Avalanche forecast for Hallingdal Saturday 2020-05-16

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Highest danger in western and northern parts of the region. Be cautious in steep terrain with wind slabs that could be triggered easily due to poor bonding to old crust.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between crust and overlying snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from west., change to strong breeze from the west during the evening.
-9 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from west.
-9 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 800 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hallingdal / Hemsedal

Snow

15.05.2020 kl. 15:32

1388 masl

amstrand76 (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  amstrand76 Comment:  Bruddkant akkurat i rollover.

Snow Cover

120 cm in total Moderate snow drift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Weather

0 °C 13 m/s from NE ↙ 70% clouds

Avalanche Observation

15. May 15:32 Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered E-facing Avalanche release at 1386 masl and ended at 1273 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow 40 cm high and 150 m wide fracture Steep slope

Incident

Ingen skadd. En person tatt av skredet, ble med 150 m, ingen skade. Ikke begravd. Snow Person buried, but no injuries Backcountry skiing

ObsID: 235781

Hallingdal / Hemsedal

Snow

15.05.2020 kl. 12:35

1409 masl

Markus@NVE (*****)

Incident

To personar er tekne av snøskred ved Hestebottfjellet i Hemsedal. Dei blir no henta ut av skredområdet av luftambulanse. Snow People hurt Backcountry skiing https://www.hallingdolen.no/nyheiter/to-tatt-av-snoskred-i-hemsedal-redningsaksjon-i-gang/

ObsID: 235767

Hallingdal / Hemsedal

Snow

15.05.2020 kl. 12:30

1407 masl

Sindre (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Cover

375 cm in total

Tests

ECTN13@20cmQ3 Good Ingen propagering a

Snow Profile

1 tests connected to snow profile Fersk vindtransportert snø 70 cm over hardt skarelag. Progressiv snøpakke under skare.

ObsID: 235783

Hallingdal / Hemsedal

Snow

15.05.2020 kl. 10:07

1228 masl

Rune@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Rune@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Rune@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Rune@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Stort sett hard snø, men i østlige og nordlige heng er det opptil 20 cm myk fokksnø. Denne fokksnøen sitter godt festet til det gamle snødekket.

Weather

No precipitation 0 °C 4 m/s from W → 70% clouds

Tests

LBT@20cmQ3 Måtte svært hard belastning til for å få det til å løsne

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within a meter Difficult to trigger 1 - Small NE, E, SE above 1100 masl

Avalanche Danger Assessment

1 Low Det er stort sett stabile forhold. I østlige og nordlige heng er det myke fokksnølag. Disse henger godt fast i den gamle fokksnøen og det er liten forplantning. Men vær obs i bratt terreng med myk fokksnø. Selv små skred kan få store konsekvenser. Det er meldt snø og vind. Dette vil øke skredfaren Forecast correct Varselet er en god beskrivelse av situasjonen

Snow Profile

20 cm 1F RG 1 mm D, 40 cm K MFcr 3 mm Totalt dybde 170 cm

ObsID: 235730

Hallingdal / Ål

Snow

15.05.2020 kl. 09:19

1131 masl

steinar@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  steinar@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@obskorps Comment:  Fokksnøfaner ved oppstikkende formasjoner, ellers hard skare. I bakgrunnen nordvendt terreng
Image Of Tests
Image 3 of 4 Of:  Tests Copyright:  steinar@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

15. May. During the day No avalanche activity

Danger Sign

No signs observed Virker generelt stabilt

Snow Cover

90 cm in total Some snow drift 2 cm new snow Elevation of new snow 500 masl. Snow line at 700 masl. Layered snow begins at 900 masl Crust Dry Hard skare som bærer fotgjenger med god margin. Noe fersk fokksnø ligger i groper og søkk, opp mot 20-30 cm i lune Ø-SØ-vendte heng. I sørvendt og vestvendt terreng er det flekkvis snødekke, ellers jevnt over snødekt. Lite snø tilgjengelig til transport

Weather

No precipitation -1 °C 5 m/s from NW ↘ 50% clouds Kalt til årstida å være, vind fra NV-V de siste dagene og lette snøbyger. Tettere skydekke vestover mot Hallingskarvet

Tests

ECTP12@27cmQ2 Medium Brudd i sjikt med dårlig binding mot gammel skare/sjikt med grovkorna snø. Noe nedsmelta grove kantkorn i dette sjiktet, men virker ikke veldig potent.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 1 - Small NE, E, SE, S above 900 masl Fokksnøen som har lagt seg opp de siste dagene virker generelt seig og stabil, men kan ha dårlige bindinger til gammel skare. Mengdene med fokksnø er relativt små, bare lune søkk som samler mye snø har noe særlig over 20 cm fokksnø. Skredstr 2 kan ikke utelukkes lengst vest i regionen som antagelig har fått mer snø. Utløsbarhet ligger et sted mellom lett og vanskelig å løse ut, da det generelt virker forholdsvis stabilt noe dagens test også antyder.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Fokksnøen som har lagt seg opp de siste dagene er eneste reelle skredproblem. Det er lett å kjenne når en beveger seg fra hard skare til fokksnøterreng, så skredproblemet skulle være lett å unngå. Skredproblemet har begrenset utstrekning i terrenget. Dårlig binding til skare kan være et skredproblem som vedvarer noen dager. Med meldt snø og vindøkning vil skredstørrelsen øke og vi er over i en fg2 Forecast correct Varselet stemmer bra med virkeligheten

Snow Profile

2 cm F DF 2 mm D, 25 cm 1F RG 0 mm D, 20 cm K MFcr -1.5 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -1.5 °C @ 20 cm, -0.5 °C @ 30 cm 1 tests connected to snow profile Ø-vendt leheng med tykt snødekke (over 3m) og påfyll av fersk fokksnø.

ObsID: 235727

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.