Avalanche forecast for Finnmarkskysten Tuesday 2020-05-26

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here. Keep distance to areas with glide-cracks

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid staying for a longer period in steep areas with glide cracks and below areas like this.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Glide avalanches

Wet snow/melting near the ground

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from south.
2 °C to 7 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 1700 m a.s.l. during renoon.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from south.
2 °C to 7 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 1100 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snow

26.05.2020 kl. 22:35

239 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Melder regn. Økende skredfare neste døgn: Regn å høyere temperaturar..

Danger Sign

Quick temperature change

Much water in the snow kraftig solstråling

ObsID: 237073

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snow

26.05.2020 kl. 10:53

56 masl

Nsala@NVE (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Nsala@NVE Comment:  Potensielt glideskred

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Potensielt glideskred

ObsID: 237013

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

25.05.2020 kl. 23:18

66 masl

Johan@obskorps (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  Johan@obskorps

Snow Cover

Snow line at 30 masl Wet loose snow Very wet Snødekket i lavlandet er gjennomfuktet og snøsmeltingen har tatt til den siste uken. Ligger fortsatt en del snø i skyggefulle områder. I høyden er det fortsatt mye snø, men flekkvis tining av tynne områder fortsetter. Deler av snødekket var fryst til mildværskare når jeg var ute.

Weather

No precipitation 8 °C 2 m/s Har vært vedvarende høye temperaturer (opp til 15 grader) og skyfritt siden Onsdag.

Notes

Jeg kom meg ikke opp i høyden på denne turen fordi en bekk hadde blitt usedvanlig flomstor. Det var ikke mulig å komme seg tørrskodd over. Jeg vil dra ut på en ny obstur senere denne uka.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

Danger Sign

Avalanche Activity

25. May. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. Above 100 masl Har også observert en del skavlbrekk

ObsID: 236972

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snow

25.05.2020 kl. 23:02

239 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sol å 14 grader. Uforandret skredfare neste døgn: Melder samme være til i morgen .

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

ObsID: 236970

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snow

24.05.2020 kl. 21:00

masl

Nsala@NVE (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Nsala@NVE Comment:  Bilde fra Fredag, som viser at det er bar bakke mange plasser i terrenget

Snow Cover

No snowdrift Wet loose snow Wet Igjennomsmeltet snødekke. Mest snø i forsenkninger og bart på forhøyninger i terrenget. Smeltingen skjer nå i større omfang enn tidligere. Og det nærmer seg nå like mye bar bakke som snø i terrenget

Weather

No precipitation 8 °C 5 m/s from SW ↗ 5% clouds

Avalanche Danger Assessment

1 Low Til tross for mye sol og høye temperaturer de siste dagene. Har skredaktivitet vært begrenset til, små naturlig utløste skred. Men naturlig utløste skred (størrelse 2) er fortsatt “mulig”. Det er store ansamlinger av snø, flere plasser i regionen. Bratte sider som normalt gir skred (størrelse 2) på slutten av sesongen, har ennå ikke gått ut i skred og har ennå mye snø liggende Faregraden vil være uendret Mandag og Tirsdag. Men hvis det blir moderat til mye regn på Onsdag, vil antagelig skredaktiviteten øke. Selv om skredaktiviteten har vært mindre enn antatt, over lengre tid Faregrad er basert på naturlig utløst

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small Minimal svekkelse

ObsID: 236853

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snow

23.05.2020 kl. 23:29

239 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sol å 10 grader. Uforandret skredfare neste døgn: Melder høye temperaturer fremover .

Danger Sign

Quick temperature change

Much water in the snow kraftig solstråling

ObsID: 236758

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.