Avalanche forecast for Hallingdal Wednesday 2019-02-13

2
Moderate
Published:

Be careful in areas with windslabs. A persistent weak layer of facets may be triggered, especially where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Strong breeze from northwest., change to strong breeze from the west during the evening.
-10 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 700 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Moderate gale from west., change to strong breeze from the southwest.
-6 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

13.02.2019 kl. 11:30

1028 masl

Bettinalundin (Unknown)

Avalanche Observation

13. Feb 11:30 Dry loose-snow avalanche 3 - Large Naturaly released SE-facing Avalanche release at 1239 masl and ended at 964 masl In gully or concave form Pågående skred observert. Ukjent typeskred. Anledning for skavlfall og tørt løssnøskred

ObsID: 180771

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

13.02.2019 kl. 11:29

1142 masl

Christen@norskluftambulanse (Unknown)

Tests

ECTN18@35cmQ1

ECTN13@15cmQ1 På 13 slag kollapset 2 lag på 15 og 20cm

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 180729

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

13.02.2019 kl. 09:45

1111 masl

V (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright: 

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sterk vind siste dagene. Skredene så ut til å starte i øvre/nyere fokksnø lag, og dra med seg ned til kantkorn problematikk mot bakken. Observerte skre størrelse 3.

ObsID: 180675

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

13.02.2019 kl. 09:38

1116 masl

Morten (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Morten

Avalanche Activity

13. Feb. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. SE, S

ObsID: 180673

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

13.02.2019 kl. 09:34

1139 masl

V (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  V

Danger Sign

Recent avalanches

ObsID: 180668

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

13.02.2019 kl. 09:33

962 masl

Markus@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Markus@NVE Comment:  Størrelse 3. 2 stk. I Leområde.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Markus@NVE

Danger Sign

Recent avalanches

ObsID: 180669

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

13.02.2019 kl. 09:33

1208 masl

Morten (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Morten

Avalanche Activity

13. Feb. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. SE, S. Above 0 masl Bruddkant ca 800-meter. Str 2 skred

ObsID: 180670

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

13.02.2019 kl. 09:33

1205 masl

Ole E (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright: 

Weather

No precipitation -1 °C 16 m/s from NW ↘ 20% clouds

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Str. 3 flakskred i SØ. Observert flere skred i samme himmelretning

Avalanche Activity

13. Feb. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes. SE, S. Above 1100 masl

ObsID: 180671

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

12.02.2019 kl. 17:23

1282 masl

Radicalex1 (Unknown)

Weather

No precipitation 4 m/s 75% clouds

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Drønn på flere steder i fjellet når 2-3 personer står tett.

Snow Cover

50 cm in total Moderate snow drift Wind slab (hard slab) Dry Tynt til helt bart på avblåste plasser. Mye middelsfast fokksnø i sør vendt heng.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger Likely 2 - Medium Specific steep slopes S, SW above 0 masl 3-4mm kantkorn og begerkrystaller over smeltfryslag.

ObsID: 180590

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

12.02.2019 kl. 14:32

1387 masl

Stian (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Red Comment:  Kantkorn over og under skare. BT avdekker brytning i kantkornlag over skare. Bryter lett og glatt. Videre ned i snødekke er det stor mengde kantkorn, store krystaller

Weather

-4 °C 8 m/s from NW ↘ 80% clouds

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Naturlig utløst skred under rapportert posisjon. Anslagsvis størrelse 3

Snow Cover

Moderate snow drift Wind slab (hard slab) Dry

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 3 - Large Widespread steep slopes S, SW between 1300 masl and 0 masl

ObsID: 180583

Hallingdal / HOL

Snow

12.02.2019 kl. 14:19

1074 masl

carlthemtnbum (Unknown)

Tests

CTH28@75cmQ3 Good Kantkornet lag på 5cm uppå ett hårt skarelag. Vanskelig å belaste nok for brudd. Litt lenger unna i tynt snødekke fikk jeg ett "whumpf" når jeg gick iväg men syntes ikke nån fortplantning av bruddet.

CTM15@50cmQ2 Medium Dårlig bindningerne mellom gamle fokksnö flak

CTE4@20cmQ1 Poor Dålig bindning i fokksnøen. Ny fokksnö uppå Gammel fokksnö med noe omvandlet nysnø emellan ~4mm

ObsID: 180612

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

12.02.2019 kl. 13:05

1267 masl

Markus@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE Comment:  Lang utløpslengde. Noe kortere på de andre skredene på samme sted.

Avalanche Activity

11. Feb. 18-24 Dry slab avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release Isolated steep slopes Leområde. Noe nysnø over. Løsnet trolig i går pga innlasting.

ObsID: 180536

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

12.02.2019 kl. 13:03

1267 masl

Ole E (Unknown)

Weather

Snow 3 m/s from NW ↘ 90% clouds

Danger Sign

Surface hoar Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Brudd i rimlag ved blokktest

ObsID: 180535

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

12.02.2019 kl. 12:50

1267 masl

Morten (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Morten Comment:  Rim @ 40cm
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Morten Comment:  Største skred opp mot str 3.

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hele dette henget har sklidd ut ila natten. Trolig på nedføyket nysnølag. Men rimet er også en mulighet. Bruddkanten er igjenføyket.

Surface hoar Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nedføyket rimlag. Bryter lett og glatt. Ferske skred fra i natt i området.

ObsID: 180533

Hallingdal / HOL

Snow

12.02.2019 kl. 12:02

1185 masl

carlthemtnbum (Unknown)

Avalanche Observation

12. Feb 12:02 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered E-facing Poor bonding between layers in wind deposited snow 10 cm high and 20 m wide fracture Steep slope Vi var ett lag på 3 som skulle Grave en snöprofil och når vi gravt halveis klart så påvirket vi snön på nått sätt och skredet gick, vi blev tatt å frakta cirka 3 meter nedover. Ubehagelig og uventet da ikke noe skjedde förrens långt efter vi gått in og gravd en hel del. På bruddkanten var det svært tynt å kantkorn som muligens kolappset når vi gravde men som siden kun fikk det överliggande fokksnö flaket att skli på sin dårlige bindning till underliggande fokksnø. Väldigt svårt att tyda..

Weather

9 m/s from NW ↘ Mye vind fra N/NV

Snow Cover

150 cm in total Moderate snow drift 30 cm new snow Layered snow begins at 900 masl Storm slab (soft slab) Dry Mye snö i leheng, søkk og renner samt jemt ca 1m snö under trädgränsen men annars tynt og avblåst till skarelag.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable I vestre Hallingdal på grund av vind i sendte 48h så er det sannsynlig att lösenord ut små lite moderate skred i mange bratte heng i Östlige retninger Regn og plussgrader vill öke faren under 900m og över vill blöt till rört snö og fortsatt mye vind holde skredfaran på 3 og muligens lokalt öka till 4 Forecast too low

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Likely 1 - Small Widespread steep slopes NE, E, SE above 1100 masl

Incident

Det var et svært litet heng på kanske 20 meter lang å 5 meter högt med flatt terreng under så det var lav konsekvens men det var noe uventet måten det skjedde på. Snow Did not affect anything Backcountry skiing

ObsID: 180610

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

12.02.2019 kl. 12:00

1155 masl

V (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  V

Tests

@56cmQ1 Poor Lille blokktest. Glatt brudd på liten belastning. Ved avløfting, brudd i to nedføykede nysnølag. På 5 cm og 25 cm.

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift Wind slab (hard slab) Dry

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Widespread steep slopes N, NE above 1000 masl

ObsID: 180587

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

12.02.2019 kl. 12:00

1279 masl

Lasse på fjellet (Unknown)

Weather

No precipitation -9 °C 4 m/s from NW ↘ 90% clouds Flatt lys.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Hard vindpakket snø på vest side med sporadiske felt av løsere vindtransportert snø.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 0 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Unlikely 1 - Small Isolated steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Sporadiske funn av svskt lag, men liten utbredning i området.

ObsID: 180591

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

12.02.2019 kl. 10:30

1112 masl

Espen@ObsKorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Kantkorn og begerkrystaller under skarelag

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kant og begerkrystaller under skare. Kollapser med stor tilleggsbelastning på tynt snødekke (70 cm). Kantlaget er tykt - 12 cm

ObsID: 180482

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

12.02.2019 kl. 10:06

1103 masl

Radicalex1 (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 180473

Hallingdal / HOL

Snow

11.02.2019 kl. 15:32

1174 masl

Mikel (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 3 Of:  Tests Copyright:  Mikel
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Mikel
Image Of Tests
Image 3 of 3 Of:  Tests Copyright:  Mikel

Tests

12@50cm Poor Tok en rask og nok litt slurvete stabilitetstest i farta. Østvendt side. Løste ut i vedvarende svakt lag ved liten belastning på ca 50 cm dybde. Fokksnølag løsnet ikke før blokken skled ut på ca 20-30cm. Men som sagt, testen ble gjort i farta, så ikke ta alt for god fisk. Konklusjon: snødekket oppfattes som ustabilt. Målte 27grader helning på stedet med klinometer på kompass. Valgte rute videre under 30 grader. Sterk vind fra vest i dag. En del snø ble transportert inn i dette henget.

ObsID: 180404

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

11.02.2019 kl. 15:00

1263 masl

Morten (Unknown)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Morten Comment:  Nedføyket nysnølag glir ut med liten tilleggsbelastning, men har liten forplantningsevne.

Weather

Snow -8 °C 16 m/s from NW ↘ 70% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterk vind fører til kraftig vindtransport. Denne snøen sprekker opp rundt skiene der hvor den ligger oppå et svakere lag nysnø.

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Enkelte drønn ved stor tilleggsbelastning. Trolig i kantkorn over skarelag.

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vindtransport i kombinasjon med nedføykede lag med nysnø fører til at enkelte SØ og S vendte sider sklir ut. Største skredet som er observert er str 2.

Snow Cover

Heavy snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry Svært varierende snødybde avhengig av eksponering for vind. Fortsatt mye ubundet tørr snø tilgjengelig i le områder. Ellers i terrenget er det mye avblåst.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket består av myke flak med nedføyket nysnø i enkelte heng som er lett er å løse ut, men forplantningsevnen er liten. Kantkorn over skare krever stor tilleggsbelastning men problemet finnes mange heng og med varierende tykkelse. Det vil være økende potensiale for naturlig utløste skred utover dagen dersom vindtransporten fortsetter. Dersom den varslede temperaturstigningen slår til i høyden vil dette ytterligere øke Forecast correct Det lokale varslet er riktig ihht til vår vurdering.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 3 - Large Widespread steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Very easy to trigger Likely 2 - Medium Specific steep slopes SE, S above 1000 masl

Avalanche Activity

11. Feb. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. SE, S. Above 1000 masl Vi har observert ett skred str 2 og en del str 1. Alle i Sør og sørøstvendte sider. Har gått på nedføyket nysnø.

ObsID: 180403

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

11.02.2019 kl. 14:00

1614 masl

Toppturmathias (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  Toppturmathias Comment:  Kraftig snøfokk fra NV
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  Toppturmathias Comment:  Naturlig løst ut flakskred i SØ renne av skogshorn

Avalanche Observation

11. Feb 13:00 Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released SE-facing Buried weak layer of new snow Steep slope SØ renne på skogshorn Observert fra avstand

Weather

No precipitation 10 m/s from NW ↘ 16m/s vind i kastene

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: kulling fra nord vest. Store mengder med fokksnø

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 10m lang sprekk i folket flak

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tørre fokksnø flakskred

Snow Cover

80 cm in total Heavy snow drift Storm slab (soft slab) Dry Rygger og kuler er avblåst og har tynt snødekke. Mye Stein stikker opp i fjellet. Lilleblokktest avdekket et svakt lag med nysnø under vindpakket snø. Varierende tykkelse på overliggende flak

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Kraftig vind og mye løssnø har ført til stor utbredelse av flakdannelser Det svake laget av nysnø er ikke vedvarende og vil stabilisere seg over tid Forecast too low

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 3 - Large Isolated steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Likely 2 - Medium Widespread steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl

Notes

ObsID: 180385

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

11.02.2019 kl. 12:30

1242 masl

Skigubben (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Skigubben Comment:  Profilen er tatt på 1055 MOH. I et le område. Profilen er dekkende for 150m over og under der profilen er tatt. Dette er det mest ustabile snødekket på turen opp til Eggen på svarthetta. I nedre del av skogen var skogen magisk.

Weather

Snow 5.5 °C from NW ↘ Kraftig vind på ryggen. Kast opp til 15m/s. Kraftig vindtransport av snø. Avblåste rygger.

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lett å få snøen til å sprekke, og løse ut mindre flak.

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Skredproblemene som er beskrevet i Varsom stemmer godt med snødekket utfordringene vi har sett i dag. Med en ytterlig økning av vind og mye tilgjengelig nysnø vil faren for skred øke. Forecast too low

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 3 - Large Not given NE

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Likely 2 - Medium Widespread steep slopes NE

Avalanche Activity

11. Feb. During the day No avalanche activity På vei til svarthetta fra Bjøberg så vi 2 skred i østvendt side på Hemsedalsfjellet. Størrelse 1 skred. Vi har ikke sett noe skredaktivitet i tilknytning svarthetta. Har hatt begrenset sikt gjennom dagen.

ObsID: 180396

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

11.02.2019 kl. 12:20

1227 masl

V (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  V
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  V Comment:  Lille blokktest. Fikk et litt ujevnt/Q2 brudd på 20 cm i nedføyket nysnø på lett belastning. Med mer belastning fikk jeg et ujevnt Q2 brudd i kantkorn over skare/islaget på ca 75cm.
Image Of Tests
Image 3 of 3 Of:  Tests Copyright:  V Comment:  Snølag mellom fokksnø i sterk sol..

Weather

-9 °C 12 m/s from NW ↘

Danger Sign

Recent snowdrift

Recent cracks

Snow Cover

80 cm in total Heavy snow drift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry

Avalanche Danger Assessment

Sterk vind gir mer pålagring Har observert naturlig utløst skred på steder med stor pålagring fra nord/nordvest.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes SE, S above 1000 masl

ObsID: 180408

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

11.02.2019 kl. 11:35

1277 masl

ThomasH (Unknown)

Weather

No precipitation -5 °C 13 m/s from NW ↘ Kraftig vind fra nordvest som førte til kraftig snøfokk

Snow Cover

BT: Q3. Brudd i flere cm tykt kantkornlag under skarelag nederst i snødekke. Store kantkornkrystaller. Også funnet mindre kantkorn over skarelag.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Likely 2 - Medium Not given Dårlig binding i fokksnølag, alternativt nedsnødd fragmenterte nysnø i tynt lag mellom fokksnø.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Not given

ObsID: 180401

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

11.02.2019 kl. 11:32

1473 masl

Gudmund (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Gudmund

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk på utsatte steder. Bilde fra Skogshorn

ObsID: 180321

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

11.02.2019 kl. 11:30

1268 masl

Gudmund (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Gudmund

Tests

ECTP4@30cmQ2 Poor Nedføyket nysnø på teststedet. Tykkelse og hardhet på både det svake og det overliggende laget varierer mye. På vindutsatte steder ser det ut til at dette svake laget har blåst bort

Weather

15 m/s from NW ↘ 10% clouds

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøen sprekker opp rundt skiene enkelte steder der det er kort vei ned til nedføyket nysnø

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye snøfokk fra NV

Snow Cover

90 cm in total Heavy snow drift Wind slab (hard slab) Dry Store lokale variasjoner i hardhet på snøoverflaten.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Difficult to trigger Possible 3 - Large Not given N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 0 masl Bryter lett og glatt i toppen av et 7 cm tykt kantkornlag mellom to skarelag

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes NE, E, SE, S above 1000 masl

ObsID: 180409

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

11.02.2019 kl. 11:12

1106 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Fersk sprekk i nylig pålagte heng løsnet på kantkorn ved bakken

Danger Sign

Recent cracks

ObsID: 180309

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

11.02.2019 kl. 10:53

1173 masl

Espen@ObsKorps (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Str 1 nordvendt

Weather

Snow -8 °C 17 m/s from NW ↘ 50% clouds Snøbyger inn på ettermiddagen

Danger Sign

Whumpf sound Drønn på tynt snødekke i kantkornlag over skare.

Recent snowdrift Kraftig snøfokk over tregrensa gjennom dagen i dag. Stor pålagring av nysnø i østlige leheng. Avtar til moderat på ettermiddagen.

Recent avalanches Str 1 til 2 skred observert gjennom dagen. Myke fokksnøflak som løsner på nedføyket nysnø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Dette laget har større krystaller og er mer potent der hvor snødekket er tynt.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 900 masl Nedføyket nysnø under fokksnø med variasjoner i hardhet (4F - P)

Avalanche Activity

11. Feb. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. NE, E, SE. Above 1000 masl Nedføyket nysnø. Ingen observasjoner av stepdown til kantkornlag.

ObsID: 180301

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

11.02.2019 kl. 10:27

936 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Tidvis kraftig snøfokk i høyden. Her mot Nibbi.

Snow Cover

ObsID: 180287

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

11.02.2019 kl. 09:46

1094 masl

Gudmund (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Gudmund

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Observert fra vei. Tørt flakskred i bratt SØ vendt heng. Antatt gått under ny fokksnø

ObsID: 180274

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

10.02.2019 kl. 16:30

1395 masl

VidarG@NRH (Unknown)

Avalanche Observation

10. Feb 16:30 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered S-facing Buried weak layer of new snow 10 cm high and 4 m wide fracture In gully or concave form Blåste opp kl 15:30. Løsnet lett. Størrelse 3m x3m. Forflyttet seg ca 0,5 m

Incident

På topp tur. Ingen stor risiko der vi krysset renna. Kan være plasser med større risiko i området. Snow Backcountry skiing

ObsID: 180211

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

10.02.2019 kl. 15:30

1332 masl

Toppturmathias (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Toppturmathias Comment:  Rim funnet i le område. Mest sannsynlig kun i små lommer og ikke utbredt.

Weather

No precipitation 3 m/s 80% clouds

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snow Cover

60 cm in total 5 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Avblåst på lo sider og topper

Avalanche Danger Assessment

Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E above 0 masl Tester gjort i le områder. Antageligvis mindre overliggende snødybde i vindutsatte områder som vil øke sannsynligheten for å løse det ut

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Likely 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E above 0 masl Observasjoner kun gjort i le sider

Notes

ObsID: 180182

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

10.02.2019 kl. 14:35

1316 masl

Radicalex1 (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer.

ObsID: 180147

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

10.02.2019 kl. 14:31

1318 masl

Espen@ObsKorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Espen@ObsKorps

Danger Sign

Surface hoar Område: På dette stedet. Beskrivelse: Rimlag funnet under 25 cm mykt flak. Nordlig leside

ObsID: 180145

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

10.02.2019 kl. 14:00

1298 masl

Larsen (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Larsen Comment:  BT hard @ 50 Q3 Når vi løftet av blokken brøyt det i kantkorn over skare @ 30 Q3

Weather

2 m/s from NE ↙ 100% clouds

Snow Cover

50 cm in total 2 cm new snow Wind slab (hard slab)

ObsID: 180161

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

10.02.2019 kl. 13:55

1320 masl

ThomasH (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  ThomasH Comment:  Brudd i snødekket ved sag. Skarelaget mellom sag og sort plate. Ca 40 cm fokksnø overmed varierende hardhet fra 4F til 1F

Weather

No precipitation from NW ↘ 75% clouds

Snow Cover

75 cm in total Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry BT: brudd etter ca 50 cm dyp etter passe slagkraft. Bruddet kommer over et skarelag på ca 1-2 cm. Bruddflate: Q2

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium above 1300 masl

ObsID: 180140

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

10.02.2019 kl. 13:45

1337 masl

V (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  V

Tests

BT. Lille blokktest brøyt på 30 cm. Q1/glatt brudd. Ved moderat til hard banking.

Snow Cover

65 cm in total Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct Kantkorn over skare lag. Tykkere i vest.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 1 - Small Widespread steep slopes W above 1100 masl

ObsID: 180177

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

10.02.2019 kl. 12:45

1222 masl

Gox (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Gox Comment:  Snøprofil

Notes

BT M @79 Q2. Bryter over islag på stein.

ObsID: 180159

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

10.02.2019 kl. 12:18

1174 masl

Håkon Sælen (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 180163

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

10.02.2019 kl. 12:05

1457 masl

ThomasH (Unknown)

Weather

Snow -5 °C 100% clouds

Snow Cover

50 cm in total Dry Lagdelt snø. Et kantkornlag på ca 25 cm dybde. Kankornlaget ligger over skarelag på ca 0,5 cm

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium above 1400 masl

ObsID: 180104

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

10.02.2019 kl. 12:04

1390 masl

V (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  V
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  V Comment:  Kantkorne over skarelag
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX Lille blokktest viste resultat etter liten belastning. ETC ga ingen resultater, selv etter mange kraftige slag i 15 grader helling.

2Q2 Poor BT test. Liten belastning førte til brudd i 1 cm tynt kankornlag over skare/islag.

Weather

-5 °C 3 m/s from NW ↘ 100% clouds

Danger Sign

Recent cracks Drønn i store flater når 3 og fler går tett.

Snow Cover

85 cm in total No snowdrift 3 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Mye avblåst i høyden og vindutsatte steder

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vedvarende svakt lag. Forecast correct Nedføykede nysnølag har etter min observasjon begynt å stabilisere seg. Dagens nysnø gir mulighet for nytt nedføyket snølag. Kantkornet snø observert over skare lag. Kantkornlaget over skaren er ca 1 cm i nord og ca 10 i vest.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Widespread steep slopes N, W above 1300 masl

ObsID: 180168

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

10.02.2019 kl. 11:45

1098 masl

Gox (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 5 Of:  Notes Copyright:  Gox Comment:  Snøprofil
Image Of Notes
Image 2 of 5 Of:  Notes Copyright:  Gox Comment:  Begerkrystall i bunn. Rutenettet er 2x2 mm
Image Of Notes
Image 3 of 5 Of:  Notes Copyright:  Gox Comment:  Kantkorn/begerkrystaller under skarelag
Image Of Notes
Image 4 of 5 Of:  Notes Copyright:  Gox
Image Of Notes
Image 5 of 5 Of:  Notes Copyright:  Gox Comment:  Dagens vær.

Weather

Snow -4 °C 90% clouds Tidvis lett snødrev. Gløtt av blå himmel av og til.

Notes

BT E @40 Q2

ObsID: 180156

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

10.02.2019 kl. 11:45

1130 masl

Larsen (Unknown)

Weather

100% clouds Noe lett snøvær

Snow Cover

100 cm in total 5 cm new snow Mer vindtransportert og bundet snø like ovenfor

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Unlikely Not given

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 1 - Small Not given Bryter ikke lett. Q2

ObsID: 180158

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

10.02.2019 kl. 11:44

1082 masl

Philip (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Gruppe på 6, stort drønn, alle merket det og sa oj.. Vi gikk i allerede spora snø, så skulle tydeligvis stor tilleggsbelastning til. Kantkorna var 1-2 mm store, men det svake laget virket ikke spesielt tynt. Den overliggende snøen er veldig myk, bare såvidt bubden, tipper 70-100 kg/m^3

ObsID: 180098

Hallingdal / HOL

Snow

10.02.2019 kl. 10:58

904 masl

hermstad (Unknown)

Weather

Snow

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 180086

Hallingdal / HEMSEDAL

Snow

10.02.2019 kl. 10:41

1130 masl

Morten (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 180080

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.