Avalanche forecast for Finnmarkskysten Wednesday 2021-01-20

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Avoid avalanche terrain with wind slabs. The wind slabs are overlying a persistent weak layer.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
1 - Small
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to fresh breeze from the southeast during renoon.
-14 °C to -8 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from southeast.
-20 °C to -12 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

20.01.2021 kl. 19:25

112 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -6 °C Kjøllefjord (100moh) kl 09:25 20 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

Large snowfall

ObsID: 251043

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

17.01.2021 kl. 13:15

270 masl

Johan@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  Johan@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Vindtegn
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Vindtegn
Image Of Snow Profile
Image 4 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Brudd i kantkorn
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Brudd i fokksnø
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Bilde tatt fra 200 mog mot øst

Snow Profile

12 cm 4F RG/DF 1 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm D, 10 cm P RG 0 mm D, 4 cm I MFcr, 2 cm 4F FC 2 mm/2 mm D-M, 1 cm I MFcr, 10 cm 4F FC 1 mm D-M, 20 cm I MF -0.5 °C @ 0 cm, -1 °C @ 10 cm, -2.2 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -3.1 °C @ 40 cm, -3.4 °C @ 60 cm, -3.3 °C @ 80 cm 2 tests connected to snow profile Profil tatt i en leformasjon som har samlet særlig mye fokksnø de siste dagene. Fikk ikke tatt ECT

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Lave temperaturer siste tiden har ført til kantkorndannelse under skarelag høyt i snødekket. Siste dagene har det kommet påfyll med fokksnø fra nordvest som har lagt seg i sørlige leformasjoner. I disse områdene er skred lett å løse ut i noen heng (sørlige himmelretninger i områder som har samlet fokksnø). Skred kan bli opp til middels størrelse. Snøen er fortsatt ujevnt fordelt i terrenget og skredfaren er størst i områder over 200 moh og i sørlige himmelretninger. Fortsatt nedbør og vind på mandag vil gjøre at skredfaren holder seg på nivå 2. Forecast correct

Snow Cover

Some snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry Lett snøfokk når man kommer over 200 meter hvor snøen er mer ubunden. Litt tørr nysnø over 200 meter. Under 200 meter er snøoverflaten fuktig og det vil danne seg skarelag her når temp synker. Under 200 moh har antakeligvis mildværet også nøytralisert kantkornlag som er observert tidligere. Snøen er fortsatt veldig ujevnt fordelt i terrenget og det er generelt lite snø. Det er avblåst ned til bakken på topper. Det er kun leformasjoner som har samlet snømengder av betydning. Pga sterk vind og nedbør de siste dagene er det fersk tørr fokksnø over 200 meter i sørlige himmelretninger, bak rygger og i forsenkninger. Snøoverflaten er for det meste bunden.

Weather

Snow -1 °C 8 m/s from NW ↘ 90% clouds Gikk over fra sludd til snø ved ca 200 moh. Lett snøfokk i denne høyden. Etter kuldeperiode med temperaturer ned mot -20 er det gått over til mildvær og nedbør. Sist døgn har det vært bygevær i form av sludd og snø og vind fra nord-vest.

Tests

LBT@30cmQ2 Bryter lett i fokksnøen

LBT@50cmQ2 Bryter lett i kantkornlag under skare

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW between 600 masl and 200 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW between 600 masl and 200 masl

Notes

Danger Sign

No signs observed Gikk tur i skumringen, så jeg hadde begrenset sikt på turen

Avalanche Activity

17. Jan. During the day No avalanche activity Gikk i skumringen med begrenset sikt

ObsID: 249653

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.