Avalanche forecast for Hallingdal Tuesday 2019-12-17

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be aware of persistent weak layer beneath wind deposited snow. Be careful in these areas, especially in and close to terrain traps.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near the ground

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-14 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from southwest.
-13 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hallingdal / Hemsedal

Snow

17.12.2019 kl. 16:13

1637 masl

Markus@NVE (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Normalsituasjon for området med relativt variabelt snødekke. primært skredproblem er vindtrasportert snø over nysnøkrystaller. lett gjenkjenbart og begrenset utbredelse. Kantkorn ved bakken virker vanskelig å påvirke, men kan ikke utelukkes. ingen skredaktivitet observert bortsett fra noen ubetydelige små løssnørutsjer i bratt syd. Forecast correct riktig prioritet på skredproblem. stabilisering av fokksnø trolig langsom grunnet lav temp.

Danger Sign

No signs observed Kun vært i syd- og østvendte heng.

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 5 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Lett snøfokk over 1500. Vindpakket over 1400, løssnø under dette, 10-30cm tilgjengelig for transport. snøen dekker nå terrenget godt. Kun svært utsatte områder har mindre eller lite snø. flotte rimkrystaller 5mm + opp til ca 1300.

Weather

No precipitation -13 °C 7 m/s from W → 20% clouds jevnt kaldt i alle høydenivå. ingen vind under 1300 meter.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium det svake laget finnes i alle himmelretninger, men det er ikke overalt det er nok snø over. Trolig størst problem rundt skoggrensa, over dette blir overliggende snø svært hard.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small E, SE, S above 1300 masl Lett identifiserbart skredproblem. finnes i leområder uavhengig av himmelretning, men trolig mest Ø-S sektor.

Avalanche Activity

17. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity God sikt i alle himmelretninger, også i utsatte leområder

Tests

LBT@20cmQ1 kommer ved isolering. stor krystall, tynt lag, overliggende lag bestemmende for skredstørrelse

Snow Profile

20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm F PP 2 mm/0 mm D, 20 cm P RG 0 mm/0 mm D, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 10 cm 4F FC 2 mm/0 mm D Profilen gir et bilde av snødekke der det er vindtransportert snø, altså over ca 1300. Under denne høyden vil øverste 20 cm være erstattet av ubundet nysnø som har pyntet seg med rim på toppen.

ObsID: 203399

Hallingdal / Hemsedal

Snow

17.12.2019 kl. 14:20

1395 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  aanon@forsvaret

Snow Cover

Some loose snow (1-10cm) en god del løssnø i lommer på høyfjellet

Weather

No precipitation 0 m/s 50% clouds Ingen snøfokk

ObsID: 203390

Hallingdal / Hemsedal

Snow

17.12.2019 kl. 14:19

1272 masl

Essoll (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Essoll Comment:  Fin løs snø i toppdekket
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Essoll
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket oppleves å ha sterke bindinger, det er fravær av alarmtegn. Oppleves stabilt. Et skarelag midt i snødekket er å forvente vil omdannes frem i tid. Krystaller i toppdekket vil kunne danne et svakt lag under fokksnø ved vind som frakter snø.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Rime on a soft surface Dry Snødekket består av 5 cm løs snø på toppen, med flere lagdelinger nedover med et tynt skarelag 25 cm ned i snøen som ikke har stor betydning.

Weather

No precipitation -5 °C 2 m/s from SW ↗ 70% clouds Delvis skyet med noe sol gløtt

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Dette svake laget kan finnes under 800 moh, observasjon er ikke utført under denne høyden.

Avalanche Activity

17. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Tests

LBT Går ikke til brudd

Snow Profile

5 cm F SH 3 mm D, 10 cm 1F DF 1 mm D, 1 cm K IF, 18 cm P RG 1 mm D, 0.5 cm K IF, 15 cm P RG 1 mm D, 5 cm P RG 1 mm D, 0.3 cm K IF, 10 cm P RG 1 mm D, 15 cm 1F FC 3 mm D, 1 cm K IF 1 test connected to snow profile Flere lagdelinger med hovedvekt på avrundede krystaller

ObsID: 203398

Hallingdal / Hemsedal

Snow

17.12.2019 kl. 13:14

1262 masl

TEF (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  TEF
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  TEF Comment:  Det øverste skarelag, med kantkorn under. @28cm

Avalanche Danger Assessment

1 Low Snødekket oppleves å ha sterke bindinger. Ingen faretegn observert. Kantkorn under tynt skarelag, kan bli et problem. Følg med på kantkornutvikling under skarelag.

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Rime on a soft surface Dry Rim oppå 10-15cm nysnø.

Weather

No precipitation -5 °C 2 m/s from W → 70% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Ingen observasjon gjort under 800moh, kan ikke utelukke at skredproblem går lavere.

Avalanche Activity

17. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Tests

LBT@60cm Brudd helt nede ved bakken ved harde slag.

Snow Profile

0.5 cm F SH 3 mm D, 18 cm F DF D, 10 cm 1F- RG D, 1 cm I IF, 3 cm 4F FC 1 mm D, 12 cm 1F-/1F+ RG D, 0.5 cm K IF, 10.5 cm 1F RGxf 1 mm D, 5 cm 4F FC 2 mm D -7.7 °C @ 0 cm, -7.5 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -3.2 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -1.2 °C @ 50 cm, -0.4 °C @ 60 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 203395

Hallingdal / Hemsedal

Snow

17.12.2019 kl. 13:14

1241 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Tests

LBT@15cmQ3 Middels belastning får ein ut eit lag 15 cm nedi fokksnøen. Ved veldig stor belastning velter søyla på kantkorn i botn. Men ikkje relevant skredproblem her.

ECTN21@70cmQ3 Kantkorn ved bakken

ECTN14@30cmQ3 Sjikt i fokksnø

ObsID: 203377

Hallingdal / Hemsedal

Snow

17.12.2019 kl. 12:48

1333 masl

aanon@forsvaret (*****)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small

ObsID: 203389

Hallingdal / Hemsedal

Snow

17.12.2019 kl. 12:46

1333 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  aanon@forsvaret

Tests

ECTPV Poor

Snow Profile

ObsID: 203369

Hallingdal / Hemsedal

Snow

17.12.2019 kl. 12:43

1123 masl

PWEST@SKIVEGLEDER (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  petter@friluftsliv-hivolda

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket oppleves stabilt. Fint nå, men ved økning av vind er det 10-15 cm nysnø i terrenget som er eksponert for for flytting. Kulde gir gode vekstforhold mtp videre vekst av kantkorn. Trenger ettersyn. Forecast correct Svak faregrad 2. Ifølge Adam faregrad 1, men vet det er observert drønn i snøen i regionen, og at kantkornlag er dårlig utviklet.

Snow Cover

10-15 cm løssnø i terrenget som er tilgjengelig for vind. Mest i vestvendte heng.

Weather

No precipitation -5 °C 1 m/s from W → 50% clouds Inversjon. - 11 i Hemsedal sentrum kl 14.30

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 1000 masl

Avalanche Activity

17. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Tests

ECTX Good Vippet ut blokken med spade. Hele blokken ble dyttet ut i bunnen med q3. Buskas og annet grums ble nesten sittende fast i bunnen.

ObsID: 203394

Hallingdal / Hemsedal

Snow

17.12.2019 kl. 12:43

1262 masl

Trond Viggo (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

75 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Rime on a soft surface Dry Tynt rimlag på myk delvis omvandlet tørrsnø. Fint skiføre, men varierende tykkelse på snødekket.

Weather

No precipitation -7 °C 2 m/s from W → 70% clouds

Avalanche Activity

17. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Tests

LBT Ingen brudd.

Snow Profile

0.5 cm F SH 3 mm, 5 cm F DF 1 mm, 10 cm 1F DF 1 mm, 2 cm I MFcr 2 mm, 18 cm P RG 1 mm, 0.3 cm I MFcr 1 mm, 15 cm 1F RG 1 mm, 0.3 cm I MFcr 2 mm, 5 cm P RG 1 mm, 0.3 cm I MFcr 1 mm, 20 cm 1F FC 1 mm, 1 cm I IF 1 mm 1 test connected to snow profile

ObsID: 203427

Hallingdal / Hemsedal

Snow

17.12.2019 kl. 12:19

1130 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Fint skiføre i øvste 10-15 cm ubunden snø. Litt gjennomslag i skare her og der. Tynt snødekke over skogen. Faren vil auke med vind, då det er mykje laussnø tilgjengeleg for snøtransport somme stader.

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

Weather

No precipitation -5 °C 1 m/s from W → 50% clouds Oppholdsvær, perioder med sol. Inversjon. Mørke skyer mot vest.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 1000 masl

Avalanche Activity

17. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 203393

Hallingdal / Hemsedal

Snow

17.12.2019 kl. 12:17

1346 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  aanon@forsvaret
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  aanon@forsvaret

Snow Cover

Tests

ECTX

ObsID: 203365

Hallingdal / Hemsedal

Snow

17.12.2019 kl. 11:39

1276 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  aanon@forsvaret
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  aanon@forsvaret

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

70 cm in total Myke flak uten utpregede svake lag

ObsID: 203357

Hallingdal / Hemsedal

Snow

17.12.2019 kl. 11:18

1106 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt i retning mot NNV. Snødekke er relativ tynn på rygg og utsatt terreng formasjoner.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekke har generelt gunstig oppbygging og virkermed lett snø opp på mer fast gammel snødekke. Litt umodne FC under skarelag midt i snødekke- er ikke et skredproblem per dags dato, men verdt å følge med på i fremtiden. Verdt å følge med på kantkorn rundt skarelag Har bare sett en liten del av varslingsregion, og har dermed ikke full oversikt.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Litt SH (3mm) på overflate, som ble dannet under natt til tirsdag. Øverst del av snødekket består av lett og løs DF og gir god skikjøring. Tynn skarelag 20-40cm fra overflate med tynn kantkorn lag under det- per dags dato gir er den ikke faretegn eller tydelig resultat på stabilitetstest, men det er nok verdt å følge med fremover.

Weather

No precipitation -5 °C 2 m/s 75% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Obstur startet på 800moh (ingen obs fra lavere i dalen)

Avalanche Activity

17. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Tests

ECTN13@21cm I FC under skare

ECTN7@15cm I DF

Snow Profile

0.5 cm F SH 0 mm/0 mm, 20 cm F/4F DF 0 mm/0 mm, 0.5 cm K IF 0 mm/0 mm, 0.5 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 16 cm 1F+ RGxf 1 mm/0 mm, 2 cm I IF 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 1 cm K IF 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 14 cm 1F RGxf 0 mm/0 mm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 203386

Hallingdal / Hemsedal

Snow

17.12.2019 kl. 11:01

1118 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN27@60cmQ3

ECTN23@30cmQ2

ECTN12@15cmQ3

Snow Profile

10 cm F PP 2 mm D, 8 cm 4F RG 1 mm D, 15 cm 1F/P- RGxf/RGxf 1 mm/1 mm D, 5 cm K MFcr 2 mm D, 23 cm 1F/P RGxf/RGxf 2 mm/1 mm D, 2 cm F/4F FC 2 mm D -8.2 °C @ 1 cm, -7.8 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -4.4 °C @ 30 cm, -3.3 °C @ 40 cm, -1.6 °C @ 60 cm, -0.7 °C @ 63 cm

ObsID: 203363

Hallingdal / Hemsedal

Snow

17.12.2019 kl. 10:50

1106 masl

Trond Viggo (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Trond Viggo Comment:  sola i sørvest.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Trond Viggo
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Tynt rimlag på løs nysnø.

Weather

No precipitation -5 °C 2 m/s from W → 70% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Utelukker ikke at problemet er til stede på lavere høyde, men har ikke observert lavere enn 800moh.

Avalanche Activity

17. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Tests

LBT Ingen brudd i snødekket, men vagger på kantkornlaget i bunn.

Snow Profile

5 cm F PP 1 mm, 1 cm 1F MFcr 2 mm, 20 cm 1F DF 1 mm, 1 cm 1F DF 1 mm, 13 cm P DF 1 mm, 1 cm K MFcr 1 mm, 2 cm 4F FC 1 mm, 1 cm K MFcr 1 mm, 25 cm P RG 1 mm, 7 cm F FC 1 mm 1 test connected to snow profile

ObsID: 203396

Hallingdal / Hemsedal

Snow

17.12.2019 kl. 10:47

1069 masl

Bergsfjordlodge (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN28@30cmQ3 Good

LBT Ingen brudd

Snow Profile

0.5 cm F SH, 15 cm F DF, 20 cm 4F RG, 0.4 cm K MF, 5 cm F RG, 0.4 cm K MF, 40 cm 4F FC -0.8 °C @ 0 cm, -0.8 °C @ 10 cm, -1.6 °C @ 20 cm, -2.6 °C @ 30 cm, -3.8 °C @ 40 cm, -5.1 °C @ 50 cm, -6.7 °C @ 60 cm, -8 °C @ 70 cm Profil tatt på plass med dyp snø i forhold til terrenget ellers

ObsID: 203380

Hallingdal / Hemsedal

Snow

17.12.2019 kl. 10:30

1044 masl

MerrickM (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

1 Low Vi lagde snøprofil på de dypeste områdene og med temperaturprofil som vi fant kan være mer ekstrem temperatur endringer på tynnere snø mengde. Kantkornutvikling er aktiv under MF lag. Forecast correct Men vi forventer enn høyere faregrad på andre siden av dalen som er nordvendt

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

60 cm in total 0 cm new snow Rime on a soft surface Dry

Weather

-7 °C 2 m/s from W → 50% clouds Kumulusskyer kommer fra vest

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Difficult to trigger 1 - Small N, NE, NW between 1300 masl and 1000 masl

Avalanche Activity

17. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Tests

LBT@20cmQ2 Vi fant 3 MF med 3 forskjellige tykkelser. Den øverste hvor vi fikk brudd var på tynneste MF som var ikke observert på en profil 20m høyre opp. Lokal variasjoner. Se snøprofil

Snow Profile

0 cm F SH, 3 cm F DF D, 16 cm 4F RG D, 0 cm K MF, 6 cm 4F RG D, 2 cm K MF M, 5 cm 4F FC 1 mm M, 1 cm K MF M, 31 cm 1F FC 0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm M -9 °C @ 0 cm, -10 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm, -4 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -3 °C @ 60 cm Nederste 11cm var gjennom lyng.

ObsID: 203428

Hallingdal / Hemsedal

Snow

16.12.2019 kl. 16:53

1294 masl

Bergsfjordlodge (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

10 cm F DF, 15 cm 1F RG, 5 cm 4F RG, 15 cm 1F RG, 15 cm P RG, 35 cm 1F RG, 30 cm 1F FC

ObsID: 202292

Hallingdal / Hemsedal

Snow

16.12.2019 kl. 14:33

1252 masl

Markus@NVE (*****)

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: God sikt

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

No precipitation -4 °C 0 m/s 50% clouds Stille og klart vær. Noe tåke under 1000. Ubetydelig vind etter siste snøfall

Avalanche Activity

16. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 202280

Hallingdal / Hemsedal

Snow

16.12.2019 kl. 14:27

1286 masl

Jørgen@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Mot sør.
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Mot nord
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Oppstikkende steiner og relativt tynt snødekke I sørvendt heng.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Overflaten dekkes av 5-10 cm ubundet snø.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forholdene er relativt stabile. Ingen akutte eller alvorlige skredproblem på det nåværende tidspunkt. Fokksnø under den aller siste nysnøen er i ferd med å stabilisere seg og gir ikke fra seg faretegn. Det pågår oppbyggende omvandling i snødekket nå og temperaturen gir gode vekstforhold for kanting. Kantkornlag ved bakken er velutviklet, men som skredproblem har det etter mening begrenset omfang. Kantkornutvinkng høyere i snødekket og i nærheten av skarelag må følges med på. Det har utviklet seg en del siste tre / fire dager. Vær oppmerksom i bratte forsenkninger i terrenget, spesielt der snødekket er tynt og eller ligger på glatt underlag som vinterens aller første snø, det denne har en viss utbredelse, eller på svaberg/glatt og bratt klippe. Kulde/klarvær vil sannsynligvis føre til oppbyggende omvandling i snødekket. Forecast correct

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Andre på tur i samme område rapporterte om drønn. Sannsynlig kollaps I kantkornet snø ved bakken.

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Den siste nysnøen som har kommet uten nevneverdig vind dekker landskapet godt, men det er fremdeles en del terreng som er synlig med stein og busker. Mest snø i N og V vendte leområder. Opp til skoggrensa har snødekket en større del ubundet snø, over er det mykt i overflaten i alle eksposisjoner, med tykkkere og hardere snødekke under overflatesnøen i n og v.

Weather

No precipitation -5 °C 0 m/s 70% clouds Kaldt, rolig vintervær med noe tåke i dalene. Temperaturen har gått noe ned siste døgn. Ikke/generelt lite vind ifm siste snøfall

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1100 masl Kantkornlag ved bakken finnes overalt i terrenget, men mine observasjoner den siste perioden tilsier at problemet bare er reelt noen få steder. Det er der den aller første snøen som kom i år la seg til, i forsenkninger og lune formasjoner. Denne første snøen har dannet et smelt/frys lag som kantkornet snø har lagt seg over. Der denne kombinasjonen av faktorer finnes kan man oppleve å skape brudd og få forplantning I dette svake laget. Skredstr vil etter min oppfatning bli begrenset til str 2, da områdene som skaper forutsetning for skred i dette laget har begrenset utstrekning.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 1100 masl Som en følge av vind og nedbør fra s og sø.

Avalanche Activity

16. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Tests

LBT@80cmQ3 Brudd i kantkornet snø ved bakken. Rufsete brudd rett på stein, lyng og kratt. Vurderer det svake lagets egenskaper til å ha begrenset evne til å skape forplantning. Det er også generelt vanskelig å påvirke per dags dato.

Snow Profile

10 cm F DF 1 mm D, 25 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 25 cm 4F RGxf 1 mm D, 10 cm F FC/DH 3 mm D -9 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -3.2 °C @ 40 cm, -2 °C @ 60 cm

ObsID: 202303

Hallingdal / Hemsedal

Snow

16.12.2019 kl. 14:00

1138 masl

Bergsfjordlodge (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

4.2 °C

Snow Profile

8 cm F DF, 30 cm P RG, 0.3 cm K MF, 3 cm F FC 3 mm, 31 cm F FC 2 mm, 1 cm F DH -5.3 °C @ 0 cm, -5.8 °C @ 10 cm, -5.3 °C @ 20 cm, -4.5 °C @ 30 cm, -3.4 °C @ 40 cm, -2.5 °C @ 50 cm, -1.3 °C @ 60 cm

ObsID: 202293

Hallingdal / Hemsedal

Snow

16.12.2019 kl. 14:00

1289 masl

KatjaPe (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

5 cm F PP 1 mm D, 67 cm P RG 0 mm D, 1 cm K MFcr D, 14 cm P RG/FC 1 mm, 20 cm 1F RGxf 2 mm D, 8 cm F FC/DH 2 mm/3 mm -7.7 °C @ 10 cm, -6.9 °C @ 20 cm, -6.1 °C @ 30 cm, -5.3 °C @ 40 cm, -4.6 °C @ 50 cm, -3.9 °C @ 60 cm, -3.3 °C @ 70 cm, -2 °C @ 90 cm

ObsID: 202295

Hallingdal / Hemsedal

Snow

16.12.2019 kl. 13:59

1212 masl

PWEST@SKIVEGLEDER (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

5 cm F PP/DF 1 mm D, 15 cm 4F RG 1 mm D, 0.2 cm P IF, 37 cm 4F/1F FC/RGxf 1 mm/1 mm D, 5 cm 1F FC 1 mm -5.7 °C @ 10 cm, -3.5 °C @ 17 cm, -2.9 °C @ 25 cm, -1.5 °C @ 40 cm, -0.5 °C @ 61 cm, -1 °C @ 50 cm

ObsID: 202296

Hallingdal / Hemsedal

Snow

16.12.2019 kl. 13:37

1297 masl

Essoll (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Essoll
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ett drønn registrert i nærheten av observasjonsplass

Snow Cover

125 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Snødekket har en generelt gunstig oppbygging med et løst, delvis nedbrutt lag oppå fastere lag med avrundede krystaller. Tynt lag av avrundede krystaller på vei mot kantkorn registrert 45 cm under overflaten som slo ut på ECT.

Weather

-4 °C 1 m/s from W → 90% clouds Til dels overskyet med noe sol

Tests

ECTP22@45cmQ2 Good

Snow Profile

20 cm F DF 1 mm, 15 cm P DF 1 mm, 15 cm P DF 1 mm, P DF 1 mm, 15 cm 1F RG 1 mm, 45 cm P RG 1 mm, 5 cm 1F FC 1 mm 1 test connected to snow profile 15 cm nysnø over fokksnø

ObsID: 202297

Hallingdal / Hemsedal

Snow

16.12.2019 kl. 13:34

1297 masl

Trond Viggo (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Trond Viggo
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP22@45cmQ2 Good

Snow Profile

20 cm F DF 1 mm, 15 cm P DF 1 mm, 15 cm P DF 1 mm, 15 cm P DF 1 mm, 15 cm 1F RG 1 mm, 45 cm P RG 1 mm, 5 cm 4F FC 2 mm 1 test connected to snow profile

ObsID: 202291

Hallingdal / Hemsedal

Snow

16.12.2019 kl. 13:29

1297 masl

TEF (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry

Tests

ECTP22@47cmQ2

Snow Profile

15 cm F DF 1 mm/0 mm D, 25 cm P RG 1 mm/0 mm D, 27 cm P RG 1 mm/0 mm D, 20 cm P RG/RGxf 1 mm/0 mm D 1 test connected to snow profile

ObsID: 202287

Hallingdal / Hemsedal

Snow

16.12.2019 kl. 13:29

1297 masl

TEF (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry

Snow Profile

15 cm F DF 1 mm D, 25 cm P RG 1 mm D, 27 cm P RG 1 mm D, 20 cm P RG 1 mm D

ObsID: 202288

Hallingdal / Hemsedal

Snow

16.12.2019 kl. 13:18

1135 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -4 °C 75% clouds

Tests

ECTP22@47cm I RGxf under tynn og porøs MFcr

Snow Profile

15 cm F+ DF D, 30 cm 1F+ RG D, 0.5 cm K MFcr, 1.5 cm 4F RGxf 1 mm, 38 cm P- RG/RGxf -5.5 °C @ 0 cm, -6.5 °C @ 10 cm, -5.4 °C @ 20 cm, -4.5 °C @ 30 cm, -3.8 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -2.1 °C @ 60 cm, -1.5 °C @ 70 cm, -0.8 °C @ 80 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 202299

Hallingdal / Hemsedal

Snow

16.12.2019 kl. 12:40

1171 masl

Eggebø (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Eggebø Comment:  FC ved bakken/ bunn
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Eggebø Comment:  MF
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

-4.2 °C

Snow Profile

8 cm F DF, 30 cm 1F RG, 0 cm K MF, 2 cm F FC 3 mm, 30 cm F FC 2 mm, 2 cm F FC 2 mm -5.3 °C @ 0 cm, -5.6 °C @ 10 cm, -5.3 °C @ 20 cm, -4.5 °C @ 30 cm, -3.4 °C @ 40 cm, -2.5 °C @ 50 cm, -1.6 °C @ 60 cm

ObsID: 202294

Hallingdal / Hemsedal

Snow

15.12.2019 kl. 12:10

1197 masl

Maria Leganger (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Maria Leganger
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Maria Leganger
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Maria Leganger

Danger Sign

Recent snowdrift

Recent avalanches

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter

Avalanche Activity

15. Dec. 6-12 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Easy to trigger Specific steep slopes. NW. Between 0 masl and 0 masl Flere str 1-2 skred i NV heng sett fra heisen. Utløst av skiløpere. Tørre flakskred, som ser ut til å ha gått på skiktovergang i fokksnølaget eller nedføyka lag med nysnø. Skredet på bildet er ett av de minste, men så flere i samme side med større flak.

ObsID: 202175

Hallingdal / Hemsedal

Snow

15.12.2019 kl. 12:00

1085 masl

Lisa (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Lisa Comment:  CT - glemte å ta bilde av blokka
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Lisa Comment:  Brakk ut blokka med spaden og da gikk det på skara.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Generelt stabile forhold, men kantkorn ved bakken lurer der snødekket er tynt. Har ikke gått langt over tregrensa for å vurdere hvordan det meldte skredproblemet med dårlig binding mellom lag i fokksnøen er. Om det blir betraktelig kaldere så kan kanten få utvikla seg mer. Men jo mer det snør ned jo mindre sannsynlig er det å belaste det. Men er snødekket tynt, og man belaster det, så kan skreda bli relativt store. Forecast correct

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Det er omlag 90-100 cm snødybde. Snødekket er blanda av smelteomvandla med noe kantkorn helt nede ved bakken. Så et tynt skarelag. Så finkorna snø og de øverste 10cm er knyttnevefast nysnø. Se profil.

Weather

Snow -3 °C Lett snøvær med lite vind.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium NE between 1100 masl and 600 masl Har ikke gravd flere steder enn her, men kan anta at det er et problem i få bratte heng. Altså der snødekket er tynt. Veit ikke hvordan det er høyere enn 1100.

Tests

CTV@50cmQ3 Medium Gikk brudd i kantkorn nærme bakken. Vi gjorde CT der snødekket var bare 50 cm tjukt, og da gikk det brudd ved utskjæring av blokka. Vi fant tydelig kantkorn ved bakken der det gikk brudd.

ECTX Poor Vi gjorde ECTen der snødekket var dypere og da gikk det ikke i brudd i det hele tatt. Så der snødekket er tynt kan man belaste kantkorn ved bakken og det kan løsne.

Snow Profile

10 cm PP 0 mm/0 mm Knyttneve, 20 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 25 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 30 cm F MF/FC 0 mm/0 mm Blanding av smelteomvandla og kantkorn. 2 tests connected to snow profile

ObsID: 202183

Hallingdal / Ål

Snow

14.12.2019 kl. 12:42

1026 masl

steinar@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  steinar@obskorps Comment:  Pålagring i V-vendt terreng
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@obskorps Comment:  4F lett vindtransportert snø i V-vendt side
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mest fram i dagen skredproblem er dårlig binding i fersk fokksnø. Kantkornlag lurer lenger nede i snødekket, men utbredelsen som skredproblem er liten. Pålagring skjer fortsatt i V-vendte sider. Gunstig temp for stabilisering slik at i sum vil situasjonen i fokksnøen bli uendret. Tilstanden til kantkornlag vil også være nokså uendret så lenge det er mild og skyet og ingen markant temp.gradient i snøen. Forecast correct Bra varsel!

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fersk fokksnø fra i natt i V-vendte sider. Små mengder og mykt her ved tregrensa. Pålagring foregår fortsatt. Ellers ingen tegn på ustabilitet fra snødekket

Snow Cover

60 cm in total Some snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 100 masl. Snow line at 100 masl. Layered snow begins at 800 masl Storm slab (soft slab) Dry Terrenget er stort sett snødekt unntatt de mest eksponerte ryggene som er avblåst. Fokksnø i de fleste himmelretninger, ferskest i V-vendte heng som har fått påfyll i natt og fortsatt får. Mest myke dyner her ved tregrensa, antagelig mer vindpakket høgere på fjellet.

Weather

Snow -3 °C 5 m/s from E ← 100% clouds Lavt skydekke og lett snøvær

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Finner kantkornlag i dagens observasjon også, men overliggende lag har liten evne til bruddforplantning. Ved tester slår en istykker overliggende sprø skarelag uten tegn til mer dramatikk. Utbredelse som skredproblem er veldig begrenset

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW above 1100 masl Fokksnøen viser liten evne til bruddforplantning her ved tregrensa, må ta høyde for mer vindpakking og muligens skred str 2 høgere på fjellet

Avalanche Activity

14. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity Ikke sett noe skredaktivitet, men heller ikke sikt til mye skredterreng

Tests

ECTN5@15cmQ2 Good Brudd i sjikt i fersk fokksnø. Ikke forplantning da snøen er laust pakka. Kan tenkes at det er mer vindpakket høgere på fjellet og dermed mer flakdannelse

Snow Profile

18 cm 4F DF/DFbk 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 3 cm 4F FC 1 mm D, 2 cm K MFcr D, 3 cm 4F RG/RGxf 1 mm D, 2 cm K MFcr D, 38 cm 4F RG/RGxf 1 mm/1 mm D -4 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -3.5 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2.5 °C @ 40 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 202052

Hallingdal / Hemsedal

Snow

14.12.2019 kl. 10:43

1233 masl

Eirik (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Eirik
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Eirik
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Eirik Comment:  0-30cm
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Eirik Comment:  70-120cm

Snow Profile

0-30cm pakket sukkersnø 30 cm glasskarelag 30-70cm sukkersnø 70 cm glasskarelag 70-120 homogent snølag, vindpåvirket, semihard 120-125 pudder 125 cm totaldybde

ObsID: 202034

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.