Avalanche forecast for Finnmarkskysten Sunday 2021-03-07

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in areas with windslabs. A persistent weak layer of facets may be triggered, especially where the snow cover is thin in the alpine.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from northwest, changing to fresh breeze from the east during the evening.
-13 °C to -8 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1-5 mm precipitation.
Fresh breeze from northeast, changing to breeze from the east during renoon.
-15 °C to -11 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

07.03.2021 kl. 20:51

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Quick temperature change

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kommet mye snø å blitt mildere. Uforandret skredfare neste døgn: Skal bli mindre nedbør..

Weather

Snow -3 °C E69 (0moh) kl 20:51 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 259856

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snow

07.03.2021 kl. 13:00

106 masl

Nsala@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Nsala@NVE
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift 15 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Moist En god del nysnø 15cm har kommet i løpet av natten. Men på grunn av vind har snøen lagt seg i sydlig vendte sider. Det er generelt lite snø ennå, men en god del mer i sydlig vendte sider

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Omdanning av krystallene i snødekket kom godt i gang, etter forrige observasjon og mildværsperiode. Og en betydelig del av snødekke er nå smelteformer. Selv om dårlig binding i fokksnøen, var det målbare resultatet av observasjon. Er observasjon foretatt i sider eksponert for sol. Det kan være forskjeller hvor sol ikke har kommet til Nedføyket svakt lag med nysnø viste seg å være vanskeligere å finne enn kantkornet snø under skarelag. Er også usikker på om kantkorn under skare, er ett reelt problem ute ved kysten. Da det ikke er luftig og sitter svært godt fast. Men antagelig er nedføyket svakt lag med nysnø skredproblemet framover, når dårlig binding i fokksnø er stabilisert Forecast correct

Weather

No precipitation -2.6 °C 0 m/s from S ↑ 5% clouds

Notes

Planlegger nytt observasjonssted framover, som har større relevans med tanke på oppbyggende omvandling. Vil forhåpentligvis da kunne fastslå om kantkorn under skare, er ett relevant problem ennå

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium S Selv om stabilitetstest antyder "Lett å løse ut" for utløsbarheten. Vurderes utløsbarheten likevel til "Vanskelig å løse ut" på grunn av trappeformet brudd. Begrunnet lite snø generelt i terrenget vurderes skred til størrelse 2. Utbredelse vurderes til "Noen" bratte heng, fordi skredproblemet bare finnes i deler av terrenget. Og begrunnet lite snø generelt i terrenget

Tests

ECTN15@15cmQ3

Snow Profile

2 cm F PPgp 3 mm M, 20 cm P RG 0 mm M, 20 cm 1F DF 1 mm M, 0.5 cm I IF, 127.5 cm P MF 3 mm M -3.2 °C @ 0 cm, -3.5 °C @ 10 cm, -3.3 °C @ 20 cm, -2.6 °C @ 30 cm, -1.6 °C @ 40 cm, -0.8 °C @ 50 cm, -0.5 °C @ 60 cm, -0.1 °C @ 70 cm, -0.1 °C @ 80 cm, -0.1 °C @ 90 cm, -0.1 °C @ 100 cm, -0.1 °C @ 170 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 259862

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

07.03.2021 kl. 06:55

81 masl

GG (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  GG Comment:  Her var det måkt for snø 1800 den 6 mars. Sporene en kan se i snøen ble laget ca kl 0430. Bildet er tatt ca 0650.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lagt seg opp skavler på opptil 50 cm (på 80 moh) i løpet av natten. Vind fra N-NV. Snøen legger seg i S-SØ

Weather

-3 °C 6 m/s from N ↓ 100% clouds

ObsID: 259690

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

06.03.2021 kl. 21:25

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ikke mye snø i fjellan. Uforandret skredfare neste døgn: Rolig vær type.

Weather

Snow -3 °C 889 (0moh) kl 18:25 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 259659

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

05.03.2021 kl. 14:55

168 masl

Johan@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 6 Of:  Tests Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Brudd I fokksnøen
Image Of Tests
Image 2 of 6 Of:  Tests Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Ved bakken
Image Of Tests
Image 3 of 6 Of:  Tests Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Ect
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Ksntkorn ved bakken
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Mildvær forrige helg har ført til smelteomvandling av store deler av snødekket. Snøoverflaten etter mildværet var hard. Etter dette har det kommet ca 30 cm fersk nysnø over. Vind fra nordvest har flyttet mye av snøen inn i leområder og det kan sees tydelige skavler i sørlig retning der vinden har tatt tak.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mildværet siste uke har ikke nøytralisert kantkorn nede I snødekket over 200 moh, men laget er vanskeligere å påvirke med dårligere bruddforplantningsevne enn tidligere. Mildvær har omvandlet gammel overliggende snø og denne er hard. Snøfall og skiftende vind kan ha ført til svake lag I nysnøen. Færre faretegn enn tidligere og tester viser tegn på god stabilitet. Skred er vanskelig å løse ut og skredproblemene finnes i noen heng. Forventet skredstørrelse er 2-3. Faregrad 2 vil vedvare de nærmeste dagene. Forecast correct

Weather

No precipitation -7 °C 5 m/s from NW ↘ 70% clouds Snøbyger og vind fra nordvest siste døgn.

Avalanche Activity

5. Mar. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium SE, S, SW

Tests

ECTP25@77cmQ3 Good Kant

LBT@76cmQ3 Løsnet i kantkorn helt ved bakken ved isolering

LBT@11cmQ1 Fokksnø, bryter lett

Snow Profile

6 cm 4F DF 1 mm, 9 cm 1F DF/RG 1 mm, 13 cm P RG 0 mm, 1 cm I MFcr, 31 cm P MF, 6 cm 1F MFsl, 11 cm 4F/P FC/MF 2 mm -7.4 °C @ 0 cm, -6.1 °C @ 10 cm, -4.3 °C @ 20 cm, -2.7 °C @ 30 cm, -1.9 °C @ 40 cm, -0.9 °C @ 60 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 259469

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

04.03.2021 kl. 20:03

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snøbyger . Uforandret skredfare neste døgn: Lite vind.

Weather

Snow -3 °C Kamøyvær (0moh) kl 20:03 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 259288

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.