Avalanche forecast for Finnmarkskysten Wednesday 2021-02-10

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Difficult conditions. There is a persistent weak layer buried in the snow pack. Keep distance to steep areas with fresh windslabs. Remote triggering and naturally released avalanches is possible.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from north.
-15 °C to -11 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation.
Strong breeze from north.
-15 °C to -12 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

10.02.2021 kl. 23:20

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Weather

Snow -7 °C E69 (0moh) kl 23:21 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). -5 å lite snø i fjelland. Uforandret skredfare neste døgn: Snøen har blåst bort fra fjell siden.

ObsID: 254584

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snow

10.02.2021 kl. 15:00

102 masl

Nsala@NVE (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Nsala@NVE Comment:  Bildet viser østlig vendt side i bakgrunnen, mens forgrunnen viser sydlig vendt
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Nsala@NVE Comment:  Bildet viser sydlig vendt side hvor det er betydelig mere snø enn østlig, nordlig og vestlig vendte sider
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Fokksnø fra fjelltopper observeres fra fjellene rundt dalen/fjorden

Weather

Snow -6.3 °C 8 m/s from N ↓ 100% clouds Bygevær og snøfokk

Snow Cover

Moderate snow drift Some loose snow (1-10cm) Moist Lite snø i østlig, nordlig og vestlig vendte sider, mens det ligger mere snø i sydlig vendte sider. Flere sydlig vendte sider har betydelig ansamling av snø bak rygger og forhøyninger Fuktigheten i snødekke var en mellomting mellom tørr og fuktig

Tests

ECTP11@25cmQ2

ECTN5@20cmQ2

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Etter en lang periode med kantkorn under skare og den siste uken store variasjoner av nedføket lag av nysnø. Observeres det nå små tegn til stabilisering Det er meldt oppholdsvær og gunstige temperaturer for omvandling i snødekke. Dette gir grunn til å tro at nedføket lag av nysnø (observert som delvis nedbrutt under observasjon. kan være i ferd med å stabiliseres. Kantkornlaget har en større grad av usikkerhet knyttet til seg. Spesielt da det tidligere har tålt temperaturer som normalt er gunstig for omvandling Selvom oppholdsvær og gunstige temperaturer er meldt framover. Kommer det ofte nedbør uten at det er meldt. Man kan derfor med enkelhet se for seg en ny syklus med nedføket lag av nysnø, eller dårlig binding i fokksnøen Forecast too high

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW Størrelse på kunstig utløste skred vurderes til (2 Middels store). Selv om snødekket er tynt i mange fjellsider, spesielt nordlige, østlige og vestlige sider har enkelte flak betydelig størrelse i sydlig vendte sider Utløsbarheten vurderes til (Noen bratte heng) av samme grunn som størrelse på forventet skred

Snow Profile

5 cm F PP 2 mm M, 65 cm 4F DF 0 mm M, 35 cm P RG 0 mm M, 5 cm 1F FCxr 2 mm M -6.4 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -6.9 °C @ 20 cm, -6.3 °C @ 30 cm, -5.8 °C @ 40 cm, -5.1 °C @ 50 cm, -4.4 °C @ 60 cm, -3.8 °C @ 70 cm, -3.4 °C @ 80 cm, -3 °C @ 90 cm, -2.3 °C @ 100 cm, -2.1 °C @ 110 cm 2 tests connected to snow profile Lite lys og snøfokk gjorde det vanskelig å fastslå fasettering på krystallene nede ved bakken, men det er min vurdering fra andre turer a det er tilstede generelt på fjellet (indikert som FCxr i snøprofil)

ObsID: 254583

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

09.02.2021 kl. 22:50

24 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift

Weather

Snow -6 °C Kjøllefjord (0moh) kl 22:50 5 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørvendt terreng har blitt utsatt for en del transportsnø siste døgn. . FV8074 Hopseidet - Skjånes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 254407

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

09.02.2021 kl. 21:49

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Weather

Snow -7 °C E69 (0moh) kl 21:50 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 3 døgn.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør å vind så fjellan renskes for snø. Uforandret skredfare neste døgn: Bedre vær fra i morgen .

ObsID: 254405

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

08.02.2021 kl. 21:03

233 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Weather

Snow -6 °C Kjøllefjord (0moh) kl 21:03 7 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørvendte skråninger utsatt for transportsnø. FV98 Ifjordfjellet - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Været roer seg og snøen "setter seg".

ObsID: 254275

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

08.02.2021 kl. 13:32

260 masl

Johan@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Johan@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

Weather

No precipitation -9 °C 3 m/s from N ↓ 50% clouds Snøbyger og vind siste døgn. Tenperaturer unde -10 grader

Avalanche Activity

8. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Snøoverflaten er ubundet under tregrensen. Like over grengrensen er overflaten vindpakket og myk. I områder hvor vinden har fått mer tak er snøoverflaten vindpakket og hard. Det er mye snø i sørlige leheng. Mindre snø på losidene. Mer snø innerst i regionen (Porangmoen) enn lenger ute (indre Billefjord).

Tests

ECTP22@84cmQ3 Good Kankorn ved bakken

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fokksnøen har stabilisert seg noe. Skredproblemet i dette området er per nå knyttet til kantkorn ved bakken. Laget er vanskelig å påvirke fordi det ligger under tykt og hardt fokksnølag. Det forventes at skred kan bli store pga mengden vindtransportert snø i sørlige leområder. Viktig å være obs på områder med tynt snødekke. Skredfaren vil vedvare pga påfyll av snø og samme nordlige vindretning. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large SE, S, SW above 200 masl

Snow Profile

21 cm 4F DF 1 mm D, 13 cm 1F RG 0 mm, 46 cm P RG 0 mm, 4 cm F FC/DH 2 mm/3 mm -13.9 °C @ 0 cm, -8.2 °C @ 10 cm, -6.6 °C @ 20 cm, -5.7 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -4.7 °C @ 50 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 254279

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

07.02.2021 kl. 22:27

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snø å vind fra Nor.. Uforandret skredfare neste døgn: Melder snø å vind..

ObsID: 254154

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

07.02.2021 kl. 19:16

217 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Weather

Snow -5 °C Kjøllefjird (0moh) kl 19:16 4 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 254130

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

07.02.2021 kl. 19:13

217 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift

Weather

Snow -4 °C Kjøllefjord (0moh) kl 19:14 6 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 254129

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.