Avalanche forecast for Finnmarkskysten Friday 2021-02-19

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Avoid avalanche terrain. Avalanches can be triggered on persistent weak layers.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to moderate gale from the southeast during the afternoon.
-19 °C to -8 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Strong breeze from southeast.
-22 °C to -18 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snow

19.02.2021 kl. 14:16

178 masl

Nsala@NVE (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Nsala@NVE Comment:  Klarvær
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

14 cm F DF 2 mm D, 53 cm K RG 0 mm D, 14 cm 1F FC 2 mm D, 5 cm 1F DH/FC 4 mm/2 mm D -12 °C @ 0 cm, -7.5 °C @ 10 cm, -6.3 °C @ 20 cm, -5.4 °C @ 30 cm, -4.8 °C @ 40 cm, -4.2 °C @ 50 cm, -3.7 °C @ 60 cm, -3.1 °C @ 70 cm, -2.6 °C @ 80 cm, -2.1 °C @ 86 cm 1 tests connected to snow profile

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Dårlig binding i fokksnø. Sannsynligvis ett tynt lag med overflaterim som er svært lett å løse ut. Problemet i seg selv er utelukkende svært potent, men det er vanskelig å fastslå utbredelse, da skred ikke er observert. Men det kan lett tenkes at dette problemet har størst utbredelse innenfor nordlig vendte sider. Da spesielt fordi det i dagene som har vært, har blåst snø fra sør som har lagt seg inn i nordlige le-heng og sider Sannsynligvis vil problematikken med begerkrystaller ved bakken, og kantkorn under skare vedvare. Spesielt med tanke på at det blir klart og kaldt framover Forecast too low

Tests

ECTP1@14cmQ2 Bruddet gikk sannsynligvis i ett tynt lag med overflaterim, Selv om bekreftelse på det, var vanskelig å framskaffe. Overflaterim (flate krystaller) var ett problem forrige helg, i store deler av terrenget. Tydeligst i trange daler og forsenkninger For hardt i snødekke til fullstendig utgraving og isolering av LBT og ECT. Sag hadde for grove tenner for hardheten i fokksnøen. Den var også for kort til å sage helt ned bak blokken. Klarte derfor ikke å løse ut begerkrystall-laget nede ved bakken, antagelig fordi blokken hang fast en plass

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Very easy to trigger 2 - Medium N, W, NW Dårlig binding i fokksnø. Sannsynligvis ett tynt lag med overflaterim. Skredproblemet finnes over store deler av terrenget. Men siden bekreftelser er vanskelig å finne/oppdage. Vurderes utbredelse til (Noen) bratte heng. Skred str 2 (middels store) kan tenkes i sider hvor det ligger et jevnt lag med snø

Weather

No precipitation -11.4 °C 10 m/s from S ↑

ObsID: 256682

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

18.02.2021 kl. 16:51

217 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -9 °C Kjøllefjord (0moh) kl 16:51

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 256398

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snow

18.02.2021 kl. 15:04

48 masl

Kristin (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Kristin

Weather

kommer snøprofil

ObsID: 256393

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

18.02.2021 kl. 12:22

14 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Melder mye vind som vil renske fjellan.

Weather

No precipitation -12 °C E69 Hønsa (0moh) kl 12:22 1 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 256328

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

17.02.2021 kl. 18:10

233 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -3 °C Kjøllefjord (0moh) kl 18:10 1 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 256184

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

17.02.2021 kl. 15:38

154 masl

Johan@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Johan@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

1 cm 4F SH 4 mm/6 mm D, 8 cm 1F RG 0 mm D, 18 cm P RG 0 mm D, 6 cm K RG 0 mm D, 46 cm P RG 0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 4 cm 4F FC 1 mm/2 mm D -17.9 °C @ 0 cm, -11.7 °C @ 10 cm, -8.4 °C @ 20 cm, -7.1 °C @ 30 cm, -5.6 °C @ 40 cm, -3.8 °C @ 60 cm

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Meget hard fokksnø over tregrensa i sørlig eksposisjon gjør at kantkornlag ved bakken er vanskelig å påvirke i dette området. Dette tyder på at det var kraftig snøfokk her i helga. Ikke funnet svake lag i fokksnøen. Det forventes at skred kan bli store i noen bratte heng, men at skred er vanskelig å løse ut i områdene med hard fokksnø. Utelukker ikke at skred kan være lettere å løse ut i andre deler av regionen hvor fokksnø kan være mykere.

Danger Sign

Whumpf sound Mye drønn og tydelig forplantning under tregrensen. Ikke observert drønn over tregrensen

Tests

LBT@90cmQ3 Kant ved bakken

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Surface hoar on a hard surface Dry Ligger mest snø i sørlige himmelretninger etter snøfokk den siste tiden. Snøoverflaten er løs under tregrensen og hard over tregrensen i områder hvor vinden har fått tak.

Avalanche Activity

17. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ser ett gammelt løssnøskred str 1 som antakelig er noen dager gammelt

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large SE, S, SW

Weather

No precipitation -16 °C 0 m/s Kaldt og klart. Inversjon. Temperaturer ned mot -25 natt til i dag

ObsID: 256186

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

17.02.2021 kl. 14:16

413 masl

malm@forsvaret (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  malm@forsvaret Comment:  Bilde tatt fra luften. Bruddkanten ser ut som den er føket igjen, så det må være noen dager gammelt. Ser også gamle skuterspor nedenfor til venstre for skredet. Ser ingen som går inn i skredet.

Avalanche Observation

14. Feb 14:16 (+01:00)

ObsID: 256112

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

16.02.2021 kl. 12:20

481 masl

Johan@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Sørsiden av Cadaoavi (480) som ligger i le for store henteområder fra nord.

Snow Cover

ObsID: 255831

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

16.02.2021 kl. 12:19

219 masl

Johan@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Sørsiden av Billavarri (200-240)

Snow Cover

ObsID: 255830

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

16.02.2021 kl. 12:17

333 masl

Johan@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Østsiden av Stuorra Jeahkir (450)

Snow Cover

ObsID: 255829

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

16.02.2021 kl. 12:10

379 masl

Johan@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Sørsiden av Stuorra Jeahkir

Notes

Får desverre ikke gått obstur før i morgen. Vil da gi en oppdatering på bindinger i fokksnø og kantkornlaget lenger nede i snødekket.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Siste tids bygevær og nordlige vindretning har fortsatt å flytte snø inn i sørlige leheng. Det sees skavldannelser i alle sørlige leområder som er synlige fra vei i dette området. Disse bygget seg opp lørdag og natt til søndag ved moderat snøfokk. Se disse observasjonene for flere bilder av snøfordeling: https://www.regobs.no/registration/255829 https://www.regobs.no/registration/255830 https://www.regobs.no/registration/255831

Weather

No precipitation -18 °C Ingen nedbør siste døgn

ObsID: 255828

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.