Avalanche forecast for Hallingdal Sunday 2019-12-15

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in areas with fresh wind deposited snow. There may be pockets with a persistent weak layer beneath the wind deposited snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near the ground

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

3 mm precipitation.
Fresh breeze from east.
-9 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Breeze from east.
-10 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hallingdal / Hemsedal

Snow

15.12.2019 kl. 12:10

1197 masl

Maria Leganger (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Maria Leganger
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Maria Leganger
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Maria Leganger

Danger Sign

Recent snowdrift

Recent avalanches

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter

Avalanche Activity

15. Dec. 6-12 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Easy to trigger Specific steep slopes. NW. Between 0 masl and 0 masl Flere str 1-2 skred i NV heng sett fra heisen. Utløst av skiløpere. Tørre flakskred, som ser ut til å ha gått på skiktovergang i fokksnølaget eller nedføyka lag med nysnø. Skredet på bildet er ett av de minste, men så flere i samme side med større flak.

ObsID: 202175

Hallingdal / Hemsedal

Snow

15.12.2019 kl. 12:00

1085 masl

Lisa (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Lisa Comment:  CT - glemte å ta bilde av blokka
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Lisa Comment:  Brakk ut blokka med spaden og da gikk det på skara.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Det er omlag 90-100 cm snødybde. Snødekket er blanda av smelteomvandla med noe kantkorn helt nede ved bakken. Så et tynt skarelag. Så finkorna snø og de øverste 10cm er knyttnevefast nysnø. Se profil.

Weather

Snow -3 °C Lett snøvær med lite vind.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Generelt stabile forhold, men kantkorn ved bakken lurer der snødekket er tynt. Har ikke gått langt over tregrensa for å vurdere hvordan det meldte skredproblemet med dårlig binding mellom lag i fokksnøen er. Om det blir betraktelig kaldere så kan kanten få utvikla seg mer. Men jo mer det snør ned jo mindre sannsynlig er det å belaste det. Men er snødekket tynt, og man belaster det, så kan skreda bli relativt store. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium NE between 1100 masl and 600 masl Har ikke gravd flere steder enn her, men kan anta at det er et problem i få bratte heng. Altså der snødekket er tynt. Veit ikke hvordan det er høyere enn 1100.

Tests

CTV@50cmQ3 Medium Gikk brudd i kantkorn nærme bakken. Vi gjorde CT der snødekket var bare 50 cm tjukt, og da gikk det brudd ved utskjæring av blokka. Vi fant tydelig kantkorn ved bakken der det gikk brudd.

ECTX Poor Vi gjorde ECTen der snødekket var dypere og da gikk det ikke i brudd i det hele tatt. Så der snødekket er tynt kan man belaste kantkorn ved bakken og det kan løsne.

Snow Profile

10 cm PP 0 mm/0 mm Knyttneve, 20 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 25 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 30 cm F MF/FC 0 mm/0 mm Blanding av smelteomvandla og kantkorn. 2 tests connected to snow profile

ObsID: 202183

Hallingdal / Ål

Snow

14.12.2019 kl. 12:42

1026 masl

steinar@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  steinar@obskorps Comment:  Pålagring i V-vendt terreng
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@obskorps Comment:  4F lett vindtransportert snø i V-vendt side
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fersk fokksnø fra i natt i V-vendte sider. Små mengder og mykt her ved tregrensa. Pålagring foregår fortsatt. Ellers ingen tegn på ustabilitet fra snødekket

Snow Cover

60 cm in total Some snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 100 masl. Snow line at 100 masl. Layered snow begins at 800 masl Storm slab (soft slab) Dry Terrenget er stort sett snødekt unntatt de mest eksponerte ryggene som er avblåst. Fokksnø i de fleste himmelretninger, ferskest i V-vendte heng som har fått påfyll i natt og fortsatt får. Mest myke dyner her ved tregrensa, antagelig mer vindpakket høgere på fjellet.

Weather

Snow -3 °C 5 m/s from E ← 100% clouds Lavt skydekke og lett snøvær

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mest fram i dagen skredproblem er dårlig binding i fersk fokksnø. Kantkornlag lurer lenger nede i snødekket, men utbredelsen som skredproblem er liten. Pålagring skjer fortsatt i V-vendte sider. Gunstig temp for stabilisering slik at i sum vil situasjonen i fokksnøen bli uendret. Tilstanden til kantkornlag vil også være nokså uendret så lenge det er mild og skyet og ingen markant temp.gradient i snøen. Forecast correct Bra varsel!

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Finner kantkornlag i dagens observasjon også, men overliggende lag har liten evne til bruddforplantning. Ved tester slår en istykker overliggende sprø skarelag uten tegn til mer dramatikk. Utbredelse som skredproblem er veldig begrenset

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW above 1100 masl Fokksnøen viser liten evne til bruddforplantning her ved tregrensa, må ta høyde for mer vindpakking og muligens skred str 2 høgere på fjellet

Avalanche Activity

14. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity Ikke sett noe skredaktivitet, men heller ikke sikt til mye skredterreng

Tests

ECTN5@15cmQ2 Good Brudd i sjikt i fersk fokksnø. Ikke forplantning da snøen er laust pakka. Kan tenkes at det er mer vindpakket høgere på fjellet og dermed mer flakdannelse

Snow Profile

18 cm 4F DF/DFbk 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 3 cm 4F FC 1 mm D, 2 cm K MFcr D, 3 cm 4F RG/RGxf 1 mm D, 2 cm K MFcr D, 38 cm 4F RG/RGxf 1 mm/1 mm D -4 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -3.5 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2.5 °C @ 40 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 202052

Hallingdal / Hemsedal

Snow

14.12.2019 kl. 10:43

1233 masl

Eirik (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Eirik
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Eirik
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Eirik Comment:  0-30cm
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Eirik Comment:  70-120cm

Snow Profile

0-30cm pakket sukkersnø 30 cm glasskarelag 30-70cm sukkersnø 70 cm glasskarelag 70-120 homogent snølag, vindpåvirket, semihard 120-125 pudder 125 cm totaldybde

ObsID: 202034

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 11:13

1143 masl

Elise@MET (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Elise@MET Comment:  Utsikt mot sør fra snøprofil
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Elise@MET Comment:  Mot Harahorn (nord) fra snøprofil.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Elise@MET Comment:  Kan se tegn til mykere lag som løser ut under skarelag.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lettere vind og mindre vind transport har vært igår og i natt.

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry Lett snøfokk til tider

Weather

No precipitation -3.6 °C 6 m/s from SE ↖ 60% clouds

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate I le områder kan man løse ut små flak med mindre belastning. Kantkorn lag under skare trenger større belastning, men brudd i lbt var ruglete og kan tyde på at ikke propagerer like bra.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 1 - Small N, W, NW Mer utsatt i høyden hvor vinden har blitt transportert. Har kun fått vurdert snøen over 1000moh

Avalanche Activity

12. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity Utsikt mot Harahorn og Kvitingane

Tests

LBT@28cmQ3 Brudd i kantkorn under skarelag.

LBT@22cmQ2 Brudd i nedføyket nysnølag.

Snow Profile

22 cm 1F-P RG 1 mm D, 1 cm F DF 1 mm D, 3 cm 1F-P RG 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 1 cm F FC 3 mm D, 25 cm 4F FC 2 mm D, 1 cm F FC 2 mm D -4.6 °C @ 0 cm, -4.4 °C @ 10 cm, -3.5 °C @ 20 cm, -2.6 °C @ 30 cm, -1.5 °C @ 40 cm, -0.4 °C @ 54 cm

ObsID: 201793

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 11:13

1146 masl

Rikke@SVV (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Rikke@SVV Comment:  Varierende snøoverflate, hovedsaklig vindpakket mykt stedvis vindpakket fast.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vinden kom hovedsaklig i går og i natt

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 1 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Weather

No precipitation -3.6 °C 4 m/s from S ↑ 70% clouds God sikt

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vanskelig å vurdere hovedskredproblem i dag. Nysnølag i fokksnø/dårlig bindinger i fokksnø anses som hovedskredproblem da brudd i LBT gikk først i dette laget. Relativt lett å påvirke men forventet skredstørrelse anslås til små til middels store. Sekundært skredproblem: brudd i kantkornlag under skarelag. Noe vanskeligere å påvirke men potensiale til noe større utbredelse. Ikke brudd i kantkornlag mot bakken i LBT test i dag. Kantkornlag både under skarelag og mot bakken bør overvåkes videre. Vil fokksnø trolig stabilisere seg ved vedvarende mildvær. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 1000 masl Må ha vindtransportert snø i overliggende lag for å danne flakskred, dette finner vi hovedsaklig i leområder.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 900 masl

Tests

LBT@28cmQ3 Brudd i kantkornlag like under skaren av. Moderat belastning

LBT@22cmQ2 Brudd i fokksnø/nysnølag. Brudd ved lett belastning

Snow Profile

22 cm 1F-P RG 1 mm D, 1 cm F DF 1 mm D, 3 cm 1F-P RG 1 mm D, 1 cm I MFcr/IF D, 1 cm F FC 3 mm D, 25 cm 4F FC 2 mm D, 1 cm F FC 2 mm D -4.6 °C @ 0 cm, -4.4 °C @ 10 cm, -3.5 °C @ 20 cm, -2.6 °C @ 30 cm, -1.5 °C @ 40 cm, -0.4 °C @ 54 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 201845

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 11:12

1146 masl

Marianne@svv (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Marianne@svv Comment:  Skarelagetbsynleg midt i profilet
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Meste av vinden kom i natt

Snow Cover

Moderate snow drift 1 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry

Weather

-3.6 °C 6 m/s from S ↑ 60% clouds

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Hovudskredproblem i dag er nedføyket nysnø med tynn relativt hard lag med fokksnø. Lett påverkelig, men liten propagering. Nysnøen mellom fokksnøen vil stabilisere seg relativt kjapt dersom tenperaturen held seg lik eller mot varmare. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl

Avalanche Activity

12. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity God sikt i alle himmelretninger. Sett mot Harahorn, Kvitingane og Solgladberget

Tests

LBT@28cmQ3 Brudd under skarelag. God friksjon ved moderat belastning.

LBT@22cmQ2 Brudd i nedsnødd nysnølag. Lett belastning, lite forplantnining.

Snow Profile

22 cm 1F RGlr 1 mm D, 1 cm F DF 1 mm D Hele laget, 3 cm 4F RG 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 0.5 cm F FC 3 mm D Hele laget, 25 cm 4F FC 2 mm D, 2 cm F FC 2 mm D -4.6 °C @ 0 cm, -4.4 °C @ 10 cm, -3.5 °C @ 20 cm, -2.6 °C @ 30 cm, -1.5 °C @ 40 cm, -0.6 °C @ 55 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 201800

Hallingdal / Hemsedal / Hallingdal

Snow

12.12.2019 kl. 11:09

1158 masl

Nina@Obskorps (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Nina@Obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Nina@Obskorps Comment:  Store kantkorn under og begynnende kantkorn danning oppå skarelag
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Dybden varierer veldig siden det blåste mye i går etter det hadde kommet nysø. Ganske avblåst på toppene, vi fant opp til 1m snø i leiden. Tynt skarelag nærme skoggrensa, ikke skare lenger oppe der vi gravde.

Weather

No precipitation -3.9 °C 5 m/s from SW ↗ 50% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium

Avalanche Activity

12. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity I det området vi har vært, har vi ikke sett skred. God sikt. Men vi gikk ikke i høyfjellet, så kan ikke si noe om tilstanden der.

Tests

ECTN6@52cmQ2 Bruddet forplantet seg ca. 80cm gjennom blokka, men ikke helt til enden.

LBT@77cmQ3

LBT@52cmQ2

Snow Profile

35 cm P RG 0 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm D Etter LBT så vi begynnende kantkorn danning nederst i dette laget, oppå skare laget., 0.5 cm I MFcr, 8 cm 4F RG/RGxf Øvre del Både i LBT og ECT fikk vi brudd rett under det øvre skare laget., 0.5 cm I MFcr, 18 cm 1F FC 2 mm D, 1 cm F FC 2 mm D

ObsID: 201794

Hallingdal / Harahorn

Snow

12.12.2019 kl. 10:40

1135 masl

KnutH@obskorps (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Drønn, men ikkje store. Lokalt under skiløper

Snow Cover

80 cm in total Some snow drift Wind slab (hard slab) Dry Varierende hardhet i fokksnøen. Men stort sett hardt. I nord ligg det tildels mykje fokksnø i terreng som kan fange snø. Avblåst i sør. Varierende i øst og vest

Weather

No precipitation 3.6 °C 5 m/s from SW ↗ 30% clouds Roligare vær enn i går, litt varmer og ikkje so mykje vind.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 1100 masl Finn skredproblemet i noen renner, bak rygger i nord og nordøst, nordvest. Lettest å utløse der snødekekt er tynt.

ObsID: 201782

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:37

1100 masl

Marina@VLFK (*)

Image Of Weather
Image 1 of 9 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  S
Image Of Weather
Image 2 of 9 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Retning Ø
Image Of Weather
Image 3 of 9 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment: 
Image Of Weather
Image 4 of 9 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  NV
Image Of Tests
Image 5 of 9 Of:  Tests Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Tests
Image 6 of 9 Of:  Tests Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Brudd i kantkorn ved bakken
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Snow Cover
Image 8 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Snow Profile
Image 9 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Some snow drift Wind slab (hard slab) Dry Snødekket varierer frå tykkere lag med fokksnø i himmelretninger med pålagring, til skare i overflata steder der vinden har tatt.

Weather

No precipitation -3.3 °C 4 m/s from S ↑ 50% clouds

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Dominerende skredproblem er kantkorn ved bakken. Det er lettare å påvirke laget der snødekket er tynt. Vi har observert kantkorn under skare. Vi observerte også dårleg binding i fokksnøen. Men dette er ikkje potent nok til å være eit skredproblem. Fokksnøen vil sannsynlegvis stabiliseres vidare basert på dagens værprognose. Forecast correct Vi vudere det til at svake bindinger i fokksnøen ikkje burde være hoved skredproblem, i forhold til våre observasjonar.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 1000 masl Utbredt kantkornlag ved bakken, men trenger stor tilleggsbelastning for å påvirkes.

Tests

Sjå test: https://www.regobs.no/Registration/201753

Sjå test: https://www.regobs.no/Registration/201776

Sjå test: https://www.regobs.no/Registration/201763

LBT@75cmQ3 Spadtest brudd1 @12cm Q1. • . 1F. P hardhet over svakt lag. Brudd 2 nede ved bakken i kantkorn Q3. LBT kun Q3 brudd ved bakken i kantkorn. 1,5-2mm. 4F. Stor belastning.

Snow Profile

6 cm P RG 1 mm D, 1 cm 4F RG/DF 1 mm/1 mm D, 20 cm 1F RG 1 mm/1 mm D, 2 cm K MFcr D, 14 cm P RG 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 25 cm 1F FC 1 mm/2 mm D, 4 cm 4F FC 2 mm/3 mm M -5.7 °C @ 0 cm, -4.6 °C @ 10 cm, -4.2 °C @ 20 cm, -3.7 °C @ 30 cm, -3.2 °C @ 40 cm, -2.6 °C @ 50 cm, -1.6 °C @ 60 cm, -1.3 °C @ 73 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 201778

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:35

1119 masl

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -3.2 °C 5 m/s from S ↑ 60% clouds Tidvis lett snøfokk langs bakken. Ikke observert snøfokk fra topper i nærheten.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 1100 masl Det svaje laget finnes nok i alle himmelretninger, men er i nordlig sektor det er flak over.

Avalanche Activity

12. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Tests

LBT@60cmQ3 Får brudd ved bakken. Får ingen brudd i fokksnøen. Også når LBT kun er isolert til under fokksnø så løser det ved bakken, ikke Inna i fokksnøen.

Snow Profile

15 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 0.5 cm K MFcr 2 mm/0 mm D, 20 cm 4F-1F/4F RGxf/FC 1 mm/2 mm Skarelag -4.2 °C @ 0 cm, -5.2 °C @ 10 cm, -4.9 °C @ 20 cm, -4.3 °C @ 30 cm, -3.2 °C @ 40 cm, -3.1 °C @ 50 cm, -2.5 °C @ 55 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 201761

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:34

1119 masl

Håvard@NVE (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Bilde av snøprofil, ingenting spennende egentlig. Pål fant kantkorn langs bakken 10m unna, men jeg fant ikke dette laget. Vi vet at kantkorn langs bakken eksisterer de fleste steder over 1100moh i området rundt Harahorn.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Bilde av snøoverflaten, vi ser Harahorn i bakgrunnen.
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Vi klarte å få skavlen til å sprekke, men generelt god binding mellom ferske sjiktoverganger i den ferske fokksnøen.

Danger Sign

Recent snowdrift Det var lett vindtransport i korte perioder.

Snow Cover

74 cm in total Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry

Weather

No precipitation -3.3 °C 3 m/s from S ↑ 30% clouds

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det virker å ha vært litt vind ila. siste døgn, men lite har endret seg siden i går. Lagdelingene i fokksnøen virker å ha stabilisert seg bra grunnet gunstige temperaturer. Dette kan være annerledes i høyden der temperaturen er kaldere. I går var vi veldig usikre på nedre høyde for kantkorn ved bakken. I dag tok vi en tur nedover fra Harahorn, kantkornlaget er tydelig også der, men vi fikk ingen brudd i laget. Flaket over er også veldig mykt (Knyttneve). Som i går, kantkorn langs bakken bruker lang tid på å stabilisere seg, så dette skredproblemet vil fortsette å være aktuelt i ukene fremover frem til det evt. blir gjennomfuktet. Overliggende flak blir nok hardere og hardere ved vind, dette kan gjøre at det blir vanskeligere å påvirke det svake laget. Kantkornlaget langs bakken eksisterer i alle himmelretninger, men skredproblemet begrenses til der det ligger flak av fokksnø over. Forecast correct Varslet faregrad er riktig, men vi anser kantkorn ved bakken som det eneste og viktigste skredproblemet. Fokksnø er ikke et skredproblem ut i fra det vi fant i dag rundt Harahorn. Vi har også funnet et kantkorn under et skarelag midt i snødekket, men dette er mindre relevant. Vi fikk ingen brudd i dette laget i dag.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1100 masl Det svake laget finnes i alle himmelretninger, men skredproblemet er kun der det finnes flak av fokksnø. Vi har ikke vært høyere enn 1100 moh i dag, og har begrenset informasjon om hva som har skjedd i høyden siste døgn. Antar at dette er likt som i går. Vi beveget oss nedover fra Harahorn og finner kantkornlaget ved 1000moh, men laget virker helt dødt - ingen resultater på LBT.

Avalanche Activity

12. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity Vi har vært mellom 1100 og 1000 m i dag, har ikke observert noen snøskred, men vi har eller ikke hatt veldig god utsyn over store områder.

Tests

LBT Fikk ingen resultater fra LBT.

Snow Profile

4 cm 1F-P RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 18 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 27 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F-P RG/FC 1 mm/1 mm -4.9 °C @ 0 cm, -4.4 °C @ 10 cm, -4.4 °C @ 20 cm, -4.4 °C @ 30 cm, -4.4 °C @ 40 cm, -3.7 °C @ 50 cm, -2.8 °C @ 60 cm, -1 °C @ 70 cm

ObsID: 201775

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:30

1143 masl

SimonL@svv (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  SimonL
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  SimonL
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fortsatt vindtransportert snø i terrenget.

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Lokale variasjoner i fasthet av vindpakka lag i topp. Terreng/variasjon ikke dekket fullstendig/utjevnet.

Weather

No precipitation -3.6 °C 4 m/s from S ↑ 70% clouds

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Nedføyka nysnølag forventes å stabilisere seg ila. nærmeste fremtid. Lett å påvirke pga. nært overflaten. Kantkornlag er mer kristisk og må følges med på over lengre tid. Vanskelig å påvirke. Finnes i alle himmelretninger men er foreløpig hovedsakelig tildekket av fokksnø i lesider (v,nv,n,nø). Se over. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 1000 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 1000 masl

Tests

LBT@28cmQ3 Moderat belastning for brudd.

LBT@22cmQ2 Lett brudd i nedføyka nysnølag (fragmentert).

Snow Profile

22 cm 1F-P RG 1 mm D, 1 cm F DF 1 mm D, 3 cm 1F-P RG 1 mm D, 1 cm I MFcr/IF D, 1 cm F FC 3 mm D, 25 cm 4F FC 2 mm D, 1 cm F FC 2 mm D -4.6 °C @ 0 cm, -4.4 °C @ 10 cm, -3.5 °C @ 20 cm, -2.6 °C @ 30 cm, -1.5 °C @ 40 cm, -0.4 °C @ 54 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 201803

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:30

1146 masl

Christina@obs.korps (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Christina@obs.korps Comment:  Mot øst.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden

Weather

No precipitation -3.6 °C 4 m/s from S ↑ 70% clouds

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm.

Buried weak layer of new snow NE, W, NW above 1000 masl

Tests

LBT@28cmQ3 Brudd under skarelag. Moderat belastning for utløsning.

LBT@22cmQ2 Brudd under fokksnølag, ved lett belastning.

Snow Profile

22 cm 1F-P RG 1 mm D, 1 cm F DF 1 mm D, 3 cm 1F-P RG 1 mm D, 3 cm I MFcr D, 1 cm F FC 3 mm D, 25 cm 4F FC 2 mm D, 1 cm F FC 2 mm D -4.6 °C @ 0 cm, -4.4 °C @ 10 cm, -3.5 °C @ 20 cm, -2.6 °C @ 30 cm, -1.5 °C @ 40 cm, -0.4 °C @ 60 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 201802

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:30

1146 masl

Erik@forsvaret (Unknown)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Erik@FVS Comment:  Mot NORD.
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 5 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Erik@FVS Comment:  Mot ØST. Harahorn
Image Of Avalanche Problems
Image 3 of 5 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Erik@FVS Comment:  Mot SØR. Kvitingane
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 5 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Erik@FVS Comment:  Mot VEST. Sør ende av Solgladberget.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noe vindtransport sist natt, men uten særlig nedbør.

Snow Cover

50 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Weather

No precipitation -3.4 °C 8 m/s from S ↑ 75% clouds

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vanskelig å løse ut pga hardhet i snødekket. Krystaller under skarelag kan utvikle seg ved lavere temperatur. Snøpålagring vil øke belastningen og det kan være lettere å løse ut i tynt snødekke. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 1000 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, W, NW above 1000 masl

Avalanche Activity

12. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity God sikt i alle himmelretninger. Observert mot kvitingane, harahorn og solgladberget.

Tests

LBT@30cmQ3 Brudd ca 30 cm fra toppen, Q3 brudd. Under skarelag. Tydelige store krystaller under skarelag. I nabogrop ca 4 meter unna kom bruddet i et igjenfokket nysnølag ca 20 cm ned. Q2 brudd.

Snow Profile

22 cm 1F-P RG 1 mm D, 1 cm F DF 1 mm D Hele laget, 3 cm 1F-P RG D, 1 cm I MFcr D, 1 cm F FC 2 mm D Hele laget, 31 cm 4F FC 2 mm M, 1 cm F FC 2 mm M -4.6 °C @ 0 cm, -4.4 °C @ 10 cm, -3.5 °C @ 20 cm, -2.6 °C @ 30 cm, -1.5 °C @ 40 cm, -0.4 °C @ 60 cm

ObsID: 201792

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:26

1100 masl

Sara@unis (***)

Tests

LBT@55cmQ2 NNW aspect 95cm went at 55 on first hit When removing block more layers fractured in the wind slab. This spot is very exposed to wind loading

ObsID: 201763

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:20

1130 masl

Markus@NVE (*****)

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 201758

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:16

1158 masl

jolokv@NVE (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  jolokv@NVE
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed Område: På dette stedet

Snow Cover

Weather

-3.8 °C

Tests

LBT@41cmQ3

ECTP6@41cmQ3 Good

Snow Profile

10 cm K RG 0 mm D, 10 cm P RG 0 mm D, 20 cm K RG 0 mm D, 0.2 cm K MFcr, 0.5 cm F RGxf 1 mm D, 0.2 cm K MFcr D, 20 cm 4F 1 mm D, 5 cm F FC 1 mm D -5.7 °C @ 0 cm, -4.8 °C @ 10 cm, -4.1 °C @ 20 cm, -3.6 °C @ 30 cm, -3.2 °C @ 40 cm, -2.6 °C @ 50 cm, -1.8 °C @ 60 cm, -0.8 °C @ 65 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 201787

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:15

1158 masl

Finn@obskorps (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Finn Comment:  Bildet viser snø overflaten. Dette bildet er representativt for dette område over tregrensen
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Finn Comment:  Bildet viser hvor bruddforplantningen stoppet på ECT.
Image Of Avalanche Problems
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Finn Comment:  Kantkorn mellom de to skarelagene, all test resultater er på dette laget
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed Område: På dette stedet. Beskrivelse: Gikk en kort tur fra harahorn, la sporet noen hundre meter fra hvor mange opplevde drønn i går men det ble ikke observert i dag.

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Mye variasjon i snødekket overflate, fortsatt myk under tregrensen men hvor vindene har tatt er det, skare og vinpakke snø i varierende hardhet

Weather

No precipitation 3.9 °C 5 m/s from SW ↗ 50% clouds Observerte ikke at vindtransport av snø, på dette stedet eller i høyden.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mulig å løse ut flakkskred i noen bratte heng. Det er storvariasjon hvor I terrenget hvor utviklet dette kantkorn under skare laget er. Godt utviklet kantkorn ved bakken. Med oppbyggendeutvikling kan dette svake lag få bedre forplantingsevne evner, evt med pålagring av nysnø eller mere fokksnø kan dette laget bli mere aktiv. Forecast correct Observerte god binding i fokksnøen. I enkelte steder var det mulig å få brudd med handshear og Shovelshear test men fikk ikke noe resultat på lbt eller ect. Der dette problem finns vil det kreve stor tillegg belastning for å løse ut et skred.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1100 masl

Avalanche Activity

12. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity Har vært i et begrenset lite området men har god oversikt i mot Sørover mot Hemsedal, observerte ingen skred aktivitet.

Tests

ECTN6@47cmQ2 Propagerte 4/5 av veien men ikke hele søylen.

ECTN13@47cmQ2 Propagerte 4/5 av søylen men stoppet Fikk samtidig q3brudd ved bakken

LBT@70cmQ3 Kantkorn ved bakken

LBT@47cmQ2 Måtte slå relativt hardt dor å få brudd

Snow Profile

45 cm 1F-P /1F RG 1 mm D, 1 cm K MFcr, 1 cm 4F FC 2 mm D Hele laget, 1 cm K MF, 19 cm 4F-1F FC 1 mm D, 3 cm F FC 2 mm D Nedre del -4.5 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -4.6 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3.2 °C @ 40 cm, -2.5 °C @ 55 cm, -1 °C @ 70 cm 4 tests connected to snow profile

ObsID: 201791

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:10

1122 masl

Charlotte@unis (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Charlotte@unis
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Charlotte@unis Comment:  Bilde tatt mot nord
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Stort sett hardt og vindpakket. Noen plasser spesielt i sørlig sektor var det blåst ned til det tynne skarelaget.

Weather

No precipitation -3.7 °C 4 m/s from S ↑ 60% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1200 masl Noen steder finner vi ett lag med nedføyket myk løssnø. Det er veldig varierende snødekket. Vi gjorde LBT i alle himmel rettinger, alle brudd i Q3 etter mange slag. Vi har kun bevegd oss over 1200moh.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 1200 masl Finner kantkorn og beger ved bakken over alt hvor vi har gått. Man kan klare å påvirke det steder der snødekket er tynt og har ett hardt lag over seg, typisk nære nabber og rygger.

Avalanche Activity

12. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity Kunne ikke se noe skredaktivitet i de områdene vi gikk.

Tests

LBT@70cmQ3 Gikk på 1.klapp på begerkrystall i bunn.

Snow Profile

14 cm P RG 1 mm D, 32 cm 1F RG 1 mm D, 9 cm 4F RGxf 2 mm D, 0.5 cm K MFcr D, 11 cm 4F RGxf 2 mm D, 7 cm F SH 2 mm D -4.5 °C @ 0 cm, -5.6 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4.7 °C @ 30 cm, -4.2 °C @ 40 cm, -3.4 °C @ 50 cm, -1.8 °C @ 60 cm, -1.6 °C @ 70 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 201799

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:08

1158 masl

Hallgeir@NVE (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Vindblåst overflate - erosjonsspor. Skare på avblåste parti
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Vindblåst overflate - erosjonsspor. Skare på avblåste parti

Snow Cover

65 cm in total No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, NW below 1200 masl Skarelag observert opp mot 1250 moh. igår i nærområdet. Flaket over er fokksnø som er blåst inn frå S-SA.

Tests

ECTP6@41cmQ3

Snow Profile

10 cm K RG 0 mm/0 mm D, 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm K RG 1 mm/0 mm D, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 0 mm/0 mm D, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 1F MF 1 mm/0 mm, 3 cm F FC 2 mm/0 mm D 1 test connected to snow profile

ObsID: 201754

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:04

1094 masl

Marina@VLFK (***)

Tests

LBT@24cmQ3 Brudd ved stor belastning/harde slag på LBT 24cm i lag med delvis nedbrutte krystaller, /. Fokksnøen over er hard 1F-P. Spadetest gav brudd ved 24cm, Q2 brudd ved første spadetak.

ObsID: 201859

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:04

1155 masl

Torbjorn@obskorps (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Utsikt mot Ø (Harahorn) fra obs-punkt.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Kantkorn ved bakken.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Oppbyggende omvandling fra MFcr.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Liten eller ingen innsynkning.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Weather
Image 6 of 6 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Utsikt mot S fra obs-punkt.

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Varierende hardt snødekke over skogen. Innsynkning 0-10 cm. Ingen drønn eller skytende sprekker observert.

Weather

No precipitation -3.3 °C 5 m/s from S ↑ 75% clouds

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredfare avtatt siste døgn. Skredfare avtatt siste døgn. Mindre temperaturgradient.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 1 - Small N, NE, NW above 2500 masl Mulig problem i leheng med vindtransportert pålagret snø.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small N, NE, NW

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, NW above 2500 masl Svakt lag finnes trolig generelt og i flere himmelretninger, men fokksnø (flak) er i hovedsak avsatt i nordvendte heng (NW-N-NE).

Avalanche Activity

12. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity God sikt i alle himmelretninger.

Tests

LBT@30cmQ2 Sjikt i fokksnø RG.

LBT@65cmQ3 Brudd i FCso-lag mot bakke

LBT@46cmQ2 Brudd like under øverste MFcr.

ECTP6@46cmQ2 Medium Forplantning ca. 75 cm horisontalt. Ingen videre forplantning ved ekstra slag.

ECTP13@65cmQ3 Medium Full forplantning på 65 cm. Samtidig forplantning på 46 cm (forplantning ca. 75 cm horisontalt).

Snow Profile

30 cm P RG 0 mm/0 mm D, 9.5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 0.5 cm 4F RG/RGxf 2 mm/0 mm D, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 9 cm 4F RGxf/RGxf 2 mm/0 mm D, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F FC 1 mm/0 mm D -4.5 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -4.6 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3.2 °C @ 40 cm, -2.5 °C @ 50 cm, -1 °C @ 70 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 201789

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:03

1106 masl

Ola@MET (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Ola@MET Comment:  Bruddflate etter spadetest

Tests

@20cmQ3 Spadetest gir brudd i kantkornlag under skare. Ved medium belastning.

LBT@50cmQ3 Brudd i kantkornlaget ved bakken. Ingen aktivitet i fokksnøen, men fokksnøen var tynn her.

ObsID: 201776

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:00

1119 masl

Nsala@NVE (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -3.7 °C 5 m/s from S ↑ 60% clouds Lett snøfokk

Tests

ECTP22@70cmQ3

ECTP13@40cmQ3

Snow Profile

6 cm 1F RG 0 mm D, 6 cm 4F DF 1 mm D, 28 cm P RG/RGxf 1 mm D, 0.5 cm I MFcr D, 30 cm 4F FC 1 mm D -4.5 °C @ 0 cm, -5.4 °C @ 10 cm, -4.9 °C @ 20 cm, -4.4 °C @ 30 cm, -3.6 °C @ 40 cm, -2.8 °C @ 50 cm, -1.8 °C @ 60 cm, -1 °C @ 70 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 201801

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 09:58

1097 masl

Henrik@obskorps (Unknown)

Weather

No precipitation

Tests

LBT@27cmQ3 12 slag mye kraft i slag

Spadeprøve, brudd i svak nysnø/DFi fokksnø 26cm Q1

ObsID: 201753

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.