Avalanche forecast for Hallingdal Wednesday 2019-02-27

1
Low
Published:

Decreasing temperatures are stabilising the snow pack. Persistent weak layers are the main problem at higher elevations.

Wet snow (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Be careful where the avalanche problem is found in combination with terrain traps. You will only find the avalanche problem in a few isolated areas.
2 - Medium
High additional load
Isolated steep slopes
Unlikely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from west.
-2 °C to 4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1800 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from west., change to gale from the northwest during the afternoon.
-6 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. wednesday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hallingdal / tottetjern

Snow

27.02.2019 kl. 15:00

1275 masl

Eldbjorg@MET (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low De svake lagene ligger dypt og under hard snø. Nesten umulig å påvirke. Vil holde seg lavt før det evt kommer mer nedbør. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Over one meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Isolated steep slopes E, SE above 800 masl

Weather

No precipitation 4 °C 12 m/s from W → 10% clouds

Snow Cover

30 cm in total No snowdrift Crust Dry

Snow Profile

10 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F FC 0 mm/0 mm D, 40 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 40 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 12 cm 4F DH 0 mm/0 mm D

ObsID: 183324

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

27.02.2019 kl. 14:34

1391 masl

Markus@NVE (*****)

Danger Sign

No signs observed God sikt inn i aktuelle le områder og solvendte sider.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Generelt stabile forhold. Svake lag ved bakken ligger under hard bærende snøoverflate Forecast correct

Avalanche Activity

27. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity God sikt inn i mest utsatte heng.

Weather

No precipitation 4 °C 15 m/s from NW ↘ 5% clouds

Snow Cover

No snowdrift Crust Dry Bærende skare og Smelteomvandlet snø.

ObsID: 183288

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

27.02.2019 kl. 14:08

1320 masl

Tommy@NVE (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Tommy@NVE Comment:  Sol og vindtegn på himmelen.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Tests
Image 3 of 4 Of:  Tests Copyright:  Comment:  SØ-vendt leheng, ca 1340 moh
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Comment:  Brudd i et lag med rimkrystaller, måtte bryte hardt med spade i bakkant av blokk (i likhet med andre brudd i fokksnø).

Danger Sign

No signs observed

Tests

@88cmQ1 Good LBT, glatt brudd i avrundet kant over skarelag @88. Stor belastning til for å få isolert blokk i brudd. Mye bærende snø over, overflaten bærer med ski, varierende innsynkning uten ski (0-20 cm).

Avalanche Danger Assessment

1 Low Basert kun på dagens tur. Generelt stabilt. Bærende skare over det meste. I lune heng på 1200 moh var det ubetydelig solpåvirkning der vi gikk i dag. Det er flere lag med kantkornegenskaper dypt i snødekket tilknyttet skarelag. Skriver kantegenskaper siden de så ut til å være avrundet. Innslag av beger mot bunn av snødekket. I fokksnø høyere i snødekket antydning til kantutvikling, men ikke utslag i LBT her. Ved å bryte hardt med spade fikk vi flere brudd i fokksnølag i øvre 70 cm. Blant annet i et lag med rimkrystaller. Uendret inntil nysnø eller kraftig mildvær Forecast correct Snødekket var helt tørt der vi gravde i dag. Kun fuktig i bunn av snødekket. Stemmer med morgendagens varsel

Weather

Snow Profile

10 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F/P- RG 0 mm/0 mm D, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F RGxf 0 mm/0 mm D, 40 cm K/P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FCxr 0 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F FCxr 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F/K FCxr 0 mm/0 mm D, 11 cm 4F/1F FCxr 2 mm/3 mm D, 13 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 12 cm 4F FCxr 2 mm/4 mm M 1 test connected to snow profile

ObsID: 183285

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

27.02.2019 kl. 13:39

1722 masl

Jørgen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Et lite slør på himmelen i dag, men tilnærmet skyfritt.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Østvendt, slakere terreng. Skare med gjenfrossede småskavler og vindtegn.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Brudd i gammel fokksnø som har begynt å kante seg ved stor tilleggsbelastning ved utført lille blokktest. Ct og ect vil ikke gi relevante svar da bærende skare er en viktig ingrediens i vurderingen som blir saget bort ved bruk av ect og Ct.

Danger Sign

No signs observed Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snødekket, værsituasjon siste periode og generelt inntrykk over lengre tid tilsier generelt stabile forhold.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Generelt stabile forhold. Det er først i skogen at man bryter igjennom bærende skare. Det finnes kantkornlag i snødekket, noe er velutviklet, men bærende skare og tykke lag gjør at jeg ikke anser det som noe skredproblem. I høyfjellet er områder med tynnere snødekke gjennomomvandla med skarelag og kantkorn på ulike stadier av utvikling. I østvendte leområder har gammel fokksnø begynt å kante seg og blir løsere. Kantkornlag over og under skare (skredproblem som har vært i regionen i lengre tid) finnes fremdeles, men viser lite energi. Det er tykke lag og de er dessuten begravet under bærende skarelag i snøoverflaten. Kulde vil kunne videreutvikle kantkorn i gammel fokksnø i østvendte leområder. Det vil muligens bli et skredproblem på sikt, men generelt forventer jeg ytterligere stabilisering. Forecast correct Varselet er bra, stemmer godt.

Avalanche Activity

27. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen skredaktivitet observert på lengre tid, selv ikke små våte løssnøskred i bratt solvendt terreng.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Difficult to trigger Possible 1 - Small Isolated steep slopes SE, S, SW above 1100 masl I bratt solvendt terreng når sola står på.

Weather

No precipitation 2 °C 12 m/s from NW ↘ 20% clouds Mildt med relativt kraftig vind fra vestlig retning siste periode. Utstråling og noen minusgrader på natta.

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Layered snow begins at 1200 masl Crust Dry Ingen løs snø tilgjengelig for transport. All snø i alle himmelretninger og høydenivå er påvirket av varme og vind. Østvendte leområder har noe jevnere overflate og egner seg best for skikjøring. I Solvendt, bratt terreng, mykner snøoverflaten noe opp i løpet av dagen. Regionen har generelt lite snø. Vestvendt terreng har minst snø og mange steder er snødekket nå blitt usammenhengende i denne himmelretningen. Utsatt terreng er avblåst/bart. Østvendte leområder har fremdeles heldekkende snøoverflate og gir et vinterlig inntrykk.

ObsID: 183315

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

25.02.2019 kl. 14:50

1006 masl

Ragnhild (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Ragnhild Comment:  Fastere, våt snø på 30cm midt i snødekket.

Notes

Tests

ECTN30 Presset ut blokken med spaden og hele blokken gikk ut på 85cm dybde og Q3.

CTM12@80cmQ3 Medium Plutselig og kraftig kollaps dypere enn forventet.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fordi snødekket ikke er homogent, men heller med flere forskjellige lag (slush øverst, div. små skarelag på 1-2 cm flere plasser i snødekket, tykt lag på 30cm med våt vintersnø og våt kantkorn nede ved bakken) vurderes skredfaren til 2. Det er mulig å løse ut skred, og de vil bli middels store. Snøen er våt og tung. Om det fortsetter å være varmt vil nok snøen stabiliere seg og bli mer homogen. Forecast too low

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes NE, E, SE above 0 masl

Weather

4 °C 9 m/s from NW ↘ 100% clouds Varmt. Kraftig vind.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 1800 masl. Snow line at 0 masl Wet loose snow Wet

ObsID: 183137

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

24.02.2019 kl. 16:53

1351 masl

Jørgen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Mot øst.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Østvendt terreng, mer snø.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Isotermt snødekke. En tynn bristende, delvis myk, vindskare på toppen. Snødekket var fuktig helt igjennom. Stabilitetstest er ikke helt representativ da skarelag, som riktignok er fuktig og litt mykt, blir kutta av for testens skyld. Alt i alt et snødekke og testresultater som harmonerer godt med det generelle inntrykket av stabilitet.

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ikke observert noen faretegn, hverken i går eller i dag. Til tross for opp til 20m/s vind ble kun flyttet ubetydelige mengder snø. Egentlig litt rart at det ble flyttet noe snø i det hele tatt.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Stabile forhold. Snødekket har blitt utsatt for mildvær over lengre tid og ligner det vi har mot førefall på våren. Det er imidlertid inntakte svake lag høyt til fjells, mest aktuelt i østvendte leområder da det er der det finnes mest overliggende smeltepåvirket fokksnø. I bratt sørvendt terreng kan våte skred løsne av seg selv få steder. Fremdeles stabilisering. Forecast correct

Avalanche Activity

24. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen skredaktivitet registrert siste to dager. Heller ikke små skred i bratt terreng der sola har tatt.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Isolated steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1200 masl Problemet er muligens mer teknisk enn opplevd ute i terrenget. Jeg er usikker på realiteten i skredproblemet, men etter skredet som løsnet ved Hovden i forrige uke tar jeg det med. Det finnes kantkornlag i snødekket, men det er flere uheldige og lite sannsynlige omstendigheter som må inntreffe samtidig for at et skred skal gå på dette laget. Liten til svært liten sannsynlighet, men relativt stor konsekvens. Skredproblemet må justeres slik at det ikke gir noe høyere fg enn 1 etter min erfaring og mening ved dagens forhold.

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger Possible 2 - Medium Isolated steep slopes SE, S, SW above 1000 masl Størst sannsynlighet i eksponert terreng der det finnes bart fjell og vegetasjon når sola skinner.

Weather

No precipitation 3 °C 15 m/s from W → 30% clouds Jevnt mildt siste periode. Det har vært meldt mye vind siste tre døgn, men det var først i dag den slo til for alvor. Opp til 20m/s i kastene.

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift Layered snow begins at 1200 masl Crust Moist Varme og vind tærer godt på snødekket nå. Vestvendt og utsatt terreng har lite snø. Østvendte leområder har fremdeles fyldig snødekke. Fukt, vind og varme preger all snøoverflate i alle himmelretninger og høydenivå. Opp til ca 12-1300 moh er snødekket gjennomfuktet og uten nevneverdig lagdeling. Over denne høyde er lagdeling mer synlig, men ulike lag i snøen er preget av varme og det er innslag av Storkornet/smelteformer i alle lag.

ObsID: 182830

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.