Avalanche forecast for Finnmarkskysten Friday 2021-12-10

Highest danger level per day:
1
Low
Published:

Generally safe avalanche conditions. Be aware that there can be pockets with persistent weak layers and unstable wind slabs. Generally little snow and a lot of rocks, be careful in and around terrain traps.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep slopes in combination with terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

No precipitation.
Strong breeze from south.
-24 °C to -13 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
No precipitation.
Fresh breeze from south, changing to moderate gale from the south during the afternoon.
-16 °C to -9 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Finnmarkskysten / Nordkapp / Finnmarkskysten

Snow

10.12.2021 kl. 15:00

66 masl

Nsala@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Nsala@NVE Comment:  Det ble dessverre ingen gode bilder av snødekket i dag, men dette bilde viser at det er avblåst ned til skare og bakken på forhøyninger i terrenget. Bildet er tatt mot sørvest
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 1 - Small N, NE, E Lite snø, gjør at skredproblem begrenses til noen bratte heng. Selvom problemet er skapt av temperaturer

Weather

No precipitation -2.4 °C 10 m/s from SW ↗ 100% clouds

Tests

ECTP16@36cmQ3

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Generelt avblåst i alle eksposisjoner, med unntak av nordlig og østlig vendte sider

Avalanche Danger Assessment

1 Low Lite snø gjør at større skred ikke forventes ute ved kysten. Kantkorn og rim har tidligere vært observert. Men rimlaget har stabilisert seg godt, og var ikke mulig å løse ut med stabilitetstest. Kantkornet snø ved bakken er nokk det mest framtredende skredproblemet akkurat nå Kantkornet snø ved bakken vil antagelig vedvare en stund, men det virket godt stabilisert. Mildere temperaturer frammover vil uansett bremse utviklingen Forecast correct

Snow Profile

19 cm 1F RG 0 mm D, 16 cm P RG 0 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm D -2.6 °C @ 0 cm, -3.5 °C @ 10 cm, -2.5 °C @ 20 cm, -1.4 °C @ 30 cm, -1.4 °C @ 37 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 279943

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

09.12.2021 kl. 11:36

290 masl

Johan@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 5 Of:  Tests Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Ect
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Liten sørvendt skråning
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Johan@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Very difficult to trigger 1 - Small SE, S, SW Kantkornet snø mellom skarelag høyt I Snødekket. Svært vanskelig å påvirke og dårlig bruddforplantningsevne.

Weather

No precipitation -15 °C 2 m/s Kaldt og klart vær siste døgn. Lite vind.

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet

Tests

LBT Ingen brudd ved LBT

ECTN30@20cmQ1 Good

Snow Cover

40 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Avblåst over topper. Samler seg mer snø I forsenkninger. På denne turen observerte jeg fokksnø også i sørlig himmelretning. Generelt tynt snødekke.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Stabile forhold og lite snø. Kantkorn I alle himmelretninger, men virker som om dette er lite aktivt. Det finnes fokksnøflak I flere himmelretninger. Flak I nordlig himmelretninger er mest vindpåvirket og hard. Forecast correct

Avalanche Activity

9. Dec. During the day No avalanche activity

Snow Profile

0.5 cm F SH, 20 cm 1F RG D, 0.5 cm I MFcr, 1 cm 4F FC 1 mm/2 mm, 0.5 cm I MFcr, 15 cm 1F FC/MF 1 mm Virker som om dette eldste laget, som antakeligvis ble gjennomfuktet for noen uker siden, er blitt løsere og gått mer mot kantkorn. 1 tests connected to snow profile

ObsID: 279818

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

07.12.2021 kl. 22:01

45 masl

Johan@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

0.3 cm 4F SH 2 mm/3 mm, 11 cm 4F FC 2 mm/3 mm, 2 cm I MFcr, 3 cm 4F DH 3 mm, 1 cm I MFcr, 9 cm 4F/I FC/MFcr 3 mm/4 mm -15 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm

ObsID: 279594

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

07.12.2021 kl. 19:31

101 masl

Johan@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 4 Of:  Tests Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Ect
Image Of Tests
Image 2 of 4 Of:  Tests Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Lbt
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Kk under skare. 3 mm grid.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Kk over skare. 3mm grid.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW

Weather

No precipitation -15 °C 5 m/s from SW ↗ Klart og kaldt. Siste uken har det vært stabilt kaldt og klart vær.

Danger Sign

No signs observed Gikk I mørke

Tests

ECTPV@14cmQ3 Medium

LBT@14cmQ1 Ved isolering

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Fordeling av snø I terrenget har ikke endret seg mye siste uke. Det var en dag med snøbyger i forrige uke som ga et påfyll på 5-10 cm. Avblåst over topper. Ubundet snø under tregrense over skarelag. Ok skiføre. Lite snø generelt.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Det er lite snø I terrenget. Det finnes et ca 2 uker gammelt fokksnøflak i nordlig himmelretninger som nå har stabilisert seg, men dette ligger over et vedvarende svakt lag. Test indikerer at propageringsevne i det svake laget er dårlig, samtidig som overliggende lag er svært hardt. Situasjonen vil vedvare. Temperaturgradient og værvarsel resten av uka tilsier mer oppbyggende omvandling og danning av overflaterim. Forecast too high

Avalanche Activity

7. Dec. During the day No avalanche activity Gikk I mørke

Snow Profile

14 cm K RG, 8 cm 4F FCsf 1 mm/2 mm, 8 cm K MFcr, 3 cm 4F FCso 2 mm/3 mm, 20 cm I MFcr -17.5 °C @ 0 cm, -13 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -2.2 °C @ 40 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 279592

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.