Avalanche forecast for Hallingdal Saturday 2019-03-09

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions with storm slabs. Keep good distance to avalanche terrain and run-out zones.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in steep slopes and around terrain traps until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
Illustrasjon av ferdselsråd Be careful near terrain traps and in large steep slopes until the new snow has stabilized. Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you released while skiing. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Moderate gale from northwest., change to strong breeze from the northwest during the evening.
-11 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. friday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from northwest., change to breeze from the northeast during renoon.
-14 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hallingdal / Hemsedal

Snow

09.03.2019 kl. 13:52

1273 masl

Toftagen (**)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger Likely 2 - Medium Specific steep slopes between 1200 masl and 0 masl

ObsID: 185214

Hallingdal / Ål

Snow

09.03.2019 kl. 12:21

932 masl

Stranden (Unknown)

Weather

Snow -8 °C 2 m/s from NE ↙ 100% clouds

Snow Cover

85 cm in total No snowdrift 8 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Store snøkrystaller som legger seg som champagne-pudder, ca 3-4 mm nedbør har gitt 8-10 cm nysnødybde. Relativt beskjeden vind, kortvarig 4-5 m/s

ObsID: 185116

Hallingdal / Hemsedal Skisenter

Snow

08.03.2019 kl. 16:00

1228 masl

OleK (Unknown)

Avalanche Activity

Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SE. Above 1200 masl Flere naturlig utløste skred rundt Hemsedal Skisenter

ObsID: 185015

Hallingdal / Nibbi

Snow

08.03.2019 kl. 14:30

1301 masl

OleK (Unknown)

Avalanche Observation

8. Mar 14:00 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered SE-facing Avalanche ended at 1129 masl Poor bonding between crust and overlying snow Lee side Mye vind fra Nord Vest har flyttet på nysnøen. Utløst av to skikjørere. Spor inn og ut av skredet høyt oppe. Mest sannsynlig vært i toppen/overkant av skredet da det løsnet.

Weather

16 m/s from W → mye vind fra morgenen av som tiltok ut over dagen.

Danger Sign

Recent avalanches Skiløper utløst skred.

ObsID: 185013

Hallingdal / Hemsedal

Snow

08.03.2019 kl. 13:30

1320 masl

Rune@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Rune@obskorps Comment:  Kraftig snøfokk over tregrensa

Weather

No precipitation -2 °C 10 m/s from NW ↘ 20% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snow Cover

60 cm in total Heavy snow drift 20 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

Avalanche Activity

8. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 185007

Hallingdal / Hemsedal

Snow

08.03.2019 kl. 11:40

1279 masl

jan@nordfjordfhs (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct Stor forskjell frå i går til i dag. Mykje snøtransport gir lettutløselige flak i leheng.

Weather

No precipitation 10 m/s from W → 50% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mykje vindtransport!

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Not given N, NE, E, SE, NW above 1200 masl

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry

Avalanche Activity

8. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 184948

Hallingdal / Hemsedal

Snow

08.03.2019 kl. 11:26

1468 masl

Jørgen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Vindpåvirket overflate.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 5 Of:  Danger Sign Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  brudd i nedføyka nysnø like over skarelag. Det er begynnende kantkorndannelse i nysnøen og den er meget løs. Ved tykkere snødekke kan man få brudd lengre opp i den nylig innføyka snøen. I det gamle snødekket finnes kantkorn, men det er bærende skare over så per dags dato vurderer jeg det gamle snødekket til ikke å ha reelle skredproblem. Det eneste måtte være høyt til fjells (over 1400 moh) på tynt snødekke.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ustabil vindtransportert snø er skredproblemet. Den sprekker opp og hviler på nedføyka lag med nysnø. Vinden har tatt langt ned i skogen, her vil flakene bli mindre 1-1,5. Over tregrensa vil flakene være relativt myke nå, med str 2 i hovedsak. Mulig str 3 noen steder. Vinden vil ikke ha så mye mer å frakte. Temp er gunstig for stabilisering Forecast correct 2+ her i dag. En ganske potent situasjon, mye energi i fersk fokksnø. Vil nok bli fg 2 blank i morgen, tror jeg. Legger inn snøprofil seinere i dag

Weather

No precipitation -6 °C 12 m/s from W → 70% clouds Nedbøren har opphørt, temperaturen har gått ned og det er kraftig vind fra vestlig retning.

Danger Sign

Recent cracks det sprekker lett opp (i mange tilfeller skytende) i områder med vindpåvirket overflate.

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Kraftig vind og mye transport av snø. Mengden vindtransportert snø begynner å minke, men vinden står fremdeles på.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Very easy to trigger Likely 2 - Medium Specific steep slopes NE, E, SE above 800 masl Jeg vil tro at det går opp til lett å løse ut i løpet av dagen.

Snow Cover

70 cm in total Moderate snow drift 10 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Vind fra vest har ført til normakfordeling av snø, med mest i østvendte leområder. Vinden har påvirket snø godt under skoggrensa og generelt har betydelige mengder snø blitt flytta på siste 12 timer. En sidelasting av snø må også forventes.

Avalanche Activity

8. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Very easy to trigger Specific steep slopes. NE, E, SE. Above 800 masl Skiløpeeutløste skred. Må forventes i alle leområder der det er bratt nok.

ObsID: 184906

Hallingdal / Hol

Snow

08.03.2019 kl. 10:36

1137 masl

Markus@NVE (*****)

Weather

No precipitation -3 °C 8 m/s from NW ↘ 30% clouds Kraftig snøfall i går. 35 cm siste 48 t. Vindøkning i løpet av morgenen. Snøtransport.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindøkning i løpet av natten. God innlasting i leområder.

Snow Cover

Moderate snow drift 10 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Avalanche Activity

8. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen skred observert selv i bratte leområder. Mulig det foreløpig er for liten innlasting.

ObsID: 184875

Hallingdal / Ål

Snow

08.03.2019 kl. 10:01

1041 masl

steinar@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  steinar@obskorps Comment:  Vindtransport pågår
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  steinar@obskorps Comment:  Naturlig utløst skred str1. Føyker fort igjen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Myke dyner
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ustabil fokksnø i heng mot Ø-SØ er klart framtredende skredproblem Ustabilitet i fokksnø vil stabilisere seg relativt raskt, et usikkerhetsmoment er binding mot gammel skare, eventuelt om det har hatt tid til å dannes kantkornlag på den gamle skaren før snøen kom. Vanskelig å vurdere i dag pga snøføyke. Pålagring foregår fortsatt og det er mye snø for vinden å flytte på. Forecast correct Varselet gir en bra beskrivelse av forholdene. Lander på en sterk toer i dag, hvis skredproblemet øker i omfang pga vind og snøtransport er det ikke langt til en fg3

Weather

No precipitation -6 °C 12 m/s from NW ↘ 50% clouds Økende vind i natt og i dag

Tests

ECTP2@45cmQ2 Poor Brudd i tynt lag med løsere snø mot gammelt hardt snødekke. Usikker på om laget består av noe kantkorn, været var uegnet til å dra fram lupe og rasterplate.

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skred str 1 naturlig utløst i lite Ø-vendt brattheng. Har gått på dårlig binding/sjikt med løsere snø (kantkorn?) mot det gamle harde snødekket

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tiltagende vind i natt og i dag gir fokksnøansamlinger i Ø-SØ vendte heng, opp mot 1 meter i formasjoner som fanger opp mye snø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium E, SE above 800 masl Fersk vindtransportert snø (fokksnø) i heng mot Ø-SØ er et opplagt skredproblem i dag. Fokksnøen har stedvis dårlig binding mot gammel skare, eventuelt med et sjikt av løsere snø mot skaren. Enn så lenge er det heng som samler mye snø som har nok snø til å gi skred str 2, så jeg lander på skred str 2 i noen bratte heng. Vindtransport foregår fortsatt og med økende pålagring kan en tenke seg skred i flere heng evt større skred etter hvert som snømengden øker.

Snow Cover

80 cm in total Moderate snow drift 12 cm new snow Elevation of new snow 100 masl. Layered snow begins at 800 masl Storm slab (soft slab) Dry Har kommet ca 30 cm snø de siste dagene, så det er mye snø for vinden å flytte på og det har den begynt med. Opp mot 100 cm dyner i heng som fanger mye snø. Begynner å bli avblåst på rygger og rabber og vinderodert der vinden tar. Snøføyke langt ned i skogen og nede i bygda.

Avalanche Activity

8. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Widespread steep slopes. E, SE. Above 800 masl Har ikke oversikt over mye skredterreng, men må vel anta at tilsvarende forhold fins i mange Ø-SØ-vendte heng

Snow Profile

3 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 42 cm 4F/F+ DF 1 mm/1 mm D, 5 cm F DF 1 mm/0 mm D, 60 cm K MFcr 0 mm/0 mm D 1 test connected to snow profile Ø-vendt side med innblåst fokksnø fra i natt og morgentimene i dag. Har ikke gravd til bakken men markert gammelt hardt snødekke som et lag, betrakter dette som hardt og stabilt. Brudd i et sjikt med løs litt sukkeraktig snø mot gammel skare. Naturlig utsøst skred (se skredaktivitet) har også gått på dette sjiktet. Kan være noe kantkorn her men ikke store krystaller (ikke sjekket i lupe)

ObsID: 184870

Hallingdal / Ål

Snow

08.03.2019 kl. 09:45

931 masl

Stranden (Unknown)

Weather

-5 °C 1 m/s from NW ↘ 80% clouds

Snow Cover

78 cm in total No snowdrift 8 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Kommet 34 mm nedbør som snø siste 6 dager, bortsett fra første del av torsdag har det vært lite vind.

ObsID: 184858

Hallingdal / Hemsedal

Snow

08.03.2019 kl. 08:46

623 masl

Jørgen@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Viser totten i Hemsedal sentrum.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tydelig vindtransport av snø med vind fra vest.

ObsID: 184848

Hallingdal / Hemsedal

Snow

07.03.2019 kl. 13:45

1477 masl

jan@nordfjordfhs (Unknown)

Weather

No precipitation 3 m/s from SE ↖ 98% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøen er hardare og meir vindpåvirka over ca. 1300moh

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, W, NW above 1300 masl

ObsID: 184839

Hallingdal / Hemsedal

Snow

07.03.2019 kl. 12:13

614 masl

Jørgen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps

Weather

No precipitation -3 °C 100% clouds Ingen vind i dalbunnen. Ikke synlig snøtransport i fjellet. Nedbør opphørte i formiddag. Ca 10 cm snø siden i går kveld.

ObsID: 184629

Hallingdal / Hemsedal

Snow

07.03.2019 kl. 10:52

929 masl

jan@nordfjordfhs (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  jan@nordfjordfhs Comment:  Tatt mot bakkestølsbotn

Weather

Snow -9 °C 3 m/s from SE ↖ 100% clouds 15-20 cm snø i løpet av natten

ObsID: 184609

Hallingdal / Hemsedal

Snow

06.03.2019 kl. 07:03

601 masl

Jørgen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps

Weather

No precipitation -6 °C 0 m/s 80% clouds Det har kommet i underkant av 10 cm snø i natt, ca 20 cm totalt siste tre døgn. Ingen vind i dalen, ikke snøføyke fra topper.

ObsID: 184394

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.