Avalanche forecast for Hallingdal Monday 2019-03-18

2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. Be careful in areas with fresh wind deposited snow. Be aware that there can be pockets with persistent weak layer beneath wind deposited snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

19 mm precipitation, up to 35 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from southeast., change to fresh breeze from the northeast during the afternoon.
-9 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from north.
-12 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hallingdal / HOL

Snow

18.03.2019 kl. 17:17

1304 masl

finseronny@obskorps (***)

Avalanche Activity

18. Mar. During the day Dry slab avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release SE, S, SW. Above 0 masl

ObsID: 186935

Hallingdal / Storeskardnosene

Snow

18.03.2019 kl. 12:14

1283 masl

Mats (Unknown)

Avalanche Observation

18. Mar 12:16 -facing

ObsID: 186884

Hallingdal / ÅL

Snow

18.03.2019 kl. 08:23

929 masl

Stranden (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Stranden Comment:  Søndag stor refordeling av snø til å være i skogen

Weather

-4 °C 2 m/s from NE ↙ 50% clouds Mye vind fra Nordøst kombinert med snøvær søndag

Snow Cover

110 cm in total Heavy snow drift 15 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Mye refordeling søndag til å være i bjørkeskogen. Søndag opp mot 15 m/s kortvarig med 5-8 m/s i middelvind

ObsID: 186838

Hallingdal / Halne

Snow

18.03.2019 kl. 02:00

1043 masl

drift@svv (**)

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

18. Mar 02:00 Snø på RV. 7 løsnet fra fjell/dalside. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 186831

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

17.03.2019 kl. 12:42

1379 masl

Jørgen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Dårlig sikt i dag, til tider mye vær!
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Tydelige vindtegn i snøoverflaten i terreng som vender østover.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Brudd i løst lag av delvis nedbrutt nysnø som hadde iblanda kantkorn. Kantkorna var ikke kommet langt i utvikling og bruddet var urent.

Weather

Snow -4 °C 10 m/s from SE ↖ 100% clouds Nedbør startet for alvor i løpet av natta. Mildt vær med ca -1 på 600 moh.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredfaren øker mens været står på og leområder er ustabile, men jeg tenkte fg 2 i dag. Snøen stabiliseres relativt raskt med gunstig temperatur. Avhengig av hvor mye snø som kommer og vind ut over dagen vil være avgjørende for skredfaren videre. Jeg opplevde delvis oppsprekking av myke flak i overflaten, men de smuldra opp i bratte skråninger. Gunstig temperatur vil stabilisere snøen og fg vil sannsynligvis holde seg på 2 en stund Forecast too high Usikker på kantkornproblemet som er med i dagens varsel. Jeg fant kantkorn i det gamle snødekket, men det ligger bærende skare over så kantkornlag under skare er ikke problem. Det finnes kantkornutvikling over skare, men dette har kommer kort og er heller ikke noe problem slik jeg ser det.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind med snø i dag. Vinden løya noe i løpet av dagen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, SW, W, NW above 1000 masl Gunstig temperatur gjør at skredproblemet stabiliseres relativt raskt.

Snow Cover

80 cm in total Heavy snow drift 30 cm new snow Snow line at 500 masl Storm slab (soft slab) Dry Snødekket er ganske jevnt fordelt. Det finnes skavler og vindtegn som peker både mot øst og vest. Utsatt terreng er avblåst og enkelte steder er gammelt skarelag synlig.

ObsID: 186785

Hallingdal / ÅL

Snow

17.03.2019 kl. 11:35

931 masl

Stranden (Unknown)

Weather

Snow -5 °C 5 m/s from NE ↙ 100% clouds Mye nedbør og vind, kortvarig 8-12 m/s

Snow Cover

98 cm in total Moderate snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry En del refordeling av snø også i skogen

ObsID: 186717

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

16.03.2019 kl. 13:25

1179 masl

Markus@NVE (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Markus@NVE Comment:  Kant over skare under fokksnø. 2mm/ 4cm/ F.

Weather

No precipitation 3 m/s from W → 90% clouds

Avalanche Activity

16. Mar. During the day No avalanche activity Sett et solutløst Str 1 skred i bratt syd. Vet ikke fra når. Ellers ingen

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry Løs tørr snø i skog og leområder. Vindpåvirket på rygger og rabber. Solpåvirket i bratte solvendte sider. Solskare. Kantkorn mellom skare og overliggende fokksnø på steder med tynt snødekke. Vet ikke noe om utbredelsen av kantkorn over skare.

ObsID: 186553

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

16.03.2019 kl. 12:51

1485 masl

Mattis (Unknown)

Notes

Lille blokktest. Brudd ved første klapp i fokksnølag på 20cm. Q2. Brudd i vedvarende svakt 40cm ned i snødekket ved 3 klapp. Q3

ObsID: 186543

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

16.03.2019 kl. 12:47

1062 masl

Markus@NVE (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Markus@NVE Comment:  Snøodekke i skog. God binding mellom skare og overliggende snø. kantkornutviklig under solskare kan oppstå dersom det nå blir kaldt.

Danger Sign

No signs observed Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Snow Cover

90 cm in total No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Moist 2cm fuktig snø på topp, ubundet tørr snø under.

ObsID: 186542

Hallingdal / ÅL

Snow

16.03.2019 kl. 09:32

929 masl

Stranden (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Stranden Comment:  Rimkrystaller på snøen etter siste natt

Weather

-7 °C 1 m/s from NE ↙ 13-14 minusgrader og noe timing på snøen siste natt

Danger Sign

Surface hoar Område: På dette stedet. Beskrivelse: Rimkrystaller på snøen i skogen etter tåke, så klarvær og 13-14 minusgrader siste natt

Notes

Snow Cover

88 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry

ObsID: 186493

Hallingdal / ÅL

Snow

15.03.2019 kl. 11:00

1156 masl

steinar@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

7 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 12 cm 4F RG/DFbk 1 mm/1 mm D, 13 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 45 cm K MFcr 0 mm/0 mm D N-vendt heng med relativt tynt snødekke. Mer kantkorn her men virker ikke veldig kritisk

ObsID: 186390

Hallingdal / ÅL

Snow

15.03.2019 kl. 10:41

1151 masl

steinar@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@obskorps Comment:  Mot øst. Vinderodert V-vendt knaus
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -5 °C 2 m/s from E ← 90% clouds Stille og lett overskya og litt minusgrader siste døgn

Snow Profile

10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F DF/DFbk 1 mm/0 mm D, 5 cm P RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F RG/DFbk 1 mm/0 mm D, 30 cm P RG 0 mm/0 mm D, 25 cm 4F RG/RGxf 0 mm/1 mm, 90 cm K MFcr 0 mm/0 mm D -7 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -7.5 °C @ 20 cm, -7 °C @ 30 cm, -6.5 °C @ 40 cm, -6 °C @ 50 cm 1 test connected to snow profile Ø-vendt heng

Tests

ECTN2@12cmQ3 Good Sjikt med løsere snø i fokksnøen, antagelig det som føyka ned natt til torsdag. Gikk videre med slag og fikk brudd ved 23 cm etter 12 slag, ikke forplantning her heller. Antar det er fordi sjiktene med kompakt fokksnø er relativt tynne.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det fins ustabile fokksnøflak i heng mot NØ-SØ. Det er mest iøynefallende skredproblem i dag, selv om inntrykket er at snødekket generelt er ganske stabilt. Har gravd etter kantkornlag i Ø-vendte heng, N-vendte heng og V-vendte heng. Finner sjikt med kantkorn over det gamle harde snødekket der snødekket er tynt, men bare små korn (under 1mm) og virker som det er nokså stille fra den fronten. Men greit å følge med på utviklingen og ihvertfall nevne det i varslingsteksten. Ytterligere stabilisering av fokksnø da det er relativt mildt om dagen ihvertfall. Utvikling av kantkorn kan foregå. Lite ubunden snø til vindtransport. Forecast correct Har inntrykk av at nedbøren tidligere i uka gjorde mindre av seg enn ventet, og at det meste av snøen nå er transportert over i heng mot NØ-SØ, og ikke vestvendt slik som varselet antyder.

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ingen signaler fra snødekket, stille og rolig vær

Avalanche Activity

15. Mar. During the day No avalanche activity Sikten begrenset til småheng i nærheten

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 800 masl Vind fra vest natt til 14. mars har flyttet en del snø over i heng mot NØ-SØ. Den ferskeste fokksnøen ligger på et lag med løsere snø. Lagene er forholdsvis tynne med begrenset evne til å forplante brudd, så som skredproblem er utbredelsen begrenset til heng som samler mye snø på vestavind

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift Layered snow begins at 800 masl Storm slab (soft slab) Dry Snøoverflate preget av vind fra NV-V, vinderodert i V-vendte sider, avblåst på rabber. Kom 10-15 cm snø på østavær tirsdag og onsdag. Hvor den er blitt av er et mysterium, ihvertfall ikke i NV-V-vendte heng i denne delen av regionen. Etter å ha søkt litt på værstasjoner i regionen ser jeg at det var vind fra V natt til torsdag 14. mars, etter endt snøvær (10 m/sek Hemsedal Skisenter). Kan være denne som har flyttet snøen over i Ø-vendte heng. Mest fokksnø i heng mot SØ-NØ, opp mot en meter oppå gammelt hardt snødekke. Noe kantkorndannelse ved gammel skare særlig der snødekket over er tynt, men ikke store krystaller eller særlig potente lag. Virker generelt stabilt og dødt

ObsID: 186355

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.