Avalanche forecast for Finnmarkskysten Monday 2021-05-17

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Conditions for wet avalanches. Be careful in wet and soaking snowpack.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid staying for a longer period in terrain steeper than 30 degrees. Avoid also runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation.
Breeze from east.
-4 °C to 0 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-2 °C to 5 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 1800 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

16.05.2021 kl. 13:29

257 masl

Johan@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Avrundet begerkrystall
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Johan@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small

Danger Sign

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Falt 30 cm våt nysnø siste døgn

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 30 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Wet loose snow Moist Falt mye snø og sludd siste døgn. Snøoverflaten er fuktig og nysnøen er jevnt fordelt I terrenget. Nysnøen har lagt seg over områder som var helt bare fram til i går, typisk rygger og topper. Kantkorn ved bakken er avrundede. Snøpakka under nysnø består av smelteformer .

Avalanche Danger Assessment

1 Low Stabile forhold i dette området selv om det har kommet mye nysnø siste døgn. Det er gode bindinger I nysnøen og mot underliggende skare. Snødekket er gjennomfuktig. Begerkrystaller ved bakken er ikke lenger aktuelt som skrwdproblem. Små løssnøskred vil kunne gå i nysnøen. Vil kunne finnes fokksnø i høyereliggende deler av regionen (gaissene) med andre forhold og muligens større grad av lagdeling. Forecast correct

Weather

Snow 1 °C 3 m/s from N ↓ 100% clouds Jevnt med nedbør i form av sludd og snø siden kl 0000 i natt. Lite vind.

Tests

ECTX Good

LBT@89cmQ3 Lett klapping i kantkorn ved bakken

Avalanche Activity

16. May. During the day No avalanche activity

Snow Profile

15 cm 1F RG M, 9 cm P RG M, 28 cm 1F MFcl W, 34 cm P MFcl W, 6 cm 1F MFpc/DHxr 2 mm/4 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm

ObsID: 272489

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

16.05.2021 kl. 12:25

148 masl

Johan@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps

Snow Cover

30 cm new snow Stort snøfall i natt. Fuktig snø.

ObsID: 272486

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

16.05.2021 kl. 07:28

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. Uforandret skredfare neste døgn: Snøen tine fort nu..

Weather

Rain 4 °C E69 (0moh) kl 07:28 0 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

ObsID: 272450

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snow

15.05.2021 kl. 18:30

71 masl

Nsala@NVE (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Nsala@NVE
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift Wet loose snow Very wet Løs og våt snø i sydlig vendte sider. Hardt og kompakt snødekke i nordlig vendte sider. Kun snø i renner og noen forsenkninger i sydlige sider. Men betydelig mere i nordlige sider og leheng, hvor snødekket ennå er sammenhengende og jevnere fordelt

Avalanche Danger Assessment

1 Low Løs og våt snø i sydlig vendte fjellsider. Hardt og kompakt snødekke i nordlig vendte sider. Snødekket har ingen utpregede svake lag. Brudd lar seg ikke initiere og forplanter seg heller ikke. Lite snø i regionen begrenser skred til størrelse 1 (små). Forskjell mellom nord-/ og sørvendte sider, begrenser også utbredelse til (noen bratte hend). Ingen tegn til fasetter på krystallene ved forrige observasjon og heller ikke nå. Kornstørrelse er generelt små. Avrundede fasetterte partikler vil derfor være små og vanskelig finne. Vurderer tilstedeværelsen av kantkorn til lite sannsynlig ute ved kysten. Stor og igjennkjenbar krystall, er uansett utelukket Vi befinner oss i en okklusjon ute ved kysten, og det er nedbør i form av små byger. Slik jeg tolker prognosene, vil det vedvare i noen dager. Eventuelt komme mere nedbør. Men stabiliteten i snødekket er såpass god, at det ikke ventes å ha betydning for faregrad Forecast correct

Weather

No precipitation 3 °C 10 m/s from E ← 90% clouds

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Very difficult to trigger 1 - Small SE, S, SW

Snow Profile

30 cm 4F MF 2 mm V, 40 cm P MF 2 mm V, 30 cm K MF 1 mm S -0.1 °C @ 0 cm, -0.1 °C @ 10 cm, -0.1 °C @ 20 cm, -0.1 °C @ 30 cm, -0.1 °C @ 40 cm, -0.1 °C @ 50 cm, -0.1 °C @ 60 cm, -0.1 °C @ 70 cm, -0.1 °C @ 80 cm, -0.1 °C @ 90 cm, -0.1 °C @ 100 cm

ObsID: 272426

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.