Avalanche forecast for Finnmarkskysten Thursday 2021-03-04

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in areas with windslabs. A persistent weak layer of facets may be triggered, especially where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4-8 mm precipitation.
Fresh breeze from northwest.
-11 °C to -8 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from north.
-13 °C to -9 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

04.03.2021 kl. 20:03

14 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snøbyger . Uforandret skredfare neste døgn: Lite vind.

Weather

Snow -3 °C Kamøyvær (0moh) kl 20:03 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

ObsID: 259288

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

03.03.2021 kl. 22:41

233 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -4 °C Kjøllefjord (100moh) kl 22:41 4 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 6 timer.

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift

ObsID: 259057

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

03.03.2021 kl. 21:53

152 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. EV69 Hønsa - Reinelv er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø i fjellan.

Weather

Snow -3 °C Hønsa (0moh) kl 21:53 3 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

ObsID: 259051

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

03.03.2021 kl. 13:00

426 masl

GG (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  GG
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

130 cm in total Moderate snow drift 5 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Etter regnværet søndag kveld og siste ukes storm er det gamle snødekket hardt. I skogen ligger det ca 5mm regnskare. I tregrensa er det stedvis ca 30 cm svært hard snø med glassert overflate. Siste dager har det kommet ny snø oppå dette.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Avalanche Problems

Loose dry avalanche The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small E, SE, S Innblåst nysnø. Gammelt snødekke (før mandag 1/3) er svært hardt.

Weather

Snow -7 °C 8 m/s from NW ↘ 80% clouds Skiftende vær med tidvis mye snøfokk som gir dårlig sikt. Bildet er tatt i et opplett

Tests

CTV@25cmQ2 Medium Fikk brudd i øverste laget ved utgraving av profil

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: I leområder (sør-øst) der det legger seg fokksnø sprekker denne lett opp med flytende sprekker

Snow Profile

25 cm F PP/DF 1 mm D, 25 cm 4F RG 1 mm D, 5 cm P/P-K MFcr D, 45 cm 1F RG 1 mm D, 30 cm P/4F-1F MFcr D -5.2 °C @ 0 cm, -4.8 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3.5 °C @ 30 cm, -2.8 °C @ 40 cm, -2.5 °C @ 50 cm, -2.2 °C @ 60 cm, -1.8 °C @ 70 cm, -1.5 °C @ 80 cm, -1.3 °C @ 90 cm, -1.2 °C @ 100 cm, -1 °C @ 110 cm, -1 °C @ 120 cm, -0.7 °C @ 130 cm

ObsID: 259259

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

02.03.2021 kl. 21:48

14 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Frost å ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Melder bra vær.

Weather

No precipitation -2 °C Nordvågen (0moh) kl 21:48 0 cm nysnø akkumulert siste 3 timer.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 258823

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

02.03.2021 kl. 18:16

233 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i skredløp langs veg. . FV98 Ifjordfjellet - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Roligere vær og kaldere temperatur får snøenvtil å binde seg.

Weather

No precipitation -2 °C Kjøllefjord (0moh) kl 18:16 4 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 258811

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

02.03.2021 kl. 07:00

210 masl

Camillidae (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Camillidae
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Camillidae

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vestlig og nordvestlig vind, polart lavtrykk

Notes

Fra anleggsområde E69 Skarvbergtunnelen, Skarvbergdalen.

Avalanche Activity

2. Mar. During the day Loose wet avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes

Avalanche Observation

2. Mar 07:00 Wet loose-snow avalanche 2 - Medium Naturaly released SE-facing Avalanche release at 197 masl and ended at 111 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow Steep slope Grovt estimerte data på avstand ifm oppfølging av anleggsområde.

Incident

Ikke nådd ned i vårt arbeidsområde (anleggsvei). Ingen skade. Snow

ObsID: 258792

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

01.03.2021 kl. 22:42

14 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye regn. Minkende skredfare neste døgn: Det melder snø å kaldere.

Weather

Snow -2 °C Skipsfjord (100moh) kl 22:42 1 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Danger Sign

Quick temperature change

Much water in the snow regn på snø

ObsID: 258641

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

01.03.2021 kl. 18:48

112 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vann i snøen. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Temperaturen faller, snøen fryser til og stabiliserer seg.

Weather

Snow -2 °C Kjøllefjord (100moh) kl 18:48 1 cm nysnø akkumulert siste 3 timer. Snøfokk siste 3 timer.

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

ObsID: 258636

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.