Avalanche forecast for Finnmarkskysten Wednesday 2021-01-27

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Avoid avalanche terrain with wind slabs. Wind slabs are resting on a persistent weak layer and can be easily triggered.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

3 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from east.
-12 °C to -9 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Strong breeze from east.
-13 °C to -9 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

27.01.2021 kl. 23:04

14 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen nedbør.

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation 5 °C Skipsfjord (0moh) kl 23:04 10 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

ObsID: 252258

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

27.01.2021 kl. 18:35

112 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). En del nysnø driver ut i skredløpene og blir liggende. . FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Været har roet seg og nedbøren skal avta, men man må anta at noedrivsnø fortsatt legger seg i brattheng ogoporettholder skredfaren .

Danger Sign

Large snowfall

Recent avalanches

Weather

Snow -4 °C Oksevågdalen (100moh) kl 18:36 6 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Avalanche Activity

27. Jan 18:40 (+01:00) - 26. Jan 18:40 (+01:00) Loose dry avalanche 2 - Medium. Spontaneous release N. Below 100 masl Gjelder Fv894 Oksevåg - Sandfjordvatnet, Lite skred løsnet i brattheng.

ObsID: 252164

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

26.01.2021 kl. 20:54

14 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. Uforandret skredfare neste døgn: Lite nedbør fremmover. .

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 252015

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

26.01.2021 kl. 17:39

112 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø i skredløpene, små skred er observert. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Nedbøren avtar og dermed transportsnøen. Det vil allikevel lades så pass at man ikke kan forvente at snølaget setter seg og blir stabilt .

Danger Sign

Large snowfall

Recent avalanches

Weather

Snow -3 °C Oksevågdalen (100moh) kl 17:39 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Avalanche Activity

26. Jan 17:46 (+01:00) - 25. Jan 17:46 (+01:00) Loose dry avalanche 2 - Medium. Spontaneous release NW. Between 200 masl and 100 masl Gjelder Fv894 Oksevåg - Sandfjordvatnet, Observert i terreng, bratt parti

ObsID: 251994

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

25.01.2021 kl. 19:32

112 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Forholdsvis rolig vær, lite snø i skredløpene. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Kraftig snøfokk, null sikt. Nedbør og mye transportsnø. Værprognosen gjør at skredfaren vil bli betydelig utover kvelden og natta..

Danger Sign

No signs observed

Weather

Snow -3 °C Sandfjordvannet (100moh) kl 19:32 6 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 251823

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

24.01.2021 kl. 20:46

217 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 251693

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

24.01.2021 kl. 12:32

211 masl

Johan@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 6 Of:  Tests Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Ect
Image Of Weather
Image 2 of 6 Of:  Weather Copyright:  Johan@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Like ovenfor gravepunktet
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps
Image Of Tests
Image 5 of 6 Of:  Tests Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Lbt gikk i nederste kantkornlag
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

30 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Lite snø. Snøen er svært ujevnt fordelt i terrenget. Nordvestlig bygevær forrige uke har blåst snø inn i sørlige leområder. Pga lave temperaturer er det fortsatt litt snø tilgjengelig for transport. Avblåst på topper. Mer snø under tregrensen enn over.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det har lagt seg fokksnø i noen sørlige bratte heng og i disse områdene kan fokksnøen ligge på et ustabilt kantkornlag under skare. Skred kan være lett å løse ut i disse områdene. Merk at snøforholdene i regionen er ulike. Faregraden vil vedvare med det kalde været. Det vil pågå fortsatt oppbyggende omvandling av snødekket. Forecast correct

Tests

ECTP11@32cmQ2 Medium

LBT@35cmQ3 Lett

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW

Weather

No precipitation -14 °C 1 m/s 50% clouds Kaldt og klart vær siste døgn. Temperaturer ned mot -25. Ikke snøfall av betydning siste uke og merket lite til Frank i denne delen av regionen.

Avalanche Activity

24. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

10 cm 4F DF 1 mm/1 mm D, 20 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm I MFcr, 5 cm 4F FC 1 mm, 1 cm I MFcr, 4 cm 4F FC/DH 2 mm/3 mm D -15 °C @ 0 cm, -10.5 °C @ 10 cm, -6.1 °C @ 20 cm, -3.5 °C @ 30 cm, -1.3 °C @ 40 cm 1 tests connected to snow profile Profil tatt i sørlig formasjon som har samlet særlig mye snø sammenlignet med området rundt

ObsID: 251614

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.