Avalanche forecast for Hallingdal Thursday 2019-02-28

Highest danger level per day:
1
Low
Published:

Decreasing temperatures and refreezing of formerly wet snow pack will stabilize the snow. One should, however, pay attention to persistent weak layers at higher altitudes; especially above 1400 m a.s.l. and where any slabs are thin. Increased wind speed from NW may redistribute what is left of dry, loose snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful where the avalanche problem is found in combination with terrain traps. You will only find the avalanche problem in a few isolated areas.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Isolated steep slopes
Unlikely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from west., change to gale from the northwest during the afternoon.
-6 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. wednesday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Moderate gale from northwest., change to breeze from the northwest during the afternoon.
-8 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hallingdal / Hemsedal

Snow

28.02.2019 kl. 11:30

1309 masl

Eldbjorg@MET (***)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Eldbjorg@MET Comment:  Utsikt fra observasjonssted
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Eldbjorg@MET
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  Eldbjorg@MET Comment:  Bare flekker og stedvis avblåst
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

1 Low Veldig stabilt og hardt snødekke. Hard og tykk skare øverst som gjør det vanskelig å påvirke lagene under. Lite vil skje med skredfaren før det evt kommer nedbør eller mildvær igjen. Forecast correct

Weather

No precipitation 0 °C 8 m/s from NW ↘ 2% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 2 - Medium E, SE, S above 1000 masl

Snow Profile

10 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 50 cm P RG 3 mm/0 mm D, 30 cm F MF 1 mm/0 mm M, 13 cm 4F FC 2 mm/0 mm M

Snow Cover

30 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Crust Dry Mest snø i østlige og sørlige heng.

ObsID: 183478

Hallingdal / Hemsedal

Snow

28.02.2019 kl. 11:00

1296 masl

John Smits (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 7 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Weather
Image 2 of 7 Of:  Weather Copyright: 
Image Of Tests
Image 3 of 7 Of:  Tests Copyright: 
Image Of Notes
Image 4 of 7 Of:  Notes Copyright:  Comment:  Gjennomskinnelighet, snøprofil.
Image Of Notes
Image 5 of 7 Of:  Notes Copyright:  Comment:  Bærende, overliggende snø.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare. Snødekket er stabilt. Lag med kantkorn rundt 1/2 m ned i snødekket er dekket at solid overliggende snø og kan knapt påvirkes. Skredfaren holder seg uendret så lenge været ikke endres. Ved kaldere vær er det potensiale for dannelse av kantkorn. Forecast correct

Weather

No precipitation -3 °C 5 m/s from NW ↘ 15% clouds

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 1 - Small NE, E, SE, S above 1200 masl Kantkornlaget ligger mellom to skarelag og har en tykkelse på ca. 5 cm.

Tests

ECTX Good Løsnet på slag 31, på et ca. 5 cm tykt kantkornlag mellom 2 skarelag, om lag 1/2 m nede i snødekket.

Notes

Avalanche Activity

28. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

13 cm K RG 0 mm/0 mm D, 9 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F MF 1 mm/0 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 2 mm/0 mm D, 2 cm I IF 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F DH 5 mm/0 mm M -3 °C @ 0 cm, -1.5 °C @ 30 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 77 cm

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Layered snow begins at 1100 masl Crust Dry Steinhardt snødekke stort sett over alt, ski og støvler setter knapt spor. Enkelte steder med tynt snødekke er det mulig å tråkke igjennom til fots. Mye bart under 1100 moh og i vest- og nordvendt terreng.

ObsID: 183486

Hallingdal / Hemsedal

Snow

28.02.2019 kl. 10:53

1297 masl

Espen Granan (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

1 Low Det skal mye til å påvirke svake lag og utbredelsen vil være svært begrenset. Gjelder kun i høyden og få lommer i Ø-lige fjellsider. Det må massivt regnvær og høy varme til for å ha noen påvirkning på svake lag. Forecast correct Kommer fint fram at det er i høyden det er mulig å finne svake lag og at det her er blanding av tørr og fuktig snø i snøpakken.

Weather

No precipitation -3 °C from NW ↘ 5% clouds Sol. Noe vind i perioder fra NV

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 1 - Small NE, E, SE above 1500 masl Skal veldig mye til å påvirke kantkornlag nede i snødekket. Generelt er svake lag dekket av bærende skarelag.

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Søkte i østlige fjellsider hvor det var mest sannsynlig å finne noe interessant snø.

Notes

I stor grad bærende skarelag. Overflate lite påvirket av sola.

Snow Profile

13 cm K/P-K RG 0 mm/0 mm D, 10 cm P/P-K RG 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F MF 1 mm/0 mm M, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 2 cm I IF 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm I IF 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F DH 4 mm/0 mm M Nederste del består av vekselvis tynne skarelag og løse lag med kantkorn. Nærmere bakken fantes det fuktige og store velutvikletde begerkrystaller.

Snow Cover

103 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Crust Dry Så bare bærende skare der vi var, men sannsynlig at det gjelder store deler av fjellet. Solen hadde liten påvirkning på snødekket, kun enkelte steder som lå direkte mot sola, ble bløtt opp.

ObsID: 183483

Hallingdal / tottetjern

Snow

27.02.2019 kl. 15:00

1275 masl

Eldbjorg@MET (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

1 Low De svake lagene ligger dypt og under hard snø. Nesten umulig å påvirke. Vil holde seg lavt før det evt kommer mer nedbør. Forecast correct

Weather

No precipitation 4 °C 12 m/s from W → 10% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Over one meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Isolated steep slopes E, SE above 800 masl

Danger Sign

No signs observed

Snow Profile

10 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F FC 0 mm/0 mm D, 40 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 40 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 12 cm 4F DH 0 mm/0 mm D

Snow Cover

30 cm in total No snowdrift Crust Dry

ObsID: 183324

Hallingdal / Hemsedal

Snow

27.02.2019 kl. 14:34

1391 masl

Markus@NVE (*****)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Generelt stabile forhold. Svake lag ved bakken ligger under hard bærende snøoverflate Forecast correct

Weather

No precipitation 4 °C 15 m/s from NW ↘ 5% clouds

Danger Sign

No signs observed God sikt inn i aktuelle le områder og solvendte sider.

Avalanche Activity

27. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity God sikt inn i mest utsatte heng.

Snow Cover

No snowdrift Crust Dry Bærende skare og Smelteomvandlet snø.

ObsID: 183288

Hallingdal / Hemsedal

Snow

27.02.2019 kl. 14:08

1320 masl

Tommy@NVE (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Tommy@NVE Comment:  Sol og vindtegn på himmelen.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Tests
Image 3 of 4 Of:  Tests Copyright:  Comment:  SØ-vendt leheng, ca 1340 moh
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Comment:  Brudd i et lag med rimkrystaller, måtte bryte hardt med spade i bakkant av blokk (i likhet med andre brudd i fokksnø).

Avalanche Danger Assessment

1 Low Basert kun på dagens tur. Generelt stabilt. Bærende skare over det meste. I lune heng på 1200 moh var det ubetydelig solpåvirkning der vi gikk i dag. Det er flere lag med kantkornegenskaper dypt i snødekket tilknyttet skarelag. Skriver kantegenskaper siden de så ut til å være avrundet. Innslag av beger mot bunn av snødekket. I fokksnø høyere i snødekket antydning til kantutvikling, men ikke utslag i LBT her. Ved å bryte hardt med spade fikk vi flere brudd i fokksnølag i øvre 70 cm. Blant annet i et lag med rimkrystaller. Uendret inntil nysnø eller kraftig mildvær Forecast correct Snødekket var helt tørt der vi gravde i dag. Kun fuktig i bunn av snødekket. Stemmer med morgendagens varsel

Weather

Danger Sign

No signs observed

Tests

@88cmQ1 Good LBT, glatt brudd i avrundet kant over skarelag @88. Stor belastning til for å få isolert blokk i brudd. Mye bærende snø over, overflaten bærer med ski, varierende innsynkning uten ski (0-20 cm).

Snow Profile

10 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F/P- RG 0 mm/0 mm D, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F RGxf 0 mm/0 mm D, 40 cm K/P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FCxr 0 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F FCxr 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F/K FCxr 0 mm/0 mm D, 11 cm 4F/1F FCxr 2 mm/3 mm D, 13 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 12 cm 4F FCxr 2 mm/4 mm M 1 test connected to snow profile

ObsID: 183285

Hallingdal / Hemsedal

Snow

27.02.2019 kl. 13:39

1722 masl

Jørgen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Et lite slør på himmelen i dag, men tilnærmet skyfritt.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Østvendt, slakere terreng. Skare med gjenfrossede småskavler og vindtegn.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Brudd i gammel fokksnø som har begynt å kante seg ved stor tilleggsbelastning ved utført lille blokktest. Ct og ect vil ikke gi relevante svar da bærende skare er en viktig ingrediens i vurderingen som blir saget bort ved bruk av ect og Ct.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Generelt stabile forhold. Det er først i skogen at man bryter igjennom bærende skare. Det finnes kantkornlag i snødekket, noe er velutviklet, men bærende skare og tykke lag gjør at jeg ikke anser det som noe skredproblem. I høyfjellet er områder med tynnere snødekke gjennomomvandla med skarelag og kantkorn på ulike stadier av utvikling. I østvendte leområder har gammel fokksnø begynt å kante seg og blir løsere. Kantkornlag over og under skare (skredproblem som har vært i regionen i lengre tid) finnes fremdeles, men viser lite energi. Det er tykke lag og de er dessuten begravet under bærende skarelag i snøoverflaten. Kulde vil kunne videreutvikle kantkorn i gammel fokksnø i østvendte leområder. Det vil muligens bli et skredproblem på sikt, men generelt forventer jeg ytterligere stabilisering. Forecast correct Varselet er bra, stemmer godt.

Weather

No precipitation 2 °C 12 m/s from NW ↘ 20% clouds Mildt med relativt kraftig vind fra vestlig retning siste periode. Utstråling og noen minusgrader på natta.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Difficult to trigger Possible 1 - Small Isolated steep slopes SE, S, SW above 1100 masl I bratt solvendt terreng når sola står på.

Danger Sign

No signs observed Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snødekket, værsituasjon siste periode og generelt inntrykk over lengre tid tilsier generelt stabile forhold.

Avalanche Activity

27. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen skredaktivitet observert på lengre tid, selv ikke små våte løssnøskred i bratt solvendt terreng.

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Layered snow begins at 1200 masl Crust Dry Ingen løs snø tilgjengelig for transport. All snø i alle himmelretninger og høydenivå er påvirket av varme og vind. Østvendte leområder har noe jevnere overflate og egner seg best for skikjøring. I Solvendt, bratt terreng, mykner snøoverflaten noe opp i løpet av dagen. Regionen har generelt lite snø. Vestvendt terreng har minst snø og mange steder er snødekket nå blitt usammenhengende i denne himmelretningen. Utsatt terreng er avblåst/bart. Østvendte leområder har fremdeles heldekkende snøoverflate og gir et vinterlig inntrykk.

ObsID: 183315

Hallingdal / Hemsedal

Snow

25.02.2019 kl. 14:50

1006 masl

Ragnhild (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Ragnhild Comment:  Fastere, våt snø på 30cm midt i snødekket.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fordi snødekket ikke er homogent, men heller med flere forskjellige lag (slush øverst, div. små skarelag på 1-2 cm flere plasser i snødekket, tykt lag på 30cm med våt vintersnø og våt kantkorn nede ved bakken) vurderes skredfaren til 2. Det er mulig å løse ut skred, og de vil bli middels store. Snøen er våt og tung. Om det fortsetter å være varmt vil nok snøen stabiliere seg og bli mer homogen. Forecast too low

Weather

4 °C 9 m/s from NW ↘ 100% clouds Varmt. Kraftig vind.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes NE, E, SE above 0 masl

Tests

ECTN30 Presset ut blokken med spaden og hele blokken gikk ut på 85cm dybde og Q3.

CTM12@80cmQ3 Medium Plutselig og kraftig kollaps dypere enn forventet.

Notes

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 1800 masl. Snow line at 0 masl Wet loose snow Wet

ObsID: 183137

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.