Avalanche forecast for Hallingdal Friday 2020-01-24

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow in the high mountains, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation, up to 18 mm in the most exposed areas.
Gale from west.
-4 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
3 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from west.
-7 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hallingdal / Hemsedal

Snow

24.01.2020 kl. 14:08

1036 masl

danielt (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

170 cm in total Moderate snow drift 0 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Moist

Weather

No precipitation -1 °C 15 m/s from NW ↘ 20% clouds

Avalanche Danger Assessment

1 Low stabil underlag med go binding i mellom lagene. Påvirket av regn/mildtvær helt til bunn. Begrenset med fersk vindtransportert snø under 1200m Situsjon forventes til å forbli stabil så lenge det ikke kommer mere nedbør. Forecast correct Tydelig synlig snøføyk på toppen av Nibbi og Skurvefjellet, så det kan være mer fersk fokksnø i leheng høyre opp til fjells

Tests

LBT@73cmQ2

ECTX Good

Snow Profile

2 cm F DF 1 mm M, 1 cm P RG 1 mm M, 5 cm 1F RG 1 mm, 15 cm K RG 0 mm M, 50 cm P RG 1 mm M, 1 cm 1F RG 1 mm M, 20 cm P RG 1 mm M Rutsjblokktest gikk i samme lag som lille blokktesten (73cm) etter ekstrem stor belastning fra 4 personer som hoppet flere ganger på den øvre kant.

ObsID: 209593

Hallingdal / Hemsedal

Snow

24.01.2020 kl. 13:20

994 masl

thogund (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  thogund

Weather

-3 °C 10 m/s from NW ↘ Kraftig snøfokk fra v/nv. Målestasjonen sa 10 m/sek men det må være feil. Anslår 15+.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

ObsID: 209587

Hallingdal / Hemsedal

Snow

24.01.2020 kl. 13:05

1104 masl

StefanW (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  StefanW Comment:  Snøfokk til høyre på bildet
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  StefanW
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -2 °C 11 m/s from NW ↘ 30% clouds

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet. Beskrivelse: Enkelte østvendte heng

Tests

ECTP24@22cmQ2 Good

LBT@55cmQ2

LBT@16cmQ2 Brudd på skare

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium E, SE, S above 1100 masl

Snow Profile

5 cm F DF 1 mm D, 17 cm 1F DF 1 mm D, 4 cm I IF 2 mm D, 5 cm 4F MF 2 mm D, 35 cm 1F, 3 cm I IF, 35 cm P, 40 cm 1F, 20 cm 4F -3.4 °C @ 5 cm, -2.8 °C @ 30 cm, -1.8 °C @ 60 cm, -1 °C @ 80 cm, -0.4 °C @ 103 cm, -0.1 °C @ 155 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 209562

Hallingdal / Ål

Snow

24.01.2020 kl. 10:24

1132 masl

steinar@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  steinar@obskorps Comment:  Moderat snøfokk i byger
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  steinar@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@obskorps Comment:  Ø-vendt side med fersk fokksnø
Image Of Tests
Image 4 of 5 Of:  Tests Copyright:  steinar@obskorps Comment:  Brudd i sjikt med grovkorna snø på skare
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

80 cm in total Some snow drift 2 cm new snow Snow line at 300 masl. Layered snow begins at 800 masl Crust Dry Stort sett hard skare etter flere episoder med mildvær og kraftig vind. Fersk fokksnø i Ø-vendte heng. Fokksnøen er litt fuktig og finslipt og setter seg umiddelbart. Antagelig tørrere høgere på fjellet og mer pålagring lenger vest

Weather

No precipitation -1 °C 11 m/s from W → 30% clouds Klart i øst, skyet og byger i vest. Enkelte byger tar seg hit mn neppe lenger øst

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ustabil fokksnø er eneste aktuelle skredproblem, enten pga dårlig binding mot skare eller sjiktning i fokksnø. Pålagring foregår i heng mot Ø. Forholdsvis mildt så fokksnøen stabiliserer seg raskt. Dårlig binding til skare kan være et mer varig problem. Forecast correct Stemmer bra dette

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind fra vest har med litt finslipt fokksnø som legger seg i Ø-vendte heng. Opptil moderat snøfokk i korte perioder med byger, ellers lett.

Avalanche Activity

24. Jan. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE, S. Above 1500 masl Noen skred i S-vendt terreng i bratta på Reineskarvet, har antagelig startet med skavlbrudd på 1600-1700 moh

Tests

ECTP2@28cmQ2 Medium Brudd i tynt sjikt med grøvre korn ca 1mm mellom fokksnø og skarelag. En slags smelte/kant form? Greier ikke se tydelige kantkorn.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 1200 masl Dagens test avslører dårlig binding mellom fersk fokksnø og skare, pga et sjikt med grovkorna snø. Ellers virker fokksnøen seig og kompakt uten sjiktning. Høgere på fjellet kan fokksnøen være kaldere og ha dårligere bindinger innad, og lenger vest er det antagelig større pålagring. Områder med fersk fokksnø er lette å identifisere da det ellers er skare

Snow Profile

28 cm P/1F+ RG 0 mm M, 4 cm P MFcr, 30 cm 1F/P RG/DF 0 mm/1 mm M Flere tynne skarelag i dette laget. Finner også sjikt med mer intakte snøkrystall-fragmenter, 2 cm K MFcr, 50 cm P MF 1 mm M -5 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -2.5 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -1.5 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm 1 test connected to snow profile Ø-vendt lunt heng med påfyll av fersk fokksnø. En anelse fuktig til bakken, men finner allikevel en og annen snøkrystall-form nede i snødekket som ikke er smelteomvandlet

ObsID: 209530

Hallingdal / Hemsedal

Snow

23.01.2020 kl. 15:45

1201 masl

Jørgen@obskorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Viser snø som flyttes av vestavind.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Viser det også, men i større skala. Her fra bjøberg.
Image Of Weather
Image 3 of 6 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Mot øst fra Bjøberg.
Image Of Weather
Image 4 of 6 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Mot sø fra bakkestølnøse.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Til høyre sees skare, til venstre sees kram, fersk vindtransportert snø. Dette bildet er tatt relativt langt nede i et leområde som har bratt overgang.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

80 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Crust Moist Kraftig vind fra vest har I lengre tid påvirket all snø i alle himmelretninger. Nå er det generelt mest skare på overflaten. Den bryter og er preget av plussgrader. Over 12- 1300 moh har det meste av nedbør siden romjula kommet som snø og det er full vinter og godt med snø i leområder der. Det er klart mest snø i østvendte leområder, flater, utsatte steder og vestvendt terreng er avblåst, skareføre og mye stein og terreng stikkende fram. Skjerma østvendte leområder med bråe, bratte overganger har myk snøoverflate som er kram opp til 13-1400 moh.

Weather

Rain 2 °C 25 m/s from W → 50% clouds Noe nedbør lengst vest, bare litt i kastene /bygene med kraftigst vind.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fersk vindtransportert snø i skjerma østvendte leområder er skredproblemet. Den stabiliserer seg raskt grunnet gunstig temperatur. Svært kraftig vind gjør at jeg mener skredproblemet har begrenset utbredelse og finnes i få østvendte heng der overgangen til henget er brå. Mye av snøen som var i bevegelse i dag, sublimerte. Borte! Snøoverflaten opp til 1300 moh er Kram. Kantkornet snø finnes flere steder i snødekket, men laget under øverste skarelag er det som har flest begynnende/avtagende ugunstige egenskaper. Jeg tror fg kan være 2 I randsonen til regionen, høyt til fjells. Det er nok stort nok omfang på skredproblemet til at regionen under ett vil få fg 2, men østover i regionen og under 1200 moh lengst vest er den 1, stabile forhold med et tilnærmet isotermt snødekke. Den snøen som finnes i terrenget nå som er tilgjengelig for vestavinden, lar seg nesten uansett vindstyrke ikke flytte på. Temperaturen er gunstig for rask stabilisering av fokksnø og jeg mener at vi vil ha en lav faregrad fremover til det kommer nedbør av betydning. Forecast correct Bra.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Sterk vind, godt over 20 m/s, flytter og sublimerer (fordufter) snø.

Avalanche Activity

23. Jan. During the day No avalanche activity Ingen skredaktivitet observert mellom Hemsedal sentrum og bjøberg.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE

Snow Profile

10 cm 4F DF 1 mm M, 10 cm 1F RG 0 mm M, 2 cm I MFcr D-M, 15 cm 4F FCxr 1 mm D-M, 5 cm K MFcr D, 35 cm 1F FCxr 1 mm D, 5 cm P MFcr, 20 cm 4F FC 1 mm D Profilen I dag ligner veldig på den for noen dager siden. Eneste forskjellen er at varme/fukt preger snødekket lengre ned og snødekket er tilnærmet isotermt.

ObsID: 209453

Hallingdal / Hemsedal

Snow

23.01.2020 kl. 15:33

1145 masl

StefanW (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Nærmere fg 1 på stedet, men 100-200 høydemeter lenger oppe i kuldegrader antas fg 2 er riktig. Forecast correct

Tests

LBT@105cmQ3

LBT@20cmQ2

ObsID: 209449

Hallingdal / Hemsedal

Snow

23.01.2020 kl. 14:40

1145 masl

Rune@obskorps (****)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Rune@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Rune@obskorps Comment:  Vestlig sektor

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Moist Våt snø som er preget av mildvær og vind, Noe fuktig og fokksnø enkelte steder. Ikke snøfokk.

Weather

No precipitation 1 °C 6 m/s from NW ↘ 50% clouds

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Generelt stabile forhold. Snødekket er preget av mildvær og vind. Noe fokksnø i enkelte heng i østlig sektor. 1 grad på 1100 MOH. Vil kunne være tørrere snø og tørrere fokksnøflak høyere opp. Forecast correct Stabile forhold, men kan være faregrad 2 i enkelte heng i østlig sektor om snøen er tørr

Tests

LBT@20cmQ2 Fokksnøflak gikk mot skaren ved hard belastning

ObsID: 209448

Hallingdal / Hemsedal

Snow

23.01.2020 kl. 12:54

942 masl

vegardf@frivillig (**)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  vegardf@frivillig

Weather

No precipitation 3 °C 20 m/s from W → 10% clouds

ObsID: 209419

Hallingdal / Hemsedal

Snow

21.01.2020 kl. 11:56

1247 masl

Jørgen@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Mot øst
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Mot nord
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Fremdeles vinter I høyfjellet. Det aller meste av snøoverflate er påvirket av vind.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Til venstre i bildet er et flatt område med skare. Til høyre en liten skavl som peker mot øst med myke flakdannelser. Lett å påvirke akkurat nå, men stabilisering skjer fortløpende og flakene er på str 1-2

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry Overflaten er generelt hard under skoggrensa. Over skogen varierer den fra skare til vindpåvirket myk snø i skjerme leområder. Tendenser til kram snø helt opp til 1300 moh.

Weather

No precipitation -3 °C 10 m/s from W → 60% clouds Pågående kraftig vind fra vest og mildt. Noe vindtransport av snø til østvendte leområder over skoggrensa.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Nysnøflak som stabiliseres raskt er problemet. Kraftig vind gjør at skredproblemet er enkelt å identifisere. Det er lett å påvirke flakene nå, men de stabiliseres raskt i mildværet. Er i tvil om fg i dag, men en lav 2 stemmer nok. Vvsl er ikke skredproblem per nå. Snødekket er kaldt på overflaten, men nærmest isotermt nedover. Uvanlig for januar å være! Stabilisering av nysnøflak og dersom det ikke kommer noe ny nedbør vil faregraden Gå mot en. Forecast correct Godt varsel som beskriver snødekket og situasjonen godt!

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noe transport inn i østvendte leområder.

Avalanche Activity

21. Jan. During the day No avalanche activity Ikke noe å se i sentrumsnære fjell.

Tests

LBT@25cmQ2 I kantkornet snø som er rundet delvis av varme.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 1100 masl Sammenfaller med skredproblem 1. Kan nevnes i tekst som i dagens varsel, men er ikke et reelt skredproblem nå etter min vurdering.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small NE, E, SE, S above 1100 masl Str ligger mellom 1 og 2. Utbredelsen ligger mellom noen og få heng.

Snow Profile

10 cm 4F DF 1 mm D-M, 10 cm 1F RG 0 mm D-M, 2 cm I MFcr D, 15 cm 4F FCxr 1 mm D, 5 cm K MFcr D, 35 cm 1F FCxr 1 mm D, 5 cm P MFcr, 20 cm 4F FC 1 mm D -4.3 °C @ 0 cm, -0.1 °C @ 10 cm, -0.1 °C @ 20 cm, -0.8 °C @ 30 cm, -1.6 °C @ 40 cm, -1.5 °C @ 70 cm, -1.3 °C @ 90 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 209059

Hallingdal / Hemsedal

Snow

21.01.2020 kl. 11:56

1247 masl

Jørgen@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Mot øst
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Mot nord
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Fremdeles vinter I høyfjellet. Det aller meste av snøoverflate er påvirket av vind.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Til venstre i bildet er et flatt område med skare. Til høyre en liten skavl som peker mot øst med myke flakdannelser. Lett å påvirke akkurat nå, men stabilisering skjer fortløpende og flakene er på str 1-2
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry Overflaten er generelt hard under skoggrensa. Over skogen varierer den fra skare til vindpåvirket myk snø i skjerme leområder. Tendenser til kram snø helt opp til 1300 moh.

Weather

No precipitation -3 °C 10 m/s from W → 60% clouds Pågående kraftig vind fra vest og mildt. Noe vindtransport av snø til østvendte leområder over skoggrensa.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Nysnøflak som stabiliseres raskt er problemet. Kraftig vind gjør at skredproblemet er enkelt å identifisere. Det er lett å påvirke flakene nå, men de stabiliseres raskt i mildværet. Er i tvil om fg i dag, men en lav 2 stemmer nok. Vvsl er ikke skredproblem per nå. Snødekket er kaldt på overflaten, men nærmest isotermt nedover. Uvanlig for januar å være! Stabilisering av nysnøflak og dersom det ikke kommer noe ny nedbør vil faregraden Gå mot en. Forecast correct Godt varsel som beskriver snødekket og situasjonen godt!

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noe transport inn i østvendte leområder.

Avalanche Activity

21. Jan. During the day No avalanche activity Ikke noe å se i sentrumsnære fjell.

Tests

LBT@25cmQ2 I kantkornet snø som er rundet delvis av varme.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 1100 masl Sammenfaller med skredproblem 1. Kan nevnes i tekst som i dagens varsel, men er ikke et reelt skredproblem nå etter min vurdering.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small NE, E, SE, S above 1100 masl Str ligger mellom 1 og 2. Utbredelsen ligger mellom noen og få heng.

Snow Profile

10 cm 4F DF 1 mm D-M, 10 cm 1F RG 0 mm D-M, 2 cm I MFcr D, 15 cm 4F FCxr 1 mm D, 5 cm K MFcr D, 35 cm 1F FCxr 1 mm D, 5 cm P MFcr, 20 cm 4F FC 1 mm D -4.3 °C @ 0 cm, -0.1 °C @ 10 cm, -0.1 °C @ 20 cm, -0.8 °C @ 30 cm, -1.6 °C @ 40 cm, -1.5 °C @ 70 cm, -1.3 °C @ 90 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 209060

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.