Avalanche forecast for Hallingdal Tuesday 2020-01-14

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Strong breeze from southwest.
-9 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
8 mm precipitation, up to 14 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from south., change to fresh breeze from the southwest during renoon.
-8 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hallingdal / Hemsedal

Snow

14.01.2020 kl. 10:23

1066 masl

jolokv@NVE (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Mot sørøst
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E above 900 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Kraftigere vind og snøtransport høyere opp og trolig lenger vest. Kjørt fra Gol til Bjøberg med god sikt, ikke sett noe skredaktivitet.

Snow Profile

5 cm F PP 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F/1F DF/RG 0 mm/0 mm D, 5 cm P+ MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm M, 10 cm K/P MFcr/MFcl 0 mm/0 mm, 3 cm 1F MFsl 0 mm/0 mm M, 50 cm P/P+ MF 0 mm/0 mm M -2.2 °C @ 0 cm, -1.7 °C @ 10 cm, -0.5 °C @ 20 cm, -0.2 °C @ 30 cm, -0.3 °C @ 40 cm, -0.5 °C @ 60 cm, -0.6 °C @ 80 cm, -0.5 °C @ 98 cm

Weather

-2.1 °C 10 m/s from SW ↗ 90% clouds Blåser bra i høyden

Snow Cover

Heavy snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry Mindre snø enn lengst vest i regionen. Ryggformasjoner og sydvendt terreng er stort sett avblåst. Der er det avblåst ned til gammel skare fra nyttår. Under dette tynne snødekket fant vi kantkorn. Utbredelsen av disse virker å være veldig begrenset og trengs ikke anses som skredproblem. I skogen kan det ligge en del løs snø og over skoggrensa finner man bundet snø i lesider. Med LBT fikk vi brudd i nysnølag under fokksnøen, men fokksnøen virker generelt ganske myk, nysnølaget forplanter brudd dårlig, og med gunstig temperatur vil dette stabiliseres.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Fokksnøproblemet har begrenset utbredelse. Gammelt snødekke er stabilt. Det er mye snøfokk, sørlig i høyden, men dette stabiliseres raskt pga gunstig temperatur. Nysnøen under fokksnøen virker å ha lite evne til bruddforplantning. Gunstig temperatur vil stabilisere snødekket ytterligere. Trolig tåler snødekket ytterligere pålastning. Med ytterligere vind kan utbredelsen av skredproblemet øke noe. Forecast correct Varselet for i dag beskriver situasjonen riktig. Det er mulig skredproblemet er mer tilstede i vest, så faregrad 2 for i dag virker fornuftig. I dag har vi bare vært øst i regionen.

ObsID: 206857

Hallingdal / Hemsedal

Snow

14.01.2020 kl. 10:22

1063 masl

awa@nve.no (*)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  awa@nve.no
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  awa@nve.no
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

4 cm F PP 2 mm D, 12 cm 4F DF 1 mm M, 10 cm K MFcr 2 mm M, 10 cm 1F RG 1 mm M, 10 cm K MFcr 2 mm M, 5 cm 4F MF/FC 2 mm M, 2 cm K MFcr M, 25 cm 1F MF 3 mm M -1.7 °C @ 1 cm, -2.1 °C @ 10 cm, -1.7 °C @ 20 cm, -0.7 °C @ 30 cm, -0.5 °C @ 40 cm, -0.3 °C @ 50 cm, -0.1 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm 2 tests connected to snow profile

Weather

Snow -1.5 °C 10 m/s from SW ↗ 80% clouds På vei til å klarne opp.

Tests

LBT@50cmQ2 Brudd i det løse laget under det nederste skarelaget

ECTN11@5cmQ2 Good Klarte ikke å påvirke lag lenger ned i snøpakka

ObsID: 206870

Hallingdal / Hol

Snow

13.01.2020 kl. 15:51

1155 masl

steinar@obskorps (****)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 1000 masl Nedføyka nysnø virker mest framtredende ved skoggrensa, merjevnt vindpakka høgere på fjellet

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vindtransport til Ø-vendte heng pågår. Opplevde skytende sprekker i snødekket ved Einsetnuten, ved tregrensa litt lenger øst. Brudd i nedføyka nysnø der

Weather

No precipitation -2 °C 5 m/s from W → 50% clouds Vestavær som presser på med skyer rundt Hallingskarvet og geiteryggen, mer blå himmel mot øst

Tests

LBT@45cmQ3 Brudd i sjikt med litt nedbrutt laus snø under skarelag fra lørdag

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift 5 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Markert skarelag fra mildvær i romjula, og mildvær lørdag. Fersk fokksnø i heng mot NØ-Ø-SØ. Ligger stedvis på tykke lag med nysnø, mest utbredt nær skoggrensa, på snaufjellet mer jevnt vindpakka. Fuktig fra bakken og oppover, den ferske fokksnøen er tørr.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mest fram i dagen skredproblem er nedføyka laussnø i Ø-vendte heng. Rutschblokktest ved einsetnuten avslører dårlige bindinger ved skarelag dypere i snødekket, som bør følges med på Mye fuktighet i snødekket, kaldere vær kan gi gode vekstforhold for kantkorn. Ellers gunstig temp for stabilisering av fokksnø Forecast correct Bra varsel

Avalanche Activity

13. Jan. During the day No avalanche activity Et par skred str 1 sett fra vegen ved Tyrvlesnuten, ellers ikke skredaktivitet i Sudndalen, Blåberget eller ved geiteryggen

ObsID: 206788

Hallingdal / Hol

Snow

13.01.2020 kl. 14:55

1149 masl

awa@nve.no (*)

Snow Profile

-4.4 °C @ 1 cm, -3.3 °C @ 10 cm, -2.5 °C @ 30 cm, -1.5 °C @ 40 cm, -0.7 °C @ 50 cm, -0.6 °C @ 60 cm, -0.9 °C @ 70 cm, -1.1 °C @ 80 cm, -1.4 °C @ 100 cm

ObsID: 206784

Hallingdal / Hol

Snow

13.01.2020 kl. 14:44

1139 masl

awa@nve.no (*)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  awa@nve.no
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

5 cm F RG 0 mm D, 5 cm 4F DF D, 20 cm 1F RG, 5 cm 4F DF D, 15 cm 1F RG D, 0.3 cm F DF/MF D, 3 cm P MF M, 20 cm 1F RG M, 0.5 cm I MFcr, 5 cm 4F FC 1 mm D, 30 cm P D, 10 cm 1F MF/FC M

ObsID: 206776

Hallingdal / Hol

Snow

13.01.2020 kl. 13:08

1076 masl

awa@nve.no (*)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  awa@nve.no

Notes

Rutsjblokk test. RB3 30 RB4 50-60

ObsID: 206757

Hallingdal / Hol

Snow

13.01.2020 kl. 12:36

1076 masl

awa@nve.no (*)

Image Of Notes
Image 1 of 3 Of:  Notes Copyright:  awa@nve.no
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  awa@nve.no
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Notes

Bruddkant. Størrelse skred 1

Avalanche Observation

13. Jan 13:11 Dry slab avalanche 1 - Small Artificial release test slope NE-facing Buried weak layer of new snow 20 m wide fracture Lee side Karstens bane

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 1 - Small NE, E, SE

ObsID: 206758

Hallingdal / Hol

Snow

13.01.2020 kl. 12:12

1014 masl

jolokv@NVE (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Sett fra toppen
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 4 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Sprekk i fokksnøen
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Avalanche Observation
Image 6 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Gravde en Rutschblock-test i testhenget som gikk på RB3 ved fjæring i knærne. Bilde viser akkurat da fokksnølaget glir ut.

Avalanche Observation

13. Jan 13:00 Dry slab avalanche 1 - Small Artificial release test slope E-facing Buried weak layer of new snow 40 cm high and 20 m wide fracture Lee side Testheng i skoggrensa. Fokksnøflaket hadde 1F hardhet. Nysnøen under 4F. Lenger vest var snødekket mer vindpåvirket og hardere, og vi fant ikke noe svakt lag av nysnø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE above 900 masl

Danger Sign

Recent cracks Sprekker på maks 10-15 meter i lett bundet fersk vindtransportert snø.

Recent snowdrift Kraftigere vindtransport høyere opp og vest for Geitryggtunnellen, fra vest-sørvest.

Snow Profile

2 cm 4F+ DF 0 mm/0 mm, 2 cm F PP 0 mm/0 mm, 20 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 3 cm K/4F MFcr/MFcl 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 0.5 cm I IF 0 mm/0 mm, 3 cm P MFcl 0 mm/0 mm, 0.5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 79 cm 1F/P MF 0 mm/0 mm -6.7 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -3.1 °C @ 20 cm, -0.8 °C @ 30 cm, -0.3 °C @ 40 cm, -0.3 °C @ 60 cm, -0.3 °C @ 80 cm, -0.2 °C @ 100 cm, -0.2 °C @ 120 cm

Weather

No precipitation -2.7 °C 0 m/s 20% clouds

Snow Cover

Heavy snow drift 10 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Over tregrensen har det dannet seg ferske fokksnøflak. Disse er lett å løse ut, men blir små fordi bruddforplantningsevnen er dårlig. Flakene er tykkest i nord- og østvendte leformasjoner og ligger over skaren som ble dannet etter helgens mildvær. Ellers er det gamle snødekket kompakt og generelt preget av mye vind og nedbør som både regn og snø. På vindutsatte steder ligger det ingen fokksnø. Mildvær har nøytralisert vedvarende svake lag. Selv der snødekket er tynt er kantkorn lite utviklet. Tildels kraftig snøfokk over 1100moh.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Gammelt snødekke er stabilt etter perioder med regn og mildvær. I østlig sektor finnes fokksnøflak over nedsnødd nysnø noen steder. Gunstig temperatur vil føre til rask stabilisering av fokksnøen. Følg med på kantkorndannelse i nærheten av skarelag dannet etter mildvær lørdag. Forecast correct Varselet beskriver situasjonen slik jeg opplever den godt. NB har kun vært vest i regionen

Avalanche Activity

13. Jan. During the day No avalanche activity God sikt mot lesider i hele dalen fra Hagafoss og til Geitryggtunellen.

ObsID: 206797

Hallingdal / Hol

Snow

13.01.2020 kl. 11:50

1014 masl

awa@nve.no (*)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  awa@nve.no
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  awa@nve.no
Image Of Tests
Image 3 of 5 Of:  Tests Copyright:  awa@nve.no
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  awa@nve.no
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent cracks I den myke vindtransporterte snøen.

Snow Profile

10 cm F PP 1 mm D, 5 cm 4F DF 1 mm M, 2 cm K MFcr 2 mm M, 15 cm 1F RG 0 mm M, 2 cm K MFcr 2 mm M, 5 cm P RG 0 mm M, 3 cm P+ MFcr/FC 2 mm M, 40 cm P RG/MF 1 mm M, 0.5 cm I IF M, 10 cm P RG/FC 2 mm M

Weather

No precipitation 0 °C from W → 20% clouds Kaldt nede i dalen. Mildere i fjellet

Tests

LBT@15cmQ2

Avalanche Activity

13. Jan. During the day No avalanche activity

ObsID: 206756

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.01.2020 kl. 11:59

664 masl

Jørgen@obskorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Viser snøtransport inn i østvendt terreng fra totten og veslehorn.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Godt synlig og betydelig vindtransport av snø med vestavind I høyden.

ObsID: 206612

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.01.2020 kl. 13:00

1160 masl

Lohnejr (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTN

Snow Profile

38 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 0.5 cm I IF 0 mm/0 mm, 26.5 cm 1F MF 0 mm/0 mm 1 test connected to snow profile Tatt i S-SØ helning

ObsID: 206547

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.01.2020 kl. 12:50

889 masl

obr (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  obr

Danger Sign

Quick temperature change Ingen andre faretegn

Notes

Lite vindtransportert snø ennå. 0-15 cm lett fultig kram snø opp til 1100 moh

ObsID: 206513

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.01.2020 kl. 12:30

1160 masl

Lohnejr (Unknown)

Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Lohnejr Comment:  Brudd ved jekking med spaden 64cm fra overflaten
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 40 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 24 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 3 cm I IF 0 mm/0 mm, 67 cm 4F MF 0 mm/0 mm 1 test connected to snow profile Tatt i NØ helning

Weather

Snow 0 °C from SE ↖ 70% clouds

Tests

ECTX

Snow Cover

Moderate snow drift Elevation of new snow 1000 masl Wet loose snow Wet

Avalanche Danger Assessment

ObsID: 206546

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.