Isulykker 2018-19

Tabellen viser ulykker hvor en eller flere har gått gjennom isen og opplevd det som så skremmende at det kom i avisen eller i sosiale medier.

Døde: Antall mennesker som døde i ulykken.   Aktivitet: Type ferdsel som førte til ulykken.
Gjennom
isen:
Antall mennesker som gikk gjennom isen og overlevde.   Vanntype: Innsjø, elv eller fjord.
Vann/Sted: Stedet hvor ulykken skjedde. Klikk på navnet for å åpne iskartet på stedet.   Istype: Nylagt is, is som har ligget en stund (Midtvinters), eller is i oppløsning.
Presse: En eller flere linker til avisartikler eller sosiale medier. Dessverre krever mange avislinker nå abonnement.   Påvirket: Var isen svekket på grunn av vannkraftutbygging?
Dette vil vi unngå!

Siste oppdatering: 23.04.2019

Kjente isulykker fra vinteren 2018-19
DatoDødeGjenn-
om
isen
Vann/StedKommune
Fylke
- Aktivitet
- Vanntype
- Istype
- Påvirket
Presse
pdf
bilde
Beskrivelse
22.04.1901Nordre VælsvatnetJevnaker,
Buskerud
- Til fots
- Innsjø
- Is i oppløsning
- Ingen regulering
presseEt turfølge på 3 personer gikk gjennom isen. Lite opplysninger fra Politiet. Nær noen øyer. Nødetatene rykket ut, men siste rapport var at de ikke var våte mer enn til knærne. Også usikkert om det var på beina eller på ski. I hvert fall var vårisdannelsen kommet svært langt i området, og de burde ha holdt seg unna isen.
19.04.1902RokosjøenLøten,
Hedmark
- Til fots
- Innsjø
- Is i oppløsning
- Regulert, og
   derfor
   svakere is
presseFar og sønn var ute på isfiske på Rokosjøen i Haverbekkvika. På vei tilbake gikk de med litt avstand da de hadde fått mistanke om dårlig is fra boringene side. Plutselig gikk sønnen gjennom, og faren det samme da han skulle hjelpe. De holdt på lenge, men med hjelp av hverandre og ispiggene kom de seg opp. Dette skjedde sent på året og isen var i ferd med å omdannes til ikke bærende våris. I tillegg kommer det en bekk ut i vika som kan ha smeltet isen nedenifra og skapt variabel istykkelse. Bra de hadde ispigger, da de mener de ikke hadde klart det uten dem. Det de burde hatt i tillegg var et tau (kasteline) og holdt 10 m avstand, så hadde trolig bare en endt i vannet.
19.04.1901RøgdenGrue,
Hedmark
- Annet
- Innsjø
- Is i oppløsning
- Regulert, og
   derfor
   svakere is
presseTravkusk trente på den snøfrie isen da hesten gikk gjennom mens sulkyen ble igjen på isen. Den måtte reddes med helikopter. Bildene viser klare tegn til vårisdannelse (grå is). Problemet er at da kan tykk is ha liten bæreevne. Kusken sier at isen var 60 cm for en uke siden, men en uke med sol, og manglende nattefrost de siste dagene, hadde svekket isen mer enn han vurderte.
12.04.1901Bogstadvannet Oslo- Til fots
- Innsjø
- Is i oppløsning
- Regulert, og
   derfor
   svakere is
presseMann gikk gjennom vårisen på Bogstadvannet, men ble reddet opp. Usikkert hvor det skjedde, men trolig nær land eller i strømdraget mellom innløp og utløp. Vårisdannelsen var begynt når ulykken skjedde.
23.03.1901GlommaElverum,
Hedmark
- Til fots
- Elv
- Midtvinters
- Regulert, og
   derfor
   svakere is
presse1
presse2
Ispilker dristet seg ut på isen på Glomma, som nå har fått vårispreg. Han gikk gjennom, men naboer kom til og hjalp han opp. Elveis er generelt skummelt da strøm under isen kan smelte nedenifra. Om våren blir elveisen vanligvis raskere dårlig enn på innsjøene. Noe usikkert hvor det skjedde. Oppgis til Strandbygda.
09.03.1901KolbotntjernetKolbotn,
Akershus
- Til fots
- Innsjø
- Midtvinters
- Regulert, og
   derfor
   svakere is
 Isfiskeren beveget seg inn på et område hvor isen svekkes av et rørutslipp relativt langt ute på vannet. Dette området er markert med rødt i iskartet og kommunen har advart med skilter. Han kom seg opp på isen selv. Det anbefales ikke å ferdes på isen i området fra land til 50 meter ut på østsiden av Storebukta.
08.03.1902ØrterenHol,
Buskerud
- Til fots
- Innsjø
- Midtvinters
- Regulert, og
   derfor
   svakere is
 To kitere kjørte gjennom et sperregjerde på den regulerte Ørteren og havnet i en åpen råk. På grunn av tappingen og naturlig tilrenning renner det en liten elv fra Lægreidvatnet under riksvei 7. Det svekker isen under brua og på nordsiden av veien. Kraftverkseierne har sperret av området med bånd, men slikt er vanskelig å se når det fokker, dvs. når det er gode forhold for kiting. Så vidt vi vet kom de seg opp selv, eller ved hjelp av kamerater. Lærdommen må være å sette seg inn i hvor potensielt farlige områder er før man farer i vei. Men det er lett å miste kontroll over hvor man er i stor fart og fokksnø.
03.03.1901StorvatnetHarstad,
Troms
- Til fots
- Innsjø
- Midtvinters
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
presse1
presse2
presse3
Skiløper gjennom isen på drikkevannskilden Storvatnet Nord i Harstad. Isen var generelt god i området, selv etter noen kortvarige mildværsperioder med regn. Det er høyst usikkert hva som har skjedd. En mulighet er at han har kommet over et gammelt slukhull som var skjult av snø. Et slukhull er et sted hvor vann renner opp eller ned gjennom isen, enten opp etter et kraftig snøfall som dytter ned isen, eller ned etter mildvær/regnvær. Fra bildet av helikopteret virker det ikke som at han var rett ved et innløp.
16.01.1901LosnaØyer,
Oppland
- Kjøretøy
- Innsjø
- Midtvinters
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
presseTraktor gjennom isen da det skulle brøytes bilbane. Han brøytet på et område han ikke hadde vært på tidligere på vinteren og kom inn på et område med svakere is. Isen var snødekt. Traktoren gikk gjennom, men han fikk hoppet av før den sank til 15-20 m dyp. Posisjon omtrentlig.
30.12.1802VansjøMoss,
Østfold
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Regulert, og
   derfor
   svakere is
 To skøyteløpere gikk gjennom isen i Nesengsundet. De hadde isbrodder, men isen var så tynn at de måtte bakse seg gjennom isen og inn på Dillingøya. Så vidt vi har fått høre hadde de ikke med tørt skift, men at det gikk bra likevel. Dette sundet er en gjenganger. Alle erfarne skøyteløpere går i land enten på Dillingøya eller Feøya for å passere dette sundet. Sundet sør for Feøya har også ofte farlig is. Isen kan være mer enn 10 cm rundt, men for tynn i sundet. Årsaken er at sundet er grunt, og at varmere bunnvann presses til overflaten på vei til Mosseelva. Dermed smelter isen fra undersiden.
11.12.1801HakkloaOslo- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Regulert, men
   trolig ikke
   årsaken
 To personer var på tur langs land, en langs land til fots og en på ski litt lengre ut. Skiløperen gikk gjennom isen ca 30-40 meter fra land akkurat på en skillelinje, dvs fargeforskjell i isoverflaten. De hadde med langt tau så redningen gikk veldig bra. De burde sjekket isen på nytt ved skillelinjen, da det ofte er ulik alder på isen, og dermed ulik tykkelse/styrke. Det kan skyldes strøm under isen, eller vind som har holdt isen åpen en stund på det dypere partiet.
27.11.1800FjordaGran,
Oppland
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Regulert, og
   derfor
   svakere is
 Skøyteløper gjennom isen i Kleivsundet på Fjorda. Fjorda er regulert og har flere vanligvis farlige partier med svekket is. Vann strømmer under isen i trange sund og smelter nedenifra. Han gikk gjennom midt i et slikt sund og måtte bakse seg 30 m til land med 2 cm stålis. Heldigvis hadde han ispigger og pose med tørre klær, så dette endte godt. Gode råd: Hold nær land i trange sund. Når man går gjennom er sikreste veien til trygg is tilbake den veien du kommer. Der bar jo isen deg. Han hadde håpet på tykkere is mot land, men isen bar han først veldig nær fra land.
24.11.1803FrøylandsvatnetSandnes,
Rogaland
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
presse1
presse2
To fire år gamle gutter dristet seg ut på den nylagte isen på Frøylandsvatnet. Den ene gikk gjennom. To voksne forbipasserende fikk reddet gutten, men måtte selv i vannet for å få det til. Heldigvis var det så nær land at dette gikk bra for alle tre. En av de voksne ble så nedkjølt at han ble sendt til sjekk på sykehuset. Islagte vann vil alltid være en magnet for unger. De må få grundig opplæring om farene om man bor nær et vann.
29.10.1801NigardsvatnetLuster,
Sogn og Fjordane
- Til fots
- Innsjø
- Nylagt is
- Ingen regulering
 Skøyteløper gikk gjennom isen. Kom opp igjen ved eiga hjelp. Vart våt. Gjorde over 10 målingar på 7cm is. På denne staden var det 3 cm.
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2005-2010
2000-2005
1990-2000
1980-1990
før 1980
Til oversikten