Avalanche forecast for Finnmarkskysten Thursday 2021-02-04

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Difficult conditions. There is a persistent weak layer buried in the snow pack. Be careful in areas with wind deposited snow. Remote triggering is possible.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation.
Strong breeze from north.
-13 °C to -8 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation.
Strong breeze from north.
-11 °C to -7 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

04.02.2021 kl. 20:46

10 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

4. Feb 21:01 (+01:00) - 3. Feb 21:01 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium. Spontaneous release NW. Below 0 masl Gjelder Ev69 Nordmannset - Skipsfjord, Nordkapp veien

ObsID: 253551

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

04.02.2021 kl. 20:46

54 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -5 °C Nordkapp (0moh) kl 20:53 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn. Værobservasjon fra Skipsfjord (0 moh) kl 20:56 Snø, -5,0 °C. 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør å snøfokk. EV69 Veidnes - Alfbaklia er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Melder mye nedbør fremmover.

ObsID: 253552

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

04.02.2021 kl. 20:37

10 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

4. Feb 20:44 (+01:00) - 3. Feb 20:44 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium. Spontaneous release N. Below 0 masl Gjelder Ev69 Nordmannset - Skipsfjord, Nordkapp veien 200 M etter vei bommen på Skarsvåg krysse.

ObsID: 253549

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

04.02.2021 kl. 20:37

14 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -5 °C Nordkapp veien (0moh) kl 20:37 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Danger Sign

Recent avalanches

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 253550

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

04.02.2021 kl. 15:54

11 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

4. Feb 16:03 (+01:00) - 3. Feb 16:03 (+01:00) Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release SW. Below 100 masl Gjelder Fv8070 Hestvika - Dyfjord, Puddersnø i små mengder som renner ut på veg

ObsID: 253528

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

04.02.2021 kl. 15:54

233 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -3 °C Kjøllefjord (100moh) kl 15:54 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). En del transportsnø har lagt seg i fjellsider. . FV98 Ifjordfjellet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Været tilsier at det vil bli noe drivsnø som samler seg i sør og vestvendt terreng slik at faregraden ikke vil avta neste halve døgnet.

ObsID: 253529

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

04.02.2021 kl. 14:25

247 masl

GG (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  GG
Image Of Danger Sign
Image 2 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  GG
Image Of Weather
Image 3 of 7 Of:  Weather Copyright:  GG Comment:  Var nymåket her i går kl 1900
Image Of Weather
Image 4 of 7 Of:  Weather Copyright:  GG Comment:  Snø som har lagt seg i veien. Bildet tatt ca kl 0600. Sist brøytet kvelden før
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 5 of 7 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  GG
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 6 of 7 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  GG Comment:  Etter dette ble det for lite fotolys
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Heavy snow drift 30 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry Svært variabelt. Til dels vært på lo. 1-3m i le

Weather

Snow 7 m/s from N ↓ 100% clouds Snøbyger. Har kommet ca 20cm i løpet av dagen

Snow Profile

100 cm 4F RG 1 mm D, 10 cm F FC 2 mm D Fikk ikke tid til flere pga svært mye snø og lite lys. Mangelfull utført profil.

Danger Sign

Recent cracks

Recent cracks

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 3 - Large SE, S, SW Fikk flytende sprekker og utglidning i alle testheng i sørlig sektor. Var ikke i terreng i nærheten av 30'

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Svært mye snø tilgjengelig for snøtransport. Snøen falt på stille vær og en kan forvente av rimlag er snødd ned. Stedvis svært mye snø 1-2m med varierende binding innad i snødekket. Observerte mye sittende sprekker og små utglidninger Forecast correct Mulig 4. Har ikke sett inn i større formasjoner på fjellet

ObsID: 253536

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

04.02.2021 kl. 14:14

168 masl

Johan@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Skavler har dannet seg siste døgn i nordlige himmelretninger
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps
Image Of Tests
Image 4 of 6 Of:  Tests Copyright:  Johan@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Kankornlag over skare 2 mm grid
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Kantkorn under skare 2 mm grid

Snow Cover

60 cm in total Some snow drift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Kommet mye snø siste døgn og snøen er ubunden under tregrensen og i områder som ikke er påvirket av vind. Begynnende danning av myke flak under tregrensen. Like over tregrensen er snøen vindpåvirket og mye av snøen er flyttet inn i sørlige leheng. Fortsatt snø tilgjengelig for transport.

Weather

Snow 8 m/s from N ↓ 40% clouds Tildels tette snøbyger siste døgn med nordlig vind og snøfokk.

Snow Profile

5 cm 4F DF 1 mm/2 mm D, 28 cm 1F RG 0 mm, 6 cm 4F FC 2 mm/2 mm, 1 cm I MFcr, 4 cm 4F FC 2 mm -5.5 °C @ 0 cm, -4.9 °C @ 10 cm, -3.6 °C @ 20 cm, -2.6 °C @ 30 cm, -1.7 °C @ 40 cm 1 tests connected to snow profile

Danger Sign

Recent snowdrift Sørlige leområder

Large snowfall

Whumpf sound Mye drønn under tregrensa

Notes

Vil oppdatere observasjonen senere

Tests

ECTP4@34cmQ2 Poor Brudd i kantkornlag over skare

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium SE, S, SW

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large SE, S, SW above 200 masl

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det er aktive vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket med bruddforplantningsevne og dette laget er til stede i store deler av terrenget. Stort snøfall siste døgn og nordlig vind har flyttet snø inn i sørlige leområder (mange bratte heng). I disse områdene er det lett å løse ut skred. Vær også obs på nedsnødd nysnø og skiktoverganger i nysnøen. Skredfaren vil vedvare gjennom helgen pga fortsatt vind og snøfokk. Forecast correct

Avalanche Activity

4. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Har begrenset utsyn til skredterreng

ObsID: 253523

Finnmarkskysten / Brenngamklubben

Snow

04.02.2021 kl. 06:02

17 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

4. Feb 06:02 (+01:00) Snø på FV8070 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 254664

Finnmarkskysten / Brenngamklubben

Snow

04.02.2021 kl. 06:00

3 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

4. Feb 06:00 (+01:00) Snø på FV8070 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 254665

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

03.02.2021 kl. 16:57

233 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -6 °C Kjøllefjord (100moh) kl 16:57 3 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Vinden har dreid og skredløpene mot nord og vest som har vært mest utsatt siste uken tømmes til dels, men faren øker nå i sørvendt terreng. FV98 Ifjordfjellet - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Skrefaren mot veg vil øke i sørvendt terreng.

ObsID: 253382

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

03.02.2021 kl. 11:08

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lokalt kommet ca 15cm nysnø. Økende skredfare neste døgn: Ventes økende vind fra nord-øst utover dagen og det vil bli noe økende skredfare langs utsatte strekninger..

ObsID: 253307

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

03.02.2021 kl. 11:04

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lokalt kommet ca 15cm nysnø. Økende skredfare neste døgn: Ventes økende vind fra nord-øst utover dagen og det vil bli noe økende skredfare langs utsatte strekninger..

ObsID: 253306

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

03.02.2021 kl. 10:56

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lokalt kommet ca 15cm nysnø. Økende skredfare neste døgn: Ventes økende vind fra nord-øst utover dagen og det vil bli noe økende skredfare langs utsatte strekninger..

ObsID: 253303

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

03.02.2021 kl. 09:35

46 masl

Johan@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps

Snow Cover

20 cm new snow Det har falt 15-20 cm nysnø siste døgn. Observasjonspunkt er i skjermet område så har ikke oversikt over vindtransport.

ObsID: 253276

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

03.02.2021 kl. 06:51

26 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv8050 Nordvågen - , Lite snø i fjellan

ObsID: 253257

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

03.02.2021 kl. 06:51

14 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -5 °C Nordvågen (0moh) kl 06:54 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snø å snøfokk. Uforandret skredfare neste døgn: Skal bli mindre vind.

ObsID: 253258

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

03.02.2021 kl. 06:48

26 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -5 °C Nordvågen (100moh) kl 06:48 5 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 253256

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

02.02.2021 kl. 21:56

112 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -3 °C Kjøllefjord (0moh) kl 21:56 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i skredløp mot veg.. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Tiltagende vind fulgt av nedbør. Skredfaren øker sansynligvis utover morgendagen.

ObsID: 253219

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

01.02.2021 kl. 22:42

217 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -5 °C Kjøllefjord (0moh) kl 22:42 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

Large snowfall

ObsID: 253064

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

01.02.2021 kl. 20:34

14 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -4 °C Fv til Nordvågen (0moh) kl 20:34 3 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellan. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen store vær forandringer .

ObsID: 253050

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.