt terreng kan det lett løses ut str 2 skred av en enkelt skiløper i heng som er store nok. Noen Naturlig utløste våte løssnøskred må også forventes. Kantkorn over skare er jeg litt usikker på. Virker mye mindre potent i dag, men er fremdeles et svakt lag som nå kan bli aktivert med stigende temp over flere dager. Det kan heller ikke utelukkes at kantkornlag kan gå til brudd ved skavlbrudd eller våte skred høyere opp i snødekket. Nå skal det sies at kantkornlag er knyttet til siste fokksnø som kom for en drøy uke siden og den har relativt liten utbredelse. Skavlbrudd er aktuelt nå.

Weather

No precipitation 3.5 °C 6 m/s from SE ↖ 100% clouds Nedbør som regn startet like etter at jeg var ferdig med min tur. Jeg møtte været da jeg kjørte østover igjen..

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 1300 masl Dette problemet er mindre potent i dag. Fokksnøen over er betraktelig seigere også.

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Faren øker med økt varme og spesielt ved solinnstråling.

Avalanche Activity

22. May. 0-6 Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Above 1400 masl Begrensa sikt i dag, så jeg fikk ikke øye på annen skredaktivitet. Vil anta at det har vært litt skredaktivitet ifm generell temperaturstigning som kom for alvor i går.

Snow Profile

3 cm F MF V, 27 cm 1F MF W, 1 cm MFcr M, 50 cm P MF/RG M, 3 cm 4F FC 2 mm M, 5 cm I MFcr D, 30 cm P FCxr/MFcr D 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, -0.1 °C @ 30 cm, -0.3 °C @ 40 cm, -1.1 °C @ 60 cm, -1.1 °C @ 80 cm

ObsID: 236552

Hallingdal / Hemsedal

Snow

21.05.2020 kl. 15:50

1383 masl

haldan (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Der fokksnøen har samlet seg hørtes tydelig "settelyder" i snøen. Jeg vil ikke kalle det drøn. Dette skjedde hyppig når jeg gikk på den ferske fokksnøen.

Weather

Drizzle 8 °C 2 m/s from SE ↖ 100% clouds

ObsID: 236467

Hallingdal / Hemsedal

Snow

19.05.2020 kl. 13:41

1522 masl

Jørgen@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Mot sø
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  NV vendt. Lommer av vindpreget fokksnø sees i små leområder. Avblåst på utsatte steder.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Siste tids fokksnø på 1500 moh. Tørr, kompakt og preget av vind.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Vestover på ca 1300 moh. Fremdeles vinter og mye snø.
Image Of Avalanche Problems
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Uvanlig bruddflate mellom gammel snøpakke og siste tids fokksnø. Svakt lag er kantkorn over skare. Den gamle snøoverflaten var der jeg gravde smelteformer med intakte småskavler som vises på bildet som bølger i bruddet. Bruddet kom relativt lett, men var ikke glatt.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Overflaten varierer mellom fuktig der sola tar og under ca 1200 moh, høyere opp i østlig sektor er det i hovedsak tørr kompakt overflate av fokksnø med tydelige vindtegn. Også høyt til fjells i bratt solvendt terreng er snøoverflaten myk og mer storkornet enn finkornet. Sørvendt terreng begynner å få lite snø nå. Det er også generelt mindre snø desto lengre øst man kommer i regionen. Øst, nordvendte leområder /fjellsider har fremdeles mye snø, mer vinter enn vår her. Vestvendt er avblåst og har, som vanlig relativt lite snø.

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kjørte øst I regionen, til skogshorn, ingen synlige faretegn der heller. Kan tenkes at det blir noe våt løssnøskredakt ut over dagen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Jeg opplevde snødekket som generelt stabilt I dag, men det er imidlertid to ting som må tas hensyn til. Det ene er relativt greit. Det er våte skred som følger solas gang. Vær spesielt oppmerksom i bratt solvendt terreng ut over dagen i nærheten av bart fjell og synlig vegetasjon. Det andre problemet, slik jeg ser det, er kantkornlag mellom gammel, hard snøoverflate og fokksnøen som ble dannet i forrige uke. Fokksnøen vurderer jeg som stabil i seg selv. Den har vært utsatt for kraftig vind, har lite luft i seg og har sterke isbroer. Den er i praksis bærende der den ikke blir utsatt for sol. Der snødekket er tynt kan kantkornlag påvirkes slik det er nå. Når flaket I toppen av snødekket svekkes med stigende temp vil siget øke bindinger i flaket svekkes. Mindre tb skal da sannsynligvis til for at svakt lag av kantkorn kollapser. Det var overflaterim I dag, men de var allerede delvis nedbrutt av sol. Skavler er mange steder store etter mye vestavind og de vil svekkes med varme og sol. Kantkornlag over skare kan bli mer tilstede når flak av fokksnø svekkes grunnet varme de kommende dager. Forecast correct Fint med nyansering av fg innad i regionen. Høyest fg lengst vest. Fokksnøen oppleves som stabil i seg selv. SP er kantkorn. Vanskelig å sette fg, men 2 er i overkant av det som jeg erfarte I dag, men ikke feil.

Weather

No precipitation 1.5 °C 5 m/s from W → 30% clouds Mindre vind i dag og i går. Kaldt på natta. Litt varmere generelt, kanskje. Men fremdeles det en nå kan kalle senvinters eller tidlig vår.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 1200 masl Mellom gammel snøoverflate og fokksnøen som kom i forrige uke.

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W above 1000 masl Skredfaren varierer i løpet av dagen, utsatte himmelretninger følger solas gang. Bare områder og i nærheten av steiner er spesielt utsatt.

Avalanche Activity

19. May. During the day No avalanche activity

Snow Profile

1 cm F SH 2 mm M, 3 cm 1F RG 0 mm M, 32 cm 1F RG 0 mm D, 25 cm P MF D, 5 cm 4F FCxr 1 mm D, 10 cm 1F RGxf 1 mm D, 3 cm F FC 3 mm D, 30 cm K MF D -4 °C @ 0 cm, -2.1 °C @ 10 cm, -4.1 °C @ 20 cm, -3.4 °C @ 30 cm, -2.7 °C @ 40 cm, -2.2 °C @ 60 cm, -1.6 °C @ 80 cm

ObsID: 236228

Hallingdal / Hemsedal

Snow

19.05.2020 kl. 13:22

1576 masl

Thomas1990@frivillig (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Thomas1990@frivillig Comment:  Slush i neste del
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Thomas1990@frivillig Comment:  Meget skavlete

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Noen steder kan dei ferske vindtransporterte skavlene som visst på bilde. Men opplevde det som relativt tryggt Forecast correct

ObsID: 236258

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.