Avalanche forecast for Finnmarkskysten Saturday 2021-02-13

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Unstable conditions due to wind slabs in lee areas. Persistent weak layers may also be triggered where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Strong breeze from east.
-18 °C to -9 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
4 mm precipitation.
Moderate gale from northwest., change to fresh breeze from the northwest during renoon.
-14 °C to -8 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

13.02.2021 kl. 23:18

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Weather

Snow -4 °C Magerøya (0moh) kl 23:18 15 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn. Snøfokk siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Har fått 10 cm med snø. Uforandret skredfare neste døgn: Ikke mye nedbør i morgen .

ObsID: 255301

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

13.02.2021 kl. 19:34

217 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Weather

Snow -4 °C Kjøllefjord (100moh) kl 19:34 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 255275

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

12.02.2021 kl. 22:45

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

Snow -6 °C Kokelv til Snefjord (0moh) kl 22:45 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellan. Uforandret skredfare neste døgn: Finr vær.

ObsID: 255041

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

11.02.2021 kl. 22:35

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Weather

Snow -6 °C E69 Svabergan (0moh) kl 22:35 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. Uforandret skredfare neste døgn: Melder ikke nedbør..

ObsID: 254811

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

11.02.2021 kl. 20:15

217 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -4 °C Kjøllefjord (0moh) kl 20:15 3 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 254791

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

10.02.2021 kl. 23:20

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Weather

Snow -7 °C E69 (0moh) kl 23:21 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). -5 å lite snø i fjelland. Uforandret skredfare neste døgn: Snøen har blåst bort fra fjell siden.

ObsID: 254584

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snow

10.02.2021 kl. 15:00

102 masl

Nsala@NVE (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Nsala@NVE Comment:  Bildet viser østlig vendt side i bakgrunnen, mens forgrunnen viser sydlig vendt
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Nsala@NVE Comment:  Bildet viser sydlig vendt side hvor det er betydelig mere snø enn østlig, nordlig og vestlig vendte sider
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Moderate snow drift Some loose snow (1-10cm) Moist Lite snø i østlig, nordlig og vestlig vendte sider, mens det ligger mere snø i sydlig vendte sider. Flere sydlig vendte sider har betydelig ansamling av snø bak rygger og forhøyninger Fuktigheten i snødekke var en mellomting mellom tørr og fuktig

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Fokksnø fra fjelltopper observeres fra fjellene rundt dalen/fjorden

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW Størrelse på kunstig utløste skred vurderes til (2 Middels store). Selv om snødekket er tynt i mange fjellsider, spesielt nordlige, østlige og vestlige sider har enkelte flak betydelig størrelse i sydlig vendte sider Utløsbarheten vurderes til (Noen bratte heng) av samme grunn som størrelse på forventet skred

Tests

ECTP11@25cmQ2

ECTN5@20cmQ2

Weather

Snow -6.3 °C 8 m/s from N ↓ 100% clouds Bygevær og snøfokk

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Etter en lang periode med kantkorn under skare og den siste uken store variasjoner av nedføket lag av nysnø. Observeres det nå små tegn til stabilisering Det er meldt oppholdsvær og gunstige temperaturer for omvandling i snødekke. Dette gir grunn til å tro at nedføket lag av nysnø (observert som delvis nedbrutt under observasjon. kan være i ferd med å stabiliseres. Kantkornlaget har en større grad av usikkerhet knyttet til seg. Spesielt da det tidligere har tålt temperaturer som normalt er gunstig for omvandling Selvom oppholdsvær og gunstige temperaturer er meldt framover. Kommer det ofte nedbør uten at det er meldt. Man kan derfor med enkelhet se for seg en ny syklus med nedføket lag av nysnø, eller dårlig binding i fokksnøen Forecast too high

Snow Profile

5 cm F PP 2 mm M, 65 cm 4F DF 0 mm M, 35 cm P RG 0 mm M, 5 cm 1F FCxr 2 mm M -6.4 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -6.9 °C @ 20 cm, -6.3 °C @ 30 cm, -5.8 °C @ 40 cm, -5.1 °C @ 50 cm, -4.4 °C @ 60 cm, -3.8 °C @ 70 cm, -3.4 °C @ 80 cm, -3 °C @ 90 cm, -2.3 °C @ 100 cm, -2.1 °C @ 110 cm 2 tests connected to snow profile Lite lys og snøfokk gjorde det vanskelig å fastslå fasettering på krystallene nede ved bakken, men det er min vurdering fra andre turer a det er tilstede generelt på fjellet (indikert som FCxr i snøprofil)

ObsID: 254583

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.