Avalanche forecast for Hallingdal Saturday 2019-02-02

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Be careful in areas with fresh windloaded snow. Avoid lee areas where a persistent weak layer can be hidden in the snow pack. Avalanches are triggered most easily where the snow pack is thin, typically close to ridges and on convex formations.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Isolated steep slopes
Unlikely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

3 mm precipitation.
Fresh breeze from east., change to breeze from the east during the evening.
-14 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Breeze from east.
-14 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hallingdal / Hol

Snow

02.02.2019 kl. 16:27

1221 masl

Mikel (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Mikel

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Tydelige drønn i snøen i relativt flatt terreng. snøen sank ned under drønn.

ObsID: 178894

Hallingdal / Ål

Snow

02.02.2019 kl. 14:20

930 masl

Stranden (Unknown)

Weather

-10 °C 1.5 m/s from NE ↙ 100% clouds Sluttet å snø på formiddagen

Snow Cover

77 cm in total Some snow drift 20 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Nordøstlig vind 2-7 m/s mens det snødde i går og i natt har gitt noe refordeling også i bjørkeskogen som er eksponert.

ObsID: 178854

Hallingdal / Hemsedal

Snow

02.02.2019 kl. 12:00

1213 masl

knut (*)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium S, SW, W above 1000 masl Det meste av snøen virker ubundet, fikk ikke ut testheng. Men det kan se ut til at den enkelte steder er i ferd med å binde seg, uten at det ble observert flak er det lett å tenke seg at det er flakdannelse der vinden har tatt litt mer.

Danger Sign

Recent snowdrift Enkelte vestvendte heng har lastet opp mot en meter snø. Lite bindinger i den transporterte snøen og den fremstår som tilnærmet ubunden.

Whumpf sound Enkelte drønn, virker som kolaps i fersk snø.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Dersom det blåser opp er det store mengder snø tilgjengelig for vindtransport. Enkelte steder opp mot 100cm løs snø. Vind vil raskt kunne øke skredfaren. Forecast too high I terrenget opp til 1350 virker varslet fg å være noe hø, men stemmer muligens der vinden har tatt kraftigere.

Weather

No precipitation -11 °C 0 m/s 50% clouds Sikten kom og gikk, tidvis god sikt. Ikke nedbør.

Snow Cover

200 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry målte fra 30 - 200 cm snødybde. Sålen i bunn er tynn, og enkelte steder helt fraværende..

ObsID: 178915

Hallingdal / Hemsedal

Snow

02.02.2019 kl. 10:42

1173 masl

Jens@SVV (*****)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i snøen på flata der snøen er litt vindpåvirka. Fekk fleire drønn på veg bort

ObsID: 178828

Hallingdal / Hemsedal

Snow

01.02.2019 kl. 15:50

1298 masl

Jørgen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Viser utsatte steder som har lite snø.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Nysnøen kollapser/går i stykker ved test. Fremprovoserte brudd i fokksnø under nysnø, men det er nysnøen som er skredproblemet. Kantkornlag under skare skal mye til for å påvirke.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1100 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger Likely 2 - Medium Specific steep slopes N, SW, W, NW above 900 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøføyke til litt ned i skogen i dag. Opp til 1 meter fersk vindtransportert snø i leområder.

Avalanche Activity

1. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ikke noe synlig fra skisenteret, men ingen sikt over tregrensa.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fersk vindtransportert snø i vestlig sektor er skredproblemet. Myke flak sprekker lett opp ved liten tilleggsbelastning. Testheng løsner tilnærmet som et flakskred, men opptrer som et løssnøskred etterhvert. Det har lagt seg opp betydelige mengder fersk vindtransportert snø i leområder og mange steder rett på bakken med is, frossen jord under. Selv mindre skred av typen beskrevet over vil kunne føre til stor skade grunnet lite/intet underlag. Fokksnø fra tidligere i uka i østvendte heng virker til å ha stabilisert seg relativt godt. Kantkornproblem er tilstede, men er på grensa til å bli meldt inn som skredproblem per nå. Kan muligens bare nevnes i tekst. Vind vil øke skredfaren og skape hardere og større flak med nysnø som svakt lag Forecast correct Det er nok en 2 er i øvre sjiktet og jeg tror fg 3 kan forsvares dersom vind av betydning fortsetter.

Weather

Snow -10 °C 8 m/s from SE ↖ 100% clouds Noe nedbør med vind jevnt og trutt i dag. Gråvær.

Snow Cover

80 cm in total Moderate snow drift 15 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Snø i alle eksposisjoner nå. Utsatte steder har lite snø. Relativt mye vindtransportert snø fraktet til vestvendte leområder siste døgn.

ObsID: 178728

Hallingdal / Ål

Snow

01.02.2019 kl. 11:29

1190 masl

steinar@obskorps (****)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  steinar@obskorps Comment:  V-vendt, nær rygg. 10 cm gammelt hardt snødekke, 90 cm lett vindtransportert nysnø, 4F-F. Representativ profil for store områder som først nå får snø av betydning, med 30+ cm nysnø. Ved ECT brudd i sjikt i fokksnø, ECTP2 @25 cm Q2. Mykt flak, bare såvidt bruddet bar.

Tests

ECTP2@25cmQ2 Medium Brudd i sjikt i fokksnø, myke flak som har begrenset evne til bruddforplantning. Bare områder nær rygger og der vinden har rusket litt i snøen som har antydning til flakdannelse

ObsID: 178684

Hallingdal / Ål

Snow

01.02.2019 kl. 10:54

1144 masl

steinar@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  steinar@obskorps Comment:  V-vendt og lunt. Gammelt snødekke med skarelag og kantkorn til ca 50 cm. Over dette 20 cm 4F fokksnø og 30 cm veldig løs og lett nysnø (pudder 😀). I enkelte heng som har samla opp snø er det opp mot 100 cm løs og lett nysnø.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  V-vendt terreng med påfyll av laus snø, bak avblåst rygg.

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Til dels mye ubunden løs og lett snø i alle eksposisjoner. Kan tenkes at skred kan starte som flakskred nær rygger der vinden har dannet flak, og forårsake skred i ubunden snø lenger ned i heng.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium S, SW, W, NW above 1100 masl Nysnøen er stort sett løs og ubunden, med unntak av nær rygger og vindeksponerte områder, der vinden har rusket i snøen og dannet myke flak. Utbredelsen på skredproblemet er dermed ikke stor, men kan fort øke med økende vind da det er mye laus snø til vindtransport.

Danger Sign

Large snowfall Kommet ca 30 cm snø de siste dagene, 15 cm siste døgn. Veldig løs og lett snø.

Avalanche Activity

1. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Dårlig sikt, har ikke sett mye skredterreng.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det har kommet mye snø de siste dagene, vinden har begynt å danne myke flak i V-vendte heng, typisk nær rygger og vindeksponert terreng. Her er det opp mot en meter laus nysnø. Kantkornlag i det gamle snødekket fins fortsatt, liten endring der så det er greit at det er med i varselet. Men nedføyka nysnø er klart mest framtredende skredproblem, og vil bli de nærmeste dagene Økende vind vil gi økende fokksnøproblem, da det er mye løs snø til vindtransport. Ellers kaldt, stabilisering går seint. Forecast correct Bra varsel. Inntrykket fra denne delen av regionen er at vind har stått på fra Ø-NØ, slik at en har fokksnø også i S-vendt terreng, men mindre i N-vendt.

Weather

Snow -10 °C 5 m/s from E ← 100% clouds Har snødd jevnt og trutt på kaldt vær og relativt lite vind de siste dagene. Egentlig ikke store nedbørsmengder, veldig lett og løs snø.

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Layered snow begins at 900 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Kjærkomment påfyll av snø, jevnt over 30 cm lett nysnø som vinden har flytta litt på fra eksponerte rygger og til V-vendte heng. Har gravd etter rimlag som kan gi trøbbel den dagen vinden pakker snøen i flak, uten å finne igjen noe alarmerende. Nedføyka nysnø ligger vel an til å bli herskende skredproblem på sikt

ObsID: 178679

Hallingdal / Hemsedal

Snow

31.01.2019 kl. 12:00

1291 masl

Rune@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Snøprofil på 1300 MOH. Viser tydelig kantkornlag
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN10@20cmQ3 Good Snøen er løs. Bruddet er mer en kollaps i løssnøen. Måtte sette spaden bak og dra hardt for å få utslag i kantkornet

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium Vi observerte kantkorn i vestlig sektor på 1300 MOH. Vi har ikke observert dette så tydelig andre steder så vanskelig å si noe sikkert om utbredelse.

Loose dry avalanche Loose snow Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl

Danger Sign

Large snowfall Ca 15 cm i natt og i dag.

Avalanche Activity

31. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det har kommet ca 40 cm snø siden lørdag. 10 cm siste døgn. Nå er løssnøskred aktuelt i alle himmelretninger. Det blåser fra øst så det vil etterhvert dannes myke fokksnølag i vestlig sektor. Ett tydelig kantkornlag er observert ca 50 cm ned i snøen. Dette ligger mellom 2 skarelag. Kantkornlaget er svært tydelig, men blokktest og ect gav ingen utslag i dette laget. Det overliggende laget er mykt og ikke noe markert flak. Kaldt så stabilisering går sakte. Økende vind vil øke skredfaren. Forecast correct Løssnøskred er nok nå hovedproblem. Vind vil føre til fokksnø slik det er beskrevet i varselet

Weather

Snow -8 °C 3 m/s from E ← 100% clouds Litt vind

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift 15 cm new snow Dry Mye løs snø som ikke er vindpåvirket. Det blåste litt, men ikke noe snøfokk. Lite bunden snø er observert

Snow Profile

20 cm F PP 0 mm/0 mm D, 30 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 2 cm F FC 2 mm/0 mm D, 2 cm I IF 0 mm/0 mm D, 30 cm P MF 0 mm/0 mm D 1 test connected to snow profile Mye løs og ubundet snø oppå skaren

ObsID: 178530

Hallingdal / Hemsedal

Snow

31.01.2019 kl. 11:07

1304 masl

jostein@nve (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  jostein@nve
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  jostein@nve

Weather

Snow -9 °C from SE ↖ 100% clouds

Snow Cover

No snowdrift Very much loose snow (>30cm) Dry

ObsID: 178538

Hallingdal / Hemsedal

Snow

31.01.2019 kl. 09:34

1001 masl

Rune@obskorps (****)

Weather

Snow -8 °C 3 m/s from E ← 100% clouds 9 ms på Hemsedalsfjellet

Snow Cover

15 cm new snow Dry Ca 10-15 cm snø i natt

ObsID: 178498

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.