Avalanche forecast for Finnmarkskysten Sunday 2020-05-24

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avoid steep sun exposed terrain. Naturally released avalanches are likely due to warm temperatures well into the high alpine.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid slopes steeper than 35 degrees with wet loose snow and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid staying for a longer period in steep areas with glide cracks and below areas like this.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Likely

Glide avalanches

Wet snow/melting near the ground

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from south.
0 °C to 4 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 1800 m a.s.l. during the evening.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Strong breeze from south., change to breeze from the south during the afternoon.
1 °C to 5 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 1800 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snow

24.05.2020 kl. 21:00

masl

Nsala@NVE (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Nsala@NVE Comment:  Bilde fra Fredag, som viser at det er bar bakke mange plasser i terrenget

Weather

No precipitation 8 °C 5 m/s from SW ↗ 5% clouds

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small Minimal svekkelse

Snow Cover

No snowdrift Wet loose snow Wet Igjennomsmeltet snødekke. Mest snø i forsenkninger og bart på forhøyninger i terrenget. Smeltingen skjer nå i større omfang enn tidligere. Og det nærmer seg nå like mye bar bakke som snø i terrenget

Avalanche Danger Assessment

1 Low Til tross for mye sol og høye temperaturer de siste dagene. Har skredaktivitet vært begrenset til, små naturlig utløste skred. Men naturlig utløste skred (størrelse 2) er fortsatt “mulig”. Det er store ansamlinger av snø, flere plasser i regionen. Bratte sider som normalt gir skred (størrelse 2) på slutten av sesongen, har ennå ikke gått ut i skred og har ennå mye snø liggende Faregraden vil være uendret Mandag og Tirsdag. Men hvis det blir moderat til mye regn på Onsdag, vil antagelig skredaktiviteten øke. Selv om skredaktiviteten har vært mindre enn antatt, over lengre tid Faregrad er basert på naturlig utløst

ObsID: 236853

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snow

23.05.2020 kl. 23:29

239 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sol å 10 grader. Uforandret skredfare neste døgn: Melder høye temperaturer fremover .

Danger Sign

Quick temperature change

Much water in the snow kraftig solstråling

ObsID: 236758

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snow

22.05.2020 kl. 22:48

239 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sol å 10 grader. Uforandret skredfare neste døgn: Melder samme vær fremmover.

Danger Sign

Quick temperature change

Much water in the snow kraftig solstråling

ObsID: 236611

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snow

21.05.2020 kl. 20:41

239 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Tiner sakte.. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen nedbør.

ObsID: 236475

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.