Avalanche forecast for Finnmarkskysten Friday 2021-02-26

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. A skier or a snow mobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs, while persistent weak layers deeper in the snow in general is hard to trigger.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Strong breeze from south., change to strong breeze from the southwest during the afternoon.
-8 °C to -2 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
8 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from west., change to moderate gale from the northwest during renoon.
-5 °C to -2 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. friday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

26.02.2021 kl. 21:24

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Weather

Snow 0 °C E69 (0moh) kl 21:24 0 cm nysnø akkumulert siste time.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mildvær. Uforandret skredfare neste døgn: Melder frost til i morgen .

ObsID: 258109

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

26.02.2021 kl. 14:19

216 masl

Johan@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Johan@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Whumpf sound Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Ett tydelig drønn under skoggrensa

Tests

ECTP12@68cmQ3 Medium Gikk i kantkorn ved bakken.

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Moist Lite snø. Mest snø i sørvendte hellinger, og mesteparten av snøen i denne sektoren stammer fra bygeværet for 3 uker siden. Avblåst på topper. Svært hard snøoverflate i hele snødekket, også under tregrensen. Både vindpakket og skare i overflaten.

Weather

Snow 1 °C 12 m/s from N ↓ 90% clouds Væromslag siste døgn. Lette regnbyger i lavlandet. Snø/sludd over 200 meter. Temperaturer like over 0 grafer.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kantkorn ved bakken, under og over skare er fortsatt dominerende skredproblem. Lite nedbør siste tid, mye vind fra sør i tillegg til mildvær siste døgn har gjort overliggende lag svært hardt og gjør det vanskelig å påvirke kantkornlaget. Fordi mesteparten av nysnøen siste tid har blitt vindtransportert kan det forventes middels til store skred der formasjonene er store nok. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

Avalanche Activity

26. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

8 cm K RG 0 mm D-M, 18 cm 1F RG 0 mm D, 34 cm P RG 0 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm I MFcr, 4 cm 4F FC/DH 2 mm/3 mm D -0.5 °C @ 0 cm, -1.9 °C @ 10 cm, -3.5 °C @ 20 cm, -4.3 °C @ 30 cm, -4.2 °C @ 40 cm, -3.7 °C @ 50 cm, -2.5 °C @ 60 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 258072

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

25.02.2021 kl. 22:59

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Quick temperature change

Weather

No precipitation -2 °C Fv889 (100moh) kl 22:59 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør, . Uforandret skredfare neste døgn: Samme vær type.

ObsID: 257906

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

24.02.2021 kl. 11:52

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

24. Feb 12:05 (+01:00) - 23. Feb 12:05 (+01:00) Loose dry avalanche 3 - Large. Spontaneous release SE. Below 100 masl Gjelder Fv8048 Kamøyvær - , Et i sei bukta på E69 å tre på fv 8048 den 23.02.21

ObsID: 257627

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

24.02.2021 kl. 11:52

10 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent avalanches

Weather

No precipitation -6 °C Skipsfjord (100moh) kl 11:52 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Melder dårlig vær mye vind å regn. EV69 Nordmannset - Skipsfjord er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vil fylle opp med snø i fjellan.

ObsID: 257628

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

23.02.2021 kl. 21:41

247 masl

GG (***)

Danger Sign

Drønn i snøen forplantet seg da jeg satt spaden i snøen for å grave snøprofil. Fant igjen sprekk i snødekket ca 100 mot øst

Snow Cover

90 cm in total No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Svært vindpåvirket etter siste dagers uvær. Mye snø er flyttet

Weather

No precipitation -15 °C 4 m/s from SW ↗ 10% clouds

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Lett å påvirke svarkt lag der snødekket er tynt. Forplantningsevnen i snødekket et svært god hvis ting først starter. Det er store holdkrefter i snødekket pga mye vind siste tiden. Heng uten god understøtte vil være mest utsatt Mildværet som er meldt de neste dagene vil ikke gå høyt her i området. Snødekket vil kunne stabilisere seg. Svært mye kantkort i området Forecast correct Vil være vanskelig å få tegn på skredfare som drønn i snøen og skytende sprekker. Snødekket kan gi inntrykk av å være svært stabilt pga at den er så vindpåvirket og hard på overflaten.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, W, NW above 200 masl Har ikke undersøkt nok til å si noe sikkert om utbredelsen. Men regner med det er stor utbredelse

Snow Profile

20 cm 1F RG 0 mm D, 2 cm 4F RG 1 mm D, 3 cm P RG 0 mm D, 15 cm 4F DF 1 mm D, 50 cm 1F/4F FC/DH 1 mm/3 mm D -16 °C @ 0 cm, -13.5 °C @ 10 cm, -11.7 °C @ 20 cm, -10.6 °C @ 30 cm, -7.6 °C @ 40 cm, -6.4 °C @ 50 cm, -5.5 °C @ 60 cm, -4.5 °C @ 70 cm, -2.5 °C @ 80 cm, -1.3 °C @ 90 cm

ObsID: 257503

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snow

23.02.2021 kl. 06:49

12 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 5 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 5 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 5 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 5 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 5 of 5 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

23. Feb 06:49 (+01:00) Snø på EV69 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 50-100m.Stengt for all trafikk på EV69 mellom 22.02.2021 kl. 23:55 og 23.02.2021 kl. 08:56.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 257504

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.