Avalanche forecast for Finnmarkskysten Saturday 2020-05-09

Highest danger level per day:
1
Low
Published:

Generally stable conditions, but be careful in steep terrain, especially where wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here. Keep away from cornices.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep slopes with fresh wind slabs in combination with terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Fresh breeze from west., change to breeze from the west during renoon.
-6 °C to -2 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. friday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Breeze from southwest., change to moderate gale from the southwest during the evening.
-8 °C to -3 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snow

09.05.2020 kl. 23:22

239 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Natte frost.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 234162

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snow

09.05.2020 kl. 18:11

264 masl

Nsala@NVE (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Nsala@NVE Comment:  Fokksnø bak rygger i østvendte sider (opp til 15cm)
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Nsala@NVE Comment:  Tynnt lag med fokksnø (under 5cm) på plasser hvor det er flatt og i forsenkninger
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation 0 °C 5 m/s from SW ↗ 5% clouds Stabilt vær, med sol og lite vind

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small

Avalanche Danger Assessment

1 Low Selvom det finnes fokksnø generelt på fjellet, vurderes fortsatt naturlig utløste skred av ubunden snø, som mest framtredende av skredproblem. Men flere tydelige tegn på begynnende glideskred, er observert. Spesielt i sydlige sider Nedbør fra mandag, vil antagelig omdanne både fokksnø og smelte fryse skaren i snødekket. Lavere fuktighet i snødekket sammenlignet med torsdag og fredag, tyder også på at vann trekker igjennom snøen uten å samles i lagene Forecast correct

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Moist Tynnt lag med fokksnø (under 5cm) på plasser hvor det er flatt og i forsenkninger. Litt større ansamling bak rygger i østvendte sider (opp til 15cm)

Snow Profile

16 cm F RG 0 mm M, 6 cm P MFcr 1 mm M, 148 cm 1F MF 2 mm W -2.3 °C @ 0 cm, -0.3 °C @ 10 cm, -0.2 °C @ 20 cm, -0.2 °C @ 30 cm Ingen stabilitetstester gjennomført, pga god binding mellom fokksnø og smelte fryse skare. Samt gunstig temperaturprofil mtp rask omvandling. Ingen tegn til rim eller fasettering heller

ObsID: 234161

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snow

08.05.2020 kl. 23:46

239 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Rolig å fin tining.. Minkende skredfare neste døgn: Ingen nedbør.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 234068

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snow

07.05.2020 kl. 22:49

239 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Tinner sakte med litt regn.. Uforandret skredfare neste døgn: Samme type vær..

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 233962

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snow

06.05.2020 kl. 22:53

239 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Snøen tinner sakte.. Uforandret skredfare neste døgn: Samme vær melding litt nedbør..

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 233865

Finnmarkskysten / Porsanger / Finnmarkskysten

Snow

06.05.2020 kl. 17:28

174 masl

Johan@obskorps (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Sleet 3 °C 7 m/s from N ↓ 70% clouds Har vært plussgrader om nettene siste dagene.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Antakelig størst mulighet for utløsning i solhellinger.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er lite lagdeling igjen i snøen, og hele profilet besto av smelteformer. LBT viste ingen brudd. Det kan antas at kantkorn som har vært tilstede tidligere i sesongen ikke lenger er like aktuelle. Skredproblem er naturlig utløste løssnøskred. Der er fortsatt mange store hengeskavler i regionen. Det kan være andre forhold i høyereliggende deler av regionen. Meldt regn som kan øke faren for løssnøskred. Forecast correct

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Wet loose snow Wet Fortsatt mye snø der det har vært snøtransport, antakeligvis mer i hellinger som er mindre soleksponert. Områder der snødekket har vært tynt tiner mer og mer fram. Snøoverflaten er våt etter plussgrader, regn og sol. Snøen er råtten

Snow Profile

27 cm 1F RG 2 mm W, 63 cm P RG 1 mm M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm

ObsID: 233862

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.